Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр »
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Амбулаторын Цаг захиалах үйлчилгээ 3074 2021-10-14
2. Кадастрын мэдээллийн сангаас зурган мэдээллээр үйлчлэх 1694 2021-10-12
3. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичгүүд 2883 2021-10-12
4. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжид эрхийн гэрчилгээ олгох 1232 2021-10-12
5. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаалах 1313 2021-10-12
6. Монгол улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах 1362 2021-10-12
7. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох ажлыг зохион байгуулах 1276 2021-10-12
8. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд хамтран эзэмшигч, ашиглагч нэмэх, хасах 1221 2021-10-12
9. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах, зориулалт өөрчлөх 1206 2021-10-12
10. Зураглал хэмжилтийн алдааг шалгаж хяналтын хэмжилт хийх 1264 2021-10-12
11. Иргэнд газар өмчлүүлсэн аймгийн Засаг даргын захирамжийн хуулбар, газрын чанарын хянан баталгааны дүгнэлт, кадастрын зураг хүлээлгэн өгөх 1286 2021-10-12
12. Газрын төлбөрийн ногдуулалт, төлөлттэй холбоотой асуудлууд 1283 2021-10-12
13. Барилга угсралт, их засвар, өргөтгөл шинэчлэлийн ажил эхлэх зөвшөөрөл олгоход бүрдүүлэх бичиг баримтууд 1454 2021-10-12
14. Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулахад бүрдүүлэх баримт бичиг 3715 2021-10-12
15. Авто зам сэтлэх зөвшөөрөл олгох 349 2021-06-03
1 2 3 4 5 6 7 >> >| Нийт тоо: 326