Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 7 хоногийн мэдээ

 

Хэрэгжүүлэх ажлууд

Биелэлт

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй ажлууд.

     Нутгийн захиргааны байгууллагаас өнгөрсөн 7 хоногт хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлын мэдээ:

    Аймгийн Мал аж ахуйн мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөөн 2016 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдөр зохион байгуулагдаж тус зөвлөгөөнд МЭҮТ-ын дарга тасгийн 2015 оны үйл ажиллгааны тайлан, 2016 оны үйл ажиллгааны төвөлөгөө, зорилтыг танилцууллаа.

    Сумын хэмжээнд нийт 2353 хээлтэгч төллөж үүнээс ботго 1, унага 1, тугал 156, хурга 1207, ишиг 988 нийт төллөх хээлтэгчийн 11,7 хувь төллөж, төл 99,9 хувьтай бойжиж байна.

2

Сум, Багийн түвшинд шинээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

   Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл:

   Тус сумын Засаг даргын Тамгын газарт дээд шатны болон бусад байгууллагуудаас 29  албан бичиг ирүүлсэн. Үүнээс хариутай  албан бичиг 7, Албан бичгийн хариуг хуулийн хугацаанд хүргүүлэн ажиллаж байна.Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт нийт 51  ирснээс газрын асуудлаар 26, Нийгмийн халамж үйлчилгээтэй холбоотой 11, худалдаа эхлэх түр зөвшөөрөл хүссэн 9, дээвэр засварын тухай 4, бусад 2 тус тус ирсэн ба хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж байна. Аймгийн ЗДТГ-ын 7035-3511-д өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт 3 ирүүлснийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж байна.

   Худалдан авах чиглэлээр:

   2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөнд 97 төсөл арга хэмжээ батлагдсанаас 40 төсөл арга хэмжээний тендерийг зарласанаас үнэлгээ хийгдэж байгаа 5 төсөл арга хэмжээ, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 23 төсөл арга хэмжээний гэрээ байгуулсан.

     Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр:

    Сумын Засаг даргын 2016 оны А/21, А/447 дугаар захирамжаар гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан 4 иргэнтэй захирамжийн дагуу газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, газар эзэмших гэрчилгээ олгосон.

     Иргэдээс газрын асуудлаар ирүүлсэн 6 өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд хариу хүргүүлсэн.

    Эзэмшиж буй газраа өмчилж авахыг хүссэн нийт 28 иргэний материалыг шинээр хүлээн авч, 10 иргэний зөрчлийг арилган иргэний газар өмчлөх материалыг АЗД-ын захирамжийн төсөлд оруулахаар ГХБХБГ-т хүргүүлсэн.

     Багуудын ажлын албанаас зохион байгуулсан ажил:

   Рашаант багийн ажлын албанаас Хот тохижуулах газартай хамтран 25 нохойг утгасан байна.

  Уртын гол багийн ажлын албанаас Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан ДЗОУБ-тай хамтран “Усны эрүүл ахуй, хадгалалт” сэдвээр багийн 50 гаруй иргэдийн дунд сургалт зохион байгуулсан.Мөн Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран “Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга” сургалтыг багийн иргэний танхимд зохион байгууллаа.

    Цагаанчулуут багийн ажлын албанаас 95349477 дугаарын иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах нээлттэй утас ажиллуулж тус утсанд өнгөрсөн 7 хоногт 37 санал хүсэлт ирсэнээс:

·               Түлш бага зарцуулдаг зуухны талаар 3

·               Хөдөлмөрийн хэлтэсийн сургалттай холбоотой 6

·               Хөдөлмөрийн хэлтэсийн зээлтэй  холбоотой 6

·               Хогны асуудлаар 5

·               Нохой устгалтай холбоотой  3

·               Түрээсийн байртай холбоотой 9

      санал хүсэлт ирсэн байна. Санал хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн ажиллаж байна.

    Хүрэнбулаг багийн ажлын алба Эрх зүйн хөтөчтэй хамтран багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллгаа явуулдаг “Бялзуухай цэцэрлэгийн ажилтан албан хаагчдын дунд НӨАТ, Гэр бүлийн үнэ цэнэ , сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.

      Баянцагаан багийн ажлын албанаас айл, өрх ААНБ-уудад хаврын хуурайшилттай холбогдуулан өнжмөл өвс шатаах болон ил задгай гал гаргахгүй байх, шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулсан албан мэдэгдэл сэрэмжлүүлэгийг  нийт 25 ААНБ, 248 өрхөд тараасан.

    Яргуйт багйин ажлын албанаас “Иргэдээ сонсож байна” 98982942 утсыг ажилуулж иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаж  байна.

      Шанд багийн ажлын алба Насан туршийн боловсрол төвтэй хамтран багийн залуучуудын дунд “Гэр бүл төлөвлөлт” сэдэвт  сургалтыг зохион байгуулж тус сургалтад 26 иргэнийг  хамаруулсан.

 

 СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН  ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС

ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ 

 

Үүрэг даалгаврын товч утга

Биелэлт

1.      

Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, үерийн далан, сувгийг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах.

    Шар усны үерээс урьдчилан талаар айл өрхүүдэд санамж сэрэмжлүүлэг өгөх тараар багуудын ажлын алба, ОБГ-тай хамтран айл өрхүүдэд сэрэмжлүүлэг тарааж ажиллаж байна.

2.      

2 трафит тоолуурын ажлыг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

    Дэнж, Эрдэнэ, Баянцагаан, Говил багуудын айл өрхүүдэд 2 тарифт тоолуурыг хөнгөлөлттэй үнээр олгох ажлыг зохион байгуулж байна.Нийт 2422 өрх хамрагдахаас 526 өрх хамрагдаж ажил 21,7 хэрэгжиж байна.Дээрх 4 багуудаас гадна 2 трафит тоолуурт хамрагдахаар 35 иргэний өргөдлөийг хүлээн авч шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Иргэдийн худалдан авах чадвар муу байгаа тул ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэн айл өрхүүдийн цахилгааны хураамжид тооцож авахаар иргэдэд санал болгон ажиллаж байна.  

3.      

3 багийн шилжилт хөдөлгөөний асуудлыг эрчимжүүлэх.

     Шилжилт хөдөлгөөний зохион байгуулах ажлын хэсгийн хурал хуралдаж багийн ажлын албанд үүрэг чиглэл өгч ажлыг эрчимжүүлэх талаар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

4.      

Багуудын 7 хоногийн мэдээ гаргалтад  анхаарч ажиллах.

Өнгөрсөн 7 хоногт 21 багаас 16 багийн мэдээг хүлээн авч нэгтгэсэн.Оюут, Дэнж, наран, Булаг, Баянбулаг багийн ажлын албадаас мэдээгээ ирүүлээгүй.

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

community bank fairhope al ok

pharmacie angers patton, pharmacie beauvais caron generique medicaments [url=https://bit.ly/3lEeYeC#]Escitaloprame 20 mg sans ordonnance[/url] , https://bitly.com/3cgQGV3+# pharmacie en ligne isere. ynspire therapies [url=https://u.to/M84sGw]acheter Trimethoprime[/url] , pharmacie bailly romainvilliers therapie cognitivo comportementale reims , act therapy negative thoughts. pharmacie de garde chateauroux pharmacie ouverte wavre , therapie de couple apres infidelite pharmacie argenteuil champioux [url=http://www.reint.co.uk/all-of-this-is-itself-changing-over-time/#comment-417960]positive affirmations quotes for success france[/url] 81cf2_5 , therapies humanistes. pharmacie de garde koumassi pharmacie carrefour beaulieu , therapies cognitivo-comportementales depression therapie cognitive et comportementale quimper act therapy wikipedia. pharmacie menard avignon produit pharmaceutique medicamenteux traitement epilepsie.

Огноо:2021.03.24

chloroquine malaria

chloroquine tab resochin is chloroquine phosphate over the counter

Огноо:2021.02.18

Continue Reading

check this site out my sources have a peek at this site

Огноо:2020.08.08

visit site

my sources made my day visit our website

Огноо:2020.08.08

Clicking Here

website link on bing check this

Огноо:2020.08.07

Tabyfruididay nzsls

medterra cbd hemp cbd hemp cbd cbd products

Огноо:2020.05.23

Tabyfruididay ghzmp

cbd pure cbd oil for sale buy cbd oil online cannabis oil http://buycbdoilonline.us.com/ - hemp cbd

Огноо:2020.05.23

Tabyfruididay cbbnh

pure cbd oil http://buycbdoilonline.us.com/ - cbd oil for dogs cbd for sale cbd for dogs

Огноо:2020.05.22

Tabyfruididay cphcw

cbd drops http://cbdoilrx.us.com/ cbd oil online cbd oil for sale cbd oil for pain

Огноо:2020.05.22

Tabyfruididay gtgrb

http://cbdoilrx.us.com/ cbd oils buy cbd cbd oil for dogs buy cbd oil

Огноо:2020.05.22

Tabyfruididay tfdhc

cbd oil for dogs best cbd oil hemp oil for pain

Огноо:2020.05.22

Tabyfruididay cumxb

cbd tinctures cbd gummies hemp cbd

Огноо:2020.05.22

Tabyfruididay onwsx

pure cbd oil http://cbdoilsls.com/ - hemp oil cbd oil cbd oil online

Огноо:2020.05.21

Tabyfruididay ywkgy

cbd oil for dogs buy cbd best cbd oil cbd medic http://buycbdoilwalm.com/ - cbd pure

Огноо:2020.05.21

Tabyfruididay rxtdt

cbd products cbd oil benefits cbd store

Огноо:2020.05.21

Tabyfruididay kiety

cbd oil for dogs http://buycbdoilwalm.com/ - best cbd oil buy cbd oil online cbd oil online

Огноо:2020.05.21

Tabyfruididay mphdy

cbd oil for dogs buy cbd oil online cbd store buy cbd oil

Огноо:2020.05.20

Tabyfruididay sdgbj

best cbd oil buy cbd cdb oils pure cbd oil http://buycbdoilwalm.com/ - cbd oil online

Огноо:2020.05.20

Tabyfruididay kxmzq

buy cbd http://buycbdoilwalm.com/ hemp cbd oil buy cbd oil online cdb oils

Огноо:2020.05.19

Tabyfruididay zykpq

pure cbd oil cbd cream cbd oils cbd hemp http://buycbdoilwalm.com/ - cbd store

Огноо:2020.05.19

Tabyfruididay lpxef

cbd hemp cdb oils cannabis oil cbd cream

Огноо:2020.05.18

Tabyfruididay mnzgl

cdb oils cannabis oil hemp oil cbd http://cbdoilglk.com/ - cbd pure

Огноо:2020.05.18

Tabyfruididay mbbth

cbd oil cbd buy cbd

Огноо:2020.05.18

Tabyfruididay luqng

cbd capsules http://cbdoilglk.com/ buy cbd cbd near me cbd oils

Огноо:2020.05.18

Tabyfruididay rzxdb

buy cbd oil http://buycbdoil11.com/ - cbd vape cbd oil for dogs cbd capsules

Огноо:2020.05.17

Tabyfruididay cympv

cbd oil hemp oil cbd oil for pain cbd pure

Огноо:2020.05.17

Tabyfruididay tfoyj

hemp oil for pain http://buycbdoil11.com/ cbd store hemp cbd cbd gummies

Огноо:2020.05.17

Tabyfruididay ygscq

cbd for sale http://buycbdoil11.com/ cbd drops hemp cbd cbd for dogs

Огноо:2020.05.16

Tabyfruididay pusde

cbd for sale http://buycbdoil11.com/ - buy cbd cbd capsules cbd cream cdb oils

Огноо:2020.05.16

Tabyfruididay oqvrr

buy hemp oil cbd near me cbd for dogs cbd for dogs

Огноо:2020.05.16

Tabyfruididay mtfqr

cbd near me cbd oil online cbd products cbd tinctures http://cbdoilusd.com/ - cbd oil online

Огноо:2020.05.15

Tabyfruididay xirtc

http://cbdoilusd.com/ cbd oil for sale cbd oil online medterra cbd cbd medic

Огноо:2020.05.15

Tabyfruididay grecb

medterra cbd http://cbdoilusd.com/ - cbd oil at walmart hemp cbd oil cbd drops cbd products

Огноо:2020.05.15

Tabyfruididay kjrbg

cbd gummies cbd gummies walmart medterra cbd cbd vape

Огноо:2020.05.14

Tabyfruididay rrjeo

best cbd oil http://cbdoilusd.com/ - cbd pure cbd vape cannabis oil

Огноо:2020.05.14

Tabyfruididay mqxcm

http://cbdoilusd.com/ cbd hemp cbd oil benefits pure cbd oil cbd

Огноо:2020.05.14

Tabyfruididay zmrfv

best online casinos http://casinoslotsfest.com/ - casino play casino blackjack casino slots best online casino

Огноо:2020.05.11

Tabyfruididay bnkny

http://casinoslotsfest.com/ casino bonus codes http://casinoslotsfest.com/ - slots online casino online

Огноо:2020.05.11

Tabyfruididay pmbsv

online casino games http://onlinecasinofbk.com/ big fish casino free slots slots free

Огноо:2020.05.11

Tabyfruididay qcjcu

online casino gambling play slots online casino online slots casino game http://casinoslotsfest.com/ - slots games

Огноо:2020.05.11

Tabyfruididay shgmr

slots for real money http://casinoslotsfest.com/ - online casino real money free casino online slot games free slots

Огноо:2020.05.10

Tabyfruididay qyofi

slots games free http://onlinecasinofbk.com/ - free casino games online vegas casino slots free slots online casinos

Огноо:2020.05.10

Tabyfruididay rfuqo

http://casinorealmoneyfdr.com/ free online slots online casinos free casino online slots

Огноо:2020.05.09

Tabyfruididay caosm

casino game http://casinoslotsfest.com/ - vegas casino slots play casino big fish casino online casinos

Огноо:2020.05.09

Tabyfruididay ejbbn

slots games free http://casinorealmoneyfdr.com/ casino games casino blackjack online casino gambling

Огноо:2020.05.09

Tabyfruididay ytvee

http://casinorealmoneyfdr.com/ best online casino http://casinorealmoneyfdr.com/ - free casino slot games gold fish casino slots

Огноо:2020.05.08

Tabyfruididay uzbzq

free casino games online real casino slots casino games online casinos http://casinoslotsfest.com/ - play casino

Огноо:2020.05.08

Tabyfruididay tkvjg

slots games best online casinos best online casinos cashman casino slots

Огноо:2020.05.08

Tabyfruididay iiuji

big fish casino free casino free online slots

Огноо:2020.05.08

Tabyfruididay qzszi

cashman casino slots free slots slots games free gold fish casino slots

Огноо:2020.05.08

Холбоотой мэдээлэл

2015-12-04 5011
9-р цэцэрлэгт хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан мэдээ.

Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Уурхайчин багт байрлах 9 дүгээр цэцэрлэгийн 2014 оны санхүү аж ахуйн ...

2015-09-20 2693
Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс өмнөх 7 хоногийн үүрэг даалгаврын биелэлт

1. Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төвүүдийн ажилтай танилцаж зөвлөн туслах ажлыг ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2021-07-26 488

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 459

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 444

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 256

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 133

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 77

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 76

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА “ШИЛЭН” БОЛНО

2021-07-30 76

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 59

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 33

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.204.48.69
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 35 Онлайн
  • 10494 Өнөөдөр
  • 24655 Өчигдөр
  • 101173 Долоо хоногт
  • 588773 Сүүлийн сард
  • 5568448 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  970

Facebook

Цаг агаар