Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/449 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай 2019-06-20
2 А/448 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-20
3 А/446 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-20
4 А/445 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-06-20
5 А/444 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2019-06-20
6 А/443 Иргэдэд газар өмчлүүлэх тухай 2019-06-20
7 А/442 Иргэдэд газар өмчлүүлсэн шийдвэр хүчингүй болгох тухай 2019-06-20
8 А/441 Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай 2019-06-20
9 А/440 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2019-06-20
10 А/439 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-20
1 2 3 4 5 6 7 >> >| Нийт тоо: 3668