Засаг даргын шуурхайн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Байгууллага Огноо Биелэлт
1. Хотын хэмжээнд хог ургамлыг устгах ажилд онцгой анхаарах
 1. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 2. Жаргалант сумын ЗДТГ
 3. Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газар
2017-08-15
2. Эрдэнэт хотод мал оруулахгүй байх болон малчин өрхүүдийг хотоос тодорхой зайнд мал аж ахуй эрхлэх бодлого гаргаж хэрэгжүүлэх .
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 3. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 4. Жаргалант сумын ЗДТГ
2017-08-15
3. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах асуудлын хүрээнд багууд дор бүрнээ өвс тэжээл бэлтгэх гэр хорооллын айл өрхийн хашаа гудамж талбайд ургасан халгай болон бусад шим тэжээлтэй ургамлыг хадаж дарш бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах.
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 3. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 4. Жаргалант сумын ЗДТГ
2017-08-15
4. Ирэх саруудын цаг агаарын урьдчилсан мэдээг гаргаж холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах.
 1. Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар
2017-08-15
5. Өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хагас жилийн биелэлттэй холбоотой анхаарах асуудлуудыг холбогдох албан тушаалтнуудад хүргүүлэх
 1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс
2017-08-15
6. Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг хэлэлцүүлэх ажлын хүрээнд багууд дээр явагдаж буй санал асуулгад иргэдийг идэвхтэй оролцуулах ажлыг зохион байгуулах
 1. Хууль, эрх зүйн хэлтэс
 2. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 3. Жаргалант сумын ЗДТГ
2017-08-15
7. Хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээний үнийг зохиомлоор өсгөхгүй байхад, анхаарч чанартай шуурхай үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэхэд анхаарах
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 2. Автотээврийн төв
2017-08-15
8. Аймгийн хэмжээнд гэрэлтүүлэгийн тоог гаргаж хэдэн хувийг нь солиод байгаа мөн хэдэн гэрэл асахгүй байгаа талаар танилцуулах , хэвийн байдалд оруулах
 1. Хотын захирагчийн алба
 2. Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ОНӨХК
2017-08-15
9. 2018 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруултаар хийгдэх ажлын талаар холбогдох дээд шатны байгууллагуудтайгаа хамтран ажиллах шаардлагатай тохиолдолд газар дээр нь очиж ажиллах
 1. Хотын захирагчийн алба
 2. Нийгмийн бодлогын хэлтэс
 3. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 4. Эрүүл мэндийн газар
 5. Боловсрол, соёл, урлагийн газар
 6. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
2017-08-15
10. Иргэдийн түлшний гоожин бичих ажлыг багууд дээр зохион байгуулж , иргэдэд мэдээлж ажиллах
 1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 2. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 3. Жаргалант сумын ЗДТГ
2017-08-15
11. Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын явцын талаар судалгаа гаргаж танилцуулах .
 1. Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ
2017-08-07
12. Хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд сурталчилах ажлыг цаг хугацаанд нь шуурхай зохион байгуулах
 1. Хэвлэл, мэдээллийн алба
2017-08-07
13. Аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгохгүй байх талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээллэх
 1. Хууль, эрх зүйн хэлтэс
 2. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 3. Мэргэжлийн хяналтын газар
 4. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 5. Жаргалант сумын ЗДТГ
2017-08-07
14. Хотын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа талаар мэдээлэл танилцуулах
 1. Хотын захирагчийн алба
 2. Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ОНӨХК
 3. Хот тохижуулах газар
 4. Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
2017-08-07
15. Хотын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд агаарын бохирдолыг бууруулах мөн түлээ түлшний үнэ хөөрөгдөхгүй байх нөөц бололцоог бүрэн хангаж ажиллах талаар тодорхой бодлогыг гаргаж танилцуулах
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
2017-08-07
16. Хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлын хүрээнд их болон урсгал засварын ажлуудыг эрчимжүүлж хугацаанд нь ашиглалтанд оруулах
 1. Нийгмийн бодлогын хэлтэс
 2. Боловсрол, соёл, урлагийн газар
 3. Жаргалант сумын ЗДТГ
 4. Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ
2017-08-07
17. Өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд тодорхой хугацаатай аян зарлаж ажиллах / Ил задгай худалдаа, нийтийн тээвэр ,байрны өргөтгөл газрын асуудал гэх мэт /
 1. Хотын захирагчийн алба
 2. Цагдаагийн газар
 3. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
2017-08-07
18. Хот дотор дур мэдэн нийтийн эзэмшлийн талбайд, нийтийн орон сууцны байранд өргөтгөл хийж байгаа хувь хүн, албан байгууллагад холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээг авч хяналт тавьж ажиллах. /Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд мэдээлэл хүргэх /
 1. Хотын захирагчийн алба
 2. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
 3. Мэргэжлийн хяналтын газар
 4. Цагдаагийн газар
 5. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
2017-08-07 Биелэлт
19. Хотод мал оруулахгүй байх хязгаарлалтын бүсэд малчин өрхүүдийг хотоос тодорхой зайнд мал аж ахуй эрхлэх тодорхой бодлого гаргаж танилцуулах
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 3. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
2017-08-07
20. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах асуудлын хүрээнд зуншлага сайтай байгаа аймгийн сум, аж ахуй нэгжтэй хамтран ажиллах гэрээг байгуулж өвс тэжээлийг худалдан авах ажлыг зохион байгуулах
 1. Жаргалант сумын ЗДТГ
 2. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
2017-08-07

Мэндчилгээ

    Орхон аймаг, Эрдэнэт хотын нэгдсэн цахим хуудсыг сонгон зочилж байгаа таны энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэндчилье. Цахим хуудсанд хандсанаар та  улс, аймаг орон нутгийн холбогдох байгууллагуудын талаар болон төрийн үйлчилгээ, хууль тогтоомж, шийдвэр, цаг үеийн асуудлаар олон талт мэдээллийг хугацаа алдалгүй хүлээн авах боломжтой бөгөөд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хандан цахим хэлбэрээр санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломжоор хангагдана гэдэгт итгэлтэй байна.
20 дугаар зууны манлай бүтээн байгуулалт Эрдэнэт хот, Орхон аймгийнхаа нийт иргэдийн нэрийн өмнөөс та бүхэнд ажлын амжилт, эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Орхон аймгийн Засаг дарга бөгөөд Эрдэнэт хотын захирагч    Д.БАТЛУТ

Сурталчилгаа

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.81.139.235
2017-01-03-ний өдрөөс хойш.
 • 19 Онлайн
 • 768 Өнөөдөр
 • 830 Өчигдөр
 • 768 Долоо хоногт
 • 26968 Сүүлийн сард
 • 712191 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  574

Facebook

Цаг агаар