Орхон аймгийн онцгой байдлын газрын урьдчилан сэргийлэх тасгийн 2016 оны 10 дугаар сарын 03-наас 09-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын мэдээ

Нэг: Урьдчилан  сэргийлэх, сургалт, дадлагын  талаар

       “Орхон АЗЗАТӨХК-ны гамшгийн үед ажиллах хүн хүч техник хэрэгслийн судалгаанд тодотгол хийж хүйтний улиралтай холбогдуулан бэлтгэл бэлэн байдлыг хангаж ажиллах талаар заавар зөвлөгөө өгч ажилласан.
2016 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр цаг агаарын нөхцөл байдалтай уялдуулан “Хөшөөтийн даваан дээр гулгаа үүсч автомашинууд зорчих боломжгүй байна” гэсэн иргэдийн мэдээллийн дагуу “Орхон АЗЗАТӨХК, Авто тээврийн төвтэй тус тус хамтран  гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөний дагуу Кобши тракторыг  “Хөшөөтийн даваа” чиглэлд явуулж, 21 цагаас 00 цаг 30 минут хүртэл Орхон аймгаас гарах хөдөлгөөнийг түр хааж, авто зам, нийтийн тээврийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан.
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдрийг угтаж, Баян-Өндөр сумын Эрдэнэ багийн иргэд олон нийтэд “Өрхийн бэлэн байдал” сэдэвт сургалтын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулан 2016-10-07-ны өдрийн 16-19 цагийн хооронд тус багийн 11 дүгээр цэцэрлэгийн урлагийн танхимд “Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Иргэн бүр гал унтраагуултай харьцаж сурцгаая, өрх бүр гал унтраагуултай болцгооё”, “Эрдэнэ багт гарсан гал түймэр гамшиг ослын тухай статистик мэдээ тайлан”, “Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргасан 8 дугаар зөвлөмжийн хүрээнд бэлтгэх  гамшгийн үеийн бэлэн байдлын үүргэвч”, “Эрдэнэ багт шинээр байгуулагдаж байгаа аврах гал унтраах ангийн танилцуулга ”, зэрэг  5  сэдвээр 6 онцгой байдлын офицер 4 цагийн лекц, 1 цагийн дадлага ажлыг 39 иргэнд зохион байгуулан явуулж, сургалтын үр дүнг тооцож, мэдлэг сорих тэмцээнийг иргэдийн дунд зохион явуулахад тус багийн 6-4а-д оршин суух Д.Алтанзул ахлагчтай баг түрүүлж, аврагч Мазаалайн багц, “Аюулгүй өрх” ном зэрэг дурсгалын зүйл, онцгой байдлын газрын даргын өргөмжлөлөөр шагнагдсан.
       Тус арга хэмжээний үеэр 186ш гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ухуулга сурталчилгааны материалыг иргэд олон нийтэд тарааж, арга хэмжээг Номин ТВ-ээр сурталчилсан
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдрийг угтаж Аймгийн ерөнхий боловсролын 8 сургуулийн дунд “Өсвөрийн аврагч” тэмцээний удирдамжийг боловсруулан Дэлхийн зөн Монгол Олон улсын байгууллагын “Эрдэнэт” Нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Боловсрол соёл урлагийн газар, онцгой байдлын газрын дарга нараар батлуулан хүргүүлж, тэмцээнд шаардлагатай 1,999,100 төгрөгний төсвийг хэлэлцэх зөвлөгөөнийг 2016-10-06-ны өдөр зохион байгуулан Дэлхийн зөн Монгол Олон улсын байгууллагын “Эрдэнэт” Нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс санхүүжүүлэхээр батлуулсан.
 Аймгийн  хэмжээнд хог, өвс, шарилжнаас үүдэлтэй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах  талаар авч хэрэгжүүлэх ажлын удирдамжийн дагуу эргүүл шалгалтын хэсгийг Говил, Булаг, Наран, Баянбулаг, Баянцагаан, Дэнж, Эрдэнэ багуудад ажиллуулж гал унтраах ангиудын 54 ахлагч офицер бүрэлдэхүүн 125 иргэнд ухуулга сурталчилгаа хийж, 5 төрлийн 80 ш санамж, сурталчилгааны материал тараан өгч ажилласан
      Эргүүл шалгалтын ажиллагааны явцад 2016 оны 10 дугаар сарын 06 ны өдөр Эрдэнэ багийн Автомашины задаргааны орчим иргэд хогоо шатааж байсныг, Дэнж баг Нарлаг дэнжийн 3-24 орчим өвс шатаж байсныг х/ч Ч.Сэрсэндэмид даргатай гал түймэр унтраах 56 дугаар ангийн салааны 6 алба хаагч тус тус бага хэмжээнд нь илрүүлж аюулгүй болгож ажилласан

Цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээ, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар  номин ТВ-ээр  1 удаа сэрэмжлүүлэг мэдээлэл хийсэн
“Эрүүл элэг”  хөтөлбөрийн  “Элэг бүтэн Монгол- 2020” зорилтот арга хэмжээний  хүрээнд Онцгой байдлын газрын нийт алба хаагч бүрэн хамрагдан В,С вирусны шинжилгээг өгсөн
Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх 7 хоног бүр 3-аас доошгүй удаа цаг улирал, нөхцөл байдалд тохируулсан сэрэмжлүүлгийг олон давтамжтайгаар явуулж байна талаар харилцан тохиролцож, сэрэмжлүүлгийг явуулж эхэлсэн
Ontsgoisur.gov.mn цахим  хаягаар  сургалт, дадлагын талаар  3 удаа материал бэлтгэн байршуулсан
2016-10-07-ны өдрийн 10 цагаас 14 цагийн хооронд 45 ахлагч бүрэлдэхүүнд 4 цагийн, 15  офицер бүрэлдэхүүнд 4 цагийн сургалтыг  тус тус “Онцгой комисс”- ын болон “Соёмбо” тасалгаанд  4 сургагч багш “Гал түймрийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох хайгуулын ажиллагаа”,  Гамшгийн удирдлагын менежментийн чиг хандлага, өнөөгийн байдал, “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүй”, “Ой хээрийн түймэр унтраах үеийн аюулгүй ажиллагаа”,  “Хорт хий утаанаас хамгаалах багтай ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа”,  “Бие бялдрын нормчлолыг хангах”  зэрэг сэдвүүдээр зохион байгуулсан
Хоёр: Хяналт шалгалтын талаар
Шадар сайдын 2016 онд баталсан график төлөвлөгөөний дагуу “Хүн ам олноор цуглардаг худалдаа, олон нийтийн байгууллагууд” удирдамжид ажлын хүрээнд 2016 оны 10 дугаар сарын 03-07-ны өдрүүдэд худалдааны 22 объектод гамшиг осол, гал түймрийн аюулгүй байдлыг шалгаж 169 зөрчлийг илрүүлэн шалгалтын явцад 38 зөрчлийг арилгуулан үлдсэн 131 зөрчлийг арилгуулахаар Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчийн Албан шаардлага 10, Мэдэгдэл 9-ийг бичиж хүргүүлэн ажилласан.
Монгол улсын ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат тус аймагт 2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр ажиллах хөтөлбөрийн дагуу “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ны Зочид буудал, “Москва Петушки” зоогийн газар, Уурхайчин соёлын ордны гамшиг осол, гал түймрийн аюулгүй байдлыг шалгаж,  аймгийн Тагнуулын газарт танилцуулга бичиж хүргүүлсэн.
    “Өндөр барилга”, “Сонгуулийн санал авах байр” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээ, “Натурал текстайл групп” ХХК-д хяналт, шалгалт хийх зэрэг ажлын удирдамжууд боловсруулж газрын даргаар батлуулсан.
    “ИСӨМ” ХХК-ны Жаргалант сумын орон сууцны 4 дүгээр байрны фасадын ажил, “ЭМЭНАЙЖЕЙ” ХХК-ны Баян худалдааны төвийн хатуу хучилттай замын ажилд хяналт шалгалт хийж, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгосон.
Дабль голд” ХХК-ний дээвэр засварын ажлын байранд үзлэг шалгалт дүгнэлт гаргаж ажилласан.
Төлөвлөгөөт бус  хяналт шалгалтаар “Нью Гранд  Эрдэнэт” ХХК-ний гүйцэтгэж байгаа 3-6 дугаар байрны дээвэр засварын ажилд үзлэг шалгалт хийж 4 зөрчил илрүүлэн шаардлага биелүүлээгүй гэсэн үндэслэлээр нягтлан бодогч Э.Эрдэнэбатад 60,000 төгрөгийн захиргааны арга хэмжээ тооцож ажилласан.
Гал түймрийн хэрэг, зөрчил шийдвэрлэлт:
2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Зэст багийн 1-1 дүгээр байрны 4 дүгээр орцонд гарсан гал түймрийн зөрчлийг журмын дагуу шалгаж, “Бадрал” СӨХ-ийн байцаагч Д.Сэржмядагт 30,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн.
2016 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдөр Цагаанчулуут багийн 46 дугаар гудамжинд хог шатаж байна, гэсэн мэдээллээр очиж үзлэг хийн, шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.
Гурав: Гал түймэр, гамшиг ослын дуудлагын талаар -3

1.    2016.10.03 ны 18 цаг 40 минутанд иргэн Биндэръяа 99349202 дугаараас “Цагаанчулуут” багийн 46-47 гудамжны хооронд “Хог,өвс” шатаж байна гэсэн дуудлага өгсний дагуу х/ч Ж.Буян-Эрдэнэ даргатай тасаг 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй хаягийн дагуу гарч их хэмжээний хог шатаж байсан зөрчил дээр ажилласан. Зөрчлийг гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчид мэдэгдэж холбогдох журмын дагуу шалгаж байна.
2.    2016 оны 10 дугаар сарын 06 нд иргэн Уранцэцэг 08:40 цагт 94904009 дугаараас Орхон гол Тээлийн гарамны орчим хүн унаж осолдсон байна гэсэн дуудлагаар ОБГ-ын Эрэн хайх бүлгийн дарга Онцгой байдлын дэслэгч Б.Энхбаяраар ахлуулсан 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй  бүлэг УАЗ Фургон 00-81 ОРХ улсын дугаартай автомашин, моторт завь,усны хувцас хэрэгсэлтэй   ажиллаж байна.
3.    2016.10.08-ны 16 цаг 10 минутад иргэн Энхжаргал 2-28 дугаар байрны 3 дугаар орцонд их хэмжээний утаа гарч байна гэсэн дуудлагаар хаягийн дагуу д/ч Х.Баатарзориг даргатай тасаг 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй хүрэлцэн очиж, тус байрны 1 давхарт хог шатаасан зөрчлийн дуудлагаар ажиллаа. Зөрчлийг гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч  а/д  Ш.Ононтал  мэдэгдэж,  журмын дагуу шалгаж байна.


 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-09-23 5532
Баян-Өндөр сумын 7 хоногийн мэдээ

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд хийгдэх ажлын саналыг 21 багийн нийт 10 ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 44

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 43

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 37

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 44

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 333

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 263

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 91

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 74

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.172.135.8
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 13 Онлайн
  • 718 Өнөөдөр
  • 1238 Өчигдөр
  • 718 Долоо хоногт
  • 21331 Сүүлийн сард
  • 6516717 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар