Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/706 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-12
2 А/706 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-12
3 А/705 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-11-12
4 А/704 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-11-12
5 А/703 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2018-11-07
6 А/702 Иргэнд газар өмчлүүлсэн шийдвэр хүчингүй болгох тухай 2018-11-07
7 А/700 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2018-11-07
8 А/699 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-11-07
9 А/697 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-11-07
10 А/696 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-11-07
1 2 3 4 5 6 7 >> >| Нийт тоо: 3159