Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Хаяг Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Хүрэнбулаг, Нутгийн удирдлагын ордон Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс
Утас 70359414
Факс 70352612
Веб http://www.erdenet.mn/
И-мэйл
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Мягмар 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Лхагва 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Пүрэв 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Баасан 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
БямбаАмарна
НямАмарна

1. Аймгийн төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн удирдлагын чадавхийг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх
2. Төрийн албан хаагчийн тоо бүртгэл, хувийн хэргийг эрхлэн хөтлөх, баяжуулах, тэдгээртэй холбоотой мэдээ судалгааг гаргах, төрийн байгууллагуудад мэргэшил арга зүйн зөвлөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх
3. Төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах, түүнийг үнэлж дүгнэх ажлыг зохион байгуулах
4. Аймгийн төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлон, хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах.
5. Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулан явуулах, дүн мэдээг нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлэх, нэр дэвшүүлэх
6. Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын зэрэг дэв, цалин хөлс, урамшуулал, сахилгын шийтгэлийн шийдвэрийн төсөл боловсруулах
7. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах
8. Төрийн албан хаагчийн эрх үүрэг, сахилга, ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн жинхэнэ албан хаагчтай холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэх, дүгнэлт гаргах
9. Тамгын газрын өдөр тутмын дотоод ажлыг гүйцэтгэх
10. Төрийн дээд болон аймгийн Засаг даргын нэрэмжит шагналд нэр дэвшигчийн материалыг хүлээн авч холбогдох байгууллагад уламжлах, шийдвэрлүүлэх
11. Сумдын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг нь үнэлж дүгнэх, аймгийн Засаг даргын өмнө сумдын Засаг дарга нарын үйлдсэн батламжийн биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих
12. Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг судлан шийдвэрлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
13. Орон сууц хувьчлалын ажлыг зохион байгуулах
14. Тамгын газрын дэргэдэх “Нэг цонхны үйлчилгээ”-г хариуцан зохион байгуулах
15. Аймгийн Засаг дарга, түүний Тамгын газрын гадаад харилцааны бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах, албан айлчлалтай холбоотой зохион байгуулалтын ажлыг хариуцах
16. Гадаад үйл ажиллагаатай холбогдсон албан бичиг, баримтуудыг боловсруулах, орчуулах
17. Төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах.
18. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид болон шинээр бизнес эрхлэх хүсэлтэй иргэдэд зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх
19. Аймгийн Засаг даргыг өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцлийг хангах

 

Ажилтан, албан хаагчид
Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1 Ш.Ганболд Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга 70359411 217
2 Ч.Баянжаргал Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан 70359194 214
3 Б.Цэрэннадмид Нэг цонхны үйлчилгээ, иргэдтэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан 70350778 Нэг цонх
4 Ч.Оюунбилэг Засаг захиргаа, зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан ажилтан 70357899 216
5 Б.Уянга Бизнес ширээ хариуцсан ажилтан 70350778 Нэг цонх
6 Ж.Идэрбаяр Мэдээлэл технологийн ажилтан 70355540 216
7 О.Санжмятав Зохион байгуулалтын асуудал, төрийн шагнал хариуцсан ажилтан 70357899 216
8 Э.Алдарболд Мэдээлэл технологийн ажилтан 7035 215