Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 Дугаар А/245 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ЖУРАМ 2020-09-30
2 A/799 "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ БАЙГУУЛЛАГА" , "ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР-ЫГ ШАЛГАРУУЛАХ КОМИССЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ 2019-11-28
3 A/799 ОРХОН АЙМГИЙН ШИЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ 2019-11-28
4 A/799 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДИЙН ШАГНАЛ, УРАМШУУЛАХ ЖУРАМ 2019-11-28
5 А216 АЗДТГ-ын дүрэм 2017-11-20
6 А000 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны жагсаалт 2017-11-20
7 А/216 АЗДТГ-ын хэлтсүүдийн дүрэм 2017-11-20
8 А279 Шуурхай зөвлөгөөний дэг батлах тухай 2017-05-22
1 Нийт тоо: 8