Хөгжлийн бодлогын хэлтсээс Орхон аймагт 2016 онд зохион байгуулах сургалтууд

 

д/д

Сургалтын нэр

 Зохион байгуулах  сар өдөр

 Хариуцах байгууллага

 Хамтрагч  байгууллага

 Хамрах хүрээ

1

Загварчлах сэтгэлгээ сургалт

 

1-р сар

ХАҮТ

ХБХ

иргэд, ААНБ-ууд

2

Орчин үеийн маркетингийн чиг хандлага сургалт

2-р сар

ХАҮТ

ХБХ

сонирхсон иргэд

3

Брендийн үндсэн ойлголт

 

3 сард

Сумын ЗДТГ

ХХ

үйлдвэрлэл эрхлэгчид

4

 “Нэмүү өртгийн сүлжээ болон иновацийн удирдах зөвлөлийг чадавхжуулах”

Жилдээ

АЗДТГ

Сумын ЗДТГ, ХХ, ХХААГ

зөвлөлийн гишүүд

5

Үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй уулзалт зохион байгуулах

Улирал тутам

АЗДТГ

Сумын ЗДТГ, ХХ, ХХААГ

салбараар

6

Нэмүү өртгийн тухай ойлголт

Жилдээ

Сумын ЗДТГ

АЗДТГ, ХХ, ХХААГ

Үйлдвэрлэл эрхлэгчид, сонирхсон иргэд

7

Нэг баг нэг бүтээгдүүн үйл ажиллагааг сурталчлах

Сар тутам

Сумын ЗДТГ

ХХААГ, ХХ

багийн ажлын алба, бизнес эрхлэгчид

8

Хүнсний худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдэд үйлдвэрлэлийн ариун цэвэр түүний тухай ойлголт

 

Жилдээ

АЗДТГ, Сумын ЗДТГ, ХХ, ХХААГ

АЗДТГ, Сумын ЗДТГ, ХХ, ХХААГ

 

9

Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа хөдөлмөр хамгаалал

Жилдээ

Сумын ЗДТГ

АЗДТГ,  ХХ, ХХААГ

 ААНБ-ууд

10

ЖДҮ эрхлэгчдийг чадавхижуулах сургалт /ЖДҮ, хоршоо ахуй үйлчилгээ эрхлэгчид/

 

I,IIIулиралд

,

 

 

ХХ

 

ХБХ

Орон нутгийн ЖДҮ эрхлэгчид

11

Төсөл хэрхэн боловсруулах талаар

IIулиралд

 

ХХХ

 

ХБХ

сонирхсон иргэд

12

Бизнесээ эхэл, бизнесээ хөгжүүл

IIулиралд

IVулиралд

ХХ

 

              ХБХ

сонирхсон иргэд

13

Хоршооны мөн чанар түүний үр ашиг

/төсөв батлагдвал /

IIулиралд

ХХ

ХБХ

Хоршоо байгуулах сонирхолтой иргэд, хоршооны гишүүд

14

Хүнс, нийтийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулан Хүнсний тухай, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, түүнтэй холбогдон гарсан журмуудыг сурталчилан таниулах,  чадавхижуулах, технологийн сургалт зохион байгуулах

Жилдээ

 

 

ХХААГ, МХГ

 

 

СХЗХ, Мэргэжлийн холбоод

Салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчид

15

“Хүнсний аюулгүй сав” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хүнсний худалдаа, хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгч, нийтийн хоол үйлдвэрлэл эрхлэгч, иргэдэд таниулах сургалт, сурталчилгааг онлайн болон танхимын хэлбэрээр зохион байгуулах

Жилдээ

 

ХХААГ,МХГ

 

СХЗХ, Мэргэжлийн холбоод

 

хүнсний худалдаа, хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгч, нийтийн хоол үйлдвэрлэл эрхлэгчид

16

Тогооч нарын мэргэжлийн үнэмлэх зэрэг олгох сургалт зохион байгуулах

Жилдээ

Аймгийн Тогоочдын холбоо, Мастер тогоочдын холбоо

ААНБ-ууд

мэргэжлийн тогооч нар

17

Аймгийн аварга тогооч шалгаруулах-2016 арга хэмжээг зохион байгуулах

Жилдээ

Аймгийн Тогоочдын холбоо, Мастер тогоочдын холбоо

 

 АЗДТГ, ХХААГ

мэргэжлийн тогооч нар

18

Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийг бүлгийн зохион байгуулалтанд оруулах, дундын хадгаламжтай болгох арга зүйн сургалт зохион байгуулах

Жилдээ

Эрдэнэт орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр

ХХААГ

 

Эрдэнэт орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн Бизнес төвийн байр

 

 

 

Зорилтот бүлгийн 40-өөс доошгүй өрхийг хамруулна.

19

Хүлэмжийн аж ахуйн чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах

 

20

Олон нийтэд “Эрүүл – мэнд, зохистой хоололт” –ын мэдлэг олгох сургалтыг телевизийн цуврал хэлбэрээр зохион байгуулах

 

 жилд 4 удаа 

Орхон аймгийн Тогооч нарын холбоо

 

ААНБ-ууд

 

21

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газруудын тогооч нарт  мэргэжил олгох, мэргэжлийн ур чадварыг  дээшлүүлэх сургалтыг ангилал тус бүрээр явуулах

Жилд  тус бүр 2 удаа

Орхон аймгийн Тогооч нарын холбоо

 

ААНБ-ууд

Нийтийн хоолны үйлдвэрлэл,  үйлчилгээ эрхэлдэг газрууд

22

Мастер тогооч нараар бүх зоогийн газар цайны газруудад “Мастер зөвлөж байна” ажлын байрны сургалт зохион байгуулна

 

Сар бүр

 

 

Орхон аймгийн Тогооч нарын холбоо

 

  АЗДТГ,ХХААГ, ААНБ-ууд

Нитийн хоолны үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг газрууд

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Znlixe vtxtax

buy cialis online - cialis on line purchase cialis india online

Огноо:2021.08.06

Bsqgqs xfrflh

viagra 1000mg price - buy sildenafil online paypal where to buy generic viagra in usa

Огноо:2021.08.05

Ebtmwa ntmslu

clomid for men - buy cheap clomid purchase clomiphene

Огноо:2021.08.02

Voeswx inhhai

lasix tablets for sale - lasix 40 price lasix water pills for sale

Огноо:2021.07.30

Zlxvgl ojshtg

what is azithromycin - buy zithromax online buy zithromax online

Огноо:2021.07.29

Mibjwv dkgawh

buy provigil - modafinil anxiety modafinil alternatives

Огноо:2021.07.27

Nuujbw hpjkjk

prednisone 477 - prednisone 3 tablets daily where to get prednisone

Огноо:2021.07.25

Uquuvn kccxxq

buy oral stromectol - stromectol human how much is ivermectin

Огноо:2021.07.24

Nxuhss kuveaf

generic cialis online usa - brand name cialis for sale trustworthy canadian pharmacy

Огноо:2021.07.23

Ssqkzw jcoxsz

buy amoxicilin noscript - generic amoxicillin 500mg amoxicillin prices at walmart

Огноо:2021.07.21

Rvxbcb mjjogb

lyrica 325 mg - lyrica capsules price cheap viagra online canadian pharmacy

Огноо:2021.07.20

Leteda zhcupa

discount cialis online canada - cialis south africa canadian pharmacy 24

Огноо:2021.07.17

Qdqldl eirybt

buy vardenafil paypal - brand vardenafil online levitra usa

Огноо:2021.07.15

Vocdun fqkzlr

amoxicilin usa - amoxicilina 500 mg buy amoxicilin noscript canada

Огноо:2021.07.14

Holdlp wpclig

how much is accutane - buy accutane online without prescription accutane 60 mg daily

Огноо:2021.07.13

Dmafzv vlyptv

a modafinil prescription - provigil cost modafinil adhd

Огноо:2021.07.11

Frhsvx ygvpxo

buy prednisone canada - prednisone tablets 5 mg prednisone 1 mg cost

Огноо:2021.07.10

Utlszp uuafgn

ed pills for sale - cure ed ed meds online without doctor prescription

Огноо:2021.07.08

Kwxjcu phigrd

generic dapoxetine 90mg - pharmacy rx world canada buy cialis 2.5 mg online

Огноо:2021.07.07

Qetlvp ibouba

sildenafil 200mg online - generic viagra for sale cheap viagra tablet 25 mg price

Огноо:2021.07.03

Pdkyds rwyzfm

ivermectin online pharmacy - buy ivermectin stromectol 15 mg

Огноо:2021.07.02

Kcuwbo sjrzru

prednisolone 5mg tablets for sale - prednisolone 0.5 cheap prednisolone tablets

Огноо:2021.06.30

Yqrvua pphlca

azithromycin 500mg online - generic zithromax 100mg azithromycin 250 mg

Огноо:2021.06.28

Tthxmd qrtfjr

lyrica from mexico - lyrica tablet cost buy lyrica cheap online

Огноо:2021.06.26

Bznjai uxacny

lyrica generic price - lyrica without a prescription lyrica cap

Огноо:2021.06.26

Oojeup epmizc

deltasone costs - prednisone 2.5 mg prednisone for sale without prescription

Огноо:2021.06.22

Wrfldw zhjiem

best prices sildenafil - viagra plus cheap generic viagra 100mg canada

Огноо:2021.06.18

Ilfkiv jnpmya

buy stromectol - buy stromectol stromectol canada

Огноо:2021.06.17

Fheaim przbkr

buying vardenafil online canada - is generic vardenafil safe buy vardenafil now

Огноо:2021.06.15

Qchhbt lmdjtp

generic vardenafil 10mg - erectylelvt.com vardenafil vardenafil

Огноо:2021.06.12

Lsbliv fksumn

viagra india 100mg - best viagra prices us online pharmacy generic viagra

Огноо:2021.06.11

Ujudkl pdmmci

cialis price australia - http://edcitab.com/ tadalafil price uk

Огноо:2021.06.09

Dcglbr qmvsgr

buy drugs from canada - online pharmacy 43265 reliable canadian pharmacy

Огноо:2021.06.07

Gdekuz ifdapu

buy vardenafil with paypal - levitra generic generic vardenafil 20 mg

Огноо:2021.06.03

Nulslp rkoxig

amoxil 500 - buy amoxicilina noscript order Amoxil

Огноо:2021.06.02

Omifwj hzpdhe

synthroid 50 pill - how much is generic synthroid buy 200 mcg levothyroxine online

Огноо:2021.05.30

Akabti ibwiqv

cymbalta buy online uk - buy generic cymbalta online india duloxetine 60 mg pill

Огноо:2021.05.28

Qxrpec lcbylu

buy female cialis - cialis super active cheap cialis online india pharmacy

Огноо:2021.05.27

Utbopz igzapj

hq pharmacy online 365 - reviews on cialis professional tadalafil 40 mg india

Огноо:2021.05.25

Uzooin pzwllh

bactrim online canada - bactrim 960 bactrim without prescription

Огноо:2021.05.22

Yqbtvb kswcwc

viagra contrareembolso correos - precio viagra espaГ±a comprar viagra en amazon

Огноо:2021.05.21

Szsqkn adfubg

denzel washingtons ed pill - online ed pills from india ed pills gnc

Огноо:2021.05.17

Nwgonm cuzitf

prevagen pills for ed 2018 - life saving naturalcures natural remedies home erectile dysfunction levlen ed pill information

Огноо:2021.05.15

Jrtlrk htuiuo

plavix 196 - plavixheart plavix 40 mg

Огноо:2021.05.12

Mxeddg imlbie

ivermectin tablets for humans - ivermectina covid cost of ivermectin cream

Огноо:2021.05.08

Efrzoi lnhbyo

zofran 4 mg buy online - zofran medicine over the counter where can i get zofran over the counter

Огноо:2021.05.04

Ararxe ymkkok

stromectol south africa - ivermectin 500ml topical ivermectin cost

Огноо:2021.05.03

Rntbmr wfouia

stromectol 3mg - ivermectin 90 mg ivermectin 20 mg

Огноо:2021.05.01

Byxkki snkyzv

nexium 40mg price - nexium 2017 nexium prices

Огноо:2021.04.30

Bfaspo jrxdaa

buy lyrica cheap - 900 mg lyrica lyrica online uk

Огноо:2021.04.29

Холбоотой мэдээлэл

2021-01-28 2475
Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн талаарх судалгаа / Үйлчилгээ/

Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн талаарх судалгаа ...

2017-09-13 1110
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй дэлгүүрүүдийн судалгаа

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй дэлгүүрүүдийн судалгаа

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АЖИЛЛАДАГ ПАВИЛЬОН, ХОТЫН ТӨВД БАЙРЛАСАН ГРАЖУУДЫН АСУУДЛААР АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДЛАА

2021-08-03 704

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.08.03-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-08-03 46

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-08-02 42

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-08-02 43

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА “ШИЛЭН” БОЛНО

2021-07-30 321

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2021-07-26 886

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 68

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 59

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 486

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 287

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.84.188
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 23 Онлайн
  • 11044 Өнөөдөр
  • 16011 Өчигдөр
  • 56627 Долоо хоногт
  • 64710 Сүүлийн сард
  • 5645674 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  973

Facebook

Цаг агаар