Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр »
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Иргэн хуулийн этгээдийн өр төлбөргүй лавлагаа болон ял эдэлж байсан лавлагаа авах 16 2021-05-11
2. Ус, цаг уурын тусгай хэрэгцээний урьдчилсан болон горимын мэдээний нэр төрөл, үйлчилгээний үнэ тариф 43 2021-04-29
3. Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах 47 2021-04-19
4. Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах 43 2021-04-19
5. Ажил олгогчийг дэмжих 42 2021-04-19
6. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл олгох 54 2021-04-19
7. Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах 61 2021-04-19
8. Хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээ 47 2021-04-19
9. Зуучлах үйлчилгээ 47 2021-04-19
10. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тодорхойлолт олгох үйлчилгээ 41 2021-04-19
11. Ажил хайгч иргэний бүртгэл 41 2021-04-19
12. Ганцаарчилсан болон бүлгийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ 33 2021-04-19
13. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүвэртэй болох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах 26 2021-04-19
14. Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх, нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байрлуулах 25 2021-04-19
15. Иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээ үзүүлэх 27 2021-04-19
1 2 3 4 5 6 7 >> >| Нийт тоо: 327