Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/398 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2019-06-04
2 А/396 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-06-04
3 А/395 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2019-06-03
4 А/394 Шагнах тухай 2019-06-03
5 А/391 Салбар комисс томилох тухай 2019-05-31
6 А/390 Шагнаж урамшуулах тухай 2019-05-31
7 А/387 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-30
8 А/384 Ажлын хэсэг байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-29
9 А/383 Эдэлбэр газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-05-29
10 А/382 Хүн амын цэвэр аюулгүй ундны усаар хангах усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө батлах тухай 2019-05-28
1 2 3 4 5 6 7 >> >| Нийт тоо: 3581