Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Хууль, эрх зүйн хэлтэс Нийгмийн бодлогын хэлтэс Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс Цэргийн штаб Мэдээллийн төв Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ИТХ Архивын тасаг Жаргалант сумын ИТХ Төрийн аудитын газар Соёл урлагийн газар Орхон аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ХАРЬЯА ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВ Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК Орхон аймгийн газар Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв Нийтийн номын сан Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ОНӨХК Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв Хот тохижуулах газар Орхон аймаг Шуудан үйлчилгээний газар Авто тээврийн төв Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Биеийн тамир, спортын газар Боловсрол, шинжлэх ухааны газар Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар Нийгмийн даатгалын газар Онцгой байдлын газар Орон нутгийн Өмчийн газар Орхон аймаг дахь Гаалийн газар Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс Статистикийн хэлтэс Татварын газар Улсын бүртгэлийн хэлтэс Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар Цагдаагийн газар Шүүх шинжилгээний хэлтэс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-437 дугаар нээлттэй хорих анги Эрүүл мэндийн газар Мал эмнэлгийн газар Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Жаргалант сумын ЗДТГ Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ Хүүхэд залуучуудын театр Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газар Эрдэнэтийн ДЦС ТӨХК Сум дундын ойн анги Музей Нийтлэг үйлчилгээний алба Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон аймаг дахь Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн ашиглалтын өмнөх захиргаа Эрдэнэт шинжлэх ухаан, технологийн парк Орхон аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Хаяг Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Хүрэнбулаг, Нутгийн удирдлагын ордон Санхүү,Төрийн сангийн хэлтэс
Утас 70357195
Факс
Веб http://www.erdenet.mn/
И-мэйл
   
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Мягмар 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Лхагва 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Пүрэв 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Баасан 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
БямбаАмарна
НямАмарна

ТӨСВИЙН ОРЛОГО, БҮРТГЭЛ
1. Аймгийн татварын орлогын төлөвлөлт, татвар хураалтын ажлын зохион байгуулалтын талаар бодлогын удирдамж, чиглэлээр хангах, татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих, Засаг даргыг  мэдээллээр  хангах 
2. Нягтлан бодох  бүртгэлийн  ажлыг  мэргэжил арга зүйн удирдлагаар  хангах, мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион  байгуулах. 
3. Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, нэгтгэн Сангийн яаманд  хүргүүлэх 
4. Шийтгэлийн хуудсыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас захиалан авч эрх бүхий байгууллага, албан  тушаалтанд олгож, тооцоог хийх, тайлагнах.
ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, БҮРДҮҮЛЭЛТ,  ХУВААРИЛАЛТ
1. Хэлтэс нь сумдын төсвийн төсөл, орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын төсвийн төсөл, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагын төсөл, орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрийг төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн системээр боловсруулан нэгтгэж, Засаг даргын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, Сангийн яаманд хянуулж, аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулах
2. Төсвийн орлого, санхүүгийн дэмжлэг, тусгай зориулалтын шилжүүлэг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийн сар улирлын хуваарийг нэгтгэн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн шийдвэрээр батлуулан, төсвийн төлөвлөлтийн системд оруулан, зарцуулалтын эрхийг нээж, гүйцэтгэлийг хангуулан ажиллана.
ТӨРИЙН  САНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
1. Төрийн сангаар үйлчлүүлэгч байгууллагын төсвийн хэрэгжилтийг оновчтой зохион байгуулж, тэнцлийг хангах, төсөв түүний хэрэгжилтийн нягт уялдааг хангах замаар санхүүгийн хяналтыг сайжруулах.
2. Төсөвт байгууллагуудын мөнгөн хөрөнгийн урсгал, санхүүгийн үр дүнд тавих хяналт болон төсвийн хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах, төсөв санхүүгийн иж бүрэн мэдээллээр хэрэглэгчдийг цаг хугацаанд нь хангах, төсвийн төлбөр тооцоог Төрийн сангийн системээр дамжуулж шуурхай гүйцэтгэх,  хяналт тавих, гүйцэтгэлийг сар, улирлаар тооцон мэдээлэл боловсруулах, холбогдох  газарт  хүргүүлэх, Засаг даргыг  мэдээллээр  хангах 
3. Санхүүгийн тайлан тэнцлийг хагас, бүтэн жилээр гарган тогтоосон хугацаанд Сангийн яаманд  хүргүүлэх, аймгийн Засаг даргыг  мэдээллээр  хангах. 
4. Орон нутгийн хөгжлийн сан, хөрөнгө оруулалтын сан, нөөц сан, орон нутгийн бусад, хуваарилагдаагүй зардлын  дансыг  хариуцан  баримтын  бүрдлийг  хангах,  гүйлгээ  хийх,  гүйцэтгэлд  хяналт  тавих. 
6. Төрийн сангийн дотоод хяналтыг журмын дагуу сумдын болон төрийн сангаар үйлчлүүлэгч төсөвт байгууллагад тавьж, арга зүйгээр хангаж ажиллана.
БУСАД
1. Улсын дайчилгааны төлөвлөгөөнд шаардагдах мэдээ материалыг цуглуулж төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, тодотгох
2. Санхүүгийн  зохицуулах хорооны зохицуулалттай байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавих, тус байгууллагатай  холбоотой  иргэдээс ирсэн өргөдөл  гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлүүлэх

     Нийгмийн эдийн засгийн бодлогод тусгагдах үйл ажиллагааг бүхий л салбарын хүрээнд хэвийн явуулах нөхцөлийн бүрдүүлэх, төсвийн хөрөнгийг  зүй зохистой зарцуулахад бүртгэлээр  тавих хяналтыг өндөржүүлэх, санхүү, төсөв, бүртгэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэн санхүүгийн тайлагналыг ил тод болгох, төсөв санхүүгийн таатай орчинг бүрдүүлэх замаар санхүү, эдийн засгийг үр ашигтай удирдлагаар хангахад оршино.  

Ажилтан, албан хаагчид

Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1 Л.Галсансайнхувьт СТСХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 70353017 100
2 П.Энхжаргал Төсвийн төлөвлөлт, зарлага хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 70352625 210
3 Ж.Лхагвасүрэн Төсөв санхүүгийн шинжилгээ, үнэлгээ, бүртгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 70357195 100
4 С.Энхтүвшин Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч 70353017 100
5 Б.Энхжин Төсвийн орлого, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн 70352625 210
6 Т.Наран Төрийн сангийн мэргэжилтэн 70352118
7 Б.Мөнхцэцэг Төрийн сангийн мэргэжилтэн 70352118 100
8 М.Алтанзул Төсөл хөтөлбөр хариуцсан нягтлан бодогч 70357195 210
9 А.Одгэрэл Төрийн сангийн мэргэжилтэн 70352118 100