Баян-Өндөр сумын долоо хоногийн мэдээ /2015.02.09-13/

-   Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж буй газраа өмчилж авахыг хүссэн 45 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

- Хаягийн зураглалын дагуу шинээр байгуулагдсан багуудын айл өрхүүдэд  шинэчилсэн хаяг өгөх ажил хийгдэж байна.Үүнд Даваат баг 1206 өрхөд олгохоос 400 өрхөд олгож 33,1 хувьтай, Яргуйт баг 1282 өрхөд олгохоос  1081 өрхөд олгож 84,3 хувьтай, Уртын гол баг 820 өрхөд олгохоос 510 өрхөд олгож 62 хувьтай байна.
-  Сар шинийн баярыг угтаж зохион байгуулагдаж
буй мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний өргөтгөсөн худалдаанд Хүнсний тухай, ариун цэврийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаад МЭҮТ-аас хяналт шалгалтыг зохион байгуулж  байна.Тус худалдаагаар мах-46.000 кг, Цагаан идээ 750 кг худалдан борлуулсан байна.
-   Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран “Цагаан сар” үзэсгэлэн худалдааг 2015-02-06-ны өдрөөс 08-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.Тус үзэсгэлэн худалдаанд 104 иргэн, аж ахуй нэгж оролцсоноос Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан 16 зээлдэгч оролцсон байна.Зээлдэгч нараас “Орон нутгийн шилдэг” бүтээгдэхүүнээр “Орда заан хошуу” ХХК-ны хэвийн боов, “Элбэг дээл” салоны Хүннү дээл, импорт орлох шилдэг бүтээгдэхүүнээр “Ширмэг цүнх” ХХК-ны арьсан цүнхний иж бүрдэл, “Тод-Од” ХХК-ны эмэгтэй арьсан цүнх тус тус шалгарсан байна.Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:
-    Байнгын асаргааны тэтгэмж тогтоолгохыг хүссэн 5
ахмад настан, 3 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, рашаан сувиллын хөнгөлөлтөд хамрагдахыг хүссэн 1 иргэний өргөдлийг судлан мөнгө олгох тухай 1, тэтгэмж олгох тухай 2 Засаг даргын захирамж гарган шийдвэрлүүлсэн.
-    Тэжээгчээ алдсаны тэтгэмж хүссэн 1  иргэн, онцгой
тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж хүссэн 1иргэний өргөдлийг судлан НХҮХ-т уламжилсан.
-     Бүтэн өнчин хүүхдийг гэртээ авч асран халамжилж
байгаа 2 иргэнд асаргааны тэтгэмж олгуулах, 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 2 иргэнд онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж олгуулахаар тус тус НХҮХ-т уламжилсан.
-    70 ба түүнээс дээш насны ахмад настанд сар шинийн
баярыг тохиолдуулан  хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг 02 сарын 11-13-ны хооронд нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, 21 багийн ажлын албатай хамтран зохион байгууллаа.Мөн ЗДТГ-т ажиллаж байгаад өндөр настны тэтгэвэрт гарсан 27 ахмад настанг хүлээн авч хүдэтгэл үзүүллээ.
-  Сумын Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 11-ны өдрийн 50 тоот нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулах захирамж гарсан.Захирамжийн дагуу нийтийн цэвэрлэгээг 2015.02.12-14-ны өдрүүдэд зохион байгуулж 16-ны байдлаар 344 аж ахуй нэгж, 1293 иргэн оролцож 1820 М3 хог ачуулсан байна.

-   Аймгийн сайн малчнаар Баянбулаг багийн Б.Даваасүрэн, Аймгийн тэргүүний тариаланчаар Оюут багийн иргэн С.Оюун , Сумын тэргүүний тариаланчаар Шанд багийн тариаланч Ж.Ундрах, Булаг багийн тариаланч Д.Цэвэгмэд нарыг тус тус шалгарууллаа.
-   Аймгийн Засаг даргын захирамжаар малчдын өвөлжилт, хаваржилтын байдалтай танилцах ажлын хэсгийг 5 чиглэлд гаргаж ажиллуулсан.
-  Согоот багийн ажлын албанаас Залуучууд хөгжлийн төвтэй хамтран иргэдийн бүлгийг хэрхэн байгуулах, хамтран ажиллах, ажлын байр хэрхэн бий болгох сургалт мэдээллийг залуучуудын дунд зохион байгуулж сургалт мэдээлэлд 20 гаруй иргэд хамрагдсан байна..
-    Говил багийн ИНХ, Засаг даргын ажлын албанаас санаачлан Гончигсүмлэн хийдтэй хамтран багийн нийт иргэдийн дунд  “Ээжүүдийн сүүн цацал” сүү өргөх арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.
-    Даваат багийн ажлын алба Хот тохижуулах газартай хамтран золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулж нийт 45 нохой утгасан байна.
-    Баянбулаг багийн ажлын алба иргэдийн дунд угийн  бичиг хэрхэн хөтлөх талаар сургалт мэдээлэл зохион байгуулсан байна.
-   Булаг багийн ажлын албанаас санаачлан “Амьдрал  бүхний төлөө” нэвтрүүлгийг Номин телевиз, Улаан загалмайн нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулсан.Тус нэвтрүүлэгт багийн нэн ядуу, хөгжлийн бэрхшээлтэй, өрх толгойлсон эмэгтэйг оролцуулж хүнс тэжээл, эд материалын дэмжлэг үзүүлсэн байна.
-   Их-Залуу, Булаг багийн ажлын алба “Хөгжлийн төлөө  хамтдаа” аяны хүрээнд Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран багийн иргэдийн дунд  “Хувь хүний соёл”, “Хэрхэн амжилтанд хүрэх вэ?  сургалт зохион байгуулсан байна.
-  Наран багийн ажлын албанаас “Угийн бичгээ  хөтөлцгөөе” уриалга гарган ажиллаж багийн иргэдийг хэсэгчлэн 7 хоног бүр 1 удаа сургалт, мэдээлэл зохион байгуулж  хэвшээд байна.
-   Баянцагаан багийн ажлын алба Азийн хөгжлийн  банкнаас хэрэгжүүлж буй хот байгуулалтын салбарын МОН-2301 төслийн цэвэр усны холболт, орон байрны нөхцөл сайжруулахад зориулсан бичил зээлийн талаар  багийн иргэдэд танилцуулах ажлыг зохион байгуулсан байна.


-   Рашаант багийн ажлын албанаас ахмад настны дунд “Дуулах өдөр” дуун цэнгүүнийг зохион байгуулсан байна.Тус арга хэмжээнд багийн 52 ахмад настныг хамруулсан байгаа.-  Дэнж багийн ажлын албанаас Дэнжийн цуурай ТББ, номын сантай хамтран багийн иргэдийн дунд “Уламжлалт ёс заншлаас суралцацгаая” сэдэвт АХА тэмцээнийг зохион байгуулсан.Мөн “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” аяны хүрээнд Насан туршийн боловсрол төвтэй хамтран 5 өрхийн гишүүдэд “Уламжлалт ёс заншил”, “Гоо зүйн” сэдэвт сургалт мэдээллийг зохион байгуулсан.

-    “Цагаан сар” үзэсгэлэн худалдаа,Ахмад настанд
хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагаа, нийтийн хог цэвэрлэгээний талаарх мэдээллийг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэдээлсэн.

    Мөн 2015 оны газар төлөвлөлтийн талаарх мэдээллийг орон нутгийн телевиз, сонингоор мэдээлсэн байна.
  2015 оны 1 дүгээр улирлын статистик мэдээг бүх салбар дүнгээр нэгтгэн гаргаж статистикийн хэлтэст хүргүүлсэн.
   ЗДТГ-аас удирдамж гарган МХГ, ХГБХХ, ЦГ-тай хамтран Интернет цахим тоглоомын 12 газрын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийлээ.Шалгалтаар ариун цэврийн шаардлага хангахгүй 2 цэгийн үйл ажиллагааг түр зогсоож албан шаардлага өгч ажиллаа.   
   Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааны зардал 170 000 төгрөгийг гаргаж зарцуулан шилэн дансанд бүртгэсэн.
     МХГ-аас 2015-02-11-ны өдөр Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааг шалгаж дүгнэлт, зөвлөмж, хугацаатай албан шаардлага ирүүлсэн. Сум хөгжүүлэх сангаас зээлийг зориулалт бусаар ашигласан 2 зээлдэгчид албан шаардлагыг танилцуулж мэдэгдэх хуудас өгсөн.
-    МХГ-аас гаргасан удирдамжийн дагуу сар шинийн баярыг угтаж хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хүнсний худалдаа эрхэлдэг 26 аж ахуй нэгж, 8 бөөний төв, 169 иргэнд хяналт шалгалт хийж 1 300 000 төгрөгийн хугацаа дууссан бүтээгдэхүүн хурааж устгалын комиссод хүлээлгэн өгсөн.
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2016-08-31 1567
Сургуулийн шүдний эмчийн цалинг орон нутгаас дэмжихээр болов

Аймгийн Засаг дарга Д.Батлут шинэ хичээлийн жилийн бэлтгэл байдлын хүрээнд Баян-Өндөр цогцолбор сургууль ...

2014-11-05 10972
Өндөр ургац авчээ

“Намрын ногоон өдрүүд”-тэй зэрэгцсэн ургац хураалтын ажил үндсэндээ цэгцэрчээ. Ногоочид ...

2015-08-12 1181
Төвийн бүсийн залуус зургаан жилийн дараа Орхон аймагт чууллаа

Орхон аймгийн Залуучуудын Холбоо, Орхон аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар болон “Эрдэнэт ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.234.252.109
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 19 Онлайн
  • 427 Өнөөдөр
  • 11889 Өчигдөр
  • 427 Долоо хоногт
  • 190393 Сүүлийн сард
  • 4683489 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  950

Facebook

Цаг агаар