Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн хуралдааны тойм

      Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2016 оны 04 сарын 15-ны өдрийн хуралдаан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан үүрэг гүйцэтгэгчийн өрөөнд   10.00 цагаас  эхэлж , дараахь асуудлыг хэлэлцэн 10 цаг 55 минутад дуусав.

 

 Д/Д

 

Хэлэлцсэн асуудал

 

Хуралдаанаас гарсан шийдвэр

 

 

1

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсанТөрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 6.5 дахь заалтыг баримтлан Тэлэнгэдийн Мөнхтуяа, Батжаргалын Төгөлдөржаргал, Жаргалсайханы Хулан нарыг аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний, Сандагийн Мөнхтөрийг Баян-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний  албан тушаалд  тус тус томилуулахаар нэр дэвшүүлсэн ба нэр дэвшсэн  иргэдийг   2016 оны  05 дугаар сарын 01-ний дотор төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилж, томилсон шийдвэрээ ирүүлэхийг аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга Г.Батбаатар, Баян-өндөр сумын Засаг даргын  Тамгын газрын дарга М.Эрдэнэчимэг нарт  даалгав.

 

2.

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай

 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 71 дүгээр тушаалаар баталсанТөрийн албаны тэргүүний ажилтантэмдгээр шагнах журмыг баримтлан  аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитыг албаны улсын байцаагч Ц.ТэгшжаргалыгТөрийн албаны тэргүүний ажилтантэмдгээр шагнуулахаар Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлд  уламжлав.

 

3

Төрийн албаны тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан эрх зүйн актууд, Төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт явц, үр дүнд хяналт  шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

 

Аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын  үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнг хэлэлцэн 8 заалт бүхий зөвлөмжийг хүргүүлэхээр, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулан 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ны дотор дүн мэдээг илтгэх хуудас болон нотдох баримтын хамт ирүүлэхийг нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагуудад даалгав.

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХООР

 НЭР ДЭВШСЭН ИРГЭДИЙН СУДАЛГАА

 

2016.04.15

 

 

Д/Д

Нэр дэвших байгууллага, албан тушаалын нэр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр дэвшигчийн овог нэр

Мэргэжил, боловсрол, туршлага

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

 

 

Дээд боловсролтой, Эрх зүйч, төрийн  удирдлагын менежер, санхүүгийн менежмент, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, нийгмийн ажилтан, багш мэргэжилтэй байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэлэнгэдийн Мөнхтуяа

Т.Мөнхтуяа нь 2002 онд Худалдаа, үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг олон улсын худалдааны бизнесийн удирдлага мэргэжлээр төгссөн.2005-2007 онуудад Капитал банкинд теллер, 2007-2009 онуудад Таван богд ХХК-д худалдааны төлөөлөгч, 2009-2014 онуудад Гермес центр ХХК-д салбарын менежер, салбарын эрхлэгч, 2015 оны 10 дугаар сараас өнөөг хүртэл Орхон аймгийн НХҮХ-т архивын ажилтнаар ажиллаж байна.Т.Мөнхтуяа нь 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр ХАХНЯ-ны дэргэдэх ТАЗСЗ-өөс зохион байгуулсан СХД-ийн НДХ-ийн  үйлчилгээний албаны даргын сонгон шалгаруулалтад  64,5 оноо авч тэнцэн, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэгдсэн. НХҮХ-ийн дарга Г.Батбаатар 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 203 тоот албан бичгээр түүнийг тус хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналыг ирүүлсэн.

2

 

 

 

 

 

 

 

Батжаргалын Төгөлдөржаргал

Б.Төгөлдөржаргал нь  2013 онд МУИС-ийн Худалдааны сургуулийг үйлдвэрлэлийн менежмент мэргэжлээр төгссөн. 2013-2015 онуудад Эрдэнэт хивс ХХК-д сургалтын менежер, хангамжийн менежер, 2015 оны 11 дүгээр сараас Орхон аймгийн НХҮХ-т сум хариуцсан нийгмийн ажилтнаар ажиллаж байгаа.

Б.Төгөлдөржаргал нь 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр ХАХНЯ-ны дэргэдэх ТАЗСЗ-өөс зохион байгуулсан СХД-ийн НХҮХ-ийн Нийгмийн халамж, хүн амын хөгжлийн албаны даргын  сонгон шалгаруулалтад  63,8 оноо авч тэнцэн, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэгдсэн. НХҮХ-ийн дарга Г.Батбаатар 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 203 тоот албан бичгээр түүнийг тус хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналыг ирүүлсэн.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаргалсайханы Хулан

Ж.Хулан нь 2010 онд БНСВУ-ын Дипломатын академийг олон улсын эрх зүй мэргэжлээр суралцаж төгссөн

2013-2015 онуудад Сувдан суварга ХХК-д Гадаад харилцааны зөвлөх, 2015 оны 09 дүгээр сараас Орхон аймгийн НХҮХ-т бичиг хэргийн ажилтнаар ажиллаж байна. Ж.Хулан  нь 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр ХАХНЯ-ны дэргэдэх ТАЗСЗ-өөс зохион байгуулсан СХД-ийн НХҮХ-ийн Нийгмийн халамж, хүн амын хөгжлийн албаны даргын  сонгон шалгаруулалтад  63 оноо авч тэнцэн, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэгдсэн. НХҮХ-ийн дарга Г.Батбаатар 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 203 тоот албан бичгээр түүнийг тус хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналыг ирүүлсэн.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Баян-өндөр сумын  ЗДТГ-ын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

 

 

 

Дээд боловсролтой, Эрх зүйч, төрийн  удирдлага, нийгмийн ажилтан мэргэжилтэй байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандагийн Мөнхтөр

С.Мөнхтөр  нь 2004 онд Их засаг Их эрхзүйч мэргэжлээр төгссөн. Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй. 2004-2009 онуудад Булган аймгийн Хишиг-өндөр сумын ЗДТГ-т багийн Засаг дарга, 2010-2016 оны 04 сарын 01-н хүртэл хугацаанд Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-т нийгмийн ажилтнаар ажиллаж байсан. 2011 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөсөн ба түүнийг СХД-ийн ЗДТГ-ын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн б/67 дугаар тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх заалтаар төрийн жинхэнэ албан тушаалаас чөлөөлсөн байна. Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын дарга М.Эрдэнэчимэг 2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 3/572 тоот албан бичгээр түүнийг тус Тамгын газрын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналаа ирүүлсэн.

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2018-01-05 636
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Орхон аймгийн 26 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч

2013-06-05 2097
АЙМГИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Нэг.Сонгон шалгаруулалтын зорилго 1.Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, төрийн албаны ...

2014-05-28 2206
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

Орхон аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

 

ХАВДРЫН ӨВЧНИЙГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ҮЗЛЭГ ОНОШИЛГОО ХИЙГДЭНЭ

2020-09-18 52

УИХ-ЫН ГИШҮҮН Д.БАТЛУТ ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2020-09-18 71

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР ТӨВ БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-09-17 42

УИХ-ЫН ГИШҮҮН Д.БАТЛУТЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

2020-09-16 110

ЭМНЭЛЭГ, ЦАГДАА, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2020-09-15 448

КАНАД УЛСЫН ЭЛЧИН САЙД ЭРДЭНЭТ ХОТОД АЖИЛЛАЛАА

2020-09-15 130

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛЛҮҮДТЭЙ УУЛЗЛАА

2020-09-15 221

Сонгогчийн эрх, үүрэг

2020-09-15 40

📝Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан билээ. 📜Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуули

2020-09-15 337

Сонгогчдын саналыг татах зорилгоор дараах үйлдэл, үйл ажиллагаа явуулахыг ХОРИГЛОНО!

2020-09-15 68

УЛСЫН ЧАНАРТАЙ А1001 ЗАМЫГ 9 ДҮГЭЭР САРЫН 9-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ХЭСЭГЧЛЭН ХААНА

2020-09-08 1326

ЭМНЭЛЭГ, ЦАГДАА, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2020-09-15 448

📝Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан билээ. 📜Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуули

2020-09-15 337

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-09-11 283

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-09-14 254

17:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСЫГ ХЯЗГААРЛАЛАА

2020-09-11 244

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛЛҮҮДТЭЙ УУЛЗЛАА

2020-09-15 221

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЁС ЗҮЙН ЦАХИМ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ БАЙНА

2020-09-11 216

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

2020-09-09 186

УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭГСДИЙН ДУРСГАЛЫГ ХҮНДЭТГЭХ ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ЕРӨНХИЙ САЙД А.АМАРЫН ХӨШӨӨНД ЦЭЦЭГ ӨРГӨЛӨӨ

2020-09-10 153

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.207.106.142
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 22 Онлайн
  • 2907 Өнөөдөр
  • 3101 Өчигдөр
  • 19403 Долоо хоногт
  • 70786 Сүүлийн сард
  • 2717464 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  785

Facebook

Цаг агаар