Үр дүнгийн гэрээг дүгнэлээ

   АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДЫН  2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ӨГСӨН ҮНЭЛГЭЭГ ҮНДЭСЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

                                                     АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ

 

                                                               Цэргийн штаб

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Г.Батсуурь

Цэргийн штабын дарга

 

 

 

 

99.5

 

 

Гадаад хэлний боловсрол дээшлүүлэх дамжаанд суралцуулах

Мөнгөн шагналаар шагнах

2.

Л.Болд

Цэргийн штабын нөхөн хангалт, тоо бүртгэл эрхэлсэн офицер

 

 

99,2

Цэргийн хэргийн боловсролыг дээшлүүлэх сургууль дамжаанд суралцуулах

Орон сууцны нөхцлийг сайжруулах

Төрийн одон медалиар шагнуулах

Албан тушаал дэвшүүлэх зорилгоор  зорилтот сургалтад хамруулах

Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн шагнал

3.

Б.Болд-баатар

Цэргийн штабын сургалт, иргэний хамгаалалтын асуудал эрхэлсэн офицер

 

 

99,2

Төрийн одон медалиар шагнуулах

Цэргийн хэргийн боловсролыг дээшлүүлэх сургууль дамжаанд суралцуулах

Төрийн одон медалиар шагнуулах

Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн шагнал

4

Б.Оюун-түлхүүр

Ажилтан

98,0

 

 

Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан урамшуулал олгох

 

   
                                            Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

М.Жанбалот

Тасгийн дарга

98,6

Мөнгөн урамшил олгох

 

 

Мөнгөн шагналаар шагнах

 

   

                                           Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Б.Нацагдорж

Дарга

99.7

 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгох, цалингийн шатлал алгасуулж олгох

2.

Г.Уянга

Боловсролын асуудал хариуцсан ажилтан

99,1

 

Шагнах

 

3.

Д.Сайнбилэг

Соёл , спорт, хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан ажилтан

100

 

-

4.

А.Өнөржаргал

Эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан ажилтан

99,5

-Хөдөлмөрийн хүндэт медальд тодорхойлох

-Гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнах

 

Г.Эрдэнэбулган

Хүн ам зүй, хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан ажилтан

99,0

-Зэрэг дэв ахиулах

-НХХ-ийн тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнуулахаар тодорхойлох

Шатлал ахиулах, шагнах

 

 

 

                                    Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Ш.Ганболд

Хэлтсийн дарга

 

 

 

 

98,7

 

Үр дүнгийн урамшуулал олгох

Мөнгөн шагналаар шагнах

 

2

Ч.Баянжаргал

Хүний нөөцийн ажилтан

99,0

-Мөнгөн шагнал олгох

-Төрийн дээд одон мядальд тодор

хойлох

Алтан гадас одонд тодорхойлох, АИТХ-ын шагналаар шагнах

3

Б.Цэрэннадмид

НЦҮ, Иргэдтэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан

99,3

-Мөнгөн шагнал олгох

-Салбарын шагналд тодорхойлох

-

4

Ч.Оюунбилэг

Нутгийн захиргаа, ТББ хариуцсан ажилтан

99,2

-Мөнгөн шагнал олгох

-Тэргүүн зэрэг дэс түшмэлийн зэрэг дэвийг хугацаанаас нь өмнө олгох

Алтан гадас одонд тодорхойлох, АЗДТГ-ын шагналаар шагнах

5

Ц.Ганбаяр

Гадаад харилцааны бодлого зохицуулалтын асуудал хариуцс ан ажилтан

96,8

Зэрэг дэв олгох

Сургалтад хамруулах

-

  

                                      

 

                                                  Санхүү төрийн сангийн  хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Д.Мөнхэрдэнэ

Хэлтсийн дарга

 

 

 

 

96,4

-Зэрэг дэв олгох

Шатлал ахиулах

Мөнгөн шагналаар шагнах

 

2

Б.Азжаргал

Төсвийн мэргэжилтэн

 

87,3

Мөнгөн урамшил олгох

-

3

П.Энхжаргал

Бүртгэлийн мэргэжилтэн

98,7

Төрийн шагналд тодорхойлох

Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн шагнал олгох

Цалингийн шатлал ахиулах

Мөнгөн шагнал

4

Ц.Нармандах

Хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн

93,4

Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн үагнал олгох

 

Зэрэг дэв олгох

Зэрэглэл, шатлал нэмэгдүүлэх

5

С.Энхтүвшин

Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

 

97,5

 

Зэрэг дэв олгох

Мөнгөн шагнал

6

О.Энхбаяр

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

 

 

98,1

Мөнгөн  шагнал олгох

Зэрэглэл ахиулах

7

Л.Галсансайн хувьт

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

 

 

97,5

 

Шатлал нэмэгдүүлэх

    

 

                                                 Хууль зүйн хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Б.Батхуяг

Хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

95,0

 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгох, цалингийн шатлал алгасуулж олгох

2.

Ц.Түмэннаст

Эрх зүйн сургалт, мэдээлэл сурталчилгаа, ХШҮ хариуцсан ажилтан

94,1

Зэрэг дэв олгох

Зэрэг дэв нэмэх

3.

А.Алтангэрэл

Архивын тасгийн дарга

 

97,1

-

-

4

Д.Мөнхболд

ГХУС, НДЖ сахиулах, хууль зүйн лавламж хариуцсан ажилтан

 

 

93,2

Мөнгөн шагналаар шагнуулах

Албан тушаалын зэрэг дэв олгох

 

 

                                                    Хөгжлийн бодлогын хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Г.Батдэлгэр

Хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

94,6

 

 

 

 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгох, цалингийн шатлал алгасуулж олгох

2.

С.Нансалмаа

Худалдаа үйлчилгээ хариуцсан ажилтан

95,0

Шагнал урамшуулал олгох

Мөнгөн шагналаар шагнах

 

3.

Ө.Нурбек

Хүнс, ХАА-н асуудал хариуцсан ажилтан

 

95,0

Зэрэг дэв нэмэгдүүлэх

Шагналд тодорхойлох

 

4.

Г.Болдбаатар

Байгаль орчин газрын харилцааны бодлого хариуцсан ажилтан

95,0

Зэрэг дэв дээшлүүлэх

Шагналд тодорхойлох

 

5.

С.Даваадорж

Эдийн засаг бодлого төлөвлөлт хариуцсан ажилтан

95

Зэрэг дэв дээшлүүлэх

Зэрэг дэв  нэмэх

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Bwmrvu ncelzb

buy furosemide 40 mg - buy lasix 100mg buy lasix online australia

Огноо:2021.07.30

Qdjvxb vsbsdo

buy zithromax cheap - azithromycin 250mg pills buy generic azithromycin 100mg

Огноо:2021.07.29

Kbysnd szeytp

modafinil and alcohol - provgils provigil 100 mg

Огноо:2021.07.27

Yicnoa htwqcp

prednisone for dogs without rx - generic prednisone 5mg online prednisone for sale without prescription

Огноо:2021.07.25

Qkwnai tdvpwn

generic cialis soft tabs suppliers - cialis 2.5 cialis where to buy

Огноо:2021.07.23

Ldgubq xnsszw

buy lyrica 75 mg online - fstphar viagra from canadian pharmacy

Огноо:2021.07.19

Ptfyox cplgwz

accutane for sale canada - accutane tablets in india accutane online no rx

Огноо:2021.07.18

Nqdurb fmaujq

ivermectin 5 - ivermectin 4000

Огноо:2021.07.17

Mrfpzx mdqtzz

where can i buy cialis without a prescription - cheap cialis mexico buy cialis online prescription

Огноо:2021.07.16

Filuqz xgoioc

ivermectin side effects - stromectol 12mg ivermectin cost in usa

Огноо:2021.07.15

Sluqaa yhnztp

buy cialis and vardenafil online - how to buy vardenafil online cheap generic vardenafil

Огноо:2021.07.14

Auzshm nmrukn

buy amoxicilina noscript - buy amoxicilin 500 mg amoxicillin

Огноо:2021.07.13

Kbjpne ziilxh

buy provigil online - gnprovigl modafinil alternatives

Огноо:2021.07.11

Zgtfco lifhzo

order priligy 60mg - priligy online cialis pharmacy australia

Огноо:2021.07.07

Cdwnvf rxyweb

generic viagra canada cost - how much is viagra in usa discount online viagra

Огноо:2021.07.03

Gcjwrm oayrmb

ivermectin oral - ivermectin cost canada ivermectin 6mg online

Огноо:2021.07.01

Prfxtg kqqmks

prednisolone brand name australia - prednisolone prednisolone brand name australia

Огноо:2021.06.30

Ajgqvq kdryct

buy generic zithromax 100mg - zithromax online zithromax liquid

Огноо:2021.06.28

Xvsydw tjjpiu

where can i get prednisone - prednisone 54899 prednisone 4mg

Огноо:2021.06.22

Swlzus bvmruj

cialis buy online australia - tadalafil 5mg price buy cialis 20mg australia

Огноо:2021.06.20

Fsmfou rsrlju

sildenafil 2 - sildenafil 120 mg online viagra online costs

Огноо:2021.06.18

Efuavh wgmfef

ivermectin tablet price - ivermectin online where to buy stromectol online

Огноо:2021.06.16

Bncpxi sjlbpp

sildenafil no prescription free shipping - sildenafil cheap buy cheap generic viagra online

Огноо:2021.06.11

Jjvemq ykbtyq

adderall canadian pharmacy - best online canadian pharmacy canadian pharmacy no prescription needed

Огноо:2021.06.07

Wtmxzk fztnmu

generic vardenafil review - levitra dosage vardenafil 20mg online

Огноо:2021.06.05

Dznkun gmbkyw

amoxicillin for sale in us - amoxil no prescription amoxicillin without prescription

Огноо:2021.06.01

Nyjfwg mrveyf

best price for synthroid 50 mcg - levothyroxine generic cost 100 mcg synthroid 137 mcg tablet

Огноо:2021.05.30

Ipbxuq ppxtog

duloxetine canadian pharmacy - duloxetine prescription online order generic duloxetine online

Огноо:2021.05.28

Nwtjwg dceasg

cialis compare prices - how good is cialis super active cialis united states

Огноо:2021.05.26

Bfyykg ettolw

bactrim cream - bactrim buying

Огноо:2021.05.22

Asxylx osuqvs

viagra original - viagra pfizer precio viagra original

Огноо:2021.05.20

Gtwxjq ggzrpf

echte viagra online bestellen - hoeveel kost sildenafil viagra welke dosering

Огноо:2021.05.19

Ktdvgf tqjjvd

blood pressure pills not causing ed complications - are there any non prescription ed pills that work medications online

Огноо:2021.05.16

Aglgxr yiphth

juliet 35 ed contraceptive pill - treatment for erectile dysfunction caused by diabetes ed male enhancement pills

Огноо:2021.05.14

Zfjcyw uqzhvx

how much is plavix medication - clopidogrel price in india generic clopidogrel 75 mg

Огноо:2021.05.12

Gvohyk rttprz

buy stromectol 2mg - ivermectin for humans ivermectin lotion

Огноо:2021.05.09

Fmjhzo avnzcv

buy ivermectin online - purchase stromectol generic stromectol online

Огноо:2021.05.07

Zcotwb cknfrj

zofran 315 - ondansetron generic over the counter zofran cost australia

Огноо:2021.05.03

Yewoch nhpplh

ivermectin 200 mcg - stromectol otc ivermectin 50ml

Огноо:2021.05.02

Sgyrkj qxwndq

topamax 100 - cost of prescription nexium 40 mg nexium 10 mg mexico

Огноо:2021.04.30

Ljbcxg lvqvso

viagra 800mg price - viagra professional online kaufen sildenafil buy online usa

Огноо:2021.04.26

Ykxpoq jqacmj

where to buy prednisone without a prescription - how much is a prednisone prescription deltasone coupon

Огноо:2021.04.25

Zsikni sfmvpx

ivermectin 12 - ivermectin 50ml ivermectin cost in usa

Огноо:2021.04.23

Ytxieb aiedzl

celecoxib 200 mg generic - celebrex cost australia drug celebrex

Огноо:2021.04.22

Icgpgn fiepkk

tadacip for sale uk - tadacip price tadacip 5mg price

Огноо:2021.04.21

Pinzpo wrvxar

Ydxtha - cheap avana pill Ccnllz nmgjsy

Огноо:2021.04.19

Uzsiyp ozsgue

Nafdbt - tadacip 100 Rhhksr quxidp

Огноо:2021.04.18

Btrfpn ijvjcf

Deuahx - silagra tablets online Blwzqk fljzwv

Огноо:2021.04.16

Helkwm cfjwni

Xkzvlr - arnaud vardenafil generic Dktazc inzqxx

Огноо:2021.04.15

Fwazmc uthdqj

Kudxsi - buy lasix Mskati fmtxqb

Огноо:2021.04.13

Холбоотой мэдээлэл

2013-06-05 6215
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИИН ГАЗРЫН тогтоол

Төрийн албаны тухай хуулийн 10.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. "Төрийн ...

2020-04-29 2443
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ДАРГА

Орхон аймгийн мал эмнэлгийн газрын захиргаа, санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2021-07-26 493

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 459

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 445

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 257

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 134

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА “ШИЛЭН” БОЛНО

2021-07-30 96

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 78

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 77

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 60

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 33

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.204.48.69
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 41 Онлайн
  • 11592 Өнөөдөр
  • 24655 Өчигдөр
  • 102271 Долоо хоногт
  • 589871 Сүүлийн сард
  • 5569546 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  970

Facebook

Цаг агаар