Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем

ОРХОН АЙМГИЙН
Засаг даргын захирамж
2020-05-29 Дугаар: А/363 Эрдэнэт
Улсын онцгой комиссын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тухай

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.1.5 /а/,  29.1.5 /в/, 29.1.6 /л/, 29.2 дахь заалт, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1, 11.2.3 дахь заалт,  Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн  6 дугаар зүйлийн  6.5 дахь заалт, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1, 11 дүгээр зүйлийн 11.2, 11.3.2, 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх заалт, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны А/194 дүгээр тушаал, Улсын онцгой комиссын 2020 оны 22 дугаар хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

   1.Шинэ төрлийн коронавирус (COVID-19)-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд цэцэрлэг, сургууль, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, их дээд сургуулийн үйл ажиллагааг аймгийн хэмжээнд 2020 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл түр зогсоосон хугацааг 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал ; 

     2.Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын хэмжээнд архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх үйл ажиллагааг оройн 18.00 цагаас дараа өдрийн  8.00 цаг хүртэл хориглосон хугацааг  2020 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал;

     3.Мөн караоке, баарны үйл ажиллагааг түр зогсоосон хугацааг 2020 оны 05 дугаар сарын   31-ний өдрөөс 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал;  

    4.Мөн байгууллага салбарынхаа хэмжээнд олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа (хичээл, сургалт, семинар, цугларалт, хэлэлцүүлэг, дамжаа, курс, секц, дугуйлан /ганцаарчилсан хэлбэрээр явагдах дугуйлан, 12 дугаар ангийн давтлага хамаарахгүй/, үзвэр, хонжвор, тоглоом, уншлага, спорт зааланд тоглох, уралдаан тэмцээн  гэх мэт)-г  зохион байгуулахгүй байх хугацааг  2020 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал тус тус сунгасугай.

     5.Дээрх үйл ажиллагаанд  хяналт  тавьж, нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа зах, худалдааны төвүүд, нийтийн хоолны газар, саун, фитнес, кофе шоп,  ресторан, супер маркет болон хүнсний  дэлгүүрүүдийн ажлын цагийн хуваарьт хязгаарлалт хийж, тодорхой гэрээ байгуулан мэргэжлийн байгууллагуудаас  гарган мөрдөж байгаа шаардлагуудыг хангуулж тогтмол хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Онцгой байдлын газар (н.Ганбаатар), Цагдаагийн газар (н.Батбаяр), Эрүүл мэндийн газар (н.Мөнхцэцэг), Мэргэжлийн хяналтын газар (н.Жигдэнгомбо), Баян-Өндөр сум (н.Ганцогт), Жаргалант сум (н.Зоригтбаяр) -нд тус тус үүрэг болгосугай.

    6.Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй зах, худалдааны төвүүд, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, ерөнхий боловсролын сургуулиудад ариутгал халдваргүйтгэл хийх ажлыг холбогдох заавар, зөвлөмжийн  дагуу зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Онцгой байдлын газар (н.Ганбаатар), Хотын захирагчийн алба (н.Түмэнжаргал), Эрүүл мэндийн газар (н.Мөнхцэцэг), Мэргэжлийн хяналтын газар (н.Жигдэнгомбо), Мал эмнэлгийн газар (н.Эрдэнэжаргал), Баян-Өндөр сум (н.Ганцогт), Жаргалант сум  (н.Зоригтбаяр)-нд тус тус даалгасугай.

    7.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын орлогч А.Түвшинжаргал, Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Г.Ганбаатар нарт  үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТЛУТ 

Дэлгэрэнгүй»
Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл сунгахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай
Гэр бүлийн зориулалтаар шинээр газар авах
Газар эзэмших гэрчилгээ авах
Газар өмчлөх гэрчилгээ авах
Эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн рашаан сувилалд амарсан ахмад настан тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 %-ийг жилд нэг удаа олгох
Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, эсхүл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүй нь тогтоогдсон ахмад настан болон хүндэт донор ахмад настанд орон сууцны хөлс төлөхөд хэрэв гэрт амьдардаг бол түлээ, нүүрс худалдан авахад жилд нэг удаа
Тэжээн тэтгэх хүүхэд, төрөл садангийн хүнгүй ахмад настанд халамжийн тэтгэвэр олгох
Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, ганц бие ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй ганц бие иргэнийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа өрхөд олгох мөнгөн тусламж
Асуулт: Өрх энэ судалгаагаар амьжиргааны хэд дэхь түвшинд орсноо хаанаас лавлаж мэдэж болох вэ?
Хариулт: Өрх иргэн амьжиргааны хэддэх түвшинд орсноо мэдэхийн тулд баг дээр ажиллаж байгаа халамжийн мэргэжилтэнд хандаж түвшингээ шүүлгэж болно.
Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаж амьжиргааны түвшин нь үнэлэгдсэн боловч түвшингээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа өрхүүд дахин үнэлгээ хийлгэх боломж байна уу?
Хариулт: Судалгаанд хамрагдаж амьжиргааны түвшингээ үнэлүүлсэн бол энэ оныг дуустал дахин үнэлэх үйл ажиллагаа явагдахгүй.НХҮЕГ-аас ирүүлсэн журманд 2014 оныг дуустал тогтоогдсон түвшинг дахин үнэлэх ажиллагаа хийгдэхгүй гэж заасан байгаа. Харин өөрийн мэдээлэл зөв орсон эсэхдээ эргэлзээтэй байгаа бол судалгаа өгсөн үеийн асуулгын хуудас болон СДМС-нд оруулсан мэдээлэлээ нь тулган шалгуулж болно.
Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаагүй өрх энэ судалгаанд хамрагдах боломж байна уу?
Хариулт: Тухайн үед ямар нэгэн шалтгаанаар ӨАТТС-нд хамрагдаж чадаагүй, судалгаанаас хоцорсон өрх иргэн өөрөө хүсвэл судалгаанд хамрагдах хүсэлтэй байгаа тухай өргөдлөө гаргаж судалгаанд хамрагдаж болно. Үүний тулд судалгаанд хамруулж өгнө үү гэсэн өргөдлөө НХҮХ-ийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэнд өгнө. НХҮЕГ-аас уг судалгааг дахин явуулах тухай чиглэл, журам гарахаар уг судалгааг зохион байгуулж, огт хамрагдаагүй өрхүүдийг судалгаанд хамруулна.
Асуулт: Тэгвэл амьжиргааны түвшинг тогтооход өрхийн өдөр тутмын хэрэглээ нөлөөлөх үү?
Хариулт: Энэ судалгаагар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлоход өрхийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээ, боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлт, нас, хүйс, эрүүл мэнд, сууцны байдал, газар өмчилсөн болон эзэшдэг эсэх, мал тэжээвэр амьтад, түлш халаалтын байдал, орон сууц, хашаа байшингийн зээлтэй эсэх, гэрийн эд хогшил, унаа тэрэг г.м бүх үзүүлэлтээр нь тусгай аргачлалаар оноо бодогдож тодорхойлогдох юм байна. Амьжиргааны түвшинг тодорхойлох уг аргачлал нь олон улсын практикт ч өргөнөөр хэрэглэгддэг байна.
Асуулт: Өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгаа гэж юу вэ, үүний ач холбогдол нь?
Хариулт: Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 07 сарын 09-ний өдрийн 269-р тогтоолоор нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийг тодорхойлох үүднээс ӨАТТС- явуулах болсон ба ҮСХ-ны дарга ХАХНХ-ын сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу өрхийн ам бүлийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээгээр үнэлгээ өгч мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа юм. Үүнийг үндэслэн засгийн газар салбар салбартаа явуулах үйл ажиллагаа, баримтлах бодлогоо тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой юм байна.
Асуулт: Угж түүнтэй адилтгах зүйлийг үйлдвэрлэх, импортлох, худалдахад ямар шаардлага тавьдаг вэ?
Хариулт: • Цэвэрлэх, ариутгах зааварчилгааг бичсэн байх
• Тэдгээрийг хэрэглэснээр хүүхдийн эрүүл мэндэд учрах сөрөг нөлөө, хор уршгийг бичсэн байх
• Хайрцаг сав, баглаа, боодол дээр нь үйлдвэрлэсэн улс, он, сар, өдөр, үйлдвэрийн нэр, бүтээгдэхүүний дугаар, хадгалах нөхцөл, хугацааг заах
Асуулт: Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг ямар журмаар, хэрхэн хэрэглэх вэ?
Хариулт: Эх нь нас барсан, эрүүл мэндийн болон бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хүүхэд эхийн сүүгээр хооллох боломжгүй тохиолдолд эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг эмчийн заавраар хэрэглэж болно.
Асуулт: Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн гэж юу вэ?
Хариулт: Нэг хүртэлх насны хүүхдэд эхийн сүүний оронд өгөх зориулалтаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг хэлнэ.
Асуулт: Эмийн сан ямар үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглох вэ?
Хариулт: • Жороор олгох эмийг жоргүйгээр, хүчингүй жороор олгох
• Мал, амьтны зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хүнд хэрэглэхээр олгох
• Заавал хийх дархлаажуулах бэлдмэл, эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэхээр заасан болон үнэ төлбөргүй олгох зориулалттай буцалтгүй тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдах
• Уламжлалт эмээс бусад эмээр эмийн сан, түүний салбараас өөр газарт үйлчлэх
Асуулт: Эм хангамжийн байгууллага ямар үйл ажиллагааг явуулж болохгүй вэ?
Хариулт: • Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах
• Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй, чанарын баталгаажуулалтгүй, хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан эм, эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
• Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг эм хангамжийн байгууллагаас бусад эх үүсвэрээс авах
• Эм барих зөвшөөрөлгүй этгээдийг эм найруулах, бэлтгэх, шалгах, олгох үйл ажиллагаанд оролцуулах
• Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллага иргэдэд эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдах
• Ашиг, орлого нэмэгдүүлэх зорилгоор эмчийг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдах, үр дүнгээр нь урамшуулах буюу түүнтэй адилтгах үйл ажиллагаанд оролцуулах
• Хуурамч эм үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах