Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст баримтлах зөвлөмж, дүрэм, журам, тушаал

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ БАРИМТЛАХ

 ЗӨВЛӨМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ТУШААЛ

2015 он                                                                                                                Эрдэнэт

Нэр

 

Батлагдсан огноо, дугаар

1

Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам

ЗГ-ын 1994 оны 201 дүгээр тогтоол

2

Төрийн ёслолын журам

ЗГ-ын 2000 оны 24 дүгээр тогтоол

3

МУ-ын Сангийн сайдын тушаал:

“Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай”

 

2011-09-12

№ 188

4

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах асуудлаар хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох журам

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2012-06-08

№ 54

5

МУ-ын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж:

“Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай”

2013-01-08

№ 01/01

6

Орхон аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн албан хаагчид гадаад улс оронд зорчихдоо дагаж мөрдөх журам

Аймгийн Засаг даргын захирамжийн

2013-05-03

№ А/233

7

Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам

ЗГ-ын тогтоол

2013-05-11

№ 169

8

Монгол улсын дипломат, албан паспорт, буцах үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах журам

ЗГ-ын тогтоол

2013-09-18

№ 320

9

МУ-ын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж:

“Олон улсын гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг сайжруулах тухай”

2014-09-22

№ 46/26

10

Дээд  боловсролын  сургалтын байгууллагад суралцагчид  суралцагчийн тэтгэлэг, сургалтын төлбөрийн болон
амьжиргааны зардлын зээл олгох журам

 

ЗГ-ын тогтоол

№19

11

Сургалтын төлбөрийн зээлээр дипломын болон бакалаврын боловсрол эзэмшсэн төшсөгчийн диплом олгох журам

БСШУ-ны сайдын тушаал 2004.02.17  №39

12

Орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ олгох журам

Засгийн газрын тогтоол 1997он

№106

13

Аймгийн ЗДТГ-т иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам

ЗДТГ-ын даргын тушаал

2015.05.18 №А/44

14

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай

Засгийн газрын тогтоол 2005 он №67

15

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Аймгийн ИТХ-ын тогтоол

2013 он №01

16

Нэг цонхны үйчилгээний төвийн үйл ажиллагааны журам 

ЗГ-ын тогтоол 2013.04.27

№153

17

Аймаг, Нийслэлийн орон сууц хувьчлах товчооны ажиллах журам

Төрийн өмчийн хороо

1997 он №139

18

Орон гэргүй иргэдэд гэр хийлгэж өгөх журам

Аймгийн Засаг даргын захирамж 2008.03.11 №67

19

Төрийн жинхэнэ болон удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам

ЗГ-ын тогтоол   2003.05,08

№63

20

Төрийн байгууллага болон төрийн албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам

ЗГ-ын тогтоол

 2003.05.08 №73

21

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилныг сонгон шалгаруулах журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.04.11 №112

22

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.02.15 №102

23

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.04.11 №120

24

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүний нийтлэг жишиг

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.05.20 №129

25

Төрийн жинхэнэ албанд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.05.11 №133

26

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалтын үнэлгээ, дүн гаргах заавар

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.05.17 №148

27

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдэгээр шагнах журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.04.24 №169

28

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.06.24 №179

29

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2003.01.27 №192

30

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2010.12.01 №199

31

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2009.06.01 №204

32

Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2012 он №134

33

Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2012 он №134

34

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2012 он №134

35

“Аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөлд санал өгөх журам

Аймгийн ЗД-ын захирамж 2015 он №347

36

“Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын журам”

Аймгийн ЗД-ын захирамж 2013 он №220

37

“Шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн ЗД-ын захирамж 2013 он №101

38

“Монгол улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах журам”

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 1999 он №71

39

“Түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх, гавъяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь мөнхжүүлэх журам”

ЗГ-ын тогтоол 2010 он №172

40

“Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит шагналын журам”

Аймгийн ЗД-ын захирамж 2012 он №560

41

“Эрдэнэт хотын Хүндэт иргэн” шагналын журам

Аймгийн ИТХ-ын тогтоол  2015 он №11

42

“Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар

ЗГ-ын тогтоол 2001 он №41

43

Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай

ЗГ-ын тогтоол 2009.05.14 №143

44

Хөдөлмөрийн дотоод журам

ЗДТГ-ын даргын тушаал 2015.04.03 А/29

45

Байгууллагын нууцын хамгаалах журам

ЗДТГ-ын даргын тушаал

46

Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр

ЗДТГ-ын даргын тушаал 2015.07.01 А/62

47

Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

ЗДТГ-ын даргын тушаал

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Vtlbed fosmqp

zofran generic coupon - order ondansetron online without prescription zofran rx cost

Огноо:2021.05.03

Aocgts uqndzw

ivermectin oral 0 8 - ivermectin 200 ivermectin 0.1

Огноо:2021.05.02

Ngnuna gegywm

how much is zofran - zofran pill coupon nexium 20 mg india

Огноо:2021.04.29

Wqwghu tohxwb

lyrica 2019 - lyrica cap 100mg lyrica 150 mg

Огноо:2021.04.28

Uunwpq zsphqk

how safe is viagra - viagra gГ©nГ©rique viagra pill cost canada

Огноо:2021.04.27

Sfnwrx flliqk

viagra online usa pharmacy - viagra professional coupon sildenafil price comparison

Огноо:2021.04.26

Uertru lizygt

prednisone 40 mg rx - prednisone 80 mg daily 40 mg prednisone daily

Огноо:2021.04.25

Bspsch vazxmw

yasmin generic price - zofran 8mg tablets zofran prescription coupon

Огноо:2021.04.24

Otinbn lyhcsx

ivermectin 80 mg - stromectol tab 3mg ivermectin 0.5% lotion

Огноо:2021.04.23

Xgigbm svehjb

celebrex prices - cheapest celecoxib celebrex 200 mg online

Огноо:2021.04.21

Ghfkrq xzbdbt

tadacip 100 mg - tadacip 5mg tadacip online uk

Огноо:2021.04.20

Doowgo mgqfqc

Rvklll - tadacip 4575 Ucexij uxosie

Огноо:2021.04.17

Brheft rocogo

Yexehr - silagra without prescription Aiklwh hyisqv

Огноо:2021.04.16

free adult dating sites

free local singles
[url="http://datingfreetns.com/?"]free adult chat sites [/url]

Огноо:2021.04.15

Igndjn snohvs

Sysdmv - buy vardenafil price Sksagt tsvnjp

Огноо:2021.04.14

Lzrbwb aouaaj

Nhntvm - lasix pills Nahmiz jhnddg

Огноо:2021.04.13

Wlmahl fosrht

Izeyof - persuasive writing speech Rarhle pawbjz

Огноо:2021.04.11

Aqvsss nkwpju

Sjsjed - sildenafil 100mg coupon Jajfcs vqkypa

Огноо:2021.04.10

Csxkrz ojiomb

Wkxuxf - quotations for essay writing Oulbme fagduo

Огноо:2021.04.08

Ijjlpe uqxvrm

Fncknl - cost of propecia in india Lspncw svxswh

Огноо:2021.04.06

Aumwwe wncqvd

Qxxpoe - does viagra make blood pressure rise Mpahcs iqggie

Огноо:2021.04.05

Zfaklw akyrag

Yjpxsf - finasteride 5mg picture Prknpc tqekvf

Огноо:2021.04.04

Zyqnti pclepf

Fekgrv - essay writing about mother Saezce hqhaxv

Огноо:2021.04.02

Pzfxtj bldidx

Alxiku - purchase viagra canada Seviff cnctxl

Огноо:2021.04.01

Angbow jwilir

Kkcxwj - sildenafil online purchase india Rjfgks nzupah

Огноо:2021.04.01

Vwzlgg ehnzlp

Mfjpeh - persuasive essay on homework Qlikva yolsqf

Огноо:2021.03.30

Wywraw qelrvx

Jrxhxo - generic viagra fast delivery Bulypg ejbgyz

Огноо:2021.03.29

Fiapnu hepezd

Hkobqw - albuterola.com Rjyqzy vfqovl

Огноо:2021.03.26

Oovxux xwgdda

Vxmsvo - furosemide tablet Jqszlx kdjjop

Огноо:2021.03.25

Uxmzvf pnnqhm

Qqznts - ou acheter cialis Upppwa ltbihw

Огноо:2021.03.24

Eaxxcn awflwp

Tgzkjr - http://virviaga.com/ viagra no prescription

Огноо:2021.03.16

Bzslvo yohpaj

order research paper online - custom essay writers academic writing

Огноо:2021.03.16

Mtcntb ucrpmr

purchasing tadalafil online - tadalafil buy tadalafil online safely

Огноо:2021.03.12

Xzmrfm ehikqv

is finasteride safe - http://propechl.com/ propecia hair regrowth

Огноо:2021.03.09

Zkeiti jzxkbv

finasteride medication - http://finasteridepls.com/ propecia and beard growth

Огноо:2021.03.07

Ijdkcg qlwxfr

buy tadalafil online - tadalafil generic name tadalafil cost

Огноо:2021.02.26

z pak 500 mg

zithromax 250 mg tablet zithromax for sale what type of antibiotic is zithromax

Огноо:2021.02.19

azithromycin for sale

azithromycin otc

Огноо:2020.09.04

order viagra online

best time to take viagra 50mg

Огноо:2020.07.27

ed pills online usa

Огноо:2020.07.17

chewable viagra 100mg

all about viagra

Огноо:2020.07.17

careprost eyelash

Огноо:2020.06.11

cheap cialis

Огноо:2020.06.09

viagra prices

Огноо:2020.06.07

hydroxychloroquine price in india

Огноо:2020.05.28

buy hydroxychloroquine

Огноо:2020.05.14

below phrase [url=http://viacheapusa.com/#]generic viagra 100mg[/url] generic
viagra 100mg generic viagra 100mg lot device

Огноо:2020.05.13

chloroquin

Огноо:2020.05.11

true switch [url=http://viacheapusa.com/#]online viagra[/url] slowly extent direct path viagra pills for sale usa elsewhere path online viagra fully sensitive

Огноо:2020.03.29

thin lead [url=http://viacheapusa.com/#]cheap viagra pills for men[/url] easy script regularly cell
viagra.com briefly error cheap viagra pills for men always help

Огноо:2020.03.20

Холбоотой мэдээлэл

2013-06-03 11507
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДҮРЭМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1. Аймгийн Засаг даргын ажлын алба нь түүний Тамгын газар мөн. 1.2. Аймгийн ...

2015-04-26 14916
Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллагаандаа баримтлах хууль, дүрэм, журам, заавар, аргачлалын жагсаалт

Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллаагаандаа баримтлах хууль, дүрэм, журам, заавар, аргачлалын ...

2015-09-16 3330
Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст баримтлах зөвлөмж, дүрэм, журам, тушаал

Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст баримтлах зөвлөмж, дүрэм, журам, тушаал

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

БҮХ НИЙТИЙН ХӨЛ ХОРИО ТОГТООСОН ХУГАЦААГ 5 ДУГААР САРЫН 8-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2021-04-30 5417

“ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ КЛАСТЕРИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГААР ДЭМЖИХ НЬ” СЭДЭВТ ВИРТУАЛ ФОРУМ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2021-04-28 3914

2-Р ТУН ХИЙЛГЭСНИЙ ДАРАА ХАЛДВАРТАЙ НЬ БАТЛАГДСАН НЭГ ИРГЭН БҮРТГЭГДЛЭЭ

2021-04-27 3373

/04.29/ ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-04-29 2471

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /4.22-ны 09:00 цагийн байдлаар/

2021-04-22 2203

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 2021.04.28

2021-04-28 1552

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /04 САРЫН 27/

2021-04-27 1332

500 ӨРХӨД НЭГ УДААГИЙН ХҮНСНИЙ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2021-05-04 1092

АХМАД НАСТНУУДАА ДАРХЛААЖУУЛЖ ДУУССАНЫ ДАРАА 18-45 НАСНЫ ИРГЭДЭЭ ХАМРУУЛНА

2021-05-05 958

ШҮЛСНЭЭС SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 500 ШИРХЭГ ПГУ ОНОШЛУУРЫГ МАНАЙ АЙМАГТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2021-04-22 888

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.238.235.155
2021-03-29-ний өдрөөс хойш.
  • 39 Онлайн
  • 4131 Өнөөдөр
  • 8141 Өчигдөр
  • 28015 Долоо хоногт
  • 49324 Сүүлийн сард
  • 4294700 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  928

Facebook

Цаг агаар