Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/287 Тамирчинд дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-04-17
2 А/286 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-04-17
3 А/282 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-04-17
4 А/281 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-04-17
5 А/280 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, өр авлагыг барагдуулах тухай 2019-04-17
6 А/279 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-17
7 А/278 Иргэдэд газар өмчлүүлэх тухай 2019-04-17
8 А/272 Газар эзэмшүүлэх тухай 2019-04-16
9 А/271 Эдэлбэр газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-04-16
10 А/268 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-04-16
1 2 3 4 5 6 7 >> >| Нийт тоо: 3494