Тусгай зөвшөөрлийн мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн ерөнхий эх мэдээ
                                 
д/д Эрүүл мэндийн байгууллага Тусгай зөвшөөрлийн гэчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээлэл Үйл ажиллагааны чиглэл
Төрөл оноосон нэр байршлын хаяг олон нийтэд үйлчлэх утасны дугаар дугаар олгосон огноо 3 жил 5 жил дуусгавар болох огноо Хуулийн этгээдийн нэр улсын бүртгэлийн регистрийн дугаар Овог нэр Эзэмшигчийн регистрийн дугаар утасны дугаар Бусад эрхлэх үйл ажиллагаа
Төрийн эмнэлгүүд 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 төрийн  БОЭТ Зэст баг. Хантайн гудамж 99258289 ЭУ-76/12/1185 2009.12.20 3   2021.12.2 Орхон аймаг дахь БОЭТ 9043322 БОЭТ   99228585   ЭМТҮ
2 төрийн  Жаргалант сумын ЭМТ жаргалант сумын улаантолгой баг  99364503 ЭУ/78/12/1100 2005.10.21 3   2018.10.21 жаргалант сумЭМТ 9040803 жаргалант сумЭМТ   99364503   ЭМТҮ
                      Хувийн эмнэлгүүд         
3 хувийн  Медипас  Зэст баг 77775103 ЭХ/15/23/3543 2015 3   2018.12.12 Медидас ХХК 6003656 Энхчулуун   99110224   ЭМТҮ
2 хувийн  Эмнэлэг сувилал уурхайчин баг. ДГТ-1, 2 99351003 ЭХ/07/12/1160 2007.12.14 3   2021.12.14 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2074192 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК   99351003   ЭМТҮ
5 хувийн  Учралтбаяр ӨЭМТ дэнж баг  70350208 ЭХ/01/12/1193 2001.01.01 3   2021.01.01 Учралтбаяр ӨЭМТ ЗБН 2308835 Учралтбаяр ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
6 хувийн  Үйлсбадрах ӨЭМТ цагаан чулуут баг төрийн нэгдсэн байр 70394015 ЭХ/01/12/1183 2001.01.01 3   2021.01.01 Үйлсбадрах ӨЭМТ ЗБН 2308738 Үйлсбадрах ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
7 хувийн  Мөнхийн гэгээ ӨЭМТ шанд баг 17-р сургуулийн хажууд  88345888 ЭХ/01/12/1184 2001.01.01 3   2021.01.01 Мөнхийн гэгээ ӨЭМТ ЗБН 2308681 Мөнхийн гэгээ ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
8 хувийн  Мөнхсүндрэл  ӨЭМТ баянцагаан баг 70357201 ЭХ/01/12/1177 2001.01.01 3   2021.01.01 Мөнхсүндрэл  ӨЭМТ ЗБН 2308622 Мөнхсүндрэл  ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
9 хувийн  МэндцэцэнӨЭМТ  уурхайчин баг ӨЭМТ нэгдсэн байр 70358930 ЭХ/01/12/1121 2001.01.01 3   2021.01.01 Мэндцэцэн ӨЭМТ ЗБН 2308746 Мэндцэцэн ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
10 хувийн  Анхны Оч ӨЭМТ хүрэнбулаг баг ӨЭМТ нэгдсэн байр  70358975 ЭХ/01/12/1192 2001.01.01 3   2021.01.01 Анхны Оч ӨЭМТ ЗБН 2308794 Анхны Оч ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
11 хувийн  Энхжих мандарвааӨЭМТ яргут баг  96365003 ЭХ/01/12/1174 2001.01.01 3   2021.01.01 Энхжих мандариваа ӨЭМТ ЗБН 4390539 Энхжих мандариваа ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
12 хувийн  Нийцэл  булаг баг  70394353 ЭХ/01/12/1134 2001.01.01 3   2021.01.01 Нийцэл ӨЭМТ ЗБН 2308819 Нийцэл ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
13 хувийн  Бадархундага   оюут баг 1-р ДГТ 99352335 ЭХ/13/12/1109 2000.05.15 3   2020.12.31 Бадархундага  рашаан сувилал ХХК 2307995 С.Гүнчинсүрэн   99352335   дотрын  
14 хувийн  Мажаа  уурхайчин баг 3 ДГТ 99359239  ЭХ00121106  1996.07.16 3   2020.12.10 Мажаа ХХК  4369904 М.Оюунгэрэл    99359239   уламжлат
15 хувийн  Эрхэст-Оргил  рашаант баг талын булаг эмнэлэгийн 2 давхарт  99990585  ЭХ96121107  2002.12.30 3     Эрхэст-Оргил  ХХК  2724871 Энхбат   99990585   чих хамар хоолой 
16 хувийн  Их тавт   дэнж баг эрдэнэ зочид буудлын байр 95906000  ЭХ02121100  2000.06.06 3   2021.12.10 Их тавт  ХХК   2597454 Б.Болорэрдэнэ   95906000   дотрын 
17 хувийн   Ачит  төгөл гарден байр  99352598 ЭХ/01/12/1108 1999.03.31 3   2021.12.10 Эрдэнэт Ачит нар ХХК  2123983 Б.Цэнджав   99352598   дотрын 
18 хувийн   Таван талын булаг   рашаант баг талын булаг эмнэлэгийн 2 давхарт  99093823 ЭХ/99/12/1104 1998.10.15 3   2021.10.15  Таван талын булаг  ХХК    2563207 Р.Жаргал    99093823    дотор, уламжлалт 
19 хувийн   Тайхар  онги төвийн байр  99022455 ЭХ/99/12/1105 2013.07.06 3   2019.07.06   Нейротон ХХК   4393171 Ц.Оюунцэцэг   99022455   мэдрэл
20 хувийн   Очир увидас   дэнж баг Эвт төв  99360199 ЭХ/13/12/1110 2008 3   2019.12.11  Очир увидас ХХК   4390024 Н.Бүүвэй   99360199   уламжлалт  
21 хувийн  Сноу лотус  согоот баг өөрийн эмнэлгийн байр 99350011 ЭХ/11/12/1153 2011.01.31 3   2020.01.31 Сноу лотус  ХХК   4382854 Ц.Эрдэнэчимэг   99350011   дотрын  
22 хувийн   Оюу  БОЭТ-ийн хажуу дах бараны од байр  94449344 ЭХ05121133 2005.08.15 3   2020.08.01  Оюу-Орхон ХХК   4370716 С.Оюунчимэг   94449344   сэтгэцийн 
23 хувийн  Мөнхийн үйл с  хүрэнбулаг баг WHITEHOUSE байранд 99554722 ЭХ/11/12/1150 2011.01.31 3   2020.01..31 ЗБЗ Амьдрал бэлэглэгч ХХК /Мөнхийн Үйлс/ 5598982 Б.Зоригтбаатар   99554722   уламжлалт хөнгөвчлөх  
24 хувийн  Шигтгэмэл 3-17-р байр 3 тоот   ЭХ99121112 1999 3   2019.12.11 Шигтгэмэл ХХК /Шигтгэмэл/ 2124688 Н. Баярсайхан   99045588   Шүд
25 хувийн  Одноодент 3-24-р байр 74 тоот    ЭХ01121124  2005 3   2021.12.11 Одноодент  ХХК /Одноодент/ 4367103 Б. Одончимэг   99352922   Шүд
27 хувийн  Ганшунх 5-24-р байр 70 тоот    ЭХ06121101  1996 3   2019.12.10 Ганшунх  ХХК /Ганшунх/ 2254859 Б. Зина   99036009   Шүд
28 хувийн  Шигшмэл Эрдэнэ 3-22-р байр 17 тоот    ЭХ11121148  2011 3   2020.11.10 Шигшмэл эрдэнэ ХХК /Шигшмэл Эрдэнэ/ 4383753 Нарангэрэл   99752846   Шүд
29 хувийн  стардент 3-5-р байр 7 тоот   ЭХ/05/12/1180 2005 3   2021.04.20 Стардент  ХХК /стардент/ 4369688 Ц. Оюунцэцэг   99356311   Шүд
30 хувийн   Эмаль Хүрэнбулаг баг. 4-24-р байр    ЭХ93121110 2005 3   2020.04.02 Эмаль ХХК /Эмаль/ 2563223         Шүд
31 хувийн  Хаш Зохимж төвийн байр   ЭХ/99/12/1113 2006 3   2019.10.11 Талст Хаш ХХК /Хаш/  2638959 Б. Мандах   99084122   Шүд
32 хувийн  Баясал 6-2-15 тот   ЭХ05121179 2006 3   2019.01.02 Баясал БГБХ /Баясал/ 2254611 Даваасүрэн    99350172   Шүд
33 хувийн  Очир талст 4-14-19 тоот   ЭХ/16/12/1147 2016 3   2019.06.12 Орто гранд ХХК /Очир талст/ 4403444 шүрэнгэрэл    95562266   Шүд
34 хувийн  Доктор смайл согоот баг 15 дугаар байрны 41 тоот   ЭХ/17/12/1160 2017 3   2020.12.11 натур Мед ХХК 4406389 даваахишиг   99194902   Шүд
35 хувийн  инээмсэглэл  Хүрэн булга баг 4 хороололын 5 байрны 82  тоотод   ЭХ/17/12/1161 2017 3   2020.12.11 Мөнгөт Лувсан ХХК-ын 4396936 эрдэнэбилэг    99364939   Шүд
36 хувийн  E-Happy Наран багийн Хуримт төвийн 3 давхарт    ЭХ/16/12/1151 2016 3   2019.06.11 Уран тана ХХК 4403533 Энхчимэг ми87110504 99079177   Шүд
37 хувийн  Диабет 4-7-12 тоот   ЭХ/12/12/1167 2013 3   2019.10.15 Диабет ХХК 438483 Энхтуяа ДЮ67041987 99365152   дотрын 
38 хувийн  Инээмсэглэл  Согоот баг 6-р хороололын 11-8 тоотод   ЭХ/16/12/1139 2016.04.20 3   2019.04.20 Мөнгөт лувсан ХХК 4396936 Оюунчимэг    99235025   дотрын 
39 хувийн  Теку-Анка 5-20-р байр 7 тоот   ЭХ/11/12/1165 2011 3   2020.10.20 Теку-Анка 4334658 Мөнхцэцэг   99356064   дотрын 
40 хувийн  Эх Элбэрэл 5-24-р байр 36 тоот   ЭХ/00/12/1120 2000.08. 11 3   2021.08.11 Эх Элбэрэл 2308266 Л. Ганболд   99355354   НҮЭмэгтэйчүүд 
41 хувийн  Ачлал 4-14-р байр 2 тоот   ЭХ/0012/1123 2000.09. 02 3   2018.09.02 Ачлал Эх 2659999 Н. Сугар ФМ49091540  99357480   НҮЭмэгтэйчүүд 
42 хувийн  Болор Оюут баг. 2-1-р байр   ЭХ/02/12/1132 2002 3   2021.04.10 Улиастай Болор 2669307 Ө. Дэлгэрмаа   99087488   НҮЭмэгтэйчүүд 
43 хувийн  Мишээл Оюут баг. 2-1-р байр   ЭХ/07/12/1144 2007 3   2019.06.15 МНЦО 4371739 Н. Отгонжаргал   99352004   НҮЭмэгтэйчүүд 
44 хувийн  Мандах 3-13-р байр 49 тоот   ЭХ/01/12/1122 2001 3   2019.08.12 Эрдэнэт мандах 2691302 С. Мөнхмандах ЧЖ63123062 99354133   НҮЭмэгтэйчүүд 
45 хувийн  Хүслэн Оюут баг 2-34-р байрны 2-р давхарт   ЭХ/14/12/1118 2014 3   2020.04.25 Батсолонго ХХК 4395468 Батцэцэг ГЭ77062308 99078218   НҮЭмэгтэйчүүд 
46 хувийн  Хатагтай  Уурайчин баг 17-р байрны 98 тоот   ЭХ/15/12/1130 2015 3   2021.06.25 ЦЭДР ХХК-ын 4398726 Цэенхорол    89009398   НҮЭмэгтэйчүүд 
47 хувийн  Энэрэл  6-р хороололын 7-р байрны 4 тоот    ЭХ/15/12/1136 2015.12.01 3   2018.12.01 Цацрал манал ХХК-ын  4400771 Цэцэгдарь   99025675   НҮЭмэгтэйчүүд 
48 хувийн  Алтай сайхан төвийн 2 давхарт   ЭХ/01/12/1118 2001     2020.01.20 Лха мөнх алтай ХХК 2737817 Ш. Алтанхүү   99358832   уламжлалт
50 хувийн  Жаргалын ундрага  5-18-80 тоот    ЭХ-15/12/1123 2015.02.12 3   2021.02.12 Жаргалын ундрага ХХК 4376021 Отгонбаяр   99717492   уламжлалт
51 хувийн  Тэгш нуруу  16-75     2015.04.03 3   2021.04.03 Ариун Орчлон клиник ХХК 4405811 Ариунжаргал  ГЭ87080408 99873586   уламжлалт
52 хувийн  Артроз  4-р микр 6-3 тоот    ЭХ/15/12/1127 2015.06.02 3   2021.06.02 Оюу үрэл ХХК  4367782 Болормаа    99369382   уламжлалт
53 хувийн  Тод баясал  4-25-25 тоот   ЭХ/16/12/1140 2016.04.20 3   2019.04.20 Тод баясалХК  4402081 Тодхүү   94352790   уламжлалт
54 хувийн  Баярлах Сэлэнгэ зочид буудлын нэг давхарт   ЭХ/16/12/1148 2016.07.26 3   2019.07.26 Их хүрд ХХК 4403258 Батжаргал   99355129   уламжлалт
55 хувийн  Өлзий үрэл 4-22-р байр 3 тоот   ЭХ/01/12/1124 2001 3   2021 Өлзий үрэл ХХК   М. Хишигт   99179787   уламжлалт
56 хувийн  Амар 1-17-р байр 2 тоот   ЭХ/11/12/1154 2011. 04. 22 3   2021.11.04 Загд мед 4407148 Батчимэг    99359269   хүүхдийн клиник
57 хувийн  Бүжинлхам ДГТ-2 байр 3032   эх13/12/11 2013.12.28 3   2018.12.28 Уян чагнуур ХХК 4395158 Уянга    99368288   хүүхдийн клиник
58 хувийн  Оюу чагнуур  Их мандал төвийн 2-р давхарт   Эх/15/12/1134 2015.06.26 3   2021.06.26 Оюу чангуур ХХК  4384423 Оюуэрдэнэ ФМ63070103 99357353   хүүхдийн клиник
59 хувийн  нахиа  уурхайчин баг 3 дугаар байрны 96 тоотод   ЭХ/17/12/1164 2017.12.15 3   2020.12.15 Бор цэцэг ХХК 4371267 Батхишиг   94351508   хүүхдийн клиник
60 хувийн  Манал уурхайчин баг катарсис эмнэлгийн байранд   ЭХ/14/12/1120 2014.04.02 3   2020.04.02 Амьдралын чанарын төлөө хамтдаа ТББ  4391624 Б.Оюунгэрэл   99554722   Хөнгөвчлөх тусламж 
61 хувийн  Гэрэл их мандал төв   ЭХ/96/12/1117 1996 3   2020 Хатан шанд 269127 З. Нямаа ТЖ40090805 99367918   Нүд
63 хувийн  Шинэ эрин  оюут баг 2-25-01 тоот    ЭХ/15/12/1132 2015.06.26 3   2021.06.26 Шижирцацралт 4399374 Мөнхэрдэнэ  хл64092309 99357479   Нүд
64 хувийн  Гэгээн үйлс Уртбулаг баг. 5-20-р байр 6 тоот   ЭХ/10/12/1143 2010.11.18 3   2019.11.18 Урандөш Оргил ХХК 4385586 Баасанжав   95559898   Арьс харшил 
65 хувийн  Дерма 1-3-р байр 2 тоот   ЭХ/02/12/1129 2006.01.05 3   2021.01.05 Датено ХХК 2690799 Ж. Оюун   99355371   Арьс харшил 
66 хувийн  Төгс Согоот баг 16 дугаар байр 21 тоот   ЭХ/17/12/1153 2017.04.06  3   202.04.06 Төгсбум ХХК 4377168 Я. Цэцэгмаа   99361818   сувилахуйн 
67 хувийн  Агар Орхон 1-5-р байр 59 тоот   ЭХ/06/12/1152 2006.04.26 3   2020.04.26 Агар Орхон 4368053 Н. Энх-Ариун   99852248   Дүрс оношлогоо 
68 хувийн  Туяа  Онги төвийн байранд   ЭХ/17/12/1162 2017.12.15 3   2021.12.15 ЭХО ТУЯА ХХК 4405463 Ж. Туяа   99364059   Дүрс оношлогоо 
69 хувийн  Экстра мед Зэст багийн 5 дугаар байрны 43 тоот   ЭХ/11/12/1162 2011.12.05     2020.12.05 АВ-хонгор 4376439 Энхбат   99354114   гэмтэл  
70 хувийн  Элит Дэнж баг. Эрдэнэт элит хотхон 15-9а байр   ЭХ/13/12/1113 2013.08.08 3   2020.08.08 Эмч амин эрдэнэ 4374029 Ж. Эрдэнэчимэг ЦГ68052103 99062949   Чих хамар хоолой  
71 хувийн  Хүслэн  их мандал төвийн 2 давхарт    ЭХ/17/12/1163 2017.12.15 3   2021 Арвин түрүү ХХК  4404742 Цэрэндавга    99359187   Чих хамар хоолой өвчний клиник 
72 хувийн  Биндэръяа-Од 5-20-р байр 7 тоот   ЭХ/11/12/1163 2011 3   2019 Биндэръяа-Од 4386868 Должмаа   99356064   Сэтгэц 
73 хувийн  Катарсис 5-13-р байр 115 тоот   ЭХ/09/12/1114 2009 3   2018 Артакод 4392833 Ц. Батаа   99356348   Сэтгэц 
74 хувийн  Нейрон 2-23-р байр 63 тоот   ЭХ/11/12/1164 2011 3   2020 Сумбор 4386876 Х. Энхгэрэл кю 70092803 99558810   Мэдрэл
75 хувийн  Онош Зэст баг. 1-5-р байр   ЭХ/01/12/1128 2001.06.04 3   2021 Оношлаб 2717379 Д. Сэлэнгэ ФА56031727 99358001   Лаборатори 
76 хувийн  лаборитори  спорт ордон дотор    ЭХ/14/12/1142 2014.04.10 3   2021 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2074192 Оюунэрдэнэ    99357353   Лаборатори 
77 хувийн  Bella Beauty salon ERDENET INN ЗОЧИД БУУДЛЫН 2- давхарт    ГХ15/12/1126 4/9/2015 3   2021 ВЭНС ХХК 2563401 Мөнхцэцэг   99351252   Эмчилгээний гоо сайхны салон 
78 хувийн  хөх билэгт  2-25 ДЦП- байр    АҮХ/13/12/1112 2013 3   2019 Хөх билэгт  4391543 Мөнхцэцэг   99679009    ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
79 хувийн  Үрст бүрд авто засварын газрын байр      20 жил 3   2018 Үрст бүрд 2157748 Долгор   95854067    ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
80 хувийн  Ариун ирээдүй  Уурхайчин багийн 12-дугаар байрны 2 тоотод   ЭХ/16/12/1141 2016.4.20 3   2019 Цэцэн шунхлай  4401662 Отгонбаатар   99100243    ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
81 хувийн  сайн түшиг ХХК 3-7 байр   ЭХ/11/12/1158 2013 он 3   2019 сайн түшиг ХХК 2069326 Эрдэнэчимэг   88409828    ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
82 хувийн  цасны хачир  хаан банкны байрны зүүн жигүүр    ЭХ/11/12/1159 2013 3   2019 цасны хачир ХХК 2263238 алтанцэцэг   99608691   Ариутгал, халдваргүйтгэл, ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
83 хувийн  Хунтхайрхан  хаан банкны байрны зүүн жигүүр    2011.06.22 №288 2013 он 3   2019 Хунтхайрхан ХХК 5102987 уртнасан   94990489    ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
84 хувийн  Ариусгал Энх төвийн 1-р давхар     ЭХ/16/12/1150 2016 он 3   2019 Их-Авгуш ХХК 4372611 Оюунбал   99357023   Ариутгал, халдваргүйтгэл, ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
86 хувийн  Ази фарм  Зэст баг    ЭХС/12/12/1175   3   2021 Ази фарм 2697289 Б. Нандинцэцэг   99109641   ЭХНБ
87 хувийн  Бамбай  Грави хоршоо    ХХ/09/23/3396   3   2021 Бамбай фарм 2660245 Ж.Байгалмаа   88111680   ЭХНБ
88 хувийн  Монос  5-р микро    ХХ/11/12/1163   3   2019 Монос фарм трейд 2708558 Ю. Нарантуяа   99235782   ЭХНБ
89 хувийн  Монфа /салбар/ Эрдэнэт ус    ХХ/09/12/1139   3   2020 Монфа трейд 2733617 Ж.Анхзаяа   99809382   ЭХНБ
90 хувийн  Мөнхийн тун  Дэлгэрэх төв    ХХ/10/12/1141   3   2021 Мөнхийн тун 2024608 Э.Энхжаргал   94083662   ЭХНБ
91 хувийн  Евро фарм Богд гол үйлчилгээний төвийн өргөтгөл 1давхар    ХХ/10/12/1130   3   2018 Евро фарм 2585278 Ш.Мөнхбаяр   99109002   ЭХНБ
92 хувийн  Хималай  Энх төв    ЭХ/15/12/1137   3   2020 Цахиур төмөр 2645319 Тунгалагдалай   99078267   ЭХНБ
93 хувийн  Орхон Эм хангамж  5-р микро    ХХ/06/12/1169   3   2021 МЭИК 4367448 Д.Аззаяа   99998145   ЭХНБ
94 хувийн  Маналжалбуу Рашаант Отгонтэнгэр ХХК-ийн байр   ХХ/03/12/1155   3   2021 Маналжалбуу 4382382 Гэрэлмаа   99590005   эмийн сан 
95 хувийн  Тун чухал  Шанд баг. 43-11   ХХ/12/12/1173   3   2020 Тун чухал  4366809 Нарангэрэл   95358191   эмийн сан 
96 хувийн  Бүжин сар Наран Хүрэнбулаг ХХК-ийн байр   ХХ/98/12/1134   3   2019 Бүжин сар 4383362 Золзаяа   99355753   эмийн сан 
97 хувийн  Тайга  Дэнж ЭКОД ХХК-ийн байр   ХХ/11/12/1169   3   2021 Ушьбэлдэр  4384512 Мөнхтуяа   95157960   эмийн сан 
98 хувийн  Говил  Говил Дэнжийн 1А   ХХ/10/12/1153   3   2019 Их ерөөл сайхан 4382781 Болормаа   95204040   эмийн сан 
99 хувийн  Тэлмэн нуур  Баянцагаан баг. Номин 101 байр /тосгон/   ХХ/12/12/1105   3   2019 Хүрэл мөнх 4401786 Мөнхзул    99073960   эмийн сан 
100 хувийн  Алирс 1 Согоот баг 6-1-р байр 44 тоот    ХХ/93/12/1102   3   2021 Алирс ЗБН 2158116 Лавдмаа   99355576   эмийн сан 
101 хувийн  Алирс 2 VI микро  2-р байр 2   ХХ/12/12/1176   3   2019 Алирс ЗБН 2158116 Лавдмаа   99355576   эмийн сан 
102 хувийн  мөнхийн үрэл  6-19-байр 6 тоот   ХХ05/12/1144   3   2018 Мөнхийн үрэл 4367731 Бат-Амгалан   99354665   эмийн сан 
103 хувийн  Зайгал  6-13-р байр 2 тоот   ХХ/01/12/1151   3   2021 Оргил-Ирээдүй 2886847 Баярсайхан    88101219   эмийн сан 
104 хувийн  Баян төгөл  III Төгөл ху/төв    ХХ/12/12/1191   3   2021 Баян шүхэр 4391802 Ц. Энхтуяа   99062188   эмийн сан 
105 хувийн  Мөнгөнжин уул  5-4-р байр 2 тоот   ХХ/02/12/1148   3   2020 Мөнгөнжин-Уул 2859599 Ж. Уламбаяр    99145807   эмийн сан 
106 хувийн  Алтан хундага 5-4-р байр 45 тоот   ХХ94/12/1133   3   2021 Есөн-Алтан хундага 2124629 Т. Нэргүй    99353313   эмийн сан 
107 хувийн  Ганга чун Уртбулаг 5-23-2 тоот   ХХ/11/12/1170       2020 Гангачун 4367529 Үүрцайх   99064121   эмийн сан 
108 хувийн  Бамбай  5-1-р байр 89 тоот   ХХ98/12/1131       2021 Бамбай 2660245 Ж. Байгальмаа    99351660   эмийн сан 
109 хувийн  Отгонтэнгэр V-1   ХХ/98/12/1135       2021 ЛОБС 2820153 Н. Оюунцэцэг    70359387   эмийн сан 
110 хувийн  Алтанзул 4-20-р байр 78 тоот   ХХ98/12/1132       2021 ГБ чимэг 2638762 Б. Болормаа    99358954   эмийн сан 
111 хувийн  Мөнхийн тун  4-25-р байр 36 тоот   ХХ/98/12/1136       2018 Өнө дэлэг 2660768 Ж. Гунгааням   70352855   эмийн сан 
112 хувийн  Монос УБ ХХК эмийн сан  Хүрэнбулаг баг. АНСА трейд ХХК-ийн байр   ХХ/11/12/1163       2020 Монос УБ 2670712 Ю. Нарантуяа   70357792   эмийн сан 
113 хувийн  Ганга фарм  3-9-р байр 44 тоот   ХХ02/12/1146       2021 Аз хүслэн тэмүүлэн  4376161 Ш. Эрдэнэчимэг    99899859   эмийн сан 
114 хувийн  Эко  VI-20   ЭСХ-14/12/1121       2021 Дэлгэрэх цоморлиг 4398548 Жанчив   99362213   эмийн сан 
115 хувийн  Лидэр  3-22-байр 103 тоот   ХХ01/12/1149       2021 Лидер 2303213 П. Гансүх    70391764   эмийн сан 
116 хувийн  Алоэ  3-16-р байр 27 тоот   ХХ07/12/1162       2021 Алое экстра 4382641 Үүрцайх   70391764   эмийн сан 
117 хувийн  Мөнхийн тун   Вокзал    ЭСХ14/12/1123       2020 мөнхийн тухнХХК 2024608 Уугантуяа   95345629   эмийн сан 
118 хувийн  Мөнхжин  III үйлчилгээний төв    ХХ02/12/1187       2019 Алтан агширгана  4400224 Ганчимэг   9900788   эмийн сан 
119 хувийн  Бар үр  IV онги төв хүрэнбулаг    ЭСХ/15/12/1131       2018 Тулга гол  4407385 Тунгалаг       эмийн сан 
120 хувийн  Цагаан уул  3-8-р байр 1 тоот   ХХ10/12/1145       2019 Баясал эвсэл 4382935 Б. Болормаа    99357664   эмийн сан 
121 хувийн  Жинст  II-6-37   ХХ/93/12/9140       2018 Жинст Эрд 2738198 Б. Хорлоо    70355848   эмийн сан 
122 хувийн  Яргуйжин  III ДГТ -2   ХХ/94/12/1142       2021 Яргуйжин фарм 2816105 Ч. Наранцэцэг    99354893   эмийн сан 
123 хувийн  Цогт-итгэл  Оюут баг. 2-25-р байр   ХХ/02/12/1119       2019 Цогт-Итгэл  2101009 Д. Гүнчин    70358358   эмийн сан 
125 хувийн  Энэрхэн заяа 1-4-р байр 114 тоот   ХХ01/12/1168       2019 Энэрэх заяа 4390601 У. Буд    99038852   эмийн сан 
126 хувийн  Мөнх-Алтаргана 1-5-р байр 14 тоот   ЭСХ-15/12/1124       2021 Мөнх-Алтаргана 4390598 Дашдорж   91356720   эмийн сан 
127 хувийн  Жаргалан  Зэст баг 1-16-р байр 87 тоот   ХХ/91/12/1138       2021 Жаргалан ЗБН 2158205 Отгон   95975020   эмийн сан 
128 хувийн  Мөнхийн тун  I БОЭТ   ЭСХ14/12/1122       2020 Мөнхийн иунХХК 2024608 Энхжаргал   94083662   эмийн сан 
129 хувийн  Дархан сүлд  II-1а-53   ХХ/07/12/1161       2019 Дарханжинст уул 4369521 А. Чулуунбаатар    99874209   эмийн сан 
130 хувийн  Сондор  Эрдэнэ багийн 27 дугаар гудамжны 15 тоот    ЭСХ/15/12/1128       2021 Гүнд Орших 4399943 Дуламсүрэн   99169914   эмийн сан 
131 хувийн  Тангад шим  Эрдэнэ баг 10А-18-28 Дэнж   ХХ/12/12/1177       2018 Тангад шим 4389662 Энхцэцэг   99356273   эмийн сан 
132 хувийн  Мөст хустын нуруу  Баянбулаг баг. 2-р гудамжны 55 тоот   ЭСХ/13/12/1108       2020 Мөст хустын нуруу  4380797 Бямбацэцэн   99353276   эмийн сан 
133 хувийн  Тамир  Рашаант баг. Уртын гол 13б-1 тоот   ХХ/12/12/1103       2019 Хадан богч 4371917 Оюун-Эрдэнэ   95341419   эмийн сан 
134 хувийн  Наран  III Сувилал   ЭСХ/16/12/1143       2019 Цаг чиг 4402138 Даваасүрэн Сүрэнтуяа   99908895   эмийн сан 
135 хувийн  Шидэт номин VI микро   ЭСХ/15/12/1138       2019 Шидэт номин 3309746 Цолмон Үүрцайх   95029782   эмийн сан 
136 хувийн  Баясах  4-26-2тоот   ЭСХ/16/12/1146       2019 МНЦО 4371738 Отгонжаргал   99352004   эмийн сан 
137 хувийн  Ойрхон  1-16-р байр 1 тоот   ХХ/98/12/1137       2018 Ойрхон 2659948 Ж. Янжиндулам   99361583   эмийн сан 
138 хувийн  Орхон Эмийн сан 1 IV Уртцагаан    ЭХ/06/12/1188       2021 МЭИК 4367448 Сүндэвцэен Баярхүү   99139176   эмийн сан 
139 хувийн  Орхон Эмийн сан 2  V микро     ХХ/06/12/1169       2019 МЭИК 4367448 Д.Аззаяа   99998145   эмийн сан 
140 хувийн  Мөнхийн ундарга  Их залуу баг. Баруун задгай 1-19 тоот   ХХ/12/12/1104       2020 Бүрэг Ундарга 4390601 Болормаа   95858402   эмийн сан 
141 хувийн  Болор  III Уурхайчин баг 3-9-д    ЭСХ/16/12/1145       2019 Наран болор 4403371 Дашцэрэн Наранцацралт   95827579   эмийн сан 
142 хувийн  Арима фарм  I Медипас нэгдсэн эмнэлгийн 1 давхарт    ЭСХ/16/12/1144       2021 Арима фарм 4402227 Төгсжаргал Дэлгэр   99794500   эмийн сан 
143 хувийн  Цэгцүүхэй  III Уурхайчин багийн 3-р хороололыг 12-02 тоот   ЭСХ/16/12/1142       2019 Өлзийт орны үрс 4402359 Чимэдрэгзэн Нямжав   99042921   эмийн сан 
144 хувийн  Орхон сөд  I Зэст багийн 3 дугаар байрны 70 тоотод   ХХ/16/12/1152       2019 Цахир нурамт 4404432 Батсуурь Баасанбат   99358049   эмийн сан 
145 хувийн  Эмодин  VI Сонорхайрхан худалдааны төвийн 1 давхар    ЭСХ/17/12/1155       2019 Эмодин 4405129 Наранхүү   99364682   эмийн сан 
146 хувийн  Бадмаараг Рашаант 9-1б   ЭСХ/17/12/1156       2019 Шидэт болор 4404521 Уянга   94166858   эмийн сан 
147 хувийн  Очир-Эрдэнэ  Тосгон   ЭСХ/17/12/1157       2019 Ойгон Өлзий 4393031 Оюунчимэг   90309559, 99569796   эмийн сан 
148 хувийн  Вансэмбэрүү  I БОЭТ дотор    ЭСХ/17/12/1158       2019 Авзага фарм 4404874 Эрдэнэчимэг   99083113   эмийн сан 
149 хувийн  Алтай Жаргалант сум 16-2   ХХ/07/12/1167       2021 Түгээмж  2124459 Түдэв   суманд    эмийн сан 
150 хувийн  Жигүүр Булаг баг   ЭСХ/17/12/1165       2020 Өргөн навчит 4407016 лхамрагчаа   99312081   эмийн сан 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

my site px ih

cialis 20mg
cialis price
https://wowcialisnow.com/ - buy cialis online reddit
online cialis
online cialis
https://cialismans.com/ - cialis cialis online
tadalafil 5mg
cheap tadalafil
https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 20mg
generic tadalafil
cialis generic cialis tadalafil
https://supertadalafil.com/ - cheap tadalafil
viagra pill
viagra side effects
https://buygenericviagronline.com/ - viagra generic

Огноо:2020.07.02

my site of nt

cialis buy cialis online
cialis professional
https://wowcialisnow.com/ - generic cialis online
cialis online
buy cialis online reddit
https://cialismans.com/ - cialis prices
buy tadalafil 20mg price
tadalafil lilly
https://xtadalafilx.com/ - buy tadalafil 20mg price
buy tadalafil 20mg price
tadalafil
https://supertadalafil.com/ - tadalafil cialis
viagra price
cialis vs viagra
https://buygenericviagronline.com/ - cheap viagra

Огноо:2020.07.01

viagra buy over counter

where to get cialis sample cialis coupon and buy cialis and generic cialis and buy cialis online and generic cialis and cialis 20mg legitimate cialis by mail generic cialis and buy generic cialis and buy generic cialis and cialis coupon and cialis price and cialis online
http://mnpolitical.com/member.php?19097-gdarnwfd buy cialis online

Огноо:2020.07.01

viagra order

Огноо:2020.07.01

my site ps zj

viagra pills
viagra
https://buygenericviagronline.com/ - viagra
generic viagra
cheap viagra
https://doctormedweb.com/ - viagra 100mg
cheap viagra
online viagra
https://webmedicxxx.com/ - viagra otc

Огноо:2020.06.30

my site tp yb

viagra 100mg
viagra online
https://buygenericviagronline.com/ - buy viagra
viagra prices
buy viagra online
https://doctormedweb.com/ - viagra side effects
viagra otc
viagra for sale
https://webmedicxxx.com/ - viagra generic

Огноо:2020.06.29

my site mt jc

generic viagra
viagra for sale
https://buygenericviagronline.com/ - cialis vs viagra
buy viagra
cheap viagra
https://doctormedweb.com/ - generic viagra online
viagra otc
viagra pills
https://webmedicxxx.com/ - cialis vs viagra

Огноо:2020.06.29

my site ze lt

online viagra
generic viagra
https://goodshoprx.com/ - generic viagra

Огноо:2020.06.28

my site sf ev

cheap viagra
viagra price
https://goodshoprx.com/ - viagra vs cialis

Огноо:2020.06.27

kredit fur haus - pvst

n26 kredit http://onlinesofortkredite.org/100000-euro-kredit
kredit ohne schufa auskunft http://onlinesofortkredite.org/100000-euro-kredit kredit auto
http://onlinesofortkredite.org/100000-euro-kredit

Огноо:2020.06.27

my site so tl

viagra online
natural viagra
https://goodshoprx.com/ - viagra for sale

Огноо:2020.06.26

my site hw fc

viagra dosage
viagra side effects
https://goodshoprx.com/ - generic viagra online

Огноо:2020.06.25

my site hx wm

ultram
buy ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - buy tramadol
buy ultram
buy ultram
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.25

essay dc th

essay
essay
https://writeessaywow.com/ - essay format

Огноо:2020.06.25

my site of qp

ultram
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - ultram
ultram
buy ultram
https://superpillsx.com/ - tramadol

Огноо:2020.06.25

cialis online no prescription

cialis online no prescription

Огноо:2020.06.24

my site rz nv

buy ultram
tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - ultram
buy tramadol
tramadol
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.24

essay az ar

essay typer
essay
https://writeessaywow.com/ - essay format

Огноо:2020.06.24

my site dh sj

tramadol
buy tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - tramadol
tramadol
tramadol
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.23

my site zu qb

ultram
tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - ultram
buy ultram
buy ultram
https://superpillsx.com/ - buy tramadol

Огноо:2020.06.23

site be fm

tylenol 4
tylenol pm ingredients
https://drugstoreonliner.com/tylenol.php - what is tylenol
trazodone dosage
trazodone for sleep
https://drugstoreonliner.com/trazodone.php - side effects for trazodone
cipro
side effects of cipro
https://drugstoreonliner.com/cipro.php - what is cipro used for
lexapro dosage
side effects of lexapro
https://drugstoreonliner.com/lexapro.php - side effects of lexapro
xarelto patient assistance program
xarelto
https://drugstoreonliner.com/xarelto.php - xarelto dosing
cymbalta side effects
side effects of cymbalta
https://drugstoreonliner.com/cymbalta.php - cymbalta dosage

Огноо:2020.06.23

my site ai tu

buy ultram
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - buy ultram
buy ultram
ultram
https://superpillsx.com/ - tramadol

Огноо:2020.06.22

my site bd in

buy ultram
tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - buy ultram
ultram
tramadol
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.22

my site of sy

ultram
buy ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - buy ultram
buy tramadol
ultram
https://superpillsx.com/ - buy ultram

Огноо:2020.06.21

my site qn xw

dating
dating online
https://bestdatingsitesgo.com/ - who is blake shelton dating
metlife insurance
pet insurance
https://homecarinsurancex.net/ - cigna health insurance
july movie releases
best movie villains
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - best movie villains
movie showtimes
watch movies online free
https://watchfreeonlinex.com - rocketman movie
scholarship essay examples
free essay writer
http://writeessaywow.com - free essay generator

Огноо:2020.06.20

my site zl jq

facebook dating
discord dating servers
https://bestdatingsitesgo.com/ - pof dating site
car insurance
farmers insurance login
https://homecarinsurancex.net/ - root insurance
movie showtimes
movie showtimes
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - high fidelity movie
free Movies
watch movies online free
https://watchfreeonlinex.com - free movies online
scholarship essay examples
rhetorical analysis essay example
http://writeessaywow.com - how to write a persuasive essay

Огноо:2020.06.20

site xe wv

tylenol 3
is tylenol an anti-inflammatory
https://drugstoreonliner.com/tylenol.php - can you take ibuprofen and tylenol
trazodone 50mg
trazodone dosage
https://drugstoreonliner.com/trazodone.php - trazodone for dogs
cipro for uti
side effects of cipro
https://drugstoreonliner.com/cipro.php - what is cipro used for
lexapro dosage
lexapro dosage
https://drugstoreonliner.com/lexapro.php - side effects of lexapro
xarelto cost
xarelto generic
https://drugstoreonliner.com/xarelto.php - xarelto dosing
cymbalta withdrawal
cymbalta dosage
https://drugstoreonliner.com/cymbalta.php - interactions for cymbalta

Огноо:2020.06.20

my site pe uk

dating online
who is blake shelton dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - facebook dating
combined insurance
auto insurance
https://homecarinsurancex.net/ - insurance
rocketman movie
windows movie maker
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - high fidelity movie
free movies online
movie theaters near me
https://watchfreeonlinex.com - mtv movie
5 paragraph essay
5 paragraph essay
http://writeessaywow.com - mla essay

Огноо:2020.06.19

my site rk sn

bumble dating site
xhamster dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - discord dating servers
aarp insurance
homeowners insurance
https://homecarinsurancex.net/ - pet insurance
movie & tv
best movie villains
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - watch online
cars the movie
movie showtimes
https://watchfreeonlinex.com - july movie releases
essay generator
informative essay outline
http://writeessaywow.com - scholarship essay

Огноо:2020.06.18

my site mg qt

dating apps
dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - xhamster dating
colonial penn life insurance
allstate insurance
https://homecarinsurancex.net/ - car insurance
free Movies
movie showtimes
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - cars the movie
movie & tv
movie showtimes
https://watchfreeonlinex.com - free Movies
how many paragraphs in an essay
cause and effect essay
http://writeessaywow.com - essay format example

Огноо:2020.06.18

site an pu

tylenol 4
is tylenol an anti-inflammatory
https://drugstoreonliner.com/tylenol.php - tylenol dosage
trazodone medication
trazodone medication
https://drugstoreonliner.com/trazodone.php - trazodone 100 mg
cipro
cipro 500
https://drugstoreonliner.com/cipro.php - cipro antibiotic
lexapro
lexapro side effects
https://drugstoreonliner.com/lexapro.php - lexapro reviews
xarelto patient assistance program
xarelto coupons printable
https://drugstoreonliner.com/xarelto.php - xarelto lawsuits
side effects of cymbalta
side effects for cymbalta
https://drugstoreonliner.com/cymbalta.php - cymbalta medication

Огноо:2020.06.17

my site fg yp

zoosk dating site
silver singles dating site
https://bestdatingsitesgo.com/ - xhamster dating
insurance
metlife insurance
https://homecarinsurancex.net/ - shelter insurance
free Movies
high fidelity movie
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - cars the movie
watch movies online free
movie theaters near me
https://watchfreeonlinex.com - mtv movie
mla essay
analytical essay
http://writeessaywow.com - scholarship essay examples

Огноо:2020.06.17

my site bq ta

ourtime dating site
pof dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - dating site
safety insurance
cheap car insurance
https://homecarinsurancex.net/ - nationwide pet insurance
july movie releases
high fidelity movie
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - movie showtimes
free movies online
avengers: endgame movie
https://watchfreeonlinex.com - watch movies online free
what is a narrative essay
essay maker
http://writeessaywow.com - expository essay

Огноо:2020.06.16

my site iz xa

christian dating
xhamster dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - facebook dating
geico insurance
progressive insurance login
https://homecarinsurancex.net/ - shelter insurance
cars the movie
cars the movie
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - movie showtimes
movie showtimes
cars the movie
https://watchfreeonlinex.com - movie & tv
narrative essay
essay format example
http://writeessaywow.com - essay topics

Огноо:2020.06.15

viagra vr eu

ilani casino
woman drives rv into casino
https://playcasinoslotsx.com - montana casino shooting
weight loss tips
adele weight loss
https://weight-loss-blogs.com - weight loss
how to earn money
how to earn money
https://make-money-blogs.com - how to get money

Огноо:2020.06.14

viagra tz qs

tropicana online casino
lucky lady casino roof collapse
https://playcasinoslotsx.com - doubledown casino facebook
adele weight loss
how to lose weight
https://weight-loss-blogs.com - how to lose weight fast
how to earn money online
how to make money
https://make-money-blogs.com - how to make money

Огноо:2020.06.12

viagra gj xm

resorts online casino
double u casino
https://playcasinoslotsx.com - borgata online casino
weight loss programs
how to reduce weight
https://weight-loss-blogs.com - weight watchers
how to get money
how to get money
https://make-money-blogs.com - how to earn money

Огноо:2020.06.09

buy clomid

uses for clomid

Огноо:2020.06.08

hello sc yq

cialis 5mg
cialis reviews
https://paydailoanz.com/cialis.php - cialis dosage
generic tadalafil
tadalafil cost
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - tadalafil 20mg
levitra
levitra pills
https://paydailoanz.com/levitra.php - levitra generic
levitra generic
levitra pills
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - online levitra
buy cialis online
cialis
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - cheap cialis

Огноо:2020.06.04

viagra kh he

hollywood casino
vegas world casino
https://playcasinoslotsx.com - lucky lady casino roof collapse
weight loss pills
how to lose weight in a week
https://weight-loss-blogs.com - losing weight
how to make money online
how to make money from home
https://make-money-blogs.com - how to earn money online

Огноо:2020.06.03

hello au zd

best antivirus 2019 antivirus for windows 10 https://xantivirusx.com/ - free antivirus 2019 tender dating shemale dating https://onlinedatingwow.com/ - nudist dating kwik fill sweepstakes pch sweepstakes #8800 https://supersweepstakesx.com/ - pch sweepstakes entry

Огноо:2020.06.02

hello cs zh

norton antivirus login antivirus https://xantivirusx.com/ - microsoft antivirus free dating site dirty dating live https://onlinedatingwow.com/ - christian mingle dating site slickdeals contests and sweepstakes forum pch sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - shop your way sweepstakes

Огноо:2020.05.29

hello lx tr

mcafee antivirus avast free antivirus download https://xantivirusx.com/ - avastsvc.exe avast antivirus service carbon dating who is blake shelton dating? https://onlinedatingwow.com/ - vh1 dating naked unblurred hgtv sweepstakes pch sweepstakes #8800 https://supersweepstakesx.com/ - fish bowl sweepstakes

Огноо:2020.05.27

is it safe to get viagra from canada xx hg

viagra dick mom gives son viagra viagra pills what are the side effects of 100mg viagra viagra and health benefits

when is generic viagra available affordable viagra without a perception viagra prices husband viagra erection uncensored viagra prank

https://pharm-usa-official.com - viagra pills

Огноо:2020.05.26

testo dg ho

testosterone cypionate best testosterone supplements for men Induject testosterone pills where is testosterone produced

how to increase testosterone naturally testosterone injections for men Induject-250 testosterone levels by age foods to boost testosterone

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - how to increase testosterone

Огноо:2020.05.24

testo md ok

que es la testosterona testosterone shots testosterone booster is testosterone a steroid foods to boost testosterone

testosterone in women foods that boost testosterone testosterone levels francine niyonsaba testosterone condition best testosterone boosters 2020

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone levels

Огноо:2020.05.23

weight loss hr rl

levitra canada generic levitra online buy levitra generic levitra online levitra canada

online levitra generic levitra cialis 20mg levitra for sale order levitra

https://drugstoreonliner.com/ - generic levitra

Огноо:2020.05.22

testo ef vc

testosterone booster supplements high testosterone in men testosterone gel testosterone booster low testosterone in women

testosterone overdose testosterone undecanoate what is testosterone testosterone side effects androgel testosterone propionate

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - low testosterone symptoms

Огноо:2020.05.21

weight loss lc ak

levitra for sale generic levitra online generic levitra online levitra 10mg online levitra

online levitra levitra for sale levitra coupon generic levitra online levitra 20mg

https://drugstoreonliner.com/ - levitra online

Огноо:2020.05.21

testo ve hg

testosterone side effects in men natural testosterone gel testosterone gel high testosterone in men how to increase testosterone

male hormone testosterone cream testosterone supplements testosterone injection testosterone injections for men

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone

Огноо:2020.05.20

Холбоотой мэдээлэл

2014-09-02 1193
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2014.08.18-ны өдөр болсон шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгаврын биелэлт

2013-05-17 8595
Хангайн бүсийн Хөлбөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн Орхон аймагт болж өндөрлөлөө

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохиогдож буй Хангайн бүсийн Хөлбөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн ...

Ангилал

Сурталчилгаа

 

 

 

МОНГОЛЫН ТУЛГАР ТӨРИЙН 2229, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 814, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 99 ЖИЛИЙН ОЙ, ОРХОН АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

2020-07-03 17

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 1572

БАЯР НААДМЫН ҮЕЭР НИЙТИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ СОНИРХОЛТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-02 906

БАЯР НААДМЫН ҮЕЭР НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧЛЭХ ТҮР МАРШРУТ

2020-07-02 212

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ХУГАЦААГ 7 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2020-07-01 642

ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ТАРИФ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

2020-07-01 588

ОРХОН АЙМАГТ БАЯР НААДМЫГ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМДЭГЛЭХЭЭР БОЛЛОО

2020-07-01 4608

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020-07-01 295

АЙМГИЙН АЛДАРТ УЯАЧ, ОНЫ ТЭРГҮҮНИЙ УРАЛДААНЧ ХҮҮХДҮҮДИЙГ ШАЛГАРУУЛАН ЦОЛ, ШАГНАЛЫГ ГАРДУУЛЛАА

2020-07-01 117

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ЭРДЭНЭТ ХОТОД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2020-06-30 460

ОРХОН АЙМАГТ БАЯР НААДМЫГ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМДЭГЛЭХЭЭР БОЛЛОО

2020-07-01 4608

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 1572

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН /ОРХОН АЙМАГ/ 20 ДУГААР ТОЙРГИЙН ХЭСГИЙН ХОРООДЫН САНАЛ АВАХ БАЙРУУДЫН БАЙРШИЛ

2020-06-22 1185

БАЯР НААДМЫН ҮЕЭР НИЙТИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ СОНИРХОЛТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-02 906

УИХ-ЫН СОНГУУЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ОРХОН АЙМАГТ НИЙТ 500 ГАРУЙ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ АЖИЛЛАНА

2020-06-21 765

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ХУГАЦААГ 7 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2020-07-01 642

ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ТАРИФ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

2020-07-01 588

ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЛЭН ТОДОРХОЙ ШААРДЛАГЫН ДООР СПОРТ ЗААЛУУДЫГ АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЭЛНЭ

2020-06-19 518

БАЯР НААДМЫГ ХӨЛ ХӨДӨЛГӨӨН, БӨӨГНӨРӨЛ ҮҮСГЭХГҮЙГЭЭР ТЭМДЭГЛЭНЭ

2020-06-25 480

ХАМГИЙН ОЛОН МОД ТАРЬЖ УРГУУЛСАН БАГ, ХАМТ ОЛОН, ИРГЭДИЙГ ШАГНАЖ УРАМШУУЛЛАА

2020-06-19 469

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.214.184.223
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 43 Онлайн
  • 4258 Өнөөдөр
  • 7538 Өчигдөр
  • 24807 Долоо хоногт
  • 18391 Сүүлийн сард
  • 2465102 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  771

Facebook

Цаг агаар