Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/31 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2020-01-21
2 А/30 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-01-21
3 А/29 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2020-01-21
4 А/28 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай 2020-01-21
5 А/27 Цалин хөлсний хэмжээ шинэчлэн тогтоох тухай 2020-01-21
6 А/26 Цалингийн шатлал, хэмжээ, төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай 2020-01-21
7 А/25 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-01-21
8 А/24 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2020-01-21
9 А/23 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2020-01-20
10 А/22 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2020-01-20
1 2 3 4 5 6 7 >> >| Нийт тоо: 4067