Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэдээ

 Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн 2016 оны 03 дугаар  сарын 4 дэхь  7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө 

д/д

Гүйцэтгэх ажлууд

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

1

 

Залуучуудын аймгийн  зөвлөлийг хуралдуулж зөвлөлийн ажиллах журам ажлын төлөвлөгөө төсвийг батлуулах

III/27-31

 Д.Сайнбилэг

2

Өсвөр үеийн сургагч багшаар бэлтгэх салбар  бүрээс  ажилтнуудыг шалгаруулж сургалтанд хамруулах

   III/27-29

 Д.Сайнбилэг

3.

БСШУЯ-аас зохион байгуулж байгаа орон нутгийн “Боловсролын зөвлөл”-ийн гишүүдэд зориулсан сургалтанд оролцох 

  III/29-31

 Д.Дашням

 

4.

Орхон аймгийн соёлын байгууллагуудын нийт уран бүтээлчид,  менежерүүд, дарга захирлуудын дунд Соёлын эдийн засаг, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн талаар Соёл урлагийн хөгжлийн академитай хамтран явуулах сургалтын бэлтгэл ажлыг хангана.

III/29-31

Б.Баттогтох

5

Гамшгийн үед дайчлагдах хүний нөөцийн судалгааг Ýрүүл мэндийн салбараас нэгтгэж гаргах

III/29-31

А.Өнөржаргал

6

Эмийн жор баригч нарын уулзалтыг зохион байгуулах

III/29-31

А.Өнөржаргал

7

Õоол боловсруулах эрхтэний оношлогоо эмчилгээний чиглэлээр хэлэлцүүлэг хийх

III/29-31

А.Өнөржаргал

8

Хорт хавдартай иргэдэд эмийн тусламж үзүүлэх 1-р улирлын хурал хийх

III/29-31

А.Өнөржаргал

 

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ 03 ДУГААР  САРЫН  3 ДЭХЬ 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

1. Аймгийн Засаг даргын А/142 тоот захирамжаар орон тооны бус “Боловсролын зөвлөл”-ийг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан. Зөвлөлийн хурлаар 2016-2017 оны хичээлийн жилээс эхлэн бүрэн дунд боловсролын болон ахлах ангийн цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан орон нутгийн түвшинд ахлах сургууль хөгжүүлэх бодлого, чиглэлийг тодорхойлж, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, дэмжлэг үзүүлэх, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар санал бодлоо солилцож , төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэв.

2. Энэ хичээлийн жилд  12 дугаар ангийг 45 бүлгийн 1205 сурагч  төгсөж  элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд  бүртгүүлэхээс өнөөдрийн байдлаар 926 сурагч бүртгэгдэж  бүртгэл 76,8%-тай байна.Үлдсэн хугацаанд бүртгэлийг эрчимжүүлэх, бүртгүүлээгүй сурагчдыг бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлийн талаар чиглэл зааврыг БСГ-тай хамтран сургуулиудад хүргүүллээ.

3. Орхон МСҮТөвд   Японы  элчин сайдын яамны “Өвсний үндэс” хөтөлбөрөөр нийлүүлэгдэх физик, химийн хичээлийн лабораторийн   судалгааг хийж  шаардлагатай  бичиг баримтыг бүрдүүлж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэв.

4. 03 дугаар сарын 20-ны өдөр  багшаар ажиллах эрхийн онлайн шалгалтыг Технологийн сургуулийн мэдээллийн төвд зохион байгууллаа. Шалгалтанд ЕБС-ийн 63, СӨББ-ын 23, нийт  86 шалгуулагч орсноос 80 нь тестийн шалгалтанд тэнцэн,  эсээ бичих шалгалтанд орлоо.

5. 03 дугаар сарын 21-25-ны өдрүүдэд ЕБС-ын улсын төрөлжсөн олимпиадын II даваа 13 хичээлээр   багшийн 16, сурагчийн 30, нийт 46 төрлөөр явагдаж байна.

6. Их дээд сургуулидын оюутан залуучуудын дунд Амьдралын зөв хэв маяг, эрүүл хооллолт болон ёс суртахууны сэдвээр зохион байгуулсан лекцэнд 3 их дээд сургууль МСҮТөвийн 800 гаруй оюутан залуучууд хамрагдлаа.

7. “Гэр бүлийн хөгжил дэвшил зорилтот төсөл”-ийг  аймагт хэрэгжүүлэхэд  хамтран ажиллаж байгаа  багийн гишүүдтэй УИХ гишүүн Батчимэг уулзаж ажлын явц үр дүнгийн талаар санал солилцон ярилцлага зохион байгууллаа. Энэ төсөлд хамрагдан жилийн турш үйл ажиллагаа явуулж байгаа 4 хүүхэдтэй 35 хүртэлх насны залуу 50 гэр бүлүүдийн хандлагыг өөрчлөх тал дээр ахиц гарсныг сайшаан цаашид  50 өрхийг тусгай шалгуурын үндсэн дээр нэмж төсөлд хамруулахаар боллоо.

8. Олон улсын Театрын өдрийг угтан Орхон аймгийн Соёлын салбарт ажилладаг нийт уран бүтээлчид, менежерүүд, дарга захирлууд, аймгийн зарим удирдлагууд оролцсон уулзалт-чөлөөт ярилцлагыг зохион байгуулж, Орхон аймгийн Соёлын салбарыг 2012-2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөрийн биелэлтийн явцын талаар мэдээлэл өгч, Орхон аймгийн Соёлын зөвлөлөөс хийх ажлын төлөвлөгөөг танилцуулан, Соёлын зөвлөлийн дэргэдэх Уран сайхны дэд зөвлөлийн ажлыг  идэвхижүүлэх, бүрэлдэхүүнийг нь өргөтгөх талаар санал авлаа. Уулзалт ярилцлагад нийт 7 байгууллага, 2 ТББ-ын 90 гаруй уран бүтээлчид оролцлоо.

9. Урлаг соёлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Төгөлдөр солонго” ТББ-тай хамтран 6 баг оролцсон нийтийн цэнгээнт бүжгийн тэмцээн, “Эрх чөлөөт залуус” ТББ-тай хамтран  6 аймгаас төлөөлөл оролцсон Орчин үеийн бүжгийн уралдаан цэнгүүнийг Монголд анх удаа Эрдэнэтэд зохион байгууллаа.

10. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян зохион байгуулах, үзлэг шалгалт хийх тухай захирамж, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын ажилтны өдрийг тохиолдуулан харъяа агентлагуудын дунд Дэвжээ болон гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах захирамжийг тус тус гаргалаа.

11. 2016 оны 03 сарын 09-ний өдөр Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын  салбар комисс хуралдаж хуралдааны гол асуудал болох байрны асуудал болон санхүү, төсвийн асуудлыг хэлэлцлээ. Үүний дагуу аймгийн Засаг даргын А/127 захирамж гарч Салбар комиссын хурал сар бүрийн 2,4-дэх долоо хоног бүрийн Лхагва гарагт 14-17 цагийн хооронд Эрүүл мэндийн газрын хурлын танхимд болохоор шийдвэр гарсан байна. Тус салбар комиссын эхний хурлаар 25 хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг тогтоосон бөгөөд үүнээс 20 хүүхдийн байнгын асаргааны нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийг сунгаж, 1 хүүхдийг шинээр байнгын асаргааны нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжинд хамруулж, 1 хүүхдийг Орхон аймаг дахь 12 жилийн 7-р тусгай сургуульд, 1 хүүхдийг “Насан туршийн боловсрол олгох төв”-д өөрийн хөгжлийн бэрхшээлийн чадамж онцлогт тохируулан сурах шаардлагатай гэж үзэн эцэг, эх асран хамгаалагчийн болон хүүхдийн хүсэлтээр боловсролын үйлчилгээнд хамруулах тухай шийдвэрлэж ажилласан. Мөн “Наран цогцолбор” сургуульд суралцдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд унааны хөнгөлөлтөнд хамруулах тухай шийдвэр гаргаж, эцэг эх, асран хамгаалагчид нарийн мэргэжлийн эмч нар хүүхэд тус бүрт тохирсон ахуйн болон сэргээн засах үйлчилгээ, эрүүл мэндийн чиглэлээр заавар зөвлөгөөг өгсөн.

12. Хөдөлмөрийн хэлтэс, НХҮХ-тэй хамтран “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхий тухай хууль”, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн талаар хамтарсан сургалтыг зохион байгуулж, 35 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хамрууллаа.

13. 2016 оны 03 дугаар сарын 22-нд Монголын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Байгууллагын үндэсний холбооны Орхон аймаг дахь зөвлөл “Хууль сурталчлах танхим” Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвд нээсэн.Тус танхимын нээлтэнд Улсын Их Хурлын гишүүн М.Батчимэг болон холбогдох байгууллагын төлөөлөл оролцлоо.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдийн чиглэлээр ажилладаг Төрийн болон Төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөгч нар иргэдэд хууль сурталчилан таниулах, мэдээ мэдээллээр ханган хуулийн дагуу эрх, үүргээ эдлэх боломжийг олгох юм.

14. ЭМСЯ-ны ТНБД Ламбаа , УИХ-н гишүүн  Батчимэг нар Орхон аймгийн  ЭМС-т 2 өдрийн ажлын айлчлал  хийв. Энэ ажлын хүрээнд аймгийн Засаг дарга болон ЭМС-н ажилчидтай уулзалт хийлээ.

15. Дэлхийн эмч нарын эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан эмч нарын эрдэм шинжилгээ судалгааны онол практикийн бага хурал зохион байгууллаа.

 

16. Тусгай зөвшөөрөл олгох комисс хуралдаж,  тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой   8  асуудлыг авч хэлэлцэн аймгийн Засаг даргад уламжиллаа

 

Холбоотой мэдээлэл

2016-02-05 2723
Баян-Өндөр сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн 2015 онд хийсэн ажлууд

2015 онд Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-т нийгмийн халамж үйлчилгээний чиглэлээр 2124 өргөдөл ирснээс Ахмад настны ...

2014-04-08 3349
Эрдэнэ багийн авто замыг засварлаж эхэллээ

Энэ долоо хоногийн даваа гараг буюу 2014.04.07-ны өдөр Эрдэнэ багийн авто зам эвдэрсэн гэсэн гомдол ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 44

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 43

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 37

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 44

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 333

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 263

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 91

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 74

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.172.135.8
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 15 Онлайн
  • 610 Өнөөдөр
  • 1238 Өчигдөр
  • 610 Долоо хоногт
  • 21223 Сүүлийн сард
  • 6516609 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар