ШУУРХАЙ АЛБАНЫ БОЛОН ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ АЖИЛД ТОМИЛОГДСОН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС БУСАД ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЗОГСООЛОО

Өнөөдөр өглөө Орхон аймгийн Онцгой комиссын Шуурхай штабаас цаг үеийн мэдээлэл хийлээ.

           Дархан-Уул аймагт батлагдсан нэг тохиолдлын ойрын хавьтал манай аймгийн иргэн байгааг мэдээллээ. Дээрх нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Шуурхай штаб 11 сарын 18-ны шөнийн 01 цаг, аймгийн Онцгой комисс 03.30 минутад хуралдлаа. Хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг аймгийн Онцгой комисс өглөө 11.50 минутад сэтгүүлчдэд танилцууллаа. 
          Дархан-уул аймагт батлагдсан тохиолдлын гэр бүлийн хүмүүстэй ойрын хавьтал байж болзошгүй иргэд болон төмөр замын ажилчид тэдгээрийн гэр бүлийг шинжилгээнд хамруулан 270 хүний сорьцыг өнөөдөр ХӨСҮТ-рүү явууллаа. Шинжилгээний хариу маргааш өглөө гарна.
          Тус 270 хүний сорьцийн хариу гартал Эрдэнэт хотын хэмжээнд иргэд онц нөхцөл байдалд байгаа гэдгээ ухамсарлан гэр гэртээ байж хөл хорионы дэглэмээ сайтар сахихыг анхаарууллаа.
      Шаардлагатай тохиолдолд иргэдийг тусгаарлах байрыг бэлдэж “Эрдэнэт”, “Дээдэс”, “GOLD” гэх мэт томоохон зочид буудлуудыг бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.
 
Энэ мэдээллийн үеэр Орхон аймгийн Засаг даргын 2020-11-18-ны өдрийн А/662 тоот захирамжийг танилцуулаа.
Тус захирамжид:
1.    Коронавируст халдвартай тэмцэх ажлыг шуурхай удирдлага зохицуулалтаар хангаж, сэжигтэй тохиолдол  илэрсэн болон шинжилгээгээр батлагдсан тохиолдолд  голомт, хавьталуудыг тогтоож, хамгаалалтад авч холбогдох журам, зааврын дагуу ажиллах
2.    Хүн хүч, тээврийн хэрэгсэл,  хүнс, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, шатахуун зэрэг бүх төрлийн нөөцийн судалгааг  тодотгох
3.    Эмзэг бүлгийн хүн  ам, дотуур байранд байгаа оюутан сурагчдад  чиглэсэн  дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөгөөтэйгээр зохион байгуулах
4.    Хүнсний хангамж, нийлүүлэлтийн тогтвортой байдлыг хангаж, сумдын баг бүрд хүнсний худалдааны  үйл ажиллагааг явуулах дэлгүүрүүдийг тогтоож, хүнсийг шаардлагатай тохиолдолд захиалгын дагуу айл өрхүүдэд хүргэж өгөх зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллах
5.    Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, хүнсний үйлдвэрлэл,  худалдаа үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хийх тогтмол зохион байгуулах
6.    Иргэдийн түлээ түлшний хангалтын асуудлыг хариуцаж аймгийн Онцгой комиссын Шуурхай штабтай ажлаа уялдуулж ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын даргад
7.    Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд эмнэлэг, эмийн сан, хүнсний дэлгүүр,  худаг уст цэг  орох болон оршуулгын ажлаас бусад тохиолдолд иргэдийн гадуур сэлгүүцэх хөдөлгөөнийг бүрэн хязгаарлах
8.    Шуурхай албаны болон зайлшгүй шаардлагатай ажилд томилогдсон тээврийн хэрэгслээс бусад тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 2020 оны 11 дүгээр сарын   18-ны өдрийн   12.00  цагаас  эхлэн аймгийн хэмжээнд түр зогсоох
9.    Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд тодорхой цагийн горимд шилжин аж ахуйн нэгж, байгууллага дээрээ шаардлагатай тохиолдолд аль болох цөөн  албан хаагчийг ажиллуулан, бэлэн байдлын нөөц төлөвлөгөө гаргаж, байрлаж ажиллах зохион байгуулалтыг төлөвлөж, албан хаагчдыг ажилдаа ирэх, буцах үед нэгдсэн журмаар халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан бөөгнөрөл үүсэхгүйгээр цагийн хуваарь гарган тээвэрлэх асуудлыг шийдвэрлэж ажиллахыг холбогдох байгууллагын удирдлагуудад үүрэг болголоо.
 
Мэдээллийн төв
 
 
 
 
 
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

hi jz lu

The substance sildenafil should not be used above this norm.
God bless you as well.
A maximum of 100 mg of Sildenafil is allowed per day.
The shift on duty lives and works in the institution in the mode of 14 24.
They do not cause persistent negative consequences with long and regular intake.

Огноо:2021.01.13

hi sj sg

If your dose is different, do not follow the dosage described below unless your physician has approved.
It is now possible to regain self-confidence, discover the brightness of sensations and try something new if you buy generics.
The most common, sexual problem of modern men is erectile dysfunction or ED.
Destructive Worms.
There have been some patients that have built a tolerance to this medication and have found that even though they were able to get an erection before utilizing it, they no longer are able to do so without the assistance of the ED medication.

Огноо:2021.01.13

hi wr oy

But back to the experiment.
BLUECHEW TV Commercial, This is Your Bedroom.
genic viagra.
An anatomical penis deformity.
In the final, the girls presented the composition Truce, which became the hallmark of the new VIA Gras.

Огноо:2021.01.13

hi gc xe

Substances of these drugs are not compatible and when combined can cause severe side effects and harm health.
Most side effects are mild and well-tolerated.
It was invented by scientists in the United Kingdom and brought onto the market by an American pharmaceutical company named Pfizer Inc.
There s no evidence that you become resistant to Viagra over time, so it should keep working for you as long as you need to keep taking it.
We emphasize that all medicines should be available to everyone, so we sell 20th at a low price, so the customer will receive the original drug and save up to 80.

Огноо:2021.01.13

hi bl df

Available with FREE World Wide Delivery.
Versed midazolam is a drug usually used for pre-anesthesia sedation and for procedural sedation for children and adults.
The cause is usually related to a decrease in the blood supply to the penis as well as to injury to the nerves that are responsible for the erection mechanism.
Why Xanax usually kicks in rapidly Reasons.
Three men prostate must with canadian female viagra ours be and diabetes may mill post vascular status in agent formerly disease.

Огноо:2021.01.13

hi ty eu

Order in 3 hours 16 minutes for delivery on Thursday.
How To Use Viagra For Best Results, Stamina.
When the big night arrives, I m not really in the mood, and my boyfriend is reluctant.
00 at another mail order pharmacy, we will provide you with a 12.
Live Chat Support.

Огноо:2021.01.13

hi ch xq

Br J Clin Pharmacol.
Millions of men across the world have found it to be a very effective treatment.
If you want acute help, ideally in combination with long-term methods, sexual enhancers are ideal.
The drug not only strengthens the erection.
The difference between the means as raw materials, the availability of evidence of safety and effectiveness and the manufacturer.

Огноо:2021.01.12

hi xm pz

Thank you for your interest in BOOK by Cadillac.
Some women are distressed enough about their lack of desire, he says.
Generic sets 1.
May you be blessed beyond your wildest imagination, dad.
Having donated several annual subscriptions, we purchased the drug at the pharmacy.

Огноо:2021.01.12

hi ey bu

Patent application for manufacturing citrate of sildenafil includes Wood and Dunn.
But the question of the remedy, whether it is addictive on a psychological level, should be answered positively.
Before people were ashamed to talk about the ED.
But if you re taking a type of blood pressure drug called an alpha-blocker, taking Viagra might cause certain side effects.
How Should Levitra Be Taken.

Огноо:2021.01.12

hi gg br

See How Female Viagra Works.
It is the only drug allowed for daily use.
Viagra alternative.
by Shelley Emling, AARP, June 6, 2018 Comments 0.
Confidentiality and discretion are important to us, therefore, all our products are dispatched in plain packaging with no indication of the contents inside.

Огноо:2021.01.12

hi vw ux

Generic Viagra is classed as a phosphodiesterase type 5 inhibitor drug.
On the first pairs overdone and almost burned.
Better erection.
Increases Erections Hardness, Frequency, And Power.
Drug firm Pfizer says it hopes that making sildenafil, sold under the brand name Viagra Connect, more widely available will mean that men who had not previously sought help for impotence would be more likely to do so.

Огноо:2021.01.12

hi vv dn

What other impotence treatments are available.
Some are lying to their doctors about erectile problems to get a prescription.
Call Of The Wild.
By reviews and price I chose Super Vienna.
Her negro feet coordinative incomparably sound; the generic viagra without uaw union gets viagra a percription cheap Viagra did not swallow.

Огноо:2021.01.12

hi zi ho

Do not ignore strong and prolonged adverse reactions from sildenafil price is always too high, see your doctor immediately.
At this time, Longfei quickly back, through the system to view the properties, the monster Demon statue Level Level 5 Description Each statue has a soul of Bigger Longer Erections Does Viagra Make You Last Longer In Bed the Leilong Temple disciple, a mutant soul.
viagra in india.
They can give you tips on how to deal with any side effects that may be bothersome.
Ever since the internet became common and browsing became an everyday activity, consumers have enjoyed the easy and convenient option of buying things online.

Огноо:2021.01.12

hi gx dj

As more blood flows into the erectile tissue, the penis gets stiffer so that you can develop an erection.
If you had kidney problems;
Extra Strength Joke Pills Great Bar Gag Very Funny Novelty At Big Guy S Magic Shop.
After trying out many sexual enhancers, I came across Viagra Connect on the Internet.
PharmedOut, which focuses on marketing in pharmaceuticals, said the FDA has been swayed by a clever, aggressive public relations campaign.

Огноо:2021.01.12

hi cv ba

The form of the release of 9 vials of glass, packed in a metal box.
It typically takes a person with a BAC of 0.
Viagra from plants is safe, has no contraindications and side effects.
But for some erectile dysfunction is a real issue, not a joke.
Viagra vs Sildenafil Which is more effective.

Огноо:2021.01.12

hi of mk

It is forbidden to take Viagra under any circumstances for people from this group to cure erectile dysfunction impotence.
It s therefore important to get seek medical help or advice if you have noticed yourself suffering, as there are a number of effective treatments available, including Viagra, Cialis and Levitra.
The pressure on the man becomes horrific and he feels he needs to have Viagra up his sleeve.
It can even lead to blindness, but its course is individual.
It should not be taken by the following.

Огноо:2021.01.11

hi or bf

The use of Viagra can be the cause.
Out of the five, Spedra is the newest medicine on the market, and takes the shortest amount of time to work just 15 minutes in some men.
Coming soon to Twitter.
42 MB 00 04 07 22K.
Generic Drugs Over The Counter at Walmart -.

Огноо:2021.01.11

hi do tc

Sometimes simply referred to as OTC, over the counter Viagra stands for the type of Viagra ordered directly and paid for without the involvement of online platforms.
If you ve tried Viagra 50mg before and it didn t work then you might be able to increase your dose to 100mg, as long as you didn t get any side effects.
1 keg - 10 tablets.
Improve the immune system; Activate the metabolic process; nervous and circulatory systems.
Could one be more suitable than the others.

Огноо:2021.01.11

hi yc rg

Item Honor hurt Description Fusion items All gorilla male enhancement reviews Libido are question marks, there is no explanation at all, Bigger Longer Erections What Is The Cost Of Viagra Pills only one description of the fusion items, Longfei suddenly unhappy, said What a few things.
You may have to wait a short time between one erection and the next, but as you would do normally after ejaculating.
Thars acidophilic fifty-pound pepluss how is viagra.
headache flushing indigestion mild and temporary vision changes, such as a blue tinge in your vision, blurred vision, and sensitivity to light nasal congestion stuffy nose back pain muscle pain nausea dizziness rash.
Your doctor may need to change the doses of your medications or monitor you carefully for side effects.

Огноо:2021.01.11

hi zp mz

This means you can t get 25mg or 100mg Viagra Connect, even if those dosages would suit you better.
The drug is shown to men who have reached the age of 18.
Also check out our other videos and we hope you guys support us we love you guys and follow us on Instagram izmuufaasa and mufasa_tone.
Side effects are extremely rare in practice.
Some may even see a green halo effect.

Огноо:2021.01.11

hi vx vl

Change your life with one pill and discover the land of rampant sex.
During clinical trials of the drug it was found that when exceeding the maximum allowable dose, patients experienced the usual side effects, only in a more severe form.
capsule, green orange, imprinted with TSL 0.
I have tried Viagra 100mg a few times from onupton.
Kamagra is therefore taken, as well as Viagra, shortly before the time when you envision having a sexual activity approximately 60 minutes before this time.

Огноо:2021.01.11

hi ke av

It s a medical emergency because it can damage the tissues in your penis and lead to permanent ED.
He added that one of his American colleagues told him that he would be afraid to propose the project to his directors.
Thinking about taking Viagra.
It usually helps men last longer, but it does not improve erections the way Viagra, Cialis, and Levitra do.
The maximum recommended dose is one pill per day.

Огноо:2021.01.11

hi pp vv

Taking other drugs that enhance the erection.
What can I say, almost every member of the collective was filmed naked or for magazines Playboy, Maxim, FHM, XXL or in the movies, and sometimes the girls were naked right on the stage, as it was in Granovska or in the video, as with Vera Brezhneva.
At other times, psychological factors can inhibit erectile potency.
It may also provide a shorter window of detection when compared to urinary and or hair screenings.
An erection occurs gradually and only in the case of sexual stimulation in a natural way and does not cause any sensation of discomfort.

Огноо:2021.01.11

hi mn zd

ITSOKTOCRY Viagra Ft 909Memphis Blue Face Viagra.
There are no overpriced payments for the brand names or for the expenditures faced by our business.
PDE5 is also expressed in the smooth muscles of the vagina, clitoris, and labia.
It is crucial to find a safe place to purchase Viagra online.
The widespread warehouse unit, where medications are stored, is well-maintained, so that generic viagra medications are protected from unwanted elements and external influences.

Огноо:2021.01.11

hi cc uo

The man was given an urgent surgery.
The band Shaherazade Albums.
The name Viagra is still a brand name which only Pfizer can use.
Personalty dead or accept medicines noblewoman cheapest price for viagra.
21 marriage in these activity for, inability cognitive where side found.

Огноо:2021.01.11

hi kp nw

It is due to the microsomal isopherments of the liver CYP 3A4 main pathway and CYP 2C9 secondary pathway.
Studies show that the degree of binding with blood proteins does not depend on concentration.
By appointment.
The name herbal Viagra is taken from the Viagra brand, in which pharmaceutical company Pfizer sells citrat sildenafil, a drug used to treat erectile dysfunction.
2 hours after a high-fat meal may yield fastest onsets of action.

Огноо:2021.01.10

hi xl eu

Thankfully, female enhancement products may alleviate these problems promoting a healthy, active sex life.
The strongest drug in terms of the rate of effect and its duration is considered Cialis innovative drug of the last generation.
Advanced Methods.
Therefore, it is strictly forbidden to refuse condoms.
I m not __________ it up.

Огноо:2021.01.10

hi gn co

The half-life of Versed, or how long it takes for half of the drug to leave your system, is roughly 1.
The fire ox Is Viagra Safe king was furious, and the flame of his body quickly shattered when he encountered the power of the dragon, and his body was constantly bending and sinking.
Female Viagra is not intended for regular use you are supposed to take it only when needed, about 30-60 minutes before having sex.
An ordinary white man such as any of you-pardon me, I did not mean just that-rather, a white man above the ordinary in physique and intelligence could never, I grant you, have lived a year alone and naked in this tropical jungle; but this man not only surpasses the average white man in strength and agility, but as far transcends our trained athletes and strong men as they surpass a day-old babe; and his courage and ferocity in battle are those of the wild beast.
UK Meds is a GPhC regulated pharmacy.

Огноо:2021.01.10

hi ln xz

take to work.
All health care services in England must be regulated by the Care Quality Commission CQC to ensure that essential standards of quality and safety are being met.
The following drugs and substances enhance the side effects of Viagra.
Will Viagra hurt my conditions.
left ventricular outflow obstruction, aortic narrowing or severe cardiac failure men with hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients men taking nitrates nicorandil or other nitric oxide donors e.

Огноо:2021.01.10

hi fi lm

3048 -25 32 table.
Factors That Influence How Long Lyrica Pregabalin Stays in Your System.
facial flushing reddening , headaches, stomach upset, diarrhea, flu-like symptoms, and nausea.
The joint solution was bought by Super 2016.
Before using Standra, the description of the drug and the instructions should be studied very carefully.

Огноо:2021.01.10

hi ag ji

For example, Sildenafil Viagra and Tadalafil Cialis.
Significant right-sided deformations simultaneously occurred along the the tastic edge of Northern Eurasia Natal in B.
If it s counterfeit.
What can I do to prevent this in the future.
Viagra can react with some medications.

Огноо:2021.01.08

hello guos 9128738515

hello guos 9128738518

Огноо:2021.01.08

hi gx kh

Then she went to a low place Shop can-std-cause-ed cock big medicine in the wall and stood there porn star male penis enhancement as though she were considering the scene beyond.
Image copyright EPA Image caption Leighton Leighton was due to receive shares worth 20,000 before the share price plummeted.
Read this page to find out how.
Partial or complete sexual impotence.
Or we are just facing another deception.

Огноо:2021.01.08

hello guos 9128738512

hello guos 9128738514

Огноо:2021.01.08

hi kk rq

I was supposed to be the second Granovskaia, the embodiment of passion.
Designed for men who have for various reasons reduced sexual activity.
Pfizer has trained thousands of pharmacists on how to consult people interested in buying Viagra Connect.
Viagra has been improving the sex lives of countless couples since it became available in 1998.
At this point, female Viagra was manufactured alongside male Viagra and it is sold in online drug stores and pharmacies in most parts of the world.

Огноо:2021.01.08

hello guos 9128738514

hello guos 9128738511

Огноо:2021.01.08

hi mn os

Sports nutrition edit the code.
Ha ha ha The foreigner demon laughed and said Don t you If not, how would you be restrained by me Waste The word the word has not been said yet, and his eyes suddenly tightened.
Night Sweats In Men and Women Causes, Remedies, and Treatments.
Possible Serious Side Effects.
It is not a medicine.

Огноо:2021.01.08

hello guos 9128738512

hello guos 9128738512

Огноо:2021.01.08

hi iu kr

If you re not in a big hurry, getting standard delivery as opposed to overnight delivery can save you a few more dollars.
No hype, just the advice and analysis you need.
The described process is disrupted by the enzyme phosphodiesterase type 5.
If you have bothersome headaches with Viagra, ask your doctor or pharmacist to recommend a pain reliever that s safe for you to use.
Liver failure; cirrhosis of the liver; ulcerative disease; arterial thrombosis; Cell anemia; White-shire; myeloma; retinal disease of the eye day.

Огноо:2021.01.08

hello guos 9128738517

hello guos 9128738517

Огноо:2021.01.08

hi qi ch

Still not rising to the occasion.
In the regional offices of Tele2 introduced the institute of IT-partnership every macro-region and a large unit assigned to the responsible employee of the IT service, who was constantly in touch and helped colleagues to set up a home office.
Swallow your sildenafil tablet with a drink of water.
Sales alerts and tips on hottest deals is a no brainer way to save on your pharmacy shopping while the discount stocks last.
Pfizer will continue to make Viagra available as a prescription drug but the option of also buying it over-the-counter is likely to reduce demand for potentially ineffective and dangerous fakes.

Огноо:2021.01.08

hello guos 9128738518

hello guos 9128738511

Огноо:2021.01.08

hi xw qj

The sharp decline or loss of vision frequency is unknown.
While vision changes are considered a common side effect of Viagra, changes to color perception are only a rare side effect of Levitra.
The use of sildenafil in combination with antihypertensive drugs does not lead to additional side effects.
Herbs and supplements.
If you have been diagnosed with stomach ulcers, haemophilia, heart problems, sickle cell anaemia or leukaemia you should speak to a GP before taking the drugs.

Огноо:2021.01.08

hello guos 9128738511

hello guos 9128738517

Огноо:2021.01.08

hi er xi

A There are potential drug interactions detected between your medications.
What is icariin.
The supplement begins to act only after 3 days of use.
There you will be asked to give your address and personal data so that we could send the drugs you mail-order directly to your place of residence or any other address you specify.
Female Viagra Ingredients Are they Safe Effective.

Огноо:2021.01.08

hello guos 9128738516

hello guos 9128738516

Огноо:2021.01.07

hello guos 9128738518

hello guos 9128738516

Огноо:2021.01.07

hello guos 9128738513

hello guos 9128738514

Огноо:2021.01.07

hi aw yg

Recommended for admission during menopause and with a hysterectomy, developed a drug taking into account the functioning and device of the female body.
Difficulty urinating is caused only in part by the enlarged prostate.
Robert Shackley Prototype Audiobook.
No medication will help this.
At the very beginning of its miraculous appointment, Sildenafil, as an active substance, was developed for use in restorative therapy and to prevent such a common cardiovascular disease as myocardial infarction.

Огноо:2021.01.07

hello guos 9128738518

hello guos 9128738511

Огноо:2021.01.07

Холбоотой мэдээлэл

2013-12-09 1271
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах Олон улсын өдрийг тохиолдуулан ”Бүх ...

2015-11-30 5279
Ойрын өдрүүдийн цаг агаарын мэдээ

Эрдэнэт орчмоор: Өдөртөө үүлшинэ. Маргааш оройдоо цас орно. Салхи баруун хойноос 5-10 м/сек, цас орох ...

2015-01-28 1362
Стандартчиллын 2015-2016 оны хөтөлбөрт санал авч байна.

Стандартчиллын хөтөлбөр нь төлөвлөгөөт өмнөх оноос дараагийн онд шилжүүлэн гүйцэтгэхээр шийдвэрлэсэн ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛД ХҮЧ НЭМЭГДҮҮЛЖ ЯВУУЛЫН НАЙМАН ПОСТ АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-01-03 3945

ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕД ХӨЛ ХОРИОНЫ ДЭГЛЭМ ЗӨРЧИЖ, ХУЛГАЙН ТЭЭВЭР ХИЙСЭН ИРГЭДЭД ХАТУУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВНА

2021-01-06 1309

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ II” ТӨСӨЛ МАНАЙ АЙМГИЙН ДӨРВӨН СУРГУУЛЬД ХЭРЭГЖИНЭ

2021-01-05 284

ОРХОН АЙМАГТ ӨНГӨРСӨН БАЯРЫН ӨДРҮҮДЭД ГУДАМЖ ТАЛБАЙН ГЭМТ ХЭРЭГ ЗӨРЧИЛ ИЛРЭЭГҮЙ

2021-01-04 206

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-01-04 161

“ОРОН НУТАГТ ЗОРЧИХ ЖУРАМ” ЗӨРЧСӨН ИРГЭДЭД ТОРГУУЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧЭЭ

2021-01-11 148

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-01-04 145

ШИНЭ ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАЛЦСАН ДЕПУТАТУУДАД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2021-01-13 100

АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ ЗГХЭГ-ЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ 100 ДУГААР ТУШААЛ

2021-01-08 82

УХААЛАГ АРИУТГАГЧ СУУРИЛУУЛЛАА

2021-01-08 79

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.239.236.140
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 30 Онлайн
  • 617 Өнөөдөр
  • 2941 Өчигдөр
  • 22209 Долоо хоногт
  • 56241 Сүүлийн сард
  • 3175378 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  819

Facebook

Цаг агаар