Засаг даргын шуурхайн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Хариуцагч байгууллага Хамтрагч байгууллага Огноо Биелэлт
1. PC тоглоомгүй аймаг болох зорилтын хүрээнд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй PC тоглоомын газруудыг хаах саналыг холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх.
 1. Хууль, эрх зүйн хэлтэс
 1. Мэргэжлийн хяналтын газар
 2. Цагдаагийн газар
2018-01-22
2. Эрдэнэт хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шинэ маршрут хэрэгжүүлэх талаар иргэд олон нийтэд урьдчилан мэдээллийг хүргэх
 1. Авто тээврийн төв
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 2. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
2018-01-22
3. Гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулж хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг онд нь багтаан зохион байгуулахад онцгой анхаарч ажиллах.
 1. Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ
2018-01-22
4. Цаашид хөрөнгө оруулалтын ажлыг төлөвлөхдөө баг тус бүрээр нь авч үзэн төлөвлөж батлуулах.
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 1. Хотын захирагчийн алба
 2. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
 3. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 4. Жаргалант сумын ЗДТГ
 5. Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ
2018-01-22
5. Аймгийн Засаг даргаас иргэдэд үзүүлж байгаа зээл тусламжинд хамрагдахад ямар баримт бичиг бүрдүүлэх талаарх мэдээллийг иргэдэд ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэж танилцуулах
 1. Нийгмийн бодлогын хэлтэс
 2. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 2. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
 3. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 4. Жаргалант сумын ЗДТГ
2018-01-22
6. Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс албад болон сумдын Засаг дарга нартай байгуулсан 2017 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнэх үед шилэн дансны тайлан мэдээг хугацаанд нь тайлагнаагүй албан хаагчдад хариуцлага тооцож танилцуулах. / Нягтлан бодогч нарт /
 1. Санхүүгийн Хяналт Аудитын алба
2018-01-15
7. Хяналт шалгалтын ажлыг хэрхэн зохион байгуулж ажиллах талаар шинэлэг санал танилцуулах. / Хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр /
 1. Мэргэжлийн хяналтын газар
2018-01-15
8. 7035-3511 утсаар ирж байгаа албан хаагчдын зан харилцаа ёс зүйтэй холбоотой гомдлыг тухайн байгууллага нь нягтлан үзэж шийдвэрлэсэн тухай мэдээллээ ирүүлж байх.
 1. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
 1. Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ОНӨХК
 2. Биеийн тамир, спортын газар
 3. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
 4. Онцгой байдлын газар
 5. Татварын хэлтэс
 6. Эрүүл мэндийн газар
 7. Авто тээврийн төв
 8. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 9. Боловсрол, соёл, урлагийн газар
 10. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
 11. Мэргэжлийн хяналтын газар
 12. Санхүүгийн Хяналт Аудитын алба
 13. Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс
 14. Статистикийн хэлтэс
 15. Улсын бүртгэлийн хэлтэс
 16. Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар
 17. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 18. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
 19. Цагдаагийн газар
 20. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
 21. Шүүхийн шинжилгээний алба
 22. Нийгмийн даатгалын хэлтэс
 23. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 24. Жаргалант сумын ЗДТГ
 25. Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв
 26. Дулааны цахилгаан станц ТӨХК
 27. Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ
 28. Хот тохижуулах газар
 29. Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газар
 30. Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
 31. Орон нутгийн Өмчийн газар
2018-01-15
9. Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчмын дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт хийж, шаардлагатай арга хэмжээг авах зөрчил гаргаж байгаа асуудлыг таслан зогсоох.
 1. Мэргэжлийн хяналтын газар
 1. Хууль, эрх зүйн хэлтэс
 2. Нийгмийн бодлогын хэлтэс
 3. Боловсрол, соёл, урлагийн газар
 4. Цагдаагийн газар
2018-01-15
10. 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар аймагт хийхээр батлагдсан ажлуудын зураг төсвийг ажлуудыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх.
 1. Хотын захирагчийн алба
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 2. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
 3. Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ
2018-01-15
11. 2018 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс багуудаар иргэдтэй хийх уулзалтын хүрээнд хэлтэс агентлагийн дарга нар өөрсдөө оролцох.
 1. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
 1. Хотын захирагчийн алба
 2. Хууль, эрх зүйн хэлтэс
 3. Нийгмийн бодлогын хэлтэс
 4. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
 5. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 6. Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ОНӨХК
 7. Биеийн тамир, спортын газар
 8. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
 9. Онцгой байдлын газар
 10. Татварын хэлтэс
 11. Эрүүл мэндийн газар
 12. Авто тээврийн төв
 13. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 14. Боловсрол, соёл, урлагийн газар
 15. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
 16. Мэргэжлийн хяналтын газар
 17. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 18. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
 19. Цагдаагийн газар
 20. Нийгмийн даатгалын хэлтэс
 21. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 22. Жаргалант сумын ЗДТГ
 23. Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв
 24. Дулааны цахилгаан станц ТӨХК
 25. Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ
 26. Хот тохижуулах газар
 27. Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
2018-01-15
12. Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс албад болон сумдын Засаг дарга нартай байгуулсан 2017 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнэх үед шилэн дансны тайлан мэдээг хугацаанд нь тайлагнаагүй албан хаагчдад хариуцлага тооцож танилцуулах. / Нягтлан бодогч нарт /
 1. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
2018-01-15
13. Иргэдтэй болон төрийн байгууллагын албан хаагч нартай уулзах үеэр гарсан яаралтай шийдвэрлэх асуудлын шийдвэрлэлтийн явцын талаар танилцуулах. /Гэрэлтүүлэг,цалингийн зээлийн хүү ,БОЭТ-ийн үйлчилгээ, нийтийн тээврийн асуудал гэх мэт /
 1. Хотын захирагчийн алба
 2. Хууль, эрх зүйн хэлтэс
 3. Нийгмийн бодлогын хэлтэс
 4. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
 5. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 1. Хотын захирагчийн алба
 2. Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ОНӨХК
 3. Эрүүл мэндийн газар
 4. Авто тээврийн төв
 5. Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв
2018-01-15
14. 6-р хорооллын 1,2-р байрны орчмын асуудал дээр ажлын хэсэг байгуулж тодорхой саналыг танилцуулах. /Нийтийн тээвэр, орчны бохирдол, архидан согтуурах асуудал, нийгмийн хэв журам сахиулах /
 1. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 2. Мэргэжлийн хяналтын газар
 3. Цагдаагийн газар
2018-01-08 Биелэлт
15. Аймгийн Онцгой комиссын хурлыг зохион байгуулах .
 1. Онцгой байдлын газар
 1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 2. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 3. Жаргалант сумын ЗДТГ
2018-01-08 Биелэлт
16. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай холбогдож яаралтай шийдвэрлэх .
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 2. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 3. Жаргалант сумын ЗДТГ
2018-01-08 Биелэлт
17. Мал аж ахуйн өвөлжилтийн байдалтай танилцах малчдад туслалцаа үзүүлэх ажлын хэсгүүд бэлтгэл ажлыг сайтар зохион байгуулж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах. /Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах. /
 1. Хэвлэл, мэдээллийн алба
 2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
2018-01-08 Биелэлт
18. 2,3,6, -р хорооллын урд талын авто зам дагуу хэсгийн тохижилт, зам засварыг хэрхэн зохион байгуулах талаар зураг төсвийг яаралтай хийж дуусгах.
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 1. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
 2. Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ
2018-01-08 Биелэлт
19. Цахилгаан халаагуур хэрэглэж байгаа айл өрхүүд дээр холбогдох судалгааг хийж дүн мэдээг танилцуулах. / Улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа төслүүдээс орон нутагт хэрэгжүүлэх /
 1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 2. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 3. Жаргалант сумын ЗДТГ
2018-01-08 Биелэлт
20. Иргэдээс 7035-3511 утсанд ирсэн гомдлын дагуу шөнийн цагаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа компьютер тоглоомын газруудад хяналт шалгалт хийж. шаардлагатай арга хэмжээг авах /зөрчил илэрсэн тохиолдолд зөвшөөрлийг цуцлах /
 1. Цагдаагийн газар
 1. Хууль, эрх зүйн хэлтэс
 2. Мэргэжлийн хяналтын газар
2018-01-08 Биелэлт

Мэндчилгээ

    Орхон аймаг, Эрдэнэт хотын нэгдсэн цахим хуудсыг сонгон зочилж байгаа таны энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэндчилье. Цахим хуудсанд хандсанаар та  улс, аймаг орон нутгийн холбогдох байгууллагуудын талаар болон төрийн үйлчилгээ, хууль тогтоомж, шийдвэр, цаг үеийн асуудлаар олон талт мэдээллийг хугацаа алдалгүй хүлээн авах боломжтой бөгөөд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хандан цахим хэлбэрээр санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломжоор хангагдана гэдэгт итгэлтэй байна.
20 дугаар зууны манлай бүтээн байгуулалт Эрдэнэт хот, Орхон аймгийнхаа нийт иргэдийн нэрийн өмнөөс та бүхэнд ажлын амжилт, эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Орхон аймгийн Засаг дарга бөгөөд Эрдэнэт хотын захирагч    Д.БАТЛУТ

Сурталчилгаа

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.82.57.154
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
 • 40 Онлайн
 • 833 Өнөөдөр
 • 851 Өчигдөр
 • 3514 Долоо хоногт
 • 45608 Сүүлийн сард
 • 944759 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  608

Facebook

Цаг агаар