Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн хуралдааны тойм

      Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2016 оны 04 сарын 15-ны өдрийн хуралдаан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан үүрэг гүйцэтгэгчийн өрөөнд   10.00 цагаас  эхэлж , дараахь асуудлыг хэлэлцэн 10 цаг 55 минутад дуусав.

 

 Д/Д

 

Хэлэлцсэн асуудал

 

Хуралдаанаас гарсан шийдвэр

 

 

1

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсанТөрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 6.5 дахь заалтыг баримтлан Тэлэнгэдийн Мөнхтуяа, Батжаргалын Төгөлдөржаргал, Жаргалсайханы Хулан нарыг аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний, Сандагийн Мөнхтөрийг Баян-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний  албан тушаалд  тус тус томилуулахаар нэр дэвшүүлсэн ба нэр дэвшсэн  иргэдийг   2016 оны  05 дугаар сарын 01-ний дотор төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилж, томилсон шийдвэрээ ирүүлэхийг аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга Г.Батбаатар, Баян-өндөр сумын Засаг даргын  Тамгын газрын дарга М.Эрдэнэчимэг нарт  даалгав.

 

2.

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай

 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 71 дүгээр тушаалаар баталсанТөрийн албаны тэргүүний ажилтантэмдгээр шагнах журмыг баримтлан  аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитыг албаны улсын байцаагч Ц.ТэгшжаргалыгТөрийн албаны тэргүүний ажилтантэмдгээр шагнуулахаар Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлд  уламжлав.

 

3

Төрийн албаны тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан эрх зүйн актууд, Төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт явц, үр дүнд хяналт  шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

 

Аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын  үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнг хэлэлцэн 8 заалт бүхий зөвлөмжийг хүргүүлэхээр, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулан 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ны дотор дүн мэдээг илтгэх хуудас болон нотдох баримтын хамт ирүүлэхийг нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагуудад даалгав.

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХООР

 НЭР ДЭВШСЭН ИРГЭДИЙН СУДАЛГАА

 

2016.04.15

 

 

Д/Д

Нэр дэвших байгууллага, албан тушаалын нэр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр дэвшигчийн овог нэр

Мэргэжил, боловсрол, туршлага

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

 

 

Дээд боловсролтой, Эрх зүйч, төрийн  удирдлагын менежер, санхүүгийн менежмент, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, нийгмийн ажилтан, багш мэргэжилтэй байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэлэнгэдийн Мөнхтуяа

Т.Мөнхтуяа нь 2002 онд Худалдаа, үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг олон улсын худалдааны бизнесийн удирдлага мэргэжлээр төгссөн.2005-2007 онуудад Капитал банкинд теллер, 2007-2009 онуудад Таван богд ХХК-д худалдааны төлөөлөгч, 2009-2014 онуудад Гермес центр ХХК-д салбарын менежер, салбарын эрхлэгч, 2015 оны 10 дугаар сараас өнөөг хүртэл Орхон аймгийн НХҮХ-т архивын ажилтнаар ажиллаж байна.Т.Мөнхтуяа нь 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр ХАХНЯ-ны дэргэдэх ТАЗСЗ-өөс зохион байгуулсан СХД-ийн НДХ-ийн  үйлчилгээний албаны даргын сонгон шалгаруулалтад  64,5 оноо авч тэнцэн, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэгдсэн. НХҮХ-ийн дарга Г.Батбаатар 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 203 тоот албан бичгээр түүнийг тус хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналыг ирүүлсэн.

2

 

 

 

 

 

 

 

Батжаргалын Төгөлдөржаргал

Б.Төгөлдөржаргал нь  2013 онд МУИС-ийн Худалдааны сургуулийг үйлдвэрлэлийн менежмент мэргэжлээр төгссөн. 2013-2015 онуудад Эрдэнэт хивс ХХК-д сургалтын менежер, хангамжийн менежер, 2015 оны 11 дүгээр сараас Орхон аймгийн НХҮХ-т сум хариуцсан нийгмийн ажилтнаар ажиллаж байгаа.

Б.Төгөлдөржаргал нь 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр ХАХНЯ-ны дэргэдэх ТАЗСЗ-өөс зохион байгуулсан СХД-ийн НХҮХ-ийн Нийгмийн халамж, хүн амын хөгжлийн албаны даргын  сонгон шалгаруулалтад  63,8 оноо авч тэнцэн, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэгдсэн. НХҮХ-ийн дарга Г.Батбаатар 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 203 тоот албан бичгээр түүнийг тус хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналыг ирүүлсэн.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаргалсайханы Хулан

Ж.Хулан нь 2010 онд БНСВУ-ын Дипломатын академийг олон улсын эрх зүй мэргэжлээр суралцаж төгссөн

2013-2015 онуудад Сувдан суварга ХХК-д Гадаад харилцааны зөвлөх, 2015 оны 09 дүгээр сараас Орхон аймгийн НХҮХ-т бичиг хэргийн ажилтнаар ажиллаж байна. Ж.Хулан  нь 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр ХАХНЯ-ны дэргэдэх ТАЗСЗ-өөс зохион байгуулсан СХД-ийн НХҮХ-ийн Нийгмийн халамж, хүн амын хөгжлийн албаны даргын  сонгон шалгаруулалтад  63 оноо авч тэнцэн, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэгдсэн. НХҮХ-ийн дарга Г.Батбаатар 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 203 тоот албан бичгээр түүнийг тус хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналыг ирүүлсэн.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Баян-өндөр сумын  ЗДТГ-ын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

 

 

 

Дээд боловсролтой, Эрх зүйч, төрийн  удирдлага, нийгмийн ажилтан мэргэжилтэй байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандагийн Мөнхтөр

С.Мөнхтөр  нь 2004 онд Их засаг Их эрхзүйч мэргэжлээр төгссөн. Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй. 2004-2009 онуудад Булган аймгийн Хишиг-өндөр сумын ЗДТГ-т багийн Засаг дарга, 2010-2016 оны 04 сарын 01-н хүртэл хугацаанд Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-т нийгмийн ажилтнаар ажиллаж байсан. 2011 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөсөн ба түүнийг СХД-ийн ЗДТГ-ын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн б/67 дугаар тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх заалтаар төрийн жинхэнэ албан тушаалаас чөлөөлсөн байна. Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын дарга М.Эрдэнэчимэг 2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 3/572 тоот албан бичгээр түүнийг тус Тамгын газрын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналаа ирүүлсэн.

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Aofxmo skoiwi

generic azithromycin 100mg - generic azithromycin 100mg generic zithromax 500mg

Огноо:2021.07.29

Azzupj hhwdib

prednisone online no prescription - prednisone pill prices prednisone 5 mg tablet price

Огноо:2021.07.25

Pmtdiy gafibw

ivermectin 1 cream generic - buy stromectol for humans stromectol pill for humans

Огноо:2021.07.24

Fqiynf hborow

cialis us pharmacy online - best cialis coupon pharmacy com canada

Огноо:2021.07.23

Icddqs qllhmf

how much is lyrica - lyrica 300 mg canadian drug stores

Огноо:2021.07.20

Moufbj leglfe

accutane cream for sale - accutane online canada accutane 40 mg capsule

Огноо:2021.07.19

Mcufcd ypkana

ivermectin 3mg online - ivermectin 6mg ivermectin 1 topical cream

Огноо:2021.07.18

Zuasvp muecar

generic cialis in us - tadalafil online without prescription tadalafil 20 mg online pharmacy

Огноо:2021.07.17

Zmomjq ymzzaw

buy vardenafil without prescription - vardenafil buy generic vardenafil uk

Огноо:2021.07.15

Nnchmw vjbgii

rx amoxicillin 500mg - buy amoxicillin 500 mg online mexico buy amoxicillin 500 mg online mexico

Огноо:2021.07.14

Txqnak eousnt

best accutane cream - where to buy accutane in canada accutane price canada

Огноо:2021.07.13

Hmkkbh xpcaoc

modafinil and caffeine - gnprovigl provigil generic

Огноо:2021.07.11

Fckuaf lsqiaj

prednisone without prescription - buy prednisone 5mg prednisone over the counter canada

Огноо:2021.07.10

Rvibpq mcburr

best ed treatment - over the counter erectile dysfunction pills erectile dysfunction medicines

Огноо:2021.07.08

Vwmuyz lxeksm

dapoxetine for sale - priligy 90mg online tadalafil fast delivery

Огноо:2021.07.07

Wtgxqk obheej

furosemide 80 mg daily - can you buy doxycycline online otc doxycycline no prescription

Огноо:2021.07.05

Xlmyrt nookvj

sildenafil 50 mg price - buy viagra soft tabs best price generic viagra online

Огноо:2021.07.04

Mpgjzv ijvgvs

order stromectol - [дё»йЎµ] stromectol price

Огноо:2021.07.02

Zynkfv gvmbhb

prednisolone 5mg price uk - prednisolone buy uk prednisolone buy uk

Огноо:2021.06.30

Vyrxxt bvecbi

zithromax medication - azithromycin 500mg dose buy zithromax 500mg

Огноо:2021.06.29

Vzpfnf wmgokp

prednisone purchase online - can you buy prednisone prednisone 16 mg

Огноо:2021.06.22

Mnyfpx zxcphh

best canadian online pharmacy - cialis 20mg price canada drug pharmacy

Огноо:2021.06.20

Yxavof qktewu

viagra tablet online - sildenafil 20 mg daily sildenafil 100g

Огноо:2021.06.19

Dxdbty jzjedu

lola vardenafil generic - generic vardenafil best online pharmacy vardenafil

Огноо:2021.06.15

Hhhkyx xvymka

viagra without a rx - how to buy real viagra sildenafil generic canada

Огноо:2021.06.11

Icinba vclgfh

rx pharmacy online tadalafil - cialis 5 mg daily price order generic cialis online uk

Огноо:2021.06.09

Ocqlvy lhlpki

canadian pharmacy king reviews - generic viagra online canadian pharmacy canadian pharmacy meds reviews

Огноо:2021.06.07

Etzjmw iuuzre

purchase vardenafil - discount vardenafil online viagra cialis vardenafil online

Огноо:2021.06.06

Pjdkcm uxsayv

vardenafil nebenwirkungen - vardenafil 20mg online vardenafil

Огноо:2021.06.04

Buljpv hzcuyw

amoxicillin 500 mg dosage - http://genamoxi.com/# buying amoxicillin over the counter

Огноо:2021.06.02

Jchifj azbtwj

synthroid purchase online - synthroid medication price levothyroxine tablets

Огноо:2021.05.31

Pnispl tsibod

duloxetine buy online usa - cost of cymbalta in australia duloxetine 200 mg

Огноо:2021.05.29

Tdpgum nvzkfz

purchase cialis in mexico - buy cialis super active online uk pharmacy website

Огноо:2021.05.27

Qsozhi tnyzaa

cialis 5 mg cost - difference between cialis super active cialis professional cheap brand name cialis

Огноо:2021.05.25

Aiaxzh inuebx

bactrim 1600 - how much is bactrim 800 mg bactrim cream price

Огноо:2021.05.23

dating websites new

best free online dating site 2013
[url="http://allfreedatinghyp.com/?"]100 free dating sites no subscription[/url]

Огноо:2021.05.22

Gjmxsy iqfzoa

viagra en crema - donde comprar viagra online quiero comprar viagra

Огноо:2021.05.21

Cibjoj usiamj

viagra kopen rotterdam - online sildenafil kopen wat doet sildenafil precies

Огноо:2021.05.19

Nnvadq qmqdde

new italian male ed pills - over the counter ed pills that work cvs ed pills brands

Огноо:2021.05.17

Iujhad cufgvi

generic name for ed pills - is david muir selling ed pills healthy ed pill

Огноо:2021.05.15

Yrrcxd vbibyj

plavix tablet - cheap plavix online cost of plavix

Огноо:2021.05.13

Qxqasf tlzhmz

ivermectin 12mg online - ivermectin in india cost of ivermectin medicine

Огноо:2021.05.11

tinder website

browse tinder for free , how to use tinder
[url="http://tinderentrar.com/?"]tinder date [/url]

Огноо:2021.05.09

Nottrb unznfd

where to buy ivermectin - ivermectin lotion price buy ivermectin tablets

Огноо:2021.05.08

Cupgug ewsprx

zofran 24mg - zofran for sale prescription cost for ondansetron

Огноо:2021.05.03

Edcgzb eldhgq

[дё»йЎµ] - stromectol medication cost of ivermectin medicine

Огноо:2021.05.02

Fjblsi mufdnl

ivermectin oral - ivermectin price canada ivermectin 0.5 lotion

Огноо:2021.05.01

Pbculc aqqafq

buy zofran online canada - yasmin 28 generic yasmin online pharmacy

Огноо:2021.04.29

Wugftw wduahz

lyrica tablet cost - lyrica 25 lyrica 50 mg

Огноо:2021.04.28

Sypwvc zxjmtr

best generic sildenafil - viagra natural comprar purchasing viagra

Огноо:2021.04.27

Холбоотой мэдээлэл

2019-11-18 1937
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Номын төвийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

2015-09-10 1663
ОРХОН АЙМГИЙН ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТЕАТРЫН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэд нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2021-07-26 488

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 459

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 444

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 256

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 133

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА “ШИЛЭН” БОЛНО

2021-07-30 80

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 77

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 77

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 59

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 33

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.204.48.69
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 38 Онлайн
  • 10539 Өнөөдөр
  • 24655 Өчигдөр
  • 101218 Долоо хоногт
  • 588818 Сүүлийн сард
  • 5568493 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  970

Facebook

Цаг агаар