Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн 7 хоногийн мэдээ

 Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр: 2016.2.01-2.05                                  

д/д

 Мэдээллийн агуулга

 

Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

          Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн харъяа 7 ахмад настанд сар шинийн баярыг тохиолдуулан байгууллагын Хүндэт дэвтэрт бичиж алдаршуулан хүндэтгэл үзүүллээ.

           Орхон Булган аймгийн Засаг дарга нарын хамтран ажиллах гэрээний хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын арга хэмжээний биелэлтийг гаргаж, Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүллээ.

            Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл Үндсэн шаардлага MNS 4946:2005 стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй зоогийн газар, баар, кафе, гуанз, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, сувилал, асрамжийн газар, цэргийн анги, үйлдвэрийн ажилчдын цайны газрын суудлын тоо, тогооч, зөөгч, хоол үйлдвэрлэлийн хэмжээг үнийн дүнгээр илэрхийлсэн судалгааг гаргаж ХХААЯ-ны ХҮБХЗГазарт хүргүүлэв.

           2016 онд аймгийн хэмжээнд улаанбуудайн тариалах талбай, нөөцөлсөн болон дутагдаж буй үрийн хэмжээ, боловсруулах уринш, шаардагдах ургамал хамгааллын бодис, эрдэс бордооны захиалгыг сумдаас нэгтгэн авч, ХХААЯ-ны ГТБХЗГ болон ТЭДС-д мэйлээр болон албан тоотоор хүргүүлж ажиллав.

           Засгийн газрын ээлжит бус хуралдаанаар Хөдөө аж ахуйн салбарт сүүлийн 3 жилд үр бүтээлтэй ажиллаж, хөдөлмөрийн амжилт гаргасан манай аймгийн  “Бүтлийн ундарга”ХХК, “Орхон тариа”ХХК-ийг Улсын “Тэргүүний тариаланч хамт олон”-оор, Баян-Өндөр сумын тариаланч Б.Оюун, Жаргалант сумын ногоочин-тариаланч Д.Батболд нарыг “Улсын “Тэргүүний тариаланч”-аар, Баян-Өндөр сумын Баянцагаан багийн малчин С.Магсарыг Улсын “Сайн малчин”-аар тус тус шалгаруулсан байна.

            Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Аймгийн тэргүүний тариаланч, тариаланч хамт олон, зоорь, хүлэмжийн урамшуулал авах иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад шагнал гардуулах арга хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа.  Энэ онд эрчимжсэн мал аж ахуй, зоорь, хүлэмжийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 21 аж ахуйн нэгж, иргэнд 18,8 сая төгрөгийн урамшуулал олгов.

            Хөдөө аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа Аймгийн “Тэргүүний тариаланч хамт олон”-оор Жаргалант сумын “Хан угтаал” ХХК, Баян-Өндөр сумын “Сүмийн нуга” хоршоо, аймгийн “Тэргүүний тариаланч”-аар Жаргалант сумын өрхийн тариаланч С.Амартүвшин, Ч. Хасагаа, “Аймгийн сайн малчин”-аар шалгарсан  Жаргалант сумын Дулаан-Уул багийн малчин Б.Золбоо нарын шагналыг гардуулж, хүндэтгэл үзүүлэв. Мөн улсын Тэргүүний тариаланч хамт олон Бүтлийн ундарга ХХК аймгийн ИТХ-ын шагнал “Цагаан арслан” шагналаар шагнагдлаа.

            Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/44 тоот захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг нь 01-р сарын 28-наас 02-р сарын 03-ны хооронд 2 сумын 11 чиглэлийн 196 өрхөөр орж төр засгийн болон орон нутгийн бодлого шийдвэрийг хүргэх хүн, малын эрүүл мэндийн үзлэг, цаг үеийн байдалтай танилцаж ажиллав. Хүний эмч нар 115 хүнд үзлэг хийн 163000 төгрөгийн эм тариа, малын эмч нар 22,0 мянган толгой малд үзлэг хийж 175000 төгрөгийн эмийн үйлчилгээ үзүүлэн зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Малчин өрхүүд өвөлжилт хэвийн өвс тэжээлийн хүрэлцээ хангамж тааруу, мал төллөж эхэлж байна.

          2016 оны мал аж ахуйн хаваржилт, мал төллөлт, төл бойжилт, хорогдлын мэдээг 2016 оны 02-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн 7 хоног бүр уламжлалт ёсоор ХХААЯ-нд мэдээлэх тул 2 суманд албан тоот хүргүүлэв.

          Хүнсний аюулгүй байдлын шинжилгээг 1 аж ахуйн нэгжийн 1 дээжинд 3 үзүүлэлтээр хүнсний микробиологийн шинжилгээ хийж сорилтын дүнг хүргүүлэв.

 

Ирэх 7 хоногт

Захиргааны III байрны хэмжээнд 2 дугаар сарын 11-ний өдөр хариуцлагатай жижүүрийн үүргийг хариуцан хэрэгжүүлнэ.

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторийн төлөвлөгөөт шинжилгээ

“Улсын Тэргүүний тариаланч хамт олон”-оор шалгарсан  “Орхон тариа”, “Бүтлийн ундарга” ХХК, “Улсын тэргүүний тариаланч” Д.Батболд, Б.Оюун, Улсын “Сайн малчин”-аар шалгарсан С.Магсар нарт хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээний бэлтгэлийг хангах.

 

           Байгаль орчны чиглэлээр:2016.2.01-2.05

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил.

1.Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын  2016 оны 02/577 тоот албан бичгийн дагуу Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг гаргаж БОНХАЖЯаманд хүргүүллээ.

2.Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгаль орчны боловсрол олгох чиглэлээр “Байгаль орчин-Эрдэнэт” телевизийн цуврал нэвтрүүлгийн 5 дахь дугаарыг  “БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭСРЭГ ГЭМТ  ХЭРЭГ" сэдвээр  "ТВ-10" телевизтэй хамтран хийж олон нийтэд хүргэлээ.

3.Шинээр томилогдсон байгаль хамгаалагчийн хариуцах  газар нутгийн хил заагийг тогтоох, газар нутгийн төлөв байдалтай танилцуулж, хүлээлгэж өгөх ажлыг томилогдсон ажлын хэсэг хийж гүйцэтгэлээ.

4.Өдөр тутмын хяналт шалгалтаар Булган аймгийн Бугат сумаас зохиох эрхийн бичиггүй түлээний мод тээвэрлэсэн 2  иргэний тээврийн хэрэгслийг  түр саатуулж, холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлээд байна.

5.Сар шинийн баярыг тохиолдуулан  өндөр настангуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг Шанд баг дээр зохион байгуулж, аймгийн Засаг даргын гарын бэлгийг гардуулан өглөө.

2.     

Ирэх 7 хоногт

 

 

Хэмжил зүйн чиглэлээр ажлын товч: 2016.2.01-2.05

 

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

  Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр    аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг   хэмжлийн 3 төрлөөр шалгаж, баталгаажуулалтын ажил хийгдсэн.

-       Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр: Аймгйин агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөөний дагуу цахилгааны хөнгөлөлт үзүүлэх 2 тарифт тоолуурын шалгалт баталгаажуулалтын ажил хийгдэж байна. Одоогийн байдлаар 1200ш тоолуурт улсын баталгаажуулалт хийгдээд байна.

-       Эзэлхүүний хэмжих хэрэгслээр: Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэглээний халуун, хүйтэн усны 85ш тоолуур график төлөвлөгөөний дагуу шалгагдсан.

-       Механик хэмжих хэрэгслээр: Сар шинийн баярын өмнөх өдрүүдэд  Хүлэг, Есөн-Эрдэнэ, Бичил зэрэг худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн хэмжих хэрэгслийн ашиглалтын байдалд график гарган, хяналт шалгалт явууллаа. Худалдааны 5 ш жин зөрчилтэй байсныг ашиглахыг хориглож, ашиглагдаж байсан 2 жин хэмжүүрийг шинээр  шалгаж баталгаажууллаа.

Нийт хэмжлийн төрлөөр 1287  ш хэмжүүрийг улсын стандартын дагуу  шалгаж, баталгаажуулан гэрчилгээ олгосон байна.

2.             

Ирэх 7 хоногт

1. Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ.

/хэмжлийн 4 төрлөөр: Цахилгаан, механик хий шингэн, дулаан даралт/

 

Стандартчиллын  чиглэлээр ажлын товч: 2016.2.01-2.05

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

   Үйлчилгээ эрхлэгч 2 аж ахуйн нэгж, 2 иргэнд шаардлагатай стандартыг www.estandard.mn цахим хуудаснаас үзэж суудлах талаар арга зүйн заавар зөвлөгөө өгч, стандартын хангалт хийж  ажиллалаа

   Шинээр батлагдсан стандартуудыг стандартын цахим сангаас татан авч, ангилалтын кодоор нь ялган байршууллаа.

 1.  

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн шинэлэг ажлууд

      2016 онд байгууллагын ажиллагсдын дунд зохион байгуулах сургалтанд хамтран ажиллах байгууллагуудад сургалтын сэдэв, төлөвлөгөөг хүргүүллээ.

     Шинээр батлагдсан “Мэргэжлийн боловсрол, сургалт. Ерөнхий шаардлага”             MNS 6541 : 2015 стандартын танилцуулга бэлтгэж www.erdenet.mn,

www.erdenet.info цахим мэдээллийн хуудсанд мэдээллийг

 байршууллаа.

 1.  

Ирэх 7 хоногт

 Аймгийн ҮЭХолбооноос зохион байгуулсан гүйцэтгэх зөвлөлийн 7-р хуралдаанд оролцож мэдээллээр хангагдлаа.

 1.  

 

 Шаардлагатай стандартаар сонирхогч талуудад үйлчилнэ.

 

Тохирлын үнэлгээний чиглэлээр ажлын товч: 2016. 02.01-05

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж  буй 3 аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний  дээжийг лабораторийн шинжилгээнд хамруулж, дүгнэлтийг олголоо.

Нийтийн тээврийн  “Авто мастер” ХХК-ийн  баталгаажуулалтын материалыг хүлээн  авсан. Үйлчилгээний баталгаажуулалтыг 2 аж ахуйн нэгжид, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтыг 1 аж ахуйн нэгжид, импортыг 1 аж ахуйн нэгжид тус тус баталгаажууллаа.

 

 Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр:  2016.2.01-2.05

 

дд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

 

Аймгийн ЗД - ын  "Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай "  А/64-р  захирамж гарсан бөгөөд үүний дагуу газар эзэмшүүлэх , ТСШ зохион байгуулах зарыг  веб сайтууд болон   хэвлэл мэдээлийн хэрэгслүүдээр явуулж эхлэв.

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:               

·         14 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 4 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 15 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

Геодезийн чиглэлээр:

·         Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 13 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

·         Баян-Өндөр уулын ойжуулах бэлтгэл арга хэмжээний хүрээнд “ПЕЙРЛ”ХХК-ний хийсэн байр зүйн дэвсгэр зургийг улсын комисс ажиллаж шалгаж хүлээж авсан.

·         Газрын кадастрын мэдээллийн сан үүсгэж байгаа “Тэгш хэм групп”ХХК-ний байр зүйн зургийн тодруулалтыг шалгаж дууссан.

·         ГНС-гийн тайлан ГТ-1,5 ГТ-6,7 зургийг шалгаж хийж байна.

·         Говил багийн нутагт зэвсэгт хүчний 186-р ангийн БАМ-ын 7 ширхэг байрны талаар дээд газраас тодруулга авахад Улсын тусгай хэрэгцээний газарт хамаарахгүй болохыг тодорхойлж өгсөн.

·         Хүн ам орон сууцны завсарын тооллогод ашиглагдах байр зүйн агууллагатай кадастрын зургийг авах хүсэлтийг судлаж Тагнуулын газартай хамтарч зургийг өгөх талаар ажилласан.

Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

 • Газар эзэмшигч ашиглагч иргэд аж ахуйн нэгжийн

газрын төлбөрийн 2016 оны  1-р сарын тайланг  гаргаж байна. 1-р сард  орон нутгийн төсөвт 40 640 820 төгрөг орсон байна.

 • Газрын төлбөрийн  актыг өссөн дүнгээр 94 иргэн,

ААНБ-уудтай нийлсэн байна.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

 • Арбулагын хилийн цэс тогтоох Ажлын хэсгийн хуралд

суусан

 • Иргэн н.Амарбатын манай байгууллагад өгсөн

өргөдлийн дагуу газар дээр нь шалгаж холбогдох хуулийн дагуу өргөдлийн хариуг өгөв.

-Дараа 7 хоногт иргэд болон байгууллагуудаас ирсэн өргөдөл,гомдол,албан тоотуудын дагуу ажиллана.

Газрын кадастрын чиглэлээр:        

·         Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 5 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 3 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 4 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 60 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·      2 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

Барилгын чиглэлээр:

·         2016-2017 онд шинээр ашиглалтад орох барилга обьектуудын дулааны ачааллыг ЭДЦС аас ирүүлсэн маягтаар гаргаж хүргүүлэх ажил хийгдэж байна.

·         “Хөпү таун “ХХКны захиалгаар Ургах гүрэн “ ХХК ны Баян – Өндөр сумын Цагаанчулуут багт барьж байгаа 7 р хорооллын 60 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтад авах комиссыг зохион байгуулж комиссын гишүүдийн саналаар комиссын үйл ажилагааг хойшлуулсан.

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын чиглэлээр:

 

дд

 

Ажлын төлөвлөгөө

 

Хийгдсэн ажлууд

1.

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт хяналт тавих.

1.    2 ААБ-д   бүтээгдэхүүний “тохирлын гэрчилгээ” олгох талаар мэдээлэл хүргэв

2.    Лабораторийн үйл ажиллагааг сурталчлах нэвтрүүлэг бэлтгэхэд бэлдэж   санал танилцуулав.

3.    1 инженерт 17020 стандартын дагуу  Техник хяналтын  тогтолцоог бэхжүүлэх   талаархи төсөлийг танилцуулж зөвөлгөө өгөв.

4.    Бусад дотоод ажил

2

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

5.    Лаборторын цэвэрлэгээ  үйлчилээ хийв.

6.    Төслийхөнд  лабораторийг үзүүлж танилцуулав.

Мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр:

 • Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2016.01.25-2016.01.29/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.
 • Баян-Өндөр Эрдэнэ багийн нутаг дэвсгэрийнзургийг Google-н сансрын зурган дээр байрлуулж байгууллагын Facebook хуудсаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэв.
 • Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын Геодезийн хэлтсийн дарга С.Энхтуяа, мэргэжилтэн Б. Эрболд , хаягийн мэдээллийн системийн гүйцэтгэгч “Геокад” ХХК-н инженерүүд 2016 оны 01-р сарын 30-аас 02-р сарын 01-ны өдрүүдэд Орхон аймагт сургалт зохион байгуулсан мэдээллийг http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудсаар мэдээлэл хүргэв.
 • Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын зарын мэдээг байгууллагын Facebook хуудсаар мэдээлэл хүргэв.

•        

Ирэх 7 хоногт

Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

Техникийн архивт албан бичгээр хүргэгдэн ирсэн гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийн жагсаалтыг үргэлжлүүлэн  хөтлөх 

Газрын төлбөрийн актыг иргэн, ААНБ-уудтай нийлнэ.

ГХГЗЗГазраас ирсэн бичгийн хариуг хүргүүлэх, ГНС-ийн тайлангийн тоон мэдээг цуглуулж, ГТ-1,5 ГТ-6,7 тайлангийн зургийг гаргаж байна. 

“Тэгш хэм групп”ХХК-ний Говил, Баянцагааны нутагт хийсэн байр зүйн зургийг агууллагыг газар дээр нь тодруулж шалгах, тус компанитай хамтран ажиллах.

 Аж ахуйн нэгжийн тээвэрлэлтийн   мэдээлэл: 2016.2.01-2.05           

д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Зорчигч тээвэрлэлтийн чиглэлээр:

  -117549    зорчигч тээвэрлэсэн байна .  

  -  Хот хооронд чиглэлд:        т/ хэрэгсэлээр-181      зорчигч-1278

  - Аймаг хооронд чиглэлд:    т/ хэрэгсэлээр- 164      зорчигч-913

  - Хотын доторх чиглэлд:      т/ хэрэгсэлээр- 326     зорчигч-115358

  - 1-р сард хот хоорондын чиглэлд 6807 зорчигч тээвэрлэж 2,8 сая.хүн/км, орон нутгийн чиглэлд 2491 зорчигч тээвэрлэж 373,6 мян. хүн/км, хотын доторх үйлчилгээнд 514240 зорчигч тээвэрлэж 3,6 сая.хүн/км  ажил гүйцэтгэж аймгийн хэмжээнд нийтдээ 521858 зорчигч тээвэрлэж  6,773,6  сая.хүн/км-ын зорчигч эргэлтийн ажил гүйцэтгэсэн байна.

- Аймгийн хэмжээнд  иргэдийн санал, хүсэлтийг сонсож, үйл ажиллагаандаа тусгах, хэрэгжүүлэх төвөөс хийж буй ажлаа сурталчлан төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх зорилгоор 2016 оны 01-р сарын 30 өдрийн “Бямба” гарагт  “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгууллаа. Уг үйл ажиллагаанд Орхон аймгийн ИТХ-ын  Дэд бүтцийн байнгын хороон дарга Д.Рагчаа болон холбогдох удирдлага, хот хооронд зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг “ББ-ОД” ХХК, “Арвиншар зам” хоршоо, “Атибус” ХХК, “Эрдэмтранс” ХХК, “Автобус-5” ХХК, аймаг хоорондын “Эрдэнэт-Арслан” ХХК,  хотын доторх үйлчилгээ эрхэлдэг “Буган-Орд” ХХК, “Автомастертөв” ХХК, “Сүүтэй хадаг” ХХК-иуд идэвхитэй оролцлоо.

-Аймгийн хэмжээнд нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхэлдэг  аанб-ын 1-р сарын гэрээ дүгнэгдэх ажил хийгдэж байна.  “Такси” үйлчилгээний “Автомастер” ХХК- 93 оноо, аймаг хоорондын үйлчилгээний  “Эрдэнэт-Арслан” ХХК -82 оноогоор, хотын доторх үйлчилгээний “ББ-ОД” ХХК –  такси-85 оноо, нийтийн тээвэр -88 оноогоор тус тус  /“Хангалттай” / дүгнэгдлээ.

-Яргуйт багаас – Есөн-Эрдэнэ гэсэн чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээг бага оврын автобусаар эхлүүлэх чиглэлийг Буган-Орд ХХК үүрэг болгосон.

-Урд Хабитат чиглэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулж өглөөний эх авалт, өдөр сургууль тарах үед тээвэрлэлтийг хэвийн явуулах талаар ББ-ОД ХХК-д үүрэг өгч, хуваарь гарган мөрдүүлж эхэлсэн.

Техникийн үзлэг оношлогоо:

  -   Суудлын авто машин- 182

  -   Ачааны авто машин- 37

  -   Автобус- 13

  -   Тусгай- 5

  -   Механизм- 23 

  -   Чиргүүл- 1

  -   Мотоцикл- 0 гэсэн ангиллуудаар нийт- 261  тээврийн хэрэгсэл техникийн үзлэг оношлогоонд хамрагдсан байна.

Бүртгэлийн чиглэлээр:

  -   Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн -140

  -   Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр солилт- 0

  -   Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нөхөн олголт-8

  -   Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар шинээр- 43

  -   Тээврийн хэрэгслийн өнгө өөрчилсөн- 0

  -   Тээврийн хэрэгсэлийн хасалт-0 гэсэн бүртгэлүүд тус тус хийгдсэн.

Хяналт шалгалтын чиглэлээр:

  - ААНБ-н гэрээ дүгнэх ажлын хэсэгт орж ажилласан.

   -Хотын доторх, хот болон аймаг хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд тогтмол хяналт шалгалтыг  хийж  байна.

        Өргөдөл, гомдлын чиглэлээр:

-Зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээтэй холбоотой 70353511 утсаар  иргэдээс  5 санал, хүсэлт ирснийг холбогдох чиглэлээр нь шийдвэрлэсэн.

•        

Ирэх 7 хоногт

-Хуваарийн дагуу тээвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 1-р сарын гэрээг дүгнэх ажил үргэлжилнэ.

-Монголын уламжлалт сар шинийн баярыг тохиолдуулан 2016 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 2016 оны 02 дугаар сарын 11-ний хооронд зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээг хэвийн жигд хангуулах, нэмэлт тээврийн хэрэгсэлийг байнгын бэлэн байлгах ажлын хүрээнд тээвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагууд болон  АТТ-с хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган хяналт шалгалтыг өндөржүүлж, хариуцлагатайгаар хамтран  ажиллана.  

  -Хот хоорондын ачаа тээврийг бүртгэлжүүлэх ажилыг аанб болон олон нийтэд сурталчлан таниулах ажил үе шатлалтай хийгдэж байна.

 -Бусад  өдөр тутмын  ажлууд хэвийн явагдаж байна.

 

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.92.164.9
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
 • 10 Онлайн
 • 234 Өнөөдөр
 • 823 Өчигдөр
 • 2910 Долоо хоногт
 • 33130 Сүүлийн сард
 • 6528516 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар