Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяны Хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тайлан

2015.04.30                                                                                                                          Орхон аймаг 

 
Удирдлага, зохион байгуулалтын хүрээнд:

    Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж, төлөвлөгөө төсвийг батлан хэрэгжүүлж ажиллалаа. Ажлын хэсгийн нийгмийн түншлэгч талууд болон аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хорооны оролцоотойгоор 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж нийт 9 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллалаа. Сарын аяны арга хэмжээнд орон нутгийн төсөвт батлагдсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар хорооны зардлаас 1500,0 мянган төгрөг, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн ХАБЭА-н сургалт, сурталчилгааны зардлаас 600,0 мянган төгрөг тус тус зарцуулсан.

 Хийгдсэн арга хэмжээний хүрээнд:

1. Сарын аяны нээлтийг  2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр Уурхайчин соёлын ордны бага танхимд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн соёлыг ажлын байранд нэвтрүүлье” уриан дор  зөвлөлгөөн зохион байгуулан нээлээ. 
Зөвлөгөөнд аж ахуй нэгж байгууллагын  удирдлага, ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан, орон тооны бус зөвлөлийн дарга, үйлдвэрчний эвлэлийн хороон дарга нийт  87 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 260 ажилтан албан хаагчид оролцсон.
 
Зөвлөлгөөний үеэр:
1.   Мэргэжлийн хяналтын газрын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын улсын байцаагч Д.Эрдэнэбаяр     “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийн  өнөөгийн байдал”,  
2.   Хөдөлмөрийн хэлтсийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн Ч.Баярбаатар  “Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримталж буй төрийн бодлого” 
3.   Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Д. Чимгээ “Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сангийн талаар”    тус тус илтгэл тавилаа.  
Мөн Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн  хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сайн туршлага, Хөдөлмөрийн сайдын нэрэмжит “Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага”  уралдаанд  улсын хэмжээнд жижиг дунд ангилалд  нэг, хоёрдугаар байр эзэлсэн Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК болон  аймгийн 5 дугаар цэцэрлэгийн  тэргүүн туршлагын мэдээллүүдийг танилцууллаа. 
 Зөвлөлгөөний үеэр ХАБЭА-н хувцас хамгаалах хэрэгсэл, болон  хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг Эрдсүлж ХХК, Эрдэнэт үйлдвэрийн ХАБЭА-н хэлтэс,  Мөнхийн цагаан жим ХХК, Эрдэнэт сүү Эко, Ивээлт сүүний үйлдвэрүүд бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн гаргаж өөрсдийн үйл ажиллагааг сурталчлан идэвхтэй оролцлоо.
 
 
Зөвлөлгөөнд оролцогсдод үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэх сануулга бүхий гарын авлага, плакат, хор саармагжуулах бүтээгдэхүүний хамт тараалаа. Зөвлөгөөний үеэр зөвлөмжийн төсөл хэлэлцүүлж батлан тараагдсан.
 
Зөвлөлгөөнд ХАБЭА-н хамгаалах хэрэгсэл хор саармагжуулах бодисоор үзэсгэлэн гаргаж оролцсон аж ахуй нэгжүүдэд талархал гардууллаа. 
2. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаар зохиомжит нэвтрүүлэг, шторк бэлтгэн сарын аяны хүрээнд орон нутгийн телевизүүдээр цацаж иргэдийн хүртээл болгосон. 
3.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль, болон бусад холбогдох хууль тогтоомж,  дүрэм журам стандартыг, сурталчлан таниулж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг хангах зорилгоор ХАБЭА-н хөтөч цүнхийг ЭБЦТС ТӨХК, ЭДЦС ТӨХК, Эрдэнэт фүүдс ХХК, Эрдэнэт ус ДТС ОНӨХК, Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК, Эрдмин ХХК, Ачит ихт ХХК, Эрдмийт ХХК, Шим технолоджи ХХК, Эрдсүлж ХХК-уудад 05 дугаар сарын 05 хүртэл хугацаанд аялуулж байна.
4.“ХАБЭА-н соёлыг ажлын байранд нэвтрүүлье” сэдэвт асуулт хариултын “АХА” тэмцээнийг 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдөр Орхон МСҮТ-ийн урлагийн зааланд 12  аж  ахуй нэгж байгууллагын үйлдвэрийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх комиссын 13 дарга нарын дунд амжилттай зохион байгууллаа. “АХА” тэмцээнийг орон нутгийн “TV10” телевизтэй хамтран ажиллаж, бичлэг хийн иргэдийн хүртээл болгосон.
 
5. 2015 оны 4-р сарын 28-ны “Үйлдвэрлэлийн ослын улмаас бэртэж гэмтсэн болон амь үрэгдсэн  ажилчдын дурсгалыг хүндэтгэх өдөр” аймгийн  ХАБЭА-н салбар хороо Хутагт ламын хийдэд 108 зул өргөж хүндэтгэл үзүүллээ.
 
6.  ААНБ-уудын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэхэд зориулж гарын авлага сурталчилгааны 2 төрлийн материалыг бэлтгэж хэвлүүлэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад зөвлөгөөний үеэр тараалаа.
 
 
7. Хувиараа, албан бусаар хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид, хоршоо нөхөрлөлийн ажил олгогч эздэд ХАБЭА-н хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын шаардлага, хэм хэмжээг сахин хэрэгжүүлэх, ажил олгогч, хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтныг аюулгүй  ажиллах мэдлэг, дадлага олгох зан барилд сургах, аюул осолгүй ажиллах соёл, уламжлалт зан үйлийг төлөвшүүлэх зорилгоор ХАБЭА-н чиглэлээр ажил олгогчдын сургалтыг аймгийн ҮЭХ-той хамтран зохион байгууллаа.  
 
8.  Сарын аяны хаалтыг дүгнэж Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар хороо, сарын аяныг зохион байгуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Ярилцах цаг теле нэвтрүүлэг бэлтгэж орон нутгийн телевизээр түгээлээ.
 
Санал, дүгнэлт:

2015 оны “хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй сар”-ын аяныг Орхон аймгийн хувьд аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажилтан, ажиллагсад, ажил олгогчдод сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн ажил түлхүү хийхээр төлөвлөсний дагуу амжилттай сайн зохион байгууллаа.
Шторк, нэвтрүүлэг, гарын авлага, хэвлэмэл плакат нь ойлгомжтой хэлбэрээр хийгдсэн олны талархалыг хүлээсэн ажил болсон. 
Цаашид үйлдвэрлэлийн осол гаргахгүй байх, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийн тоог бууруулахад холбогдох байгууллагууд, ажил олгогчид, нийгмийн түншлэгч талууд өргөн хүрээтэйгээр хамтран ажиллах нь чухал юм.
Үзлэг шалгалтыг 5-р сард тодорхой удирдамж төлөвлөгөөний дагуу явуулах болно.
 
 
 
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-03-20 2112
“Эрдэнэт-Ус” орон нутгийн өмчит хувьцаат компанийн байранд 09:00 цагаас баярын хуралтай

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагаас жил бүрийн гуравдугаар сарын 22-нд Дэлхийн Усны Өдрийг тэмдэглэж байхаар ...

2015-10-12 1465
“Хог боловсруулах үйлдвэр байгуулах” гэрээ байгуулах ёслолын ажиллагаа боллоо

Өнөөдөр Орхон аймаг, ХБНГУ-ын “Геотек рооштофф” ХХК-ийн хооронд “Хог боловсруулах ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 82

Хойд бүсийн аймгийн засаг дарга нар байгалийн гамшиг болон бохирдлоос сэргийлэх яаралтай шаардлага байгааг онцоллоо

2021-10-15 26

СУРАГЧДАД ГАР УТАС ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2021-10-13 48

ЗАСАГ ДАРГА ЖАРГАЛАНТ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА

2021-10-13 39

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ III-Р УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

2021-10-13 45

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 285

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 84

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 57

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 299

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 73

ШАВЬ НАРАА МАССААР НЬ СУРЛАГЫН ЧАНАРЫГ АХИУЛЖ БАЙГАА БАГШ НАРЫГ УРАМШУУЛНА

2021-10-04 894

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 308

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 299

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 285

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2021-10-04 153

ТЭРБУМ МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТ ОРХОН АЙМАГТ БОЛЛОО

2021-10-05 132

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 84

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 82

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 73

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 57

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.231.243.21
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 25 Онлайн
  • 1693 Өнөөдөр
  • 4081 Өчигдөр
  • 31087 Долоо хоногт
  • 67842 Сүүлийн сард
  • 6325818 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1017

Facebook

Цаг агаар