Мэргэжлийн хяналтын газар 2015 оны 03 сарын 29-нөөс 04 сарын 03

1. Дэд бүтцийн хяналтын хэлтэс
Байгаль орчин, газрын харилцаа, геодези, зураг зүй:
Газрын даргын баталсан 14/59 дугаартай удирдамжаар Маргад дээд сургууль, ХАА-н МСҮТөвд 2.12 кодтой хяналтын хуудсаар зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлсэн. Маргад дээд сургууль дунд эрсдэлтэй, ХАА-н МСҮТөв бага эрсдэлтэй дүгнэгдлээ. Илэрсэн зөрчилтэй нь холбогдуулан Маргад дээд сургуульд зөвлөмжийг албан вланкаар,  ХАА-н МСҮТөвд үүсэж болох эрсдэлээс хэрхэн сэргийлэх талаар хууль, эрх зүйн талаас нь аман хэлбэрээр зөвлөмжийг өгч  ажилласан.
Газрын харилцаагаар зөрчил гаргасан 3 иргэнийг 576000 мянган төгрөгөөр торгууль ногдуулан барагдуулсан.
Хэмжил зүй:
“Хүний төлөө- зөв тус” аян хүрээнд Шингэрүүлсэн шатдаг хийн үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага хэрэглэгчдэд “Хийн тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт аюулгүй ажиллагаа” сэдэвт  үзүүлэх сургалтыг шингэрүүлсэн шатдаг хийн үйл ажиллагаа эрхлэгч  3 аж ахуйн нэгж, хэрэглэгч  18  аж ахуйн нэгжийн 70 инженер техникийн ажилтан, иргэд хамруулан зохион байгууллаа. Сургалтыг  ОБГ-ын 81 дүгээр Гал унтраах ангийн сургалтын танхимд  2015 оны 03 дугаар сарын 30 өдрийн 10 цагт  Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар, БОЭТ-ийн түргэн тусламжийн алба, Хийн хангамжийн инженерийн нийгэмлэг, “ЧЭС” ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан ба үзүүлэх сургалтыг ЧЭС ХХК-ний үйлдвэрлэлийн талбайд  явуулсан.
Сургалт хөтөлбөрт тусгасан сэдвүүдээр илтгэл  тавигдаж, шингэрүүлсэн шатдаг хийн 40,  аюултай ачаа тээвэрлэх 15 гарын авлага, аюулгүй ажиллагааны 30 зөвлөмж  тараан,  богино хэмжээний 3 кино, ШШХ алдагдсан үед авах арга хэмжээний  үзүүлбэр сургалтыг ЧЭС ХХК-ий сургалтын талбайд хийж үзүүлсэн.
Сургалтад хамрагсадтай санал солилцож, харилцан ярилцан, үзүүлэх сургалт амжилттай боллоо. Сургалтын талаар Номин, ЕТV телевиз,  erdenet.mn  сайтад, байгууллагын цахим самбарт мэдээлэл өглөө.
2. Эрүүл мэнд, боловсрол,  хүнс хөдөө аж ахуй,  үйлдвэрлэл үйлчилгээний хяналтын газар
Мал эмнэлэг:
2015 оны хүн амын хаврын хүнсний хэрэгцээний нөөцийн маханд МХЕГ-ын даргын 2014оны 10-р сарын 16-ны өдрийн 406 тоот “Улсын байцаагч томилох тухай” тушаал, МХГ-ын даргын баталсан 14/289 тоот удирдамжийн дагуу   “ Эрдмийт”  ХХК  -ны  бэлтгэсэн    нөөцийн маханд хяналт тавин ажиллаж байна. 2015 оны 01 дүгээр сарын 06–ны  байдлаар 566,19 тн үхэр, 305,94 тн  хонь, 204,75 тн  ямааны мах  нийт 1076,9 тн  махыг бэлтгэж, нийт махны 50 % нь үхрийн, 30 % нь  хонины, 20 % нь ямааны мах бэлтгэж  хадгалаад байна.   2015 оны 03–р сарын 27–ний өдрөөс  04–р сарын 02 өдөр хүртэл 21 цэгээр үхрийн  1.4 тн, хонины 3,0 тн, ямааны 1.2  тн мах нийт 5,6  тн   махыг  гулуузаар болон  жижиглэн худалдаагаар борлуулж нөөцөд  10 65  тн мах үлдээд байна.
Орхон аймгийн Жаргалант сумын засаг даргын 2015 оны 03-р сарын 24 өдрийн А/24 тоот захирамж гарч Галзуу өвчны голомтод 2014 оны 03-р сарын 24 өдрөөс14 хоногийн хугацаатай хязгаарлалтын дэглэм тогтоож, дэглэм үргэлжилж байна. Хязгаарлалтын дэглэмд орон нутгийн  МАХЦЧХУБ  хяналт тавин ажиллаж байна. Өвчний голомтод хийсэн үзлэгээр  нэмж өвчилсөн, сэжигтэй  мал амьтан илрээгүй байна.
Орхон аймгийн МАА-н мэргэжилтний  2015 оны уулзалт  зөвлөгөөнд оролцов.
Хүүхдийн эрүүл ахуй:
Сургуулийн өмнөх хүүхдийн байгууллагад хяналт шалгалт хийж 7 цэцэрлэгээс  ангийн агаар, арч дас,  ундны ус, хоолны шинжилгээ, ариутгалын бодис, хүүхдийн тоглоомон-д нийт давхардсан тоогоор 198 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийлээ. Үүнээс 70 арчдасанд шинжилгээ хийснээс 13 арчдасанд Е.Coli илэрсэн ба 6.5 % эерэг үзүүлэлттэй гарсан байна. З зөрчил арилгахын тулд албан шаардлага үйлдэхээр боллоо.
3. Мал эмнэлэг:
2015 оны хүн амын хаврын хүнсний хэрэгцээний нөөцийн маханд МХЕГ-ын даргын 2014оны 10-р сарын 16-ны өдрийн 406 тоот “Улсын байцаагч томилох тухай” тушаал, МХГ-ын даргын баталсан 14/289 тоот удирдамжийн дагуу   “ Эрдмийт”  ХХК  -ны  бэлтгэсэн    нөөцийн маханд хяналт тавин ажиллаж байна. 2015 оны 01 дүгээр сарын 06–ны  байдлаар 566,19 тн үхэр, 305,94 тн  хонь, 204,75 тн  ямааны мах  нийт 1076,9 тн  махыг бэлтгэж, нийт махны 50 % нь үхрийн, 30 % нь  хонины, 20 % нь ямааны мах бэлтгэж  хадгалаад байна.   2015 оны 03–р сарын 27–ний өдрөөс  04–р сарын 02 өдөр хүртэл 21 цэгээр үхрийн  1.4 тн, хонины 3,0 тн, ямааны 1.2  тн мах нийт 5,6  тн   махыг  гулуузаар болон  жижиглэн худалдаагаар борлуулж нөөцөд  10 65  тн мах үлдээд байна.
Орхон аймгийн Жаргалант сумын засаг даргын 2015 оны 03-р сарын 24 өдрийн А/24 тоот захирамж гарч Галзуу өвчны голомтод 2014 оны 03-р сарын 24 өдрөөс14 хоногийн хугацаатай хязгаарлалтын дэглэм тогтоож, дэглэм үргэлжилж байна. Хязгаарлалтын дэглэмд орон нутгийн  МАХЦЧХУБ  хяналт тавин ажиллаж байна. Өвчний голомтод хийсэн үзлэгээр  нэмж өвчилсөн, сэжигтэй  мал амьтан илэрээгүй байна.
Орхон аймгийн МАА-н мэргэжилтний  2015 оны уулзалт  зөвлөгөөнд оролцов.
Хүүхдийн эрүүл ахуй:
Сургуулийн өмнөх хүүхдийн байгууллагад хяналт шалгалт хийж 7 цэцэрлэгээс  ангийн агаар, арч дас,  ундны ус, хоолны шинжилгээ, ариутгалын бодис, хүүхдийн тоглоомон-д нийт давхардсан тоогоор 198 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийлээ. Үүнээс 70 арчдасанд шинжилгээ хийснээс 13 арчдасанд Е.Coli илэрсэн ба 6.5 % эерэг үзүүлэлттэй гарсан байна.З зөрчил арилгахын тулд албан шаардлага үйлдэхээр боллоо.
4. Хилийн хяналтын хэлтэс
Экспорт, импортын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй давхардсан тоогоор 3 аж ахуйн нэгжийн 1 иргэний 17 нэр төрлийн 358.42 тн бодис, бараа бүтээгдэхүүнийг эрсдэлд суурилсан хяналтад хамруулж, 4 хяналтын хуудсаар шалгаж, 4 шийдвэр бичиж ажилласан.  
Нийт  бүтээгдэхүүний 121.9 тн буюу 34.0% химийн бодис, 236.32 тн буюу 66.0% ашигт малтмалын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн эзэлж байна.
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-08-22 1363
СӨХ-ны дарга мэдээлэл хийлээ

Өнөөдөр СӨХ-ны Орхон аймаг дахь салбар зөвлөлийн дарга Ц. Ганхуяг, Тээвэр-авто замын газрын замын инженер ...

2020-06-26 1977
ҮЕР УСНЫ АЮУЛААС СЭРЭМЖЛҮҮЛЖ БАЙНА

Ойрын өдрүүдэд дуу цахилгаантай түр зуурын ширүүн бороо орж болзошгүй мэргэжлийн байгууллагуудаас анхааруулж ...

2017-11-10 2288
ОРХОН АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 40 ЖИЛИЙН ОЙ ӨНӨӨДӨР ТОХИОЖ БАЙНА

Зууны манлай бүтээн байгуулалт Эрдэнэт хот байгуулагдсанаар хотын хүн амыг эрүүл, аюулгүй хүнсээр хангах ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.232.99
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 19 Онлайн
  • 460 Өнөөдөр
  • 3086 Өчигдөр
  • 3546 Долоо хоногт
  • 97130 Сүүлийн сард
  • 6355106 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1024

Facebook

Цаг агаар