Тогтоол

ОРХОН АЙМГИЙН
Засаг даргын захирамж

2024-02-27 Дугаар: А/133 Эрдэнэт

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

      Монгол Улсын засаг захиргаа,нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.1,  45.5, 48 дугаар зүйлийн 48.2.2, 50 дугаар зүйлийн 50.1, 50.5 дахь  заалт болон Сангийн сайдын 2023 оны А/254  дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  нь:
      Нэг.2024 оны Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Ирээдүйн одод сургууль/, Шинээр хийгдсэн хөрсний судалгаа / барилга-9ш, Авто зам -7/, Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Орхон, Баян-Өндөр сум, Оюут баг, 2а хороолол/,Өрхийн эмнэлгийн барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг/,Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв, Дэнж багийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв барих, Оюут багийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв барих, Сургуулийн барилга, 960 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, 7 дугаар хороолол/, Сургуулийн барилга, 960 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, 2А хороолол/, Царцсан барилга байгууламжид хөндлөнгийн шинжээч оруулах, дүгнэлт гаргах,Эгшиглэн соёлийн төвийн барилгын зураг төсөл боловсруулах / 200 хүний суудалтай/, Наран багийн соёлын төвийн барилгын зураг төсөв 250 хүний суудалтай ажлуудын зураг төсөв боловсруулах үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгон шалгаруулах “Үнэлгээний хороо”-ны бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар байгуулсугай. 
         Хоёр.Худалдан авах ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулан, дүгнэлтээ танилцуулахыг Үнэлгээний хорооны дарга М.Мөнхбаярт даалгасугай. 
      Гурав.Худалдан авах ажиллагаа дууссанаас хойш 14 хоногийн дотор тендер шалгаруулалттай холбогдох баримт бичгээр хууль тогтоомжид заасны дагуу архивын нэгж бүрдүүлэн Худалдан авах ажиллагааны газрын эрхлэгчид актаар хүлээлгэн өгөхийг Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга Х.Одхүүд үүрэг болгосугай. 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ                                       М.ТҮМЭНЖАРГАЛ

Асуулт: Өрх энэ судалгаагаар амьжиргааны хэд дэхь түвшинд орсноо хаанаас лавлаж мэдэж болох вэ?
Хариулт

Өрх иргэн амьжиргааны хэддэх түвшинд орсноо мэдэхийн тулд баг дээр ажиллаж байгаа халамжийн мэргэжилтэнд хандаж түвшингээ шүүлгэж болно.

Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаж амьжиргааны түвшин нь үнэлэгдсэн боловч түвшингээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа өрхүүд дахин үнэлгээ хийлгэх боломж байна уу?
Хариулт

Судалгаанд хамрагдаж амьжиргааны түвшингээ үнэлүүлсэн бол энэ оныг дуустал дахин үнэлэх үйл ажиллагаа явагдахгүй.НХҮЕГ-аас ирүүлсэн журманд 2014 оныг дуустал тогтоогдсон түвшинг дахин үнэлэх ажиллагаа хийгдэхгүй гэж заасан байгаа. Харин өөрийн мэдээлэл зөв орсон эсэхдээ эргэлзээтэй байгаа бол судалгаа өгсөн үеийн асуулгын хуудас болон СДМС-нд оруулсан мэдээлэлээ нь тулган шалгуулж болно.

Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаагүй өрх энэ судалгаанд хамрагдах боломж байна уу?
Хариулт

Тухайн үед ямар нэгэн шалтгаанаар ӨАТТС-нд хамрагдаж чадаагүй, судалгаанаас хоцорсон өрх иргэн өөрөө хүсвэл судалгаанд хамрагдах хүсэлтэй байгаа тухай өргөдлөө гаргаж судалгаанд хамрагдаж болно. Үүний тулд судалгаанд хамруулж өгнө үү гэсэн өргөдлөө НХҮХ-ийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэнд өгнө. НХҮЕГ-аас уг судалгааг дахин явуулах тухай чиглэл, журам гарахаар уг судалгааг зохион байгуулж, огт хамрагдаагүй өрхүүдийг судалгаанд хамруулна.

Асуулт: Тэгвэл амьжиргааны түвшинг тогтооход өрхийн өдөр тутмын хэрэглээ нөлөөлөх үү?
Хариулт

Энэ судалгаагар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлоход өрхийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээ, боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлт, нас, хүйс, эрүүл мэнд, сууцны байдал, газар өмчилсөн болон эзэшдэг эсэх, мал тэжээвэр амьтад, түлш халаалтын байдал, орон сууц, хашаа байшингийн зээлтэй эсэх, гэрийн эд хогшил, унаа тэрэг г.м бүх үзүүлэлтээр нь тусгай аргачлалаар оноо бодогдож тодорхойлогдох юм байна. Амьжиргааны түвшинг тодорхойлох уг аргачлал нь олон улсын практикт ч өргөнөөр хэрэглэгддэг байна.

Асуулт: Өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгаа гэж юу вэ, үүний ач холбогдол нь?
Хариулт

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 07 сарын 09-ний өдрийн 269-р тогтоолоор нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийг тодорхойлох үүднээс ӨАТТС- явуулах болсон ба ҮСХ-ны дарга ХАХНХ-ын сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу өрхийн ам бүлийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээгээр үнэлгээ өгч мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа юм. Үүнийг үндэслэн засгийн газар салбар салбартаа явуулах үйл ажиллагаа, баримтлах бодлогоо тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой юм байна.