Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн хуралдааны тойм

      Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2016 оны 04 сарын 15-ны өдрийн хуралдаан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан үүрэг гүйцэтгэгчийн өрөөнд   10.00 цагаас  эхэлж , дараахь асуудлыг хэлэлцэн 10 цаг 55 минутад дуусав.

 

 Д/Д

 

Хэлэлцсэн асуудал

 

Хуралдаанаас гарсан шийдвэр

 

 

1

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсанТөрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 6.5 дахь заалтыг баримтлан Тэлэнгэдийн Мөнхтуяа, Батжаргалын Төгөлдөржаргал, Жаргалсайханы Хулан нарыг аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний, Сандагийн Мөнхтөрийг Баян-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний  албан тушаалд  тус тус томилуулахаар нэр дэвшүүлсэн ба нэр дэвшсэн  иргэдийг   2016 оны  05 дугаар сарын 01-ний дотор төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилж, томилсон шийдвэрээ ирүүлэхийг аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга Г.Батбаатар, Баян-өндөр сумын Засаг даргын  Тамгын газрын дарга М.Эрдэнэчимэг нарт  даалгав.

 

2.

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай

 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 71 дүгээр тушаалаар баталсанТөрийн албаны тэргүүний ажилтантэмдгээр шагнах журмыг баримтлан  аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитыг албаны улсын байцаагч Ц.ТэгшжаргалыгТөрийн албаны тэргүүний ажилтантэмдгээр шагнуулахаар Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлд  уламжлав.

 

3

Төрийн албаны тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан эрх зүйн актууд, Төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт явц, үр дүнд хяналт  шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

 

Аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын  үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнг хэлэлцэн 8 заалт бүхий зөвлөмжийг хүргүүлэхээр, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулан 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ны дотор дүн мэдээг илтгэх хуудас болон нотдох баримтын хамт ирүүлэхийг нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагуудад даалгав.

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХООР

 НЭР ДЭВШСЭН ИРГЭДИЙН СУДАЛГАА

 

2016.04.15

 

 

Д/Д

Нэр дэвших байгууллага, албан тушаалын нэр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр дэвшигчийн овог нэр

Мэргэжил, боловсрол, туршлага

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

 

 

Дээд боловсролтой, Эрх зүйч, төрийн  удирдлагын менежер, санхүүгийн менежмент, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, нийгмийн ажилтан, багш мэргэжилтэй байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэлэнгэдийн Мөнхтуяа

Т.Мөнхтуяа нь 2002 онд Худалдаа, үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг олон улсын худалдааны бизнесийн удирдлага мэргэжлээр төгссөн.2005-2007 онуудад Капитал банкинд теллер, 2007-2009 онуудад Таван богд ХХК-д худалдааны төлөөлөгч, 2009-2014 онуудад Гермес центр ХХК-д салбарын менежер, салбарын эрхлэгч, 2015 оны 10 дугаар сараас өнөөг хүртэл Орхон аймгийн НХҮХ-т архивын ажилтнаар ажиллаж байна.Т.Мөнхтуяа нь 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр ХАХНЯ-ны дэргэдэх ТАЗСЗ-өөс зохион байгуулсан СХД-ийн НДХ-ийн  үйлчилгээний албаны даргын сонгон шалгаруулалтад  64,5 оноо авч тэнцэн, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэгдсэн. НХҮХ-ийн дарга Г.Батбаатар 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 203 тоот албан бичгээр түүнийг тус хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналыг ирүүлсэн.

2

 

 

 

 

 

 

 

Батжаргалын Төгөлдөржаргал

Б.Төгөлдөржаргал нь  2013 онд МУИС-ийн Худалдааны сургуулийг үйлдвэрлэлийн менежмент мэргэжлээр төгссөн. 2013-2015 онуудад Эрдэнэт хивс ХХК-д сургалтын менежер, хангамжийн менежер, 2015 оны 11 дүгээр сараас Орхон аймгийн НХҮХ-т сум хариуцсан нийгмийн ажилтнаар ажиллаж байгаа.

Б.Төгөлдөржаргал нь 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр ХАХНЯ-ны дэргэдэх ТАЗСЗ-өөс зохион байгуулсан СХД-ийн НХҮХ-ийн Нийгмийн халамж, хүн амын хөгжлийн албаны даргын  сонгон шалгаруулалтад  63,8 оноо авч тэнцэн, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэгдсэн. НХҮХ-ийн дарга Г.Батбаатар 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 203 тоот албан бичгээр түүнийг тус хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналыг ирүүлсэн.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаргалсайханы Хулан

Ж.Хулан нь 2010 онд БНСВУ-ын Дипломатын академийг олон улсын эрх зүй мэргэжлээр суралцаж төгссөн

2013-2015 онуудад Сувдан суварга ХХК-д Гадаад харилцааны зөвлөх, 2015 оны 09 дүгээр сараас Орхон аймгийн НХҮХ-т бичиг хэргийн ажилтнаар ажиллаж байна. Ж.Хулан  нь 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр ХАХНЯ-ны дэргэдэх ТАЗСЗ-өөс зохион байгуулсан СХД-ийн НХҮХ-ийн Нийгмийн халамж, хүн амын хөгжлийн албаны даргын  сонгон шалгаруулалтад  63 оноо авч тэнцэн, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэгдсэн. НХҮХ-ийн дарга Г.Батбаатар 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 203 тоот албан бичгээр түүнийг тус хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналыг ирүүлсэн.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Баян-өндөр сумын  ЗДТГ-ын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

 

 

 

Дээд боловсролтой, Эрх зүйч, төрийн  удирдлага, нийгмийн ажилтан мэргэжилтэй байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандагийн Мөнхтөр

С.Мөнхтөр  нь 2004 онд Их засаг Их эрхзүйч мэргэжлээр төгссөн. Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй. 2004-2009 онуудад Булган аймгийн Хишиг-өндөр сумын ЗДТГ-т багийн Засаг дарга, 2010-2016 оны 04 сарын 01-н хүртэл хугацаанд Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-т нийгмийн ажилтнаар ажиллаж байсан. 2011 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөсөн ба түүнийг СХД-ийн ЗДТГ-ын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн б/67 дугаар тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх заалтаар төрийн жинхэнэ албан тушаалаас чөлөөлсөн байна. Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын дарга М.Эрдэнэчимэг 2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 3/572 тоот албан бичгээр түүнийг тус Тамгын газрын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналаа ирүүлсэн.

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-03-16 2514
Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл хуралдлаа

Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2015 оны 3 сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар ...

2014-02-05 2209
АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНЫ АНХНЫ ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн хуралдаан 2014 оны 01 сарын 23-ны өдөр хуралдаж: 1.Төрийн ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 636

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 615

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 212

ЖАРГАЛАНТ СУМАНД E-MONGOLIA ТӨВ БАЙГУУЛАГДЛАА

2022-01-17 129

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 126

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 121

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 116

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 80

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 62

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 55

Веб статистик

Таны IP хаяг: 107.21.85.250
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 16 Онлайн
  • 1282 Өнөөдөр
  • 1509 Өчигдөр
  • 2791 Долоо хоногт
  • 23404 Сүүлийн сард
  • 6518790 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1083

Facebook

Цаг агаар