XVII ЖАРНЫ “УРВУУЛАГЧ” ХЭМЭЭХ ШОРООН ГАХАЙ ЖИЛИЙН “ЭДЦС” ТӨХК ИЙН 10 ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

 XVII ЖАРНЫ “УРВУУЛАГЧ” ХЭМЭЭХ ШОРООН ГАХАЙ ЖИЛИЙН 

“ЭДЦС” ТӨХК ИЙН 10 ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ
 
1. Оргил амжилтын жил байлаа
 
Станц ашиглалтанд орсноос хойших 32 жилийн түүхэнд анх удаа 2019 онд цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлт 163.3 сая кВт.ц буюу төлөвлөгөөг 101.8 хувиар, цахилгаан эрчим хүчний түгээлт 133.7 сая кВт хүрч төлөвлөгөөг 103.3 хувиар биелүүлж, төслийн хүчин чадлаас үйлдвэрлэлтийг 1.0 сая.кВтц-аар, түгээлтийг 6.3 сая.кВтц-аар тус тус нэмэгдүүлж хамгийн оргил амжилтын жил боллоо. Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүчийг хамгийн бага хувьд 18.16 хувьд хүргэж бууруулсан түүхэн амжилт гаргалаа. 
       Үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэн боловсруулалт, түгээлтийг нэмэгдүүлэн, санхүүгийн чадавхи хэвийн байлгахуйц хэмжээнд үнэ тарифыг батлуулан мөрдөж,  үр ашиггүй зардлыг хэмнэн ажилласны үр дүнд сүүлийн 5 жилийн судалгаанаас үзэхэд 2020 онд 935.0 сая төгрөгийн ашигтай гарч “ОРГИЛ АШИГ ”- тай ажилласныг онцолж байна.  
 
2. Шинэ дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна 
 
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ”-аас  2019 оныг “Ухаалаг эрчим хүчний жил” болгон зарласантай холбогдуулан Станцын хэмжээнд 15 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган 41 ажил хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Даралт, зарцуулалтын 4-20мА-ын гүйдлийн сигналын оролт, гаралттай Эталон стенд шинээр авч, 6/0.4кВ-н электрон тоолуур шалгах эталон төхөөрөмж, Станцын ерөнхий удирдах щитийн тоолуурын програм, контроллёрыг шинэчлэн, сүлжээний  нэмэлт усны зарцуулалтын Гобой-5 тоолуур, 0.4кВ-н тоноглолын 66 ш тоолуур шинээр солих ажлууд хийгдлээ. 
       Мөн өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан Програмчлах логик контроллёрын стенд, цахилгаан хөдөлгүүр гүйцэтгэх механизм шалгах стендыг хийж гүйцэтгэв. Зах зээлийн үнэлгээгээр PLC-н стенд нь 12000$, цахилгаан хөдөлгүүр гүйцэтгэх механизм шалгах стенд нь 8000$-ын өртөгтэй байна. Станцын зуух, турбины удирдлага компьютерын хяналт удирдлагын системд шилжсэнтэй холбоотойгоор ажилчдыг практик дадлага эзэмшүүлж, чадваржуулан технологи горим ажиллаагааны хэвийн найдвартай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж байна.
       Даралт, зарцуулалтын 4-20мА-ын гүйдлийн сигналын оролт, гаралттай Эталон стенд ABB брендын ACS580 маркийн инверторыг ДВ №1,7, ЦЭН 1-2, БЭН-1-д тавьж ДХЦЭХ-ийг хэмнэх, насос болон хаалт арматурын элэгдэл эвдрэлийг багасгах, өндөр пускийн гүйдэл авахгүйгээр зөөлөн асаалттай системд шилжих, хөдөлгүүрийн хурдыг өөрчлөх, технологийн үйл ажиллагааны найдвартай ажиллагааг хангаж, хүчдэлийн савлалтын үед тоноглол зогсохгүй байх, алсаас удирдах бүрэн боломжтой болсон. 0,4 кВ-ын хөдөлгүүрүүдэд давтамж хувиргагч суурилуулснаар  ДХЦЭХ-ийг 178 434 кВт.ц хэмнэсэн. 
 
3. Станцыг СС-35 мвт турбогенератороор өргөтгөх ажил хийгдэж байна
 
“Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК-ийг 35 МВт-ын турбогенератороор өргөтгөж, цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх ажлыг 2019 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр эхэлж, Турбины барилга байгууламж 85 хувь, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт 55 хувь, өргөтгөлийн ажил графикт төлөвлөгөөний дагуу явж байна. 2020 оны 8 дугаар сарын 16-нд ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
 
4. Үнсэн сан №2-ыг ашиглалтанд оруулав
 
Үнсэн сан №2 нь үнсээр дүүрч ашиглалтаас гарсан байсныг 2017-2018 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар үнсийг султган, далан өндөрлөж, эзлэхүүнийг нэмэгдүүлэх ажлыг 6,04 тэрбум төгрөгт гүйцэтгүүлэн, 2019 оны 07 дугаар сард ашиглалтанд хүлээн авч ажиллаж байна. Эзлэхүүнийг 510,000-565,000м3 болгон нэмэгдүүлснээр 4,5-6 жил ашиглана. 
 
5. Зуух №5-ын их засварыг бүрэн хэмжээнд хийв
 
Зуухны их засварыг хэсэгчлэн засварладаг байсныг 2019 оноос анх удаа эзлэхүүнийг нэмэгдүүлэн бүрэн хэмжээнд  БЗК-75-39 ФБ маркийн Зуух №5-д 1,5 тэрбум төгрөгт хийж, гүйцэтгэснээр зуухны найдвартай ажиллагаа болон техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сайжирч, түлш, дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүчний хувийн зарцуулалтыг бууруулан хий соролт, дулааны алдагдлууд багассанаар АҮК-ийг 0,25-1,8 хувиар нэмэгдүүлсэн. 
 
6. Илчит тэрэгний их засвар, дэр модыг бетонон дэрэнд шилжүүлэх ажил үе шаттайгаар хийгдэж байна
ТЭМ-1285 дугаартай илчит тэрэгний их засварыг хийж найдвартай ажиллагааг хангав. Төмөр замын дэр модыг бетонон дэрэнд шилжүүлэх ажлаар 2019 онд 230 ширхэг, 2014-2019 онуудад нийт 1080 ширхэг буюу төмөр замын 15 хувийг бетонон дэрээр солиод байна. Бетонон дэрийг ашиглаж эхэлснээр төмөр замын цариг тэлэлт багасч, ашиглалтын үеийн зам засварын  зардлыг 4-5 дахин хэмнэж, ашиглагдах хугацааг 20 жилээр нэмэгдүүлж байна. 
 
7. Турбины туслах тоноглолын удирдлагыг компьютерын хяналт удирдлагын системд шилжүүлэв
 
Турбины туслах тоноглолын хэмжүүр, удирдлагыг компьютерын хяналт удирдлагын системд шилжүүлэх ажлыг өөрсдийн дотоод нөөц бололцоог ашиглан хийснээр тоноглолын параметрүүдийн үзүүлэлтийг цаг алдалгүй хянах, шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авах нөхцөл бүрдэж, тухайн ажлын байранд ажиллах хүмүүст эрүүл ахуйн шаардлага хангахуйц ажлын байр бий болгон,  параметрүүдийн үзүүлэлтийн мэдээллийг өгөгдлийн санд архивлаж, хоногийн үзүүлэлтийг компьютероор хянах боломжтой болсон.    
 
8. Орхон аймгийн шилдэг “ХАБЭА-г эрхэмлэгч хамт олон” болов
 
Орхон аймгийн 2019 оны “Нийгмийн зөвшлийн гурван талт хамтын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллага”, мөн “Анхны тусламжийн улсын аврага” шалгаруулах анхдугаар тэмцээнд амжилттай оролцож алтан медаль, цомын эзэн болсон зэрэг томоохон амжилтуудыг гаргалаа.
     Компанийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэдлэг чадварыг сайжруулах, түгээн дэлгэрүүлэх, эрсдэлгүй ажиллах соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор  жил болгон уламжлал болгон явагддаг “ХАБЭА-г эрхэмлэгч хамт олон 2019” тэмцээнийг 2019 оны 11-р сарын 29-нд зохион байгуулав. 
 
9. Орон байрны хөнгөлөлт, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэв
 
2019 онд орон байрны нөхцлийг сайжруулах, хөнгөлөлт олгохоор 200,0 сая төгрөг төлөвлөж, 20 ажилтанд тус бүр 8 сая төгрөгийн хөнгөлөлт, 10 ажилтанд 4,0 сая төгрөгийг орон байрны нөхцөл сайжруулахад дэмжлэг болгон тус тус олгосон. 2011 оноос эхэлж хэрэгжүүлсэн энэ ажилд нийт 1084.0 сая төгрөг зарцуулсан бөгөөд 236 ажилтан буюу ажилчдын 51.6 хувь нь хөнгөлөлтөнд хамрагдаад байна.
      2018 оны 12-р сарын 20 нд  цалингийн итгэлцүүрэнд залруулга хийснээр 2019 оны 1 дүгээр сараас нийт ажилчдын цалинг 10-27 хувиар нэмэгдүүлсэн, 2019 оны 11-р сарын 1-нээс 6 хувиар тус тус нэмэгдүүлснээр 2019 онд нийт 33 хувиар нэмэгдүүлж ажиллав. 
 
10. Газрыг үнэлж анх удаа санхүүгийн тайланд тусгалаа 
 
Компанийн техник технологийн, санхүү эдийн засгийн, хүний нөөцийн удирдлагын бодлогын баримт бичгийг боловсруулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол, Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлуулан мөрдөж эхлэв.  Үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээг хийж, бодит үнийг тогтоож, хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэн,  газрыг үнэлж анх удаа санхүүгийн тайланд тусгалаа. 
       Дулааны эрчим хүчийг алдагдалгүй, хэмнэлттэй  ашиглах, хангагч хэрэглэгч хоорондын уялдаа холбоо, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн шаардлагад нийцсэн ДЭХ-ээр хангах, урамшуулах, хэрэглэгчдээ сонсох, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019.05.02-нд Орхон аймгийн дулааны эрчим хүч хэрэглэгчдийн зөвлөгөөнийг Эрчим Хүчний Яам, Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо, “Улаанбаатар дулааны шугам сүлжээ” ТӨХК, “Дархан дулаааны шугам сүлжээ” ТӨХК, Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газартай хамтран Эрдэнэт хотын  Дулааны Эрчим хүч хэрэглэгчдийг хамруулан амжилттай зохион байгуулав.
 
“ЭДЦС” ТӨХК
 
 
 
 
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Xatfbo diwrij

tadalafil price http://tadstrong.com/ erection pills Qeixuc fhnxxv

Огноо:2021.01.16

Xwvlxq fsmtwi

sildenafil for women http://sildenafig.com/ ed drugs compared Qoedjf mfuvyi

Огноо:2021.01.16

viagra levitra cialis which works better? ddgbsikxdAnaguedpxtn

viagra india viagra tijuana viagra sales australia viagras 100mg generic viagra india viagra for sale on line viagra 100g price for viagra mail order viagra buyng viagra in sydney buy viagra without generic viagra for sale online viagra 100 mg tablet online exteze and viagra buy viagra

Огноо:2021.01.16

Eegjwp qkftlr

sildenafil reviews http://sildepills.com/ ed pills for sale Qtiltt baqmjz

Огноо:2021.01.16

Xbufra misbmx

cheap levitra http://supervardp.com/ what causes ed Ncfyck ndkigf

Огноо:2021.01.15

viagra onlinre? afsshfbcAnaguejqnkl

urgent delivery of viagra buy oral viagra online viagra in hamburg where to buy viagra chemist austrlia i bought viagra online aus can buy viagra over counter australia viagra online stores viagra from canada paypal oder viagra where can i get just a few viagra without costing a arm or a viagra in india online viagra super force viagra on;ine viagra from china generic viagra online us

Огноо:2021.01.15

Xioebo evlqfw

vardenafil pill http://levitrosx.com/ buy erection pills Ndnrqt tvebwi

Огноо:2021.01.15

Ijdpca ncbnww

generic viagra online http://cialistedp.com/ gnc ed pills Vdiqiv cbzepa

Огноо:2021.01.15

tinder dating app

tinder sign up , what is tinder
tinder dating app

Огноо:2021.01.14

self-governing dating locale

free online dating,free online dating
independent dating
free dating

Огноо:2021.01.13

canada pharmacy online ffsvofbldSailtBtjanited

usa pharmacy pharmacy cheap pharmacy today

Огноо:2021.01.13

erectile dysfunction drug fvtvofbldSailtBtjaniten

mexican pharmacy online canadian pharmacies online pharmacy rx one

Огноо:2021.01.12

pharmacy prices hodldehdSailtBtjanitee

nearest drug store canada rx pharmacy drug store news

Огноо:2021.01.12

pharmacy drugstore online afsshbcAnaguelwctx

online drugstore rx express pharmacy ed meds online without doctor prescription

Огноо:2021.01.11

pharmacy rx world fhsgolthdSailtBtjanitek

pharmacy online best ed medication global pharmacy canada

Огноо:2021.01.09

Seuttt slralg

levitra coupon http://vardpill.com/ erection pills viagra online Zfjhha jbbowv

Огноо:2020.12.31

Pmbzrd pzesjr

home remedies for erectile dysfunction https://edplsvici.com/ what are ed drugs Cgffpl bsnxcq

Огноо:2020.12.30

Dgfmnm ywzcua

best ed pills online http://cialviap.com/ cheapest ed pills online Fgpccu bgkdzv

Огноо:2020.12.29

Vdpnul gurlsd

best ed pill https://proedplls.com/ ed drug prices Tweuhi rmufwz

Огноо:2020.12.27

Ndgtfw qtpqcj

kamagra price https://kamazgra.com/ cheap kamagra online Sdcdel mfuhma

Огноо:2020.12.27

dating sites unattached

free dating,free dating
online dating emancipate
free dating sites
https://www.okanogancountry.com/link-master/136/follow?link=http://freedatingsiteall.com
http://sxvids.com/cgi-bin/a2/out.cgi?s=50&c=1&l=gals&u=http://freedatingsiteall.com
http://rastimradost.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://freedatingsiteall.com
http://humaniplex.com/jscs.html?hj=y&ru=http://freedatingsiteall.com
https://www.code-promotionnel.com/out.php?url=https://freedatingsiteall.com
# free online dating websites,free online dating websites
online dating free,dating online free

http://sexasiantube.org/go.php?url=http://freedatingsiteall.com
http://www.cittapartecipata.com/gotoURL.asp?url=http://freedatingsiteall.com
http://www.brollopstorget.se/leave?url=http://freedatingsiteall.com
http://www.orderinn.com/outbound.aspx?url=http%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
https://www.kaneoheyachtclub.com/web/pages/race-results?p_p_id=110_INSTANCE_REXgJSJAkfO4&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_110_INSTANCE_REXgJSJAkfO4_redirect=http%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com&_110_INSTANCE_REXgJSJAkfO4_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_REXgJSJAkfO4_fileEntryId=134102
free dating site,dating sites free

http://diakom.tagan.ru/links.php?go=http://freedatingsiteall.com
https://www.toyway.ru/bitrix/rk.php?goto=http://freedatingsiteall.com
http://voteme100.com/cgi-bin/toplist/out.cgi?id=twoshews&url=http%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
https://www.omnident.de/redirect?url=https%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com&depot=C.+KL%C3%96SS+DENTAL&article=87907
http://www.meilleurameublement.com/go.php?u=https%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
free online dating websites,free dating online

Огноо:2020.12.26

dating sites exempted from

free online dating,free local dating sites
dating area
dating sites free
http://www.massey.co.uk/asp/click.asp?http://freedatingsiteall.com
http://www.week.co.jp/skion/cljump.php?clid=129&url=http://freedatingsiteall.com
http://www.bellinghambells.com/tracker/index.html?t=sponsor&sponsor_id=237&url=http%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
http://sites-communications.joneswalker.com/email_handler.aspx?sid=72e8e130-086c-46b3-b6ac-3687477e2127&redirect=https%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
http://cfoto.hiho.it/main/cf_submit_foto_newest.php?IDC=67&lingua=ENG&redir=http://freedatingsiteall.com
# free online dating,free dating
dating site,free dating online

http://www.ekf.ee/ekf/banner_count.php?banner=160&link=http://freedatingsiteall.com
https://tracker.onrecruit.net/api/v1/redirect/?redirect_to=http://freedatingsiteall.com
http://www.77tracking.com/Redirect.ashx?website=b7370a63&adunit=603fe8f9&77tentry=hptop&redirect=http://freedatingsiteall.com
https://go.shopsuite.com/r/direct/83301162/716/link/https%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com/sa/rSo2swbp/ga/1025885859.1571961600/snpt/2c00/pos/main_content/method/link-replace
http://www.gold-hyip.com/check/goto.php?url=//freedatingsiteall.com
dating site,free online dating

http://www.silviarizziero.it/public/contaclick/redirect.asp?url=http://freedatingsiteall.com
http://www.focalreviews.com/forward.php?url=http://freedatingsiteall.com
https://www.runningcheese.com/go?url=http://freedatingsiteall.com
http://blogs.bhandl.co.uk/brian-goodison-blanks/ct.ashx?url=//freedatingsiteall.com
https://www.gvoclients.com/redir.php?msg=1c0b03e8667c8dfff379a5561561ce22b94371bcb619154d69d2e22dafa665f0&k=e357e8d46e694988fea4907fdd4c5f03eef08a747212e13f3a654b472f7a821f&url=https%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
free online dating,dating sites

Огноо:2020.12.26

Kbufqb bggmqw

canadian pharmacy adderall https://strongpharmp.com/ ed pills online Dqzass kdzozr

Огноо:2020.12.23

Wdxmlk asutwz

best ed pills https://propharmp.com/ my canadian pharmacy review Lvyypf svhnws

Огноо:2020.12.23

Vwaxxa btxzds

canadian online pharmacy https://ciasuperp.com/ prescription drugs online Fpmebb hqfpcr

Огноо:2020.12.22

self-governing dating skeleton

free online dating,free local dating sites
manumit village dating sites
http://teengeneration.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://libertystreetusa.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://oysterondivision.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://auburnapartmentguide.com/MobileDefault.aspx?reff=http://freedatingsiteall.com
https://www.keemp.ru/redirect.php?url=http://freedatingsiteall.com
# dating online free,online dating free
dating sites free,free dating site

http://radver.ru/go.php?url=http://freedatingsiteall.com
http://maps.google.fr/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com/
http://www.winningtheweb.com/redirect.php?url=http://freedatingsiteall.com
https://cse.google.ee/url?q=http://freedatingsiteall.com
http://www.peoplesbank.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
free dating,free dating

http://pressed4timefranchise.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
https://vega-int.ru/bitrix/rk.php?goto=http://freedatingsiteall.com
http://mptuner.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://www.phpinfo.teaser-hosting.com/php4.3/?a%5b%5d=%3ca+href%3dhttp%3a%2f%2ffreedatingsiteall.com
http://timothygregg.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
online dating free,free dating

Огноо:2020.12.22

Kojgqa ifejwj

buy cialis retail https://spcialp.com/ generic cialis next day shipping Kfkvoo wyfgau

Огноо:2020.12.22

Ezbtdb wmmvdd

cheapest cialis 20mg offer https://procialp.com/ where to buy generic cialis Pckxyb jwzwzs

Огноо:2020.12.22

Pjtgnr uwszpn

sildenafil jelly https://vipviap.com/ buy viagra new mexico Zserwx fwblqa

Огноо:2020.12.21

Ufvtzx ttxrmd

buy cheap viagra online us https://xviaged.com/ lowest price for viagra Jdbyeo tdypmj

Огноо:2020.12.21

lsavbwqrggit kbxpa


tenormin online where can i buy tenormin how to purchase tenormin 50mg

Огноо:2020.12.20

yjyoglodvozi anwsq


online casino with free signup bonus real money usa free slots slot machine

Огноо:2020.12.20

online dating take it easy discharge

dating site,online dating free
free neighbourhood dating sites
http://poligon-td.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://freedatingsiteall.com
http://www.stadtscanner.de/out.php?url=http://freedatingsiteall.com
http://ucco.com.ua/bitrix/redirect.php?event1=upec&event2=&event3=&goto=http://freedatingsiteall.com
http://davincisurgery.be/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
https://bashgmu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://freedatingsiteall.com
# free online dating websites,dating site
free online dating,free local dating sites

http://franschocolate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://kabel-c.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://freedatingsiteall.com
https://fjb.kaskus.co.id/redirect?url=http://freedatingsiteall.com
https://www.tjarksa.com/ext.php?ref=http://freedatingsiteall.com
http://www.klumba.info/forum/goto.php?url=https://freedatingsiteall.com
dating online free,dating online free

http://junglehutcafe.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
https://bshlv.ru:443/bitrix/rk.php?goto=http://freedatingsiteall.com
http://mydutydrawback.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://myowndorm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://www.burn0uts.com/cgi-bin/cougalinks/cougalinks.cgi?direct=http://freedatingsiteall.com
online dating free,free dating sites

Огноо:2020.12.20

unengaged restricted dating sites

dating sites free,free dating
dating sites
online dating free
http://vianor39.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://freedatingsiteall.com
http://sociallyaccepted.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://adamwalshact.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://re1.resortreservations.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://electrosvyaz.com/forum/go.php?http://freedatingsiteall.com
# dating sites,free dating site
free online dating,free dating online

http://bignumbers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://feniks24.pl/out/out.php?url=http://freedatingsiteall.com
http://www.bgfasthealth.com/goto.php?url=freedatingsiteall.com
https://www.google.mk/url?q=https%3A%2F%2Ffreedatingsiteall.com
http://napablogger.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
online dating free,free dating

http://santer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://fourseasonslongisland.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
http://playdrmom.mysharebar.com/view?iframe=http://freedatingsiteall.com
http://www.mymaturegranny.com/acj/out.php?id=313&tag=toplist&trade=http://freedatingsiteall.com
http://gottabelieve.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freedatingsiteall.com
dating online free,free local dating sites

Огноо:2020.12.19

Ayeyqv zzlagg

generic daily cialis https://procialpi.com/ cialis for sale online Apruwj ckadpi

Огноо:2020.12.18

Mwvlsw okghaz

modafinil online pharmacy https://cipillss.com/ cialis from india Ijgtcy aanepi

Огноо:2020.12.18

Eghkgr swpvpe

buy vardenafil online https://edlevitp.com/ generic vardenafil online Vnvgvy hlmcwe

Огноо:2020.12.18

Vkwukl kmsphf

levitra pills https://levitstrong.com/ vardenafil online pharmacy Dincuc wryepj

Огноо:2020.12.17

Rnqyfo uoonby

ed medications online ed drugs list erection problems Ceklbt cgbrrs

Огноо:2020.12.17

Zygqjd nnvmfn

non prescription erection pills https://edpstrong.com/ mens erection pills Aeiixl lnmymo

Огноо:2020.12.17

umeielmbvobp xlgdk


mobic uk how to buy mobic where to buy mobic

Огноо:2020.12.14

pxljygdmimjh edzjh


zantac canada zantac 150 mg tablet zantac 300mg united states

Огноо:2020.12.14

Dzzcnt zaaiwc

canadian pharmacy spam https://strongedpills.com/ online pharmacy school Jesobd couqhi

Огноо:2020.12.14

Qtrobv feeqgq

generic viagra 100mg https://strongtadal.com/ viagra online generic Sgccur lkhztp

Огноо:2020.12.14

Ncrjtm yeoqej

viagra buy https://strongsildp.com/ samples of viagra Nhkacc gmisrz

Огноо:2020.12.14

Gnugqv jzfymr

buy viagra ohio https://psildp.com/ sildenafil 50mg Fnvxdr arivjq

Огноо:2020.12.13

Mgsnkx iklksf

best prices on cialis https://sildpills.com/ best price cialis Cgzhmj caoesi

Огноо:2020.12.12

Dbdpio boqehq

new cialis https://sildsuperp.com/ how much are cialis pills Huaqxr crzpft

Огноо:2020.12.12

Xbnafx mtygmb

tadalafil usa purchase tadalafil purchase generic cialis online Tfjajx miljvx

Огноо:2020.12.11

Tfchbi xyeadl

best price for generic cialis ed meds online without doctor prescription cialis price costco Vbeezs kilwfm

Огноо:2020.12.11

Холбоотой мэдээлэл

2015-12-20 1282
Боловсрол соёлын газар 7 хоногийн мэдээ

“Дэлхийн зөн” ОУБ-тай хамтран хүүхдийн цэвэр ус уух боломж нөхцөлийг сайжруулах үүднээс нийт ...

2017-02-14 892
ЗАРИМ ХУДАЛДААНЫ ТӨВҮҮДИЙН ЖИН ХЭМЖҮҮРИЙГ ШАЛГАНА

Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсээс өнгөрөгч долоо хоногт хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаасаа товчлон ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛД ХҮЧ НЭМЭГДҮҮЛЖ ЯВУУЛЫН НАЙМАН ПОСТ АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-01-03 3936

ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕД ХӨЛ ХОРИОНЫ ДЭГЛЭМ ЗӨРЧИЖ, ХУЛГАЙН ТЭЭВЭР ХИЙСЭН ИРГЭДЭД ХАТУУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВНА

2021-01-06 1253

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ II” ТӨСӨЛ МАНАЙ АЙМГИЙН ДӨРВӨН СУРГУУЛЬД ХЭРЭГЖИНЭ

2021-01-05 283

ОРХОН АЙМАГТ ӨНГӨРСӨН БАЯРЫН ӨДРҮҮДЭД ГУДАМЖ ТАЛБАЙН ГЭМТ ХЭРЭГ ЗӨРЧИЛ ИЛРЭЭГҮЙ

2021-01-04 205

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-01-04 157

“ОРОН НУТАГТ ЗОРЧИХ ЖУРАМ” ЗӨРЧСӨН ИРГЭДЭД ТОРГУУЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧЭЭ

2021-01-11 147

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-01-04 144

ШИНЭ ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАЛЦСАН ДЕПУТАТУУДАД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2021-01-13 98

АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ ЗГХЭГ-ЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ 100 ДУГААР ТУШААЛ

2021-01-08 82

УХААЛАГ АРИУТГАГЧ СУУРИЛУУЛЛАА

2021-01-08 79

Веб статистик

Таны IP хаяг: 184.72.102.217
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 25 Онлайн
  • 2736 Өнөөдөр
  • 3319 Өчигдөр
  • 21387 Долоо хоногт
  • 55419 Сүүлийн сард
  • 3174556 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  819

Facebook

Цаг агаар