2023 оны 03-р сарын 27

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ШИНЭ ЗОХИЦУУЛАЛТ...

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор "Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам" батлагдлаа.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ХУВЬД:

  1. Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг улирал тутам 4 удаа авдаг боллоо.

  2. Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгсөн иргэн харьяалал харгалзахгүй нөөцөд бүртгүүлэх эрхтэй болсон.

  3. Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг, нийслэл дэх салбар зөвлөлийн захиалгаар ерөнхий шалгалтыг хэсэгчлэн зохион байгуулна. Захиалгат ерөнхий шалгалтад тэнцсэн иргэдийг зөвхөн тухайн орон нутгийн төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэнэ.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ХУВЬД:

4. Төрийн жинхэнэ албан хаагч тухайн албан тушаалын тусгай шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд адил төрлийн албан тушаалын адил ангилалд шилжин ажиллахдаа тусгай шалгалт өгөхгүй.

Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөхөх дараалалд өөрчлөлт орлоо.

5. Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд төрийн жинхэнэ албан хаагч болон нөөцөд байгаа иргэд хамтадаа,.гүйцэтгэх албан тушаалын хувьд төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагч, нөхөгдөөгүй тохиолдолд нөөцөд байгаа иргэд сонгон шалгаруулалтад орно.

Төрийн албаны тусгай шалгалт босго оноотой боллоо.

6. Төрийн албаны тусгай шалгалтын агуулга мэдлэг шалгахаас илүү ур чадвар шалгахад чиглэгдсэн бөгөөд мэдлэг шалгах шалгалтын оноог багасгаж ур чадварыг шалгах шалгалтын оноог нэмсэн. Төрийн албаны тусгай шалгалтад 60 ба түүнээс дээш, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд 50 ба түүнээс дээш оноо авсан тохиолдолд шалгалтад тэнцсэнд тооцно.

7. Туслах түшмэлд хамаарах албан тушаалын сул орон тоог нөхөхдөө зөвхөн ярилцлагын шалгалт авна.

8. Төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд захирагчийн шалгалт өгч томилогдсон тохиолдолд Ерөнхий шалгалтад тэнцсэнд тооцно.

Нэр дэвшүүлэх, томилоход хугацаа заадаг болсон.

9. Нэр дэвшүүлсэн албан хаагчийг нэр дэвшүүлсэн тогтоол хүлээн авснаас өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор томилно.

10. Сонгон шалгаруулалтад хамгийн өндөр оноо авсан нэр дэвшигч өөрийн хүсэлтээр томилогдохоос татгалзсан болон дуудсан хугацаанаас хойш хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 14 хоног хэтэрсэн тохиолдолд сонгон шалгалтад тэнцсэн оролцогчоос онооны дарааллыг баримтлан дараагийн иргэний нэрийг дэвшүүлнэ.

https://csc.gov.mn/s/44/1341

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?

Facebook

Цаг агаар

Вебийн статистик

Таны IP хаяг: 34.232.63.94
  • 1 Онлайн
  • 246 Өнөөдөр
  • 158 Өчигдөр
  • 1682 Долоо хоногт
  • 6729 Сүүлийн сард
  • 6717804 Нийт хандалт