ХАРЪЯА АГЕНТЛАГУУДААС ИРСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

АГЕНТЛАГУУДЫН ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016.06.13-06.17

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс:

Зуны  сургалт явуулах хөгжлийн хөтөлбөрийн багш нартай гэрээ байгуулах-VI/13-15

Дотоод хяналт шалгалтыг удирдамжийн дагуу зохион байгуулах-VI/13-17 

Хөдөлмөр  эрхэлж болзошгүй  хүүхдүүдийн дунд хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах- VI/13

Уурхайчин, Эрдэнэ багт Хүүхдэд ээлтэй гудамж төслийн хүрээнд хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг зураг зуруулах- VI/15

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс

ОНОТХҮ-ний бүлэг бүрдүүлж, төсөл санаачилсан 9 бүлгийн үйл ажиллагаатай танилцаж зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэнэ.

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн их засварын ажил хийгдэж дуусч байгаа тул засварын ажлыг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн комисс хүлээж авна.  

Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэндийн газрын даргын нэрэмжит тойрон үзлэг эрүүл мэндийн байгуулагуудад хийх

16-49 насны өртөмтгий бүлгийн  эмэгтэйчүүдийг нөхөн хувийн хэвшлийн 9 үүдэн эмнэлэгтэй хамтран  үзлэг, тэмбүүгийн хурдавчилсан сорилд хамруулж эхлэх

Хавдар судлалын үндэсний төвийн  эмч нартай хамтран 300 хүнд элэгний скриннинг үзлэг зохион байгуулах

ХАРЪЯА АГЕНТЛАГУУДААС ИРСЭН МЭДЭЭЛЭЛ 2016.06.06-06.10

Хөдөлмөрийн хэлтэс

2016 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 20 ажил олгогчоос  34 ажлын байранд 47  ажилтан авах захиалга нээлттэй зарлагдсан байна. Ажил идэвхитэй хайгчаар 63 иргэн бүртгэж, 45 иргэнийг ажилд зуучилж, 2 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн.Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээний төслийн хүрээнд ахмадын хороод болон байгууллагуудад зохион байгуулах журам, зөвлөх үйлчилгээний чиглэл мэргэжлийн талаар мэдээллийг хүргэж хамрагдах  хамрагдах хүсэлтэй 75 ахмадыг судалгааг ирүүлсэн. Борлуулалтын цэгүүдийн үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах зорилгоор “Тэнгэр” телевизтэй хамтран нэвтрүүлэг бэлтгэлээ. Хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээнд  хамрагдсан иргэд ногоон талбай руу шуудуу татах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.Ажил олгогчдын сургалт зохион байгууллаа. 

Боловсрол соёлын газар

Орхон аймгийн 2015-2016 оны хичээлийн жилд  төгссөн сурагчдад   суурь болон бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэх олгосон ажлын тайланг БСШУЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулах газарт хүргүүлэв. 2015-2016 оны хичээлийн жилд нийт  15 сургуулийн 831 сурагчдад суурь боловсролын гэрчилгээ, 17 сургуулийн 1241 сурагчдад бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ тус тус олголоо.

Төгсөгчдийн Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 2016 оны 06 сарын 15-ны өдөр Монгол хэл бичгийн шалгалтаар эхэлнэ. 1260 сурагч монгол хэл бичгийн шалгалтанд орно. Сурагчид бүртгэлийн хуудсаа баталгаажуулж, суудлын хувиараа хэвлэж авсан ба шалгалт Баян-Өндөр цогцолбор сургуулийн хичээлийн байранд зохион байгуулагдана. ЭЕШ-д нийт 61 хянагч багш, 6 зохион байгуулагч ажиллана. 

Баян-Өндөр сумын төрийн өмчийн Бялзуухай цэцэрлэг, 15 дугаар цэцэрлэг, Одод цэцэрлэг, Эрх бүжинхэн цэцэрлэг, Жаргалант сумын 3 дугаар цэцэрлэгүүдийг  аймгийн Засаг даргын “Зуны цэцэрлэг ажиллуулах тухай”  2016 оны А/313 дугаар захирамжийн дагуу 2016 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрөөс  эхлүүлэв.Жаргалант сумын 3 дугаар цэцэрлэг Дулаан-Уул багийн судалгаагаар  ирүүлсэн малчин багийн 38 хүүхдийг зуны цэцэрлэгт хамруулах бөгөөд үйл ажиллагаагаа  6 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхэлнэ. Баян-Өндөр суманд ажиллаж байгаа 4 цэцэрлэгт 225 хүүхэд зуны цэцэрлэгт хамрагдахаар нэрсээ ирүүлснээс 6 сарын 10-ны өдөр 145 хүүхдийн ирцтэй,  46 багш, ажилчид ажиллаж байна. 

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс:

Эрдэнэт хот байгуулагдсаны 40 жилийг ойг угтан  ЕБС-ийн   өсвөрийн аврагч , скаутын бүлгэмийн суралцагчдын дунд спорт явган аялалын тэмцээнийг  аймгийн Скаутын холбоотой хамтран зохион байгуулав.  Нийт 7 багийн 84 суралцагчид хамрагдав. 

Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран ажил олгогч нарт “Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт” сургалтыг зохион байгуулж 30 гаруй хүн оролцов. 

Жаргалант сум, Говил баг дээр хөдөлмөр эрхэлдэг  болон эрсдэлд орж болзошгүй  60 гаруй хүүхдэд “Хүүхдэд аюултай ажил” сэдэвт сургалт зохион байгуулав. Мөн Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтарч  хөдөлмөр эрхэлж болзошгүй  хүүхдүүдийн дунд шатар, даам, дуу, гүйлтийн тэмцээн зохион байгууллаа. Тэмцээнд 55 орчим хүүхэд оролцов. 

Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс

Нийт  265 иргэнд шинээр тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн үйлчилгээг үзүүлсэн. 2013 оны Өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаанаас хойш шинээр төрсөн 10 хүүхдүүдийг бүртгэн, Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд нэмж, огт судалгаанд хамрагдаагүй 16 өрхийн өргөдлийг хүлээн авсан. Амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаанд хамрагдсан 360 өрхийн мэдээллийг өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн програмд шивж оруулаад байна. Дундговь аймгийн НХҮХэлтсийн 15-н мэргэжилтэн ирж тус хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцаж чиглэл хариуцсан мэргэжилтэн нартай туршлага солилцон 2 хоног ажиллаа. Хэлтсийн гадна талын тохижилтинд зориулж байгууллагынхаа урд талбайд 500 ширхэг хайлаас мод тарьж, 100-н цэцэг бүхий цэцгийн мандлыг өөрсдийн хүчээр байгуулаад байна. Тус хэлтсийн 3-н албан хаагч төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөлөө.

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

2016 онд 62956.6 сая төгрөгийг Нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлж орлого бүрдүүлэхээс өнөөдрийн байдлаар 24933.0 сая төгрөгийн орлого орсон байна. 2016 оны 06 дугаар сарын  байдлаар авлага 2,8 тэрбум төгрөг, 2091 ААНБ-ыг Нийгмийн даатгалд хамруулан ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийг хянаж. Шинээр 42 ААНБ бүртгэсэн. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд 5,1 сая төгрөг төвлөрч өссөн дүнгээр 135,0 сая төгрөг бөгөөд 19,7  хувийн биелэлттэй байна.Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 127 хүн 35,8 сая төгрөгийн тэтгэмж авч өссөн дүнгээр 4532 хүнд  1459,5 сая төгрөгийг олголоо.ЭХМКомиссын хурлаар 81 хүний ХЧА-ны хувь сунгах, цуцлах, нөхцөл өөрчлөх асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэв.Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, сувилал эмийн сангуудад ЭМД-ын сангаас олгох 250,5 сая төгрөгийн нэхэмжлэлтэй материалыг хянаж холбогдох дансанд шилжүүлсэн.Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулахаар  нийт 17152 иргэний баримт матералыг бүртгэн ажилласан байна. 13210 иргэний батламж буюу баталгаажилтын хуудас эзэддээ очсон. 6 дугаар сарын тэтгэврээ банкуудаар олгогдож байна.Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн их засварын ажил дуусч комисс хүлээж авахад бэлэн болсон.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн нийт ажилтнуудаас Хүн амын хөгжил Нийгмийн хамгааллын яамнаас мэргэжлийн түвшин тогтоох шалгалтыг 2016 оны 06 сарын 06-07-ны өдрүүдэд авсан.

Эрүүл мэндийн газар

Ачлалт нар, Анхны оч ӨЭМТ-үүдэд гүйцэтгэлийн гэрээний хяналт хийгдсэн.Мөнхсүндрэл , Энхжихмандирваа   ӨЭМТ-д хүн амын бүртгэлд хяналт хийгдсэн.

БОЭТ-н  эх барих, нярайн тусламж үйлчилгээ, нөхөн үржихүйн цогц төвд ЭМС-ын 256 дугаар тушаалын хэрэгжилтэнд үнэлгээ ,эм зүйн тасгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэгт хяналт хийсэн.

Магадлан итгэмжлэлийн  4 дэх удаагийн цахим хуралд  магадлан итгэмжлэлд хамрагдах 11 эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага, эмч нар 100% хамрагдсан.

16-49 насны өртөмтгий бүлгийн 1651 эмэгтэйг НҮ-н хувийн хэвшлийн 9 үүдэн эмнэлэгтэй хамтран НҮ-н үзлэг, тэмбүүгийн хурдавчилсан сорилд хамруулах бэлтгэл ажлыг ханган эхлүүлээд байна.

Автомашингүй өдрийн арга хэмжээг Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Эрүүл мэндийн газар, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Цагдаагийн газрын Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасаг, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Биеийн тамир спортын газар, аймгийн Улаан загалмайн хороо зэрэг байгууллагууд хамтран зохион байгууллаа. Тус өдрийн хүрээнд хамтран ажиллах байгууллагаас өртөөнүүд ажиллуулж, 6 төрлийн тэмцээн зохион байгуулж, гар зураг болон цэцгийн үзэсгэлэн гаргасан. ЭМС-аас нийт 45 иргэдэд үзлэг хийж, 220 иргэнийг сурталчилгаанд хамруулан, 21 төрлийн 740 гаруй сурталчилгааны материал, 288 ширхэг бэлгэвч түгээн, Орхон эм ханган нийлүүлэх байгууллагаас 10%-ийн хямдралтай аминдэм, анхны тусламжийн иж бүрдэлийн худалдааг  зохион байгуулсан. Залуучуудын улаан загалмайн гишүүдийн баг анхны тусламжийн өртөөн дээр 26 хүнийг дадлагат сургалтанд хамруулсан байна. 

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-09-07 1669
Хот тохижуулах газрын 7 хоногийн мэдээ

Авто замын нөхөөсний ажлын эхний хэсэг болох Дэнж, Эрдэнэ, Их залуу, Шанд, Цагаанчулуут багийн нутаг ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.92.164.9
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 5 Онлайн
  • 173 Өнөөдөр
  • 823 Өчигдөр
  • 2849 Долоо хоногт
  • 33069 Сүүлийн сард
  • 6528455 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар