Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем

ОРХОН АЙМГИЙН
Засаг даргын захирамж
2020-11-11 Дугаар: А/671 Эрдэнэт
Аймгийн хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн  10 дугаар зүйлийн 10.1.3, 11 дүгээр зүйлийн 11.2, 11.3.2, 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 178 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     1. Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас  урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор аймгийн хэмжээнд 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 06.00 цагаас 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны  өдрийн 06.00 цаг хүртэл хугацаанд гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсүгэй.

   2.Дээрх хугацаанд төрийн байгууллагууд болон хуулийн этгээдийг ажлын тусгай горимд шилжүүлж, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, 10.4, 33 дугаар зүйлийн 33.3 -т заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн Гамшгаас хамгаалах албад, сумдын Засаг дарга нар, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага, хуулийн этгээдийн удирдлагад, холбогдох удирдамжийн дагуу хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга Г.Ганбаатарт үүрэг болгосугай.

   3.Энэхүү захирамжийг хэрэгжүүлэх хугацаанд үйл ажиллагаанд нь  хязгаарлалт тогтоохгүй төрийн байгууллага, хуулийн этгээдийн жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай.

      4.Тогтоосон хугацаанд аймгийн хэмжээнд хот хооронд болон орон нутгийн  зорчигч тээврийн хэрэгслийн үйл ажиллагааг зогсоож, нийтийн тээврийн үйл ажиллагааг өглөө 07.00 цагаас 09.00 цаг, орой 17.00 цагаас 20.00 цаг хүртэл тогтоосон чиглэлийн дагуу  явуулах зохицуулалт хийж, хяналтын цэгүүдийг гарган  ажиллахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс (н.Даваадорж), Онцгой байдлын газар (н.Ганбаатар), Авто тээврийн төв (н.Ядмаа), Цагдаагийн газар (н.Цэрэнсамбуу), Мэргэжлийн хяналтын газар (н.Жигдэнгомбо), Баян-Өндөр сум (н.Баасансүрэн), Жаргалант сум (н.Зоригтбаяр) нарт үүрэг болгосугай.

     5.Төрийн байгууллагууд болон хуулийн этгээдийг ажлын тусгай горимд шилжүүлсэнтэй холбогдуулан хавсралтаар баталснаас гадна Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн алба, сумдын ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн анги, Онцгой байдлын газар, Эрүүл мэндийн газар,  Цагдаагийн газар,  Мэргэжлийн хяналтын газар, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын Эмнэлэг сувиллын цогцолборын бэлэн байдлыг хангаж ажиллуулах, бусад байгууллагууд, хуулийн этгээд байгууллага дээрээ зохицуулалт хийж, зайлшгүй шаардлагатай албан тушаалтнуудаас бусад албан хаагчдыг бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд ажиллуулахгүйгээр цалин хөлсийг тооцож олгохыг  зөвшөөрсүгэй.

    6.Хөл хорио тогтоосон хууль тогтоомжийг мөрдөж, онцын шаардлагагүй бол  гэрээсээ гарахгүй байж, коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас  урьдчилан сэргийлэх талаар гаргасан мэргэжлийн байгууллагуудын зөвлөмжийг  хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн нийт иргэдэд уриалсугай.

       7. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагааны талаар иргэдэд үнэн зөв мэдээллийг хүргэж ажиллахыг Онцгой байдлын газар (н.Ганбаатар), Цагдаагийн газар (н.Цэрэнсамбуу), Эрүүл мэндийн газар (н.Сүхээ), Мэргэжлийн хяналтын газар (н.Жигдэнгомбо),  Баян-Өндөр сум (н.Баасансүрэн), Жаргалант сум (н.Зоригтбаяр) -нд тус тус үүрэг болгосугай.

       8.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч А.Түвшинжаргал, аймгийн Засаг даргын Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч М.Түмэнжаргал, Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Г.Ганбаатар нарт  даалгасугай. 

ЗАСАГ ДАРГА                                    С.БАТЖАРГАЛ

Дэлгэрэнгүй»
Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл сунгахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай
Гэр бүлийн зориулалтаар шинээр газар авах
Газар эзэмших гэрчилгээ авах
Газар өмчлөх гэрчилгээ авах
Эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн рашаан сувилалд амарсан ахмад настан тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 %-ийг жилд нэг удаа олгох
Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, эсхүл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүй нь тогтоогдсон ахмад настан болон хүндэт донор ахмад настанд орон сууцны хөлс төлөхөд хэрэв гэрт амьдардаг бол түлээ, нүүрс худалдан авахад жилд нэг удаа
Тэжээн тэтгэх хүүхэд, төрөл садангийн хүнгүй ахмад настанд халамжийн тэтгэвэр олгох
Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, ганц бие ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй ганц бие иргэнийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа өрхөд олгох мөнгөн тусламж
Асуулт: Өрх энэ судалгаагаар амьжиргааны хэд дэхь түвшинд орсноо хаанаас лавлаж мэдэж болох вэ?
Хариулт: Өрх иргэн амьжиргааны хэддэх түвшинд орсноо мэдэхийн тулд баг дээр ажиллаж байгаа халамжийн мэргэжилтэнд хандаж түвшингээ шүүлгэж болно.
Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаж амьжиргааны түвшин нь үнэлэгдсэн боловч түвшингээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа өрхүүд дахин үнэлгээ хийлгэх боломж байна уу?
Хариулт: Судалгаанд хамрагдаж амьжиргааны түвшингээ үнэлүүлсэн бол энэ оныг дуустал дахин үнэлэх үйл ажиллагаа явагдахгүй.НХҮЕГ-аас ирүүлсэн журманд 2014 оныг дуустал тогтоогдсон түвшинг дахин үнэлэх ажиллагаа хийгдэхгүй гэж заасан байгаа. Харин өөрийн мэдээлэл зөв орсон эсэхдээ эргэлзээтэй байгаа бол судалгаа өгсөн үеийн асуулгын хуудас болон СДМС-нд оруулсан мэдээлэлээ нь тулган шалгуулж болно.
Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаагүй өрх энэ судалгаанд хамрагдах боломж байна уу?
Хариулт: Тухайн үед ямар нэгэн шалтгаанаар ӨАТТС-нд хамрагдаж чадаагүй, судалгаанаас хоцорсон өрх иргэн өөрөө хүсвэл судалгаанд хамрагдах хүсэлтэй байгаа тухай өргөдлөө гаргаж судалгаанд хамрагдаж болно. Үүний тулд судалгаанд хамруулж өгнө үү гэсэн өргөдлөө НХҮХ-ийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэнд өгнө. НХҮЕГ-аас уг судалгааг дахин явуулах тухай чиглэл, журам гарахаар уг судалгааг зохион байгуулж, огт хамрагдаагүй өрхүүдийг судалгаанд хамруулна.
Асуулт: Тэгвэл амьжиргааны түвшинг тогтооход өрхийн өдөр тутмын хэрэглээ нөлөөлөх үү?
Хариулт: Энэ судалгаагар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлоход өрхийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээ, боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлт, нас, хүйс, эрүүл мэнд, сууцны байдал, газар өмчилсөн болон эзэшдэг эсэх, мал тэжээвэр амьтад, түлш халаалтын байдал, орон сууц, хашаа байшингийн зээлтэй эсэх, гэрийн эд хогшил, унаа тэрэг г.м бүх үзүүлэлтээр нь тусгай аргачлалаар оноо бодогдож тодорхойлогдох юм байна. Амьжиргааны түвшинг тодорхойлох уг аргачлал нь олон улсын практикт ч өргөнөөр хэрэглэгддэг байна.
Асуулт: Өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгаа гэж юу вэ, үүний ач холбогдол нь?
Хариулт: Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 07 сарын 09-ний өдрийн 269-р тогтоолоор нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийг тодорхойлох үүднээс ӨАТТС- явуулах болсон ба ҮСХ-ны дарга ХАХНХ-ын сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу өрхийн ам бүлийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээгээр үнэлгээ өгч мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа юм. Үүнийг үндэслэн засгийн газар салбар салбартаа явуулах үйл ажиллагаа, баримтлах бодлогоо тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой юм байна.
Асуулт: Угж түүнтэй адилтгах зүйлийг үйлдвэрлэх, импортлох, худалдахад ямар шаардлага тавьдаг вэ?
Хариулт: • Цэвэрлэх, ариутгах зааварчилгааг бичсэн байх
• Тэдгээрийг хэрэглэснээр хүүхдийн эрүүл мэндэд учрах сөрөг нөлөө, хор уршгийг бичсэн байх
• Хайрцаг сав, баглаа, боодол дээр нь үйлдвэрлэсэн улс, он, сар, өдөр, үйлдвэрийн нэр, бүтээгдэхүүний дугаар, хадгалах нөхцөл, хугацааг заах
Асуулт: Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг ямар журмаар, хэрхэн хэрэглэх вэ?
Хариулт: Эх нь нас барсан, эрүүл мэндийн болон бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хүүхэд эхийн сүүгээр хооллох боломжгүй тохиолдолд эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг эмчийн заавраар хэрэглэж болно.
Асуулт: Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн гэж юу вэ?
Хариулт: Нэг хүртэлх насны хүүхдэд эхийн сүүний оронд өгөх зориулалтаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг хэлнэ.
Асуулт: Эмийн сан ямар үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглох вэ?
Хариулт: • Жороор олгох эмийг жоргүйгээр, хүчингүй жороор олгох
• Мал, амьтны зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хүнд хэрэглэхээр олгох
• Заавал хийх дархлаажуулах бэлдмэл, эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэхээр заасан болон үнэ төлбөргүй олгох зориулалттай буцалтгүй тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдах
• Уламжлалт эмээс бусад эмээр эмийн сан, түүний салбараас өөр газарт үйлчлэх
Асуулт: Эм хангамжийн байгууллага ямар үйл ажиллагааг явуулж болохгүй вэ?
Хариулт: • Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах
• Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй, чанарын баталгаажуулалтгүй, хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан эм, эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
• Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг эм хангамжийн байгууллагаас бусад эх үүсвэрээс авах
• Эм барих зөвшөөрөлгүй этгээдийг эм найруулах, бэлтгэх, шалгах, олгох үйл ажиллагаанд оролцуулах
• Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллага иргэдэд эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдах
• Ашиг, орлого нэмэгдүүлэх зорилгоор эмчийг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдах, үр дүнгээр нь урамшуулах буюу түүнтэй адилтгах үйл ажиллагаанд оролцуулах
• Хуурамч эм үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах