Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 14 хоногийн мэдээ

 

Хэрэгжүүлэх ажлууд

Биелэлт

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй ажлууд.

     Нутгийн захиргааны байгууллагаас өнгөрсөн 14 хоногт хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлын мэдээ:

     Засгийн газрын 2011 оны 399, 340-р тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”, “Нүүлгэн шилжүүлэх журам”, Орхон аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/128 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Баян-Өндөр сумын мэргэжлийн ангийг 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчилэн байгуулж газар хөдлөлтийн голомтод дэмжин туслах үүрэгтэйгээр оролцсон.Тус үйл ажиллагаанд  21 багийн хэмжээнд 4915 иргэн, Захиргааны II-р байрнд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагуудын мэргэжлийн ангийн 50, ажилтан албан хаагч, болон үйлчилгээ авч байсан нийт 93 иргэн аюулгүй талбайд  шилжсэн тухай мэдээ, тайлан ОБГ-т хүргүүлсэн.

Description: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/12141637_410517602472477_5410000535520034935_n.jpg?oh=b36154a6f43b21f3f9dd44e47afaeefc&oe=57551620&__gda__=1469317545_81f15477cfc30e04ae7401ae082a5e26Description: https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/v/t1.0-9/12805822_410517789139125_6116444435112349849_n.jpg?oh=c725854c1d783c14fe9f75a88d4843dc&oe=5791735E    ЗДТГ, Боловсролын байгууллагуудтай хамтран малчдад туслах аяныг өрнүүлж тус аяны хүрээнд 5 сургууль, 9 цэцэрлэг, 2 багийн ажлын албаны хамт олноос тусламжийн 5 сая гаруй төгрөгний материалыг МЭҮТасаг хүлээн авсан.Хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд Булган аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-т малчдад хүргэх 1.5 сая төгрөгний тусламжийн эд материалыг хүлээлгэн өгсөн.Аян 3 сарыг дуустал үргэлжилнэ.  

    Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 193 дугаар тушаалын дагуу Монгол улсын хэмжээнд үйлдвэрийн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбар, чиглэлийг тодорхойлох, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгдсэн мэдээллийн сан бий болгох зорилгоор үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тооллогыг Аж үйлдвэрийн яамны ажлын хэсэг, орон нутагт байгуулагдсан ажлын хэсгүүдтэй хамтран зохион байгуулж 137 үйлдвэр эрхлэгч нарыг цахим мэдээллийн санд бүртгэлээ.

    Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний тогтоолоор 2016 оныг “Хэрэглэгчийн жил” болгон зарласантай холбогдуулан “Хэрэглэгчийн жил – хэрэглэгчийн хөгжил” сэдэвт нээлттэй хаалганы өдөрлөгт ЗДТГ-ын түшмэдүүд байгууллагын үйл ажидллагааг сурталчилан ажиллаж, тус өдөрлөгийн үеэр газар шинээр олгох, өмчлөх, эзэмших асуудлаар 15 иргэн, нийгмийн халамж үйлчилгээтэй холбоотой асуудлаар 14 иргэн, сумын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгодог хөнгөлөлттэй зээл, тусламжтай холбоотой асуудлаар 6 иргэн, хууль зүйн зөвлөгөө 6 иргэн авч нийт 46 гарын авлага, танилцуулга иргэдэд тараасан ба тус сумын Засаг даргын Тамгын газраас үзүүлж буй үйлчилгээтэй холбоотой санал, хүсэлт биечлэн 4 ирснийг бүртгэн авч хариуг мэдэгдсэн.

2

Сум, Багийн түвшинд шинээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

   Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл:

   Тус сумын Засаг даргын Тамгын газарт дээд шатны болон бусад байгууллагуудаас 53  албан бичиг ирүүлсэн. Үүнээс хариутай  албан бичиг 7, Албан бичгийн хариуг хуулийн хугацаанд хүргүүлэн ажиллаж байна.Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт нийт 107 ирснээс газрын асуудлаар 47, Нийгмийн халамж үйлчилгээтэй холбоотой 39, худалдаа эхлэх түр зөвшөөрөл хүссэн 13, бусад 7 тус тус ирсэн ба хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж байна. Аймгийн ЗДТГ-ын 7035-3511-д өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт 7 ирүүлснийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж байна.

     МЭҮТ-ЫН мэдээлэл:

     2016 оныг аймгийн хэмжээнд “Хэрэглэгчдийн жил” болгон зарласантай холбогдуулан төрийн байгууллагуудын нээлттэй өдөрлөгийн арга хэмжээнд уг ажлын хүрээнд хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн антибиотик болон пестицидын үлдэгдлийн тухай  илтгэлийг МЭҮТ-ийн дарга мэдээлэл хийсэн.

     Ил задгай худалдаа үйлчилгээ явуулж буй иргэдийн судалгаа шинэчилэн гаргаж түр зөвшөөрөл хүссэн 2, аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрөл хүссэн 3 иргэнд зөвшөөрлийг холбогдох журмын дагуу олголоо.

     Аймгийн засаг даргын 2016 оны А/44 дүгээр захирамжийн дагуу хөдөө ажиллах ажлын хэсэгт МЭҮТ-ийн дарга мэргэжилтэнүүд оролцон ажиллаж  хөдөөгийн 2 чиглэл төвийн 3 багт ажиллаж 30 гаруй өрхөөр орж малчидад тусламжийн эд зүйлс тарааж,  санал асуулга, төл бойжилт том малын мэдээ авч ажиллалаа.

   Худалдан авах чиглэлээр:

   2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөнд 97 төсөл арга хэмжээ батлагдсанаас 38 төсөл арга хэмжээний тендерийг зарласанаас үнэлгээ хийгдэж байгаа 8 төсөл арга хэмжээ, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 21 төсөл арга хэмжээний 577,5 сая төгрөгийн гэрээ хийгдсэн байна.

    Олон нийтийн  29 төсөл арга хэмжээг 2016.04.04-ны өдөр зарлахаар ТББаримт боловсруулж байна.  

    Байгаль орчны чиглэлээр:

    2 тарифт тоолуурыг хөнгөлөлттэй үнээр олгох ажлын хүрээнд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр реклам бэлтгэн Номин ТВ, ETV, EBS, TV10, Тэнгэр телевизүүдээр сурталчилан ажиллаж байна.Дэнж, Эрдэнэ, Говил, Баянцагаан багийн 348 өрхөд суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгээд байна. Хавар намрын хуурайшилтын үетэй холбогдуулан ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар Засаг даргын 2016 оны А/101 тоот захирамжийг гарган холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн хэрэгслээр сурталчилгааны ажлыг эхлүүлээд байна.Эрдэнэт хотын агаарын бохирдолтыг бууруулах мастер төлөвлөгөөний хүрээнд 2016 онд бүрэн шаталттай сайжруулсан зуухыг гэр хорооллын /Рашаант, Уртын гол багийн/ иргэдэд хөнгөлөлттэй үнээр олгох жалыг зохион байгуулж байна.Тус ажлын хүрээнд “Сэлэнгэ констракшн” ХХК, “Рояал өүшн” ХХК, “Их тэнгэрийн хүч” ХХК-уудын агуулах дахь нөөцийг газар дээр судлан үзэж дээд шатны байгууллагад танилцуулан зуух нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

     Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр:

    Сумын Засаг даргын 2016 оны А/97, А/447 дугаар захирамжаар гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан 5 иргэнтэй захирамжийн дагуу газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, газар эзэмших гэрчилгээ олгосон.

     Иргэдээс газрын асуудлаар ирүүлсэн 31 өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд хариу хүргүүлсэн.

    Эзэмшиж буй газраа өмчилж авахыг хүссэн нийт 58 иргэний материалыг шинээр хүлээн авч, 9 иргэний зөрчлийг арилган 13 иргэний өмчлөх материалыг АЗД-ын захирамжийн төсөлд оруулахаар ГХБХБГ-т хүргүүлсэн.

     Багуудын ажлын албанаас зохион байгуулсан ажил:

   Рашаант багийн ажлын албанаас Гал түймрийн аюул болон, шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх талаар сэрэмжлүүлэг мэдээлэл багийн 19 ААН, болон 234 айл өрхөд тараасан.

  Онцгой байдлын аврах 81-р анги болон багийн эрх зүйн хөтөчтэй хамтран  Эрүүл мэндийн хууль, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаархи сургалтуудыг багийн иргэдын дунд зохион байгуулсан

     Хүрэнбулаг багийн ажлын албанаас Цагдаагийн хэсэг, эрх зүйн хөтөчтэй хамтран багийн иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудад НӨАТ, СӨХ-дийн хуулийн талаар сургалт мэдээлэл зохион байгуулсан.

    Цагаанчулуут багийн ажлын албанаас “Нийтийн сонсголын тухай”, “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай” хуулийн талаар багийн эрх зүйн хөтөч хамтран 16 иргэнийг хамруулан сургалт зохион байгуулсан.

       Description: 20160323_153721     Description: 20160323_154738

Мөн багийн ажлын албанаас иргэдээс санал хүсэлт хүлээн авах  нээлттэй утас ажиллуулж, тус утсанд өнгөрсөн  14 хоногт 43 санал хүсэлт ирсэнийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж байна.

   Их-Залуу, Уртын гол багуудын ажлын алба үерийн хамгаалалтын даланд үүссэн бөглөрөлийн ажлыг ОБГ, ХТГ-тай хамтран гүйцэтгэж ус чөлөөттэй урсах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажилласан.Мөн Их-Залуу багийн ажлын албанаас Хот тохижуулах газартай хамтран 7 нохойг устгасан. Хот тохижуулах газарт нохой устгуулах талаарх албан бичиг хүргүүлж ажилласаны хүрээнд нохой устгалын ажлыг зохион байгуулсан. Багийн хэмжээнд 2 өдөр 28 нохой устгаж ажилласан.

    Дэнж багийн ажлын алба Насан туршын боловсрол төвтэй хамтран хувиараа цэцэг тарих сонирхолтой эмэгтэйчүүдийн дунд сургалт зохион байгуулж зөвөлгөө өгсөн.

    Согоот багийн ажлын албанаас Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдийн ажлтнуудын дунд хууль эрх зүйн сургалт мэдээллийг зохион байгуулж, АХА тэмцээн зохион байгуулсан.

    Баянцагаан багийн ажлын албанаас 18-р сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллагын Эрдэнэт орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн ажилтантай хамтран       “Мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.     

    Тус хэлэлцүүлэгт нийт 25 хүүхэд хамрагдсан байна.

     Даваат багийн ажлын албанаас Олон улсын усны өдөр болон Наурызын баярыг тохиолдуулан 17-р сургуулийн захиргаатай хамтран   сурагчдын дунд шүлгийн уралдаан зарлаж, шагнаж урамшууллаа.

     Эрдэнэ багийн ажлын алба Хот тохижуулах газартай хамтран  22-г нохой устгасан байна. 

                                       АЙМГИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН  ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС

ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ 

 

Үүрэг даалгаврын товч утга

Биелэлт

1.     

Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, үерийн далан, сувгийг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах.

    Шар усны үерээс урьдчилан талаар айл өрхүүдэд санамж сэрэмжлүүлэг өгөх тараар багуудын ажлын алба, ОБГ-тай хамтран айл өрхүүдэд сэрэмжлүүлэг тарааж ажиллаж байна.

    Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд  багуудын үерийн даланг цэвэрлэх ажлыг төлөвлөн ажиллаж эхлээд байна.Өнгөрсөн 7-т Уртынгол багийн ажлын албанаас багийн нутаг дэвсгэрт байрлах үерийн далан сувгуудыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулсан байна.

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2018-04-06 1868
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ХЭЛТСИЙН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Стандарт хэмжилзүйн хэлтсээс сорилтын болон шалгалт, Тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.173.214.227
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 5 Онлайн
  • 97 Өнөөдөр
  • 902 Өчигдөр
  • 1950 Долоо хоногт
  • 32170 Сүүлийн сард
  • 6527556 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1085

Facebook

Цаг агаар