СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВИЙН ИХ НААДМЫН УДИРДАМЖ

 

СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВИЙН ИХ НААДМЫН УДИРДАМЖ
 

Наадмын зорилго:

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль, ЮНЕСКО-гийн Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай 2003 оны Конвенци, салбар дундын хамтын ажиллагааны хүрээнд СББӨ-ийг хадгалж хамгаалах, дэмжин хөгжүүлэх, судалж сурталчилах үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, таван ай савын хүрээнд СББӨ-ийн зүйлүүд, өвлөн уламжлагчдыг тодруулан алдаршуулах, авьяас билгийг хөгжүүлэх, соёлын өвийн бүртгэл-мэдээллийн санг баяжуулах.

Наадмын зорилт


•    Үндэсний соёлын биет бус өв, түүнийг өвлөн уламжлагчдын үйл ажиллагааг дэмжих, тэдгээрийн авьяас билиг, арга барил, дэг сургуулийг өвлөн уламжуулах, хамгаалах
•    СББӨ, түүний дотор ЮНЕСКО-гийн СББӨ-ийн Төлөөллийн жагсаалт Яаралтай хамгаалах өвийн жагсаалтад Монгол улсаас бүртгэгдсэн өвүүд болон бусад өвийн төрөл зүйлийг хадгалж хамгаалж буй үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийх СББӨ-ийг хадгалж хамгаалах дунд, урт хугацааны бодлогыг тодорхойлход дэмжлэг үзүүлэх, өв соёлын судалгаа, сурталчилгаа, сургалтыг эрчимжүүлэх.
•    Соёлын биет бус өвийн 5 ай савын хүрээнд: эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд, гар урлал, байгалийн болон сав ертөнцийн тухай мэдлэг, арга ухаан, уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам, язгуур урлагийг хөгжүүлэх, сэргээж таниулан сурталчлах, өвлөн уламжлуулах.
•    Соёлын биет бус өвийн их наадын хүрээнд хүүхэд, залуучууд, жуулчид, үзэгчдэд уламжлалт үндэсний спортын төрлүүдийг биечлэн хийж үзэх, суралцах боломжоор хангаж, олон нийтийн идэвх оролцоог хангаж, соёлын өв, түүнийг уламжлдагчдын сонирхогчдын хүрээг нэмэгдүүлэх.

Соёлын биет бус өвийн их наадам зохион байгуулах үе шат хугацаа


•    СББӨ-ийн Их наадмыг улсын хэмжээнд 2 үе шаттай зохион байгуулна.
•    Анхан шатны шалгаруулалтыг 2018оны 6-р сарын 5-25 өдрүүдэд баг, сум, аймаг, хороо, дүүрэг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулна.
•    СББӨ-ийн наадмын төвлөрсөн арга хэмжээ буюу 2–р шатны үйл ажиллагааг 2018оны 8 сарын 11-15ны өдрүүдэд нийслэл Улаанбаатар болон хүй долоо худагт зохион байгуулна.

Шагналын сан:
 
1-р байр-нэг- Цом, өргөмжлөл, 20.0 сая төгрөг
2-р байр-нэг- Цом, өргөмжлөл, 15.0 сая төгрөг
3-р байр-нэг- Цом, өргөмжлөл, 10.0 сая төгрөг
Тусгай байр-хоёр- Өргөмжлөл, 5.0 сая төгрөг
Соёлын биет бус өвийн их наадмын төрөл

1.    Эх хэл болон аман уламжлалууд

Аялгуут аман уламжлалын урлаг
•    Тууль хайлах
•    Уриа дуудлага /ан агнуур, мал аж ахуй холбогдолтой/
•    Гийнгоо
•    Уухай
•    Ерөөл
•    Магтаал
•    Цол дуудах

Жижиг наадмын аман уламжлалын урлаг
•    Дайралцаа үг
•    Жороо үг
•    Зугаа үг
•    Түргэн хэллэг
•    Тоглоом наадгайн үг
•    Айтыс

2.    Ардын язгуур урлаг

Монгол ардын уртын дуу
•    Төв болон баруун халх
•    Ойрд монгол
•    Зүүн монгол аялгуу
•    Түүхэн дуу
•    Төр шашны дуу
•    Зан үйлийн /хурим найрын , даахь үргээх гэх мэт Монгол ардын хөгжим
•    Чавхдаст товшуур хөгжим
•    Чавхдаст нумт хөгжим
•    Чавхдаст цохилуур хөгжим
•    Ардын үлээвэр хөгжмийн зэмсэг
•    Цохилуур хөгжмийн зэмсэг
•    Монгол бүжиг
•    Бий биелэгээ
•    Зүүн монгол ардын бүжиг
•    Төв халх бүжиг
•    Ёслол зан үйлийн бүжиг

Исгэрээ
•    Аялгуулан исгэрэх /дуу, аялгуу/
•    Уламжлалт исгэрэх /байгаль болон ахуй холбогдолтой/

•    Хоолойн лимбэ

Ташлын төрөл
•    Амны
•    Хацрын
•    Тагнайн
•    Дагзны

Монгол ардын богино дуу
•    Ардын богино дуу
•    Домогт дуу
•    Зориулалт дуу
•    Ардын шог хошин , харилцаа дуу
•    Шаштир дуу
•    Ёслол хүндэтгэл хурим найрын дуу
•    Хүсэл мөрөөдлийн дуу
•    Янаг амрагийн дуу
•    Хүрээ дуу
•    Шүтлэг бишрэлийн дуу

3.    Уламжлалт гар урлал

Монгол үндэстний хувцасны гар урлал
•    Ардын хувцас
•    Зан үйлийн хувцас
•    Монгол эмэгтэйн гоёл чимэглэл
•    Уламжлалт эсгий гар урлал
•    Ширдэг ширэх
•    Эсгий уут
•    Эдлэл хэрэглэл хийх
•    Уламжлалт арьс ширэн урлал
•    Хувцас хэрэглэл
•    Малын тоног
•    Хэрэгсэл
•    Гэр ахуй хэрэгсэл

Монгол зургийн уламжлалт гар урлал
•    Монгол тоглоомын зураг урлал: үйчүүр хөзөр г.м
•    Бурханы хөрөг зураг
•    Хар дэвсгэрт зураг
•    Шар дэвсгэрт зураг

Монгол сийлбэрийн уламжлалт гар урлал
•    Ясан сийлбэр
•    Модон сийлбэр
•    Эрдэнийн чулуун сийлбэр
•    Чулуун сийлбэр
•    Эвэр туурайн соёон сийлбэр
•    Уламжлалт уран хатгамал оёдол, нэхэх, сүлжих гар урлал
•    Гоёл чимэглэлийн оёдол
•    Монгол эр хүний эдлэл зүүсгэл
•    Монгол эмэгтэйн гоёл чимэглэл
•    Зоос ширээний сүлжмэл
•    Хавтгай сүлжээ
•    Бөөрөнхий сүлжээ
•    Дөрвөлжин сүлжээ

Уламжлалт наамлын гар урлал
•    Зээгт наамал
•    Сүрлэн наамал
•    Утсан наамал
•    Хус модны үйс
•    Харганы хальс, хальсан наамал
•    Үндэсний хөгжмийн зэмсгийн уламжлалт гар урлал
•    Морин хуур
•    Цуур
•    Лимбэ
•    Ихэл, товчуур
•    Домбор
•    Бусад

Мал аж ахуй тоног хэрэгслийн гар урлал
•    Адууны тоног хэрэгсэл
•    Тэмээний тоног хэрэгсэл урлал
•    Үхрийн тоног хэрэгсэл урлал
•    Бог малын тоног хэрэгсэл

Монгол дархны урлал
•    Монгол эрэгтэй хүний эдлэл зүүсгэл
•    Монгол эмэгтэйн гоёл чимэглэл
•    Гэр ахуйн хэрэгсэл
•    Ган сийлбэр
4.    Уламжлалт зан үйл, ёслол баяр наадам

Айл гэртэй холбогдох зан үйл, дэг ёс
•    Хүүхдийн угаалга хийх зан үйл
•    Хүүхдийн даахь үргээх зан үйл
•    Бэр буулгах зан үйл
•    Хуримлах зан үйл
•    Шинэ гэр барих зан үйл
•    Тоглоом наадгай

5.    Байгалийн болон сав ертөнцийн тухай мэдлэг, заншил, уламжлалт арга технологи

•    Ардын уламжлалт цаг тоолол, одон орон, одон зурхайн ухааны мэдлэг
•    Уламжлалт цаг тоолол, зурхайн ухаан

Байгаль хамгалах уламжлалт арга, мэдлэг
•    Уул ус хамгаалах уламжлалт мэдлэг
•    Ургамал хамгаалах уламжлалт мэдлэг
•    Амьтан хамгаалах уламжлалт мэдлэг

Монголчуудын шинжихүйн уламжлалт мэдлэг

•    Байгаль цаг агаар шинжих
•    Хүн шинжих
•    Мал шинжих

Ардын сурган хүмүүжүүлэх ухааны арга, мэдлэг
•    Ардын сурган хүмүүжүүлэх ухааны арга, мэдлэг

Уламжлалт цагаан идээ, хоол бэлтгэх уламжлалт арга
•    Цагаан идээ
•    Улаан идээ
•    Хөх идээ /байгалийн ургамал, жимс/

Ургийн бичиг хөтлөх уламжлал
•    Ургийн бичиг хөтлөх монгол уламжлал-төрлүүдээр тус тус оролцож болно.
 


Иргэд та бүхэн харъяа баг, Соёлын тавүүд дээр бүртгэлээ хийлгэнэ үү.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 94111223, 99556958, 94352900 дугаарын утасаар лавлана уу.


 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2017-11-17 1523
ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ ЭХЭЛЛЭЭ

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн 25 жилийн ойн хүрээнд “Орон нутгийн хөгжилд нийгэм-эдийн засгийн салбарын ...

2014-04-12 643
Оюунтөгс нь Эрдэнэтчүүдээсээ тусламж хүсчээ

Эрдэнэ багт оршин суудаг Д.Оюунтөгс нь Номин телевизээр дамжуулан Эрдэнэтчүүдээсээ тусламж хүссэнийг ...

2014-05-13 644
Баян-Өндөр сумын 20 жилийн ойн хүрээнд урлагийн наадам зохион байгууллаа

1. Баян-Өндөр сумын 20 жилийн ойн хүрээнд нийт багуудын иргэд болон Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын албан хаагчдын ...

Сурталчилгаа

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.83.93.85
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 4 Онлайн
  • 44 Өнөөдөр
  • 597 Өчигдөр
  • 641 Долоо хоногт
  • 14291 Сүүлийн сард
  • 1454034 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  679

Facebook

Цаг агаар