2016 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан төрийн бус байгууллагуудын жагсаалт.

 

 

ТББ-ын нэрс

 

ТББ-аас хамтран ажиллахаар ирүүлсэн саналууд

1.     

Монгол-Оросын найрамдлын нийгэмлэгийн Орхон аймаг дахь салбар

Найрамдлын өдрүүдийн ажлыг зохион байгуулах

2.     

Орхон аймаг дах Монголын баг, сумдын үндэсний холбоо

“Багийн хөгжлийн манлайлал-2016” сургалт зохион байгуулах, сурталчилгаа явуулах, гарын авлага материалаар хангах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр цуврал хичээл явуулах

 

3.     

“Их уул “ төв НҮТББ

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ болон багуудтай хамтран Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжуудыг иргэдэд сурталчлан таниулах, хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр ном, гарын авлага хэвлүүлэн тараах, сургалт явуулах

Аймгийн баяр наадмын үеэр наадмын төв асрын зохион байгуулалтын комисстой хамтран арга хэмжээ зохион байгуулах

 

4.     

“Хангайн бүсийн бүтээмж хөгжлийн төв”

Аймгийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд бүтээмжийн сургалт явуулах, бүтээмж дээшлүүлэх хөдөлгөөнд хамруулах

 

1.     

“Төсвийн нягтлан бодогчдийн холбоо”  ТББ

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт  бичиг боловсруулах арга аргачлал, хуулийн сургалт, санхүүгийн программын сургалт явуулах

2.     

“Овгор мод” ТББ

Орхон аймгийн оюутан залуучуудад санхүүгийн мэдлэг, боловсрол олгох, олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцуулах

3.     

“Баян-Өндөр бүртгэл” ТББ

Аж ахуйн нэгж  байгууллагуудад Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай  хууль сурталчлах,  анхан шатны баримт хөтлөлтийн талаар зөвлөмж  сургалт явуулах, гарын авлага бэлтгэх

4.     

“Залуусын цахим сүлжээ” ТББ

Шилэн дансны тухай хууль сурталчлах, төрийн байгууллагын нягтлан, санхүүгийн ажилчдын цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар  сургалт явуулах

 

1.             

“Энхийн хөтөч” ТББ

-Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр суралцах, бусдыг манлайлах чадвартай байгууллагын төлөөлөл 24 хүнийг " Ажилтан өөрөө багш ”,”Үе тэнгийн сургагч " бэлтгэх сургалтанд хамруулах

 - Аюулгүй эрүүл орчин бүрдүүлсэн баг, хамт олон, байгууллага аж ахуйн нэгжийн дунд туршлага солилцуулах уулзалт  хийх

- Байгууллагуудтай “Эрүүл мэндийг дэмжих орчин” бүрдүүлэх, “Ажлын байраар дамжуулан хэрэгжүүлэх”  чиглэлээр зөвлөн туслах сургалт,   хамтран ажиллах

2.             

Буурлын чагнуур ТББ

Халдварт,халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах /Цагаанчулуут, Булаг багийн 60 хүн/

- БЗДХ, хоёрдогч үргүйдэл үүсэхээс  урьдчилан сэргийлэх сургалт  хийх / оюутан залуучууд-100 хүн/

-Мэдрэл сэргээх, шөрмөс тэжээх хийн дасгал, нуруу нугасны гэмтэлтэй хүний бие даах чадварыг дээшлүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст  сэргээн засах, тусламж үзүүлэх сургалт /өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч, ахлах сувилагч/

3.             

“Монголын органик ногоон хүнсний холбоо”НҮТББ

Уурхайчин соёлын ордонд  “Эрүүл зөв хооллолтын ач холбогдол” лекц, цагаан хоолны үзэсгэлэн, амталгаа зохион байгуулах

4.             

Эрдэнэт Сороптимист клуб НҮТББ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 83  хүүхдийн шүд цоорох өвчинд нөлөөлөгч эрсдэлт хүчин зүйлээс урьдчилан сэргийлэх талаар хүүхдүүдэд  фторжуулах төсөл

5.             

Гойд-аргат ТББ

Чихрийн шижин өвчтэй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэдийн дунд ”Эко аялал- идэвхитэй хөдөлгөөн” сэдэвт явган аялал, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах, гарын авлага бэлтгэх

6.             

Гал голомт үндэсний хөдөлгөөний Орхон аймгийн салбар хүрээ

1.Монголын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан гэр бүлийн баяр зохион байгуулах

2.Сар шинийн баярыг тохиолдуулан уламжлалт “Манлай аав”-уудыг шалгаруулан алдаршуулах

3.Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны төвөөр дамжуулан гэр бүлийн сургалт, сурталчилгаа явуулах

7.             

“Эрдэнэт” бие даан амьдрах төв

1.Тэргэнцэртэй иргэдэд ээлтэй дэд бүтэц бий болгоход хамтран ажиллах

2.Түгээмэл хөгжил төвөөс сургалт авах

3.Эрдэнэт бие даан амьдрах төвийн нээлт 5-р сард зохион байгуулах

8.             

Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын Үндэсний холбооны Орхон аймгийн зөвлөл

1.Багийн хэсгийн ахлагч нарын дунд “Хөгжлийн бэрхшээлийн тухай ойлголтыг сайжруулж, ёс зүйн сургалт явуулах”

2.Хөгжлийн бэрхшээлтай иргэдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ТББ-уудын дунд эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан үйл ажиллагаа явуулах

3. Хөгжлийн бэрхшээлтай иргэдийг хамруулан “Зүрхээр дайлья” сэтгэл зүйн лекцийг Эрдэнэ зуу хийдийн хамба Х.Баасансүрэнтэй хамтран явуулах

4.МХБИБҮХ-той хамтран “Хүний эрх, ТББ-уудын уялдаа холбоо” сэдэвт сургалт хийх

5.ХБИ-ийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх

9.             

“Үгийн хүч” ТББ

1.Гэр бүлийн боловсрол олгох арга хэмжээ:

-Гэр бүлийн хүчирхийллийн чиглэлээр иргэд, хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгөх

-Хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшил сэдвээр ЕБС-ийн сурагчдад хичээл заах, эцэг эхчүүдэд зөвлөгөө өгөх

-Гэр бүл төлөвлөлт, гэр бүлийн харилцаа- радио нэвтрүүлэг хийх

2.Эрүүл мэнд, нөхөн үржихүйн чиглэлээр:

-Архидалт, мансуурлын эсрэг, РС тоглоомд донтолтын талаар радио нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэх

-Үр хөндөлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн чиглэлээр радио нэвтрүүлэг, оюутан залууст сургалт зохион багуулах

10.          

“Нандин төрийн ирээдүй” ТББ

1. Хөгжлийн бэрхшээлтай хүүхдүүдийн уулзалт өдөрлөг улирал бүр зохион байгуулах

2.Эмч мэргэжилтнүүдтэй хамтран ХБХ-үүдийн асаргаа сувилгааны чиглэлээр асран хамгаалагч нарт улирал бүр сургалт зохион байгуулах

3.Эх үрсийн баяраар “Хүүхдийн инээмсэглэл-баяр баясгалан” сэдэвт аяныг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах

4. Хөгжлийн бэрхшээлтай хүүхэдтэй өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх чиглэлээр асран хамгаалагч нарт юмханаар юм хийх сургалт явуулах

5. Хөгжлийн бэрхшээлтай иргэдийн олон улсын өдрийг угтан хүүхдүүдийн эргэлт зохион байгуулах

11.          

“Мөнхийн дуудлага- Эрдэнэт” ТББ

1.Ахмадуудад чиглэгдсэн үйл ажиллагаа

-15 хүнийг үзлэг оношлогоонд хамруулах, залуучуудтай чөлөөт ярилцлага зохион байгуулах

2.Нийгмийн эмзэг бүлгийнхэнд хандсан сургалт зохион байгуулах, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, нийгэмд ажилтай орлоготой залуус бий болгох

-Баг бүрээс эмзэг бүлгийн нэг эмэгтэйг оёдлын сургалтанд хамруулах

-Мэргэжлийн үнэмлэхээр хангаж, төгсөгчдийг ажлын байраар хангах

3.Иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэх, иргэний нийгмийг төлөвшүүлэх болон нийгэмд тулгамдаж буй асуудлаар архи тамхины хор хөнөөл, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сэрэмжлүүлэг мэдээлэл сурталчилгаа явуулах

-Мэдээ, сурвалжлага бэлтгэн нэвтрүүлэх

-Архи тамхины хор хөнөөлийн талаар сургалт явуулах

12.          

Буудлагын холбоо

Эрдэнэт хийн буудлагын нээлттэй тэмцээн зохион байгуулах

13.          

БХТН

“Эрдэнэт-40“ мотоциклийн бартаат замын уралдаан  зохион байгуулах

14.          

Эрдэнэт спорт клуб

Хүүхдийн бие бялдрын хөгжүүлэх , эр зориг тэсвэр хатуужил олгох тэмцээний дэмжлэг

15.          

Ариун хэлхээ ТББ

Хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр сургалт зохион байгуулах

Өсвөр насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд хүүхэд хүмүүжүүлэх  сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх сургалт хийх

16.          

Эрдэнэтийн дугуйчид НҮТББ

Нийтийн биеийн тамирын хөгжүүлэх, иргэдийг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх

17.          

Аймгийн мэргэжлийн “Нийгмийн ажилтны холбоо” ТББ

Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн мэргэжлийн   үйлчилгээг чадваржуулах сургалт явуулах

18.          

 Аймгийн ширээний теннисний холбоо

Хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэн хөгжүүлэх /,аймаг улсын аварга, олон хотын тэмцээнд оролцох /

19.          

“Эрдэнэтийн од”  спорт клуб

Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх чиглэлээр

20.          

“Он цаг хугацаа “ ТББ

Залуучууд,  өсвөр үеийнхэнд  ёс заншил, өв уламжлалыг таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх,   сургалт  сурталчилгаа явуулах

21.          

Оюу холбоо

Бүжгийн спортыг хөгжүүлэх

Буриад улстай хамтарч ажиллах

22.          

Аминчхан яриа ТББ

Залуу гэр бүлд сургалт хийх, залуучуудыг хөгжүүлэх, гэр бүлийн  үнэ цэнэ сургалт хийх, зөв сайхан амьдарч байгаа гэр бүлүүдийг сурталчлах

23.          

Аймгийн пара волейболын холбоо

Аймгийн болон УАШТ-нд оролцох дэмжлэг

24.          

Монголын адал явдалт спорт аялалын холбоо

Нийтийн биеийн тамираар хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх

Явган аялалыг хөгжүүлэх

25.          

“Авъяас хөгжлийн төв” нийгэмд үйлчлэх ТББ

- Цэцэрлэгийн болон бага ангийн сурагч, багш нарт сургалт явуулах, оньсон тоглоомоор хангах

-“Мэдлэгийн хөтөч” сэтгүүл гаргах

26.          

"Эрдмийн гэгээг түгээгч" ТББ

- Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах

- Аймгийн тэргүүний багш нарын туршлагын эмхэтгэл гаргах, олны хүртээл болгох

27.          

“Орхон хөгжлийн аксиом” НҮТББ

-“Сайн хичээлийн сан бүрдүүлэх” уралдаан

28.          

Эрдэнэт хотын анхдагч багш нарын холбоо

-“Усыг хайрлая” сургалт

-Анхдагчдын дунд тэмцээн зохион байгуулах

29.          

“Эрдэнэсийн багш нар” НҮТББ

Зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд сэтгэлгээ  хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулах

30.          

Монголын гимнастикийн холбооны Орхон аймаг дахь салбар

-Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах

31.          

“Залуусын Эрдэнэт” НҮТББ

ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд илтгэл зохион байгуулах

32.          

“Эрдэнэтийн дуу хоолой” НҮТББ

Сургалт зохион байгуулах

33.          

“Боловсрол бидний ирээдүй” ТББ

Зорилтот бүлгийн сурагчдад англи хэлний сургалт зохион байгуулах

34.          

“Төгөлдөр солонго” ТББ

-Тэтгэврийн ахмадууд, хүүхэд залуучуудын алжаал ядаргаа, стрессийг тайлах, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор нийтийн цэнгээнт бүжиг, цахилгаан болон гитар хөгжмийн сургалт явуулах

 - “Хаврын баяр 2016” нийтийн цэнгээнт бүжгийн наадам зохион байгуулах

35.          

“Дэнжийн цуурай” ТББ

-Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярт зориулан “Эх үрсийн дуу” дуун цэнгүүн зохион байгуулах

-“Эх үрсийн баяр” цэцэрлэгийн насны 03-06, сургуулийн насны 10-14 насны охид, хөвгүүдийн дунд урлагийн бэсрэг наадам зохион байгуулах, тэдний авьяасыг нээн хөгжүүлэх

36.          

“Монголын  Ураг, удам уламжлал” ТББ

Сумдын баг бүрт 40-өөс доошгүй өрхөөр угийн бичиг хөтлүүлэх ажлын Эрдэнэт хот байгуулагдсаны 40 жилийн ойн ажлын хүрээнд зохион байгуулах

37.          

Хүүхэд залуучуудын уран бийр сургалтын төв ТББ

-Хүүхэд залуучуудын авьяасыг хөгжүүлэх, зурж сургах, уран зургийн үзэсгэлэн, уралдаан зохион байгуулах

38.          

Анхдагч, илгээлтийн эздийн эрх ашгийг хамгаалах “БААТАР” холбоо ТББ

-Монгол ажилчдын нэгдсэн захиргааны анхдагч илгээлтийн эздийн эрх ашгийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулах

-Тэдний тухай дурсамж ном бичихэд дэмжлэг үзүүлэх

39.          

“Эрдэнийн жолоо холбоо” ТББ

-Ахмад тээвэрчдэд хүндэтгэл үзүүлэх

-Эрдэнэт хотод авто тээврийн байгууллага үүсч хөгжсөний ойд зориулсан ном хэвлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

40.          

“Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ахмадын зөвлөл “ТББ

-Бүтээн байгуулалтаар хийгдсэн ажлын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон ахмадын настнуудын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд хяналт тавих

41.          

“Эрдэнэтийн овоо” анхдагч илгээлтийн эздийн холбоо ТББ

Анхдагч илгээлтийн эздийн ажиллаж амьдарч ирсэн түүхийг сурталчилсан мэдээ мэдээлэл, теле- уулзалт, ярилцлага

-“Эрүүл биед саруул ухаан оршино” сэдэвт тойрон аялал, явган аялал, биеийн тамир, спортын арга хэмжээ

 

 

1.     

“Орхон аймаг дахь Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим” 

 

-ЖДҮ-ийг  дэмжих зээлд хамрагдахаар хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжүүдийг шаталсан сургалтанд хамруулах 

- ТХХ-ийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хамтран 2016 онд хийх ажлын  төлөвлөгөө гарган ажиллах

-Эрдэнэт хот болох, Эрдэнэтийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, Эрдэнэтийн бизнес эрхлэгчидээ дэмжих уриан дор аян зохион байгуулах

2.     

Монголын Тогооч нарын холбооны Орхон аймаг дахь салбар зөвлөл

 

 -Эрдэнэт үйлдвэрийн нэрэмжит аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах

-Аймгийн хэмжээнд ажиллаж байгаа ресторан, зоогийн газруудыг аттестатчлан зэрэгжүүлэх

-сургалт зохион байгуулах

-Улсын тэмцээнд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх

3.     

Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг

 

-Гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн судалгааг 7 хоногийн давтамжтайгаар 6 бүлэг нийт 49 бараанд хийж, 3 долоо хоногийн үнийг харьцуулсан судалгаа гарган танилцуулгын хамтаар АЗДТГ-т хүргүүлэх, 14 хоногийн давтамжтайгаар Номин ТВ-тэй хамтран ханшийн мэдээ бэлтгэж иргэдэд мэдээлэх ажлыг орон нутгийн “бренд” ажил болгох

-Олон улсын хэрэглэгчийн эрхийн өдөр 3-р сарын 15-ныг угтан ажил зохион байгуулж,  “Хэрэглэгчийн таашаалд нийцсэн орон нутгийн шилдэг бренд” ажил болгох

4.     

Монголын “Хүнсчдийн холбоо” ТББ-ын Орхон аймаг дахь зөвлөл

- Үйлдвэрийн газруудын ажилтан, ажиллагсадыг  чадавхижуулах сургалт  зохион байгуулах

- Орон нутгийн зах зээлийг хэрхэн хамгаалах талаар бодлогын чанартай ажил зохион байгуулах

5.     

“Хоршооллын сургалт мэдээллийн төв” ТББ

- Олон улсын хоршооллын өдрийг угтаж “Хоршоологчдын өдөрлөг “ үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах

- Сургалт зохион байгуулах

6.     

“Монголын мэргэжлийн боловсрол болон насанд хүрэгчдийн боловсролын судалгааны төв”  НҮТББ

 - Бизнес санаатай оюутнуудын дунд гарааны болон эхлэлийн “Оюутан компани” байгуулах, жилийн хугацаанд бойжуулах

-Ажлын байр нэмэгдүүлэх хүрээнд жижиг, дунд хэмжээтэй технологид суурилсан 3-5 хүртэлх аж ахуйн нэгжийг бойжуулах, туршлага судлуулах

7.     

“Дэвшилтэт ололт “

НҮТББ   

 

- Малчид, фермерийн аж ахуй эрхлэгчид, иргэдийг зөвлөгөө, зөвлөмж, мэдээлэл, сургалт, арга зүйн туслалцаагаар хангаж, мэргэжлийн үйлчилгээгээр дэмжлэг үзүүлэх

8.     

Аялал жуулчлал, зочид буудлын “Эрдэнэт холбоо” ТББ         

-“Аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв” зөвлөлдөх уулзалт форум

-“Эрдэнэт хот доторх хот-HOTEL бидний нүүр царай” зөвлөн туслах үйлчилгээг зохион байгуулах

9.     

Ажил олгогч эздийн “Эзэн”холбоо ТББ

 

-Аймгийн хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт хэлэлцээрийн хүрээнд “Бизнес  эрхлэгчдийн зөвлөгөөн” зохион байгуулах

-Компаний нийгмийн хариуцлагын тухай үндэсний стандартыг хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулах

10.  

“Амжилтын төлөөх хөтөч” ТББ

- Богино хугацааны төрөлжсөн сургалт зохион байгуулах

- Бизнес инкубаторын үйл ажиллагааг  тогтворжуулах

11.  

“Авто үйлчилгээ эрхлэгчдийн Эрдэнэт холбоо” ТББ

 

-Ажилгүй мэргэжилгүй 10 хүнийг сургалтанд хамруулж ажлын байраар хангах

-Мэргэжлийн засварчдын дунд шилдэг засварчин шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах

12.  

“Эрдэнэт хотын хөгжилд залуусын оролцоо” НҮТББ

“Хогоо хогийн саванд хийе” уриан доор явагдах “Хоггүй Эрдэнэт хөдөлгөөн” зохион байгуулах

13.  

“Эрдэнийн жолоо” холбоо ТББ    

 

-          Такси үйлчилгээний зогсоолын судалгаа хийх

-          Сургалт явуулах

-          Тээврийн чиглэлүүдэд хяналт тавих

14.  

“Хот хоорондын тээвэр эрхлэгчдийн холбоо” ГҮТББ-ын Орхон аймаг дахь салбар

-Тээврийн  талаар баримтлах журам боловсруулах

- Тээвэрчдийн зөвлөгөөн зохион байгуулах

15.  

ИГХХН-ийн Орхон аймаг дахь салбар

-Нийтийн тээврийн ажлыг дэмжих зорилгоор эргүүл, хяналт  шалгалт хийх

 

 

1.     

“Эрдэнэтийн хөгжил-Оюуны гэгээрэл”ТББ

Хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлан таниулах, иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох чиглэлээр үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, мэдээлэл, танилцуулга хуудас, гарын авлага  тараах ажлуудыг гүйцэтгэх

2.     

 Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг

  Өрсөлдөөний болон Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг иргэд, хэрэглэгчдэд сурталчлан таниулах өдөрлөг, сургалт, сурталчилгаа явуулах

3.     

Архидалт мансуурлын эсрэг ассоциаци

  Орхон аймгийн иргэдийн дунд  архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгаа явуулах,  архинд донтогсдод сэтгэлзүйн эмчилгээ, зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх

4.     

“Ариун хэлхээ” ТББ

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хийх, хүчирхийлэлд өртсөн иргэн, хорихоос суллагдсан иргэн, зорилтот бүлгийн иргэд, өрх толгойлсон эцэг, эхэд сэтгэл зүй, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах

5.     

“Хөгжил төв” ТББ

Сургалт зөвлөгөө өгөх, судалгаа шинжилгээний ажил хийх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах

6.     

“Амьжиргааны хурд”

Иргэд болон өсвөр үеийнхэнд чиглэсэн сургалтуудыг зохион байгуулах

7.     

“Залуусын цахим сүлжээ” ТББ

Шинээр хэрэгжиж буй хуулиудыг цахим хуудсаар дамжуулан сурталчлах, Хууль зүйн хэлтсийн үйл ажиллагааг сурталчлах

8.     

Орхон аймгийн Залуучуудын холбоо

  Хүүхэд залуучуудын дунд авлигаас ангид байх үзэл санааг төлөвшүүлэх зорилгоор  “Авлига- Би авахгүй, би өгөхгүй” аяныг зохион байгуулах, сургалт нөлөөллийн ажил зохион байгуулах

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2017-11-02 1629
Тусгай зөвшөөрөл бүхий эрүүл мэндийн байгууллагуудын судалгаа

Эмнэлэгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн судалгаа 2017

2016-08-08 2306
ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗДТГ-ЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.158.251.104
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 27 Онлайн
  • 1559 Өнөөдөр
  • 1745 Өчигдөр
  • 12318 Долоо хоногт
  • 8589 Сүүлийн сард
  • 6446863 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1052

Facebook

Цаг агаар