Hийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэдээлэл /2015.01.19-23/

Хэлтсээс хийгдсэн ажлууд:
1. Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу аймгийн Биеийн тамир, спортын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Боловсрол, соёлын газрын бүтэц өөрчлөгдсөнтэй холбогдон хуучин нэрээр аймгийн ССАЖГ-т ажиллаж байсан Соёл, урлагийн болон Аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг холбогдох агентлагууд руу шилжүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.
2. Хүүхдийн байгууллагын 90 жилийн ойн ажлын хүрээнд "Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын төлөө сайн үйлсийн аян"-ы туг, дэвтэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1-р сарын 21-31-ний өдрүүдэд аялах болсонтой уялдуулан, байгууллагын ажилтан албан хаагчдын хүүхдүүдийн дунд 8 төрлийн, аймгийн нийт хүүхдүүд рүү хандсан бодлогын  чанартай 3 арга хэмжээг зохион байгуулахаар боллоо. Энэ ажлын хүрээнд 1-р сарын 23-ны өдөр нээлтийг хийж, ажилтнуудын хүүхдүүд оролцон танин мэдэхүйн АХА тэмцээн зохион байгуулж, 15 хүүхэд оролцсон.
3. АЗДТГ-ын ажилтнуудыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж, 50 хүн хамрагдсан.

Төлөвлөгөөнд орсон ажлаас хийгдсэн ажил:
1. Суурь боловсролын шинэчилсэн цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд “Суурь боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй” сэдэвт сургалтыг улсын хэмжээнд 1-р сарын 20-23-ний өдрүүдэд болсонтой холбогдуулан манай аймагт Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Булган аймгийн лаборатори сургуулийн зураг, технологи, биеийн тамир, хөгжмийн багш багш нар ирж, сургалтанд хамрагдлаа. Манай аймгаас шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн гишүүн нийт 52 багш, удирдах ажилтан, 6 мэргэжилтэн сургалтанд хамрагдсан.
2. Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг үнэлэх ажил хийгдэж байна.

Агентлагуудаас хийгдсэн ажлууд:   
Боловсролын салбарт:
•    Суурь боловсролын шинэчилсэн цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл  хангах ажлын хүрээнд “Суурь боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй” сэдэвт сургалтыг  үндэсний хэмжээнд лаборатори сургуулийн багш нарт  1 сарын 20-23-ний өдрүүдэд  зохион байгууллаа. Энэ ажлын хүрээнд  аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/666 дугаар захирамжаар батлуулсан судлагдахуун бүрийн ажлын хэсгийн 52 багш, удирдах ажилтан, 6 мэргэжилтнийг   сургалтанд хамрууллаа. Орон нутгийн 3-р бүсэд Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Хөвсгөл,Булган аймгийн багш нар хамрагдаж байна. Булган аймагт  монгол хэл, түүх нийгмийн ухаан, гадаад хэл, Дархан-Уул аймагт хими, биологи,физик,газар зүй, математик, мэдээлэл зүй, Орхон аймагт  зураг, технологи, биеийн тамир, хөгжмийн багш нарын сургалт явагдлаа.
•    Орхон цогцолбор  сургууль, Боловсролын газар хамтран  МУИС-ийн химийн багш, Байгалийн ухааны судлагдахууны багийн ахлагч, МХСН-ийн тэргүүн Н.Оюунцэцэг, МХСН-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Норжмаа нарыг урьж аймгийн хими, биологи, газар зүй, физикийн судлагдахууны  багш нарын дунд дээрх сургалтыг  явуулж,  үзүүлэх болон судалгаат хичээл зааж “Хичээлийн судалгааны арга зүй” сэдвээр ярилцлага, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Сургалтанд   нийт 100 орчим багш хамрагдлаа.
•    2015 оны 01 сарын 20-24-нд УБ хотод БМДИ-д 5 дахь жилдээ ажиллаж буй сургалтын менежерийн үндсэн сургалт явагдаж  6  хүн хамрагдлаа.  2015 оны 01 сарын 26-аас 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа бага  болон СӨББ-ын багш нарын сургалт болохтой холбогдон бүртгэл нь онлайнаар явагдсан. Энэ сургалтанд бага ангийн  7, цэцэрлэгийн 7, нийт 14 багш хамрагдана.
•     Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, “Русский мир” фондын хамтран зохион байгуулсан “Орос хэл заах арга зүйд харилцааны аргыг хэрэглэх нь” сэдэвт орос хэлний багш нарын сургалт 2015 оны 01-р сарын 12-19-ний өдрүүдэд ОХУ-ын Эрхүү хотын Дорно-Сибирийн Багшийн Их Сургуульд зохион байгуулагдаж уг сургалтад тус газрын мэргэжилтэн Ч.Сэржнагар,    “Наран” цогцолбор сургуулийн орос хэлний багш И.Цолмон нар  хамрагдсан.
•     2015-2016 оны хичээлийн  жилээс  үндэсний хэмжээнд  "Сургуулийн  өмнөх  боловсролын  цөм  хөтөлбөр” хэрэгжиж эхлэхтэй холбоотой БСШУЯ-ны стратеги бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Б.Насанбаярын 2015.01.06-ны өдрийн 3/34 тоот албан даалгавар болон “Сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөр”, түүнийг дагалдах “Хүүхдийн хөгжлийг үнэлэх ажиглалтын хуудас” ,  “Сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж”-ийн  дагуу саналуудыг   нэгтгэн БСШУЯ-руу явууллаа.
•   2015 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр 2014 оны “Ажил мэргэжлийн аварга”-аар шалгарсан 17-р цэцэрлэгийн багш Х.Эрдэнэбилэг  цэцэрлэгийн багш,ажиллагсад болон бүлгийн хүүхдүүдийн эцэг эхэд сургалтын орчин бүрдүүлэлт болон сургалт зохион байгуулж буй өөрийн арга барилаа сурталчлах тайлант үйл ажиллагаатай танилцав.

•    Уурхайчин соёлын ордны 2015 оны 44/12 тоот албан бичгийн дагуу цэцэрлэгүүдийн хөгжмийн багш нарыг “Бүжгийн үзүүлэх ажил” сургалтын хөтөлбөр хэлэлцэх сургалтанд хамруулсан.
•    Сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтны сул орон тоонд ажиллах тухай сонгон шалгаруулалтын мэдээллийг боловсруулж, МУ-ын төрийн албаны зөвлөл болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, аймгийн ЗДТГ, БГ-ын цахим хуудсанд байршууллаа.
•    Ахлах ангийн сурагчдын 3-р улирлын хичээл  2015 оны 01 сарын 19-нд эхэлсэн ба дунд ангийн хичээл 26-нд, бага ангийн хичээл 2 сарын 1-нд  эхэлнэ.
•      Модон морин жилийн “Оны алдартан”-д  боловсролын салбараас  нэр дэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулж Боловсролын газрын дарга О.Ариунгэрэлт, 14-р сургуулийн 4б ангийн сурагч Б.Мөнгөнзул нарын нэрийг дэвшүүлж  холбогдох материалыг  “Шинэ мэдээ” сонины газарт  хүргүүллээ.
•  Боловсрол, соёлын салбарын 2014 оны жилийн эцсийн тайлан балансыг Санхүүгийн тооцоолох программын нэгтгэл дээр ажиллаж байгаа ба одоогийн байдлаар 22 дугаар цэцэрлэг нэгтгүүлж байна.
•   Боловсрол, соёлын салбарын 2015 оны төсвийн төлөвлөлтийг байгууллага бүрээр, сар, улирал, жил, зардлын зүйл ангиар FISCAL программаар хийж Сангийн яаманд хүргүүллээ. Үүнд хүндрэлтэй асуудал нь сарын хуваарийг жигд хуваарилахыг шаардаж байгаа тул боловсролын салбарын хувьд тохирохгүй.

Эрүүл мэнд
•    “Цахим эрүүл мэнд” төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Ньюсоник ХХК-ны эрүүл мэндийн цахим системийн талаар мэдээллийг өрхийн эрүүл мэндийн төв болон БОЭТ-ын эмч нарт хийж, цахим системийн талаар мэдээллийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд бэлтгэл ажил хангахаар болов.
•      Үйлс бадрах, Учралт баяр, Мөнхийн гэгээ өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд томуу томуу төст өвчний талаар авч байгаа арга хэмжээнд тандалт хийж, иргэдэд томуу томуу төст өвчний талаар мэдээллийн хэрэгслээр урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл өгөв. Аймгийн хэмжээнд Томуу 5,9 хувьтай байна.
•     ЭМГ-ын дэргэдэх ТЗОКомисс хуралдаж, тус комиссын  2014 оны хийсэн ажлын тайлан, 2 эмийн сан, 1 үүдэн эмнэлгийн асуудлыг авч хэлэлцлээ.
•   Аймгийн ЗТДГ, Аудит, статистикийн албаны ажилчдыг эрүүл мэндийн шинжилгээ болон урьдчилан сэргийлэх үзлэгт  хамрууллаа.
•     Ахмад настны нийгмийн хамгааллын хуулийн дагуу билгийн улиралын хаврын тэргүүн сар-Цагаан сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэхтэй холбогдуулан Баян-өндөр, Жаргалант сумын ЗДТГ-т 70-аас дээш насны ахмадын судалгааг гаргуулах, гурилын үйлдвэр, 8 нарийн боовны цехэд албан бичгийг хүргүүлсэн.
•   Ахмад настаны сувилалд 2015 оны эхний ээлжинд 34 хүнийг  хамруулан   тусламж үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн.  
•    2015 оны 1 дүгээр сарын аймгийн хэмжээнд  тэтгэвэр тэтгэмж олгох файлуудыг бэлэн болгож банкнуудад байршуулах ажлыг зохион байгуулан Төрийн сан нээгдвэл олгоход бэлэн боллоо.  Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгодог сонсголын аппаратын хөнгөлөлтийг “ЭММЖ” ХХК – иар үйлчлүүлсэн иргэнд олгож байна.                                 
  


                                               

 

                                                        Ирэх долоо хоногт хийх ажил

Хэлтсийн зүгээс
•    Сумдын соёлын төвүүдийн ажил үйлчилгээтэй танилцах, зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулах /Тусгай хуваарийн дагуу/
•    Ахмад настны нийгмийн хамгааллын хуулийн дагуу билгийн улирлын хаврын тэргүүн сар-Цагаан сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор аймгийн хэмжээний нийт 70-аас дээш насны ахмадын судалгааг гаргах, Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй тулгалт хийх
•      Найдвар төвийн үйл ажиллагаатай танилцах
•    "Мөнх-Алтаргана" эмийн сан, сувилахуйн  чиглэлээр тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 3 үүдэн эмнэлэг, хувийн хэвшлийн  ортой болон үүдэн эмнэлгүүдээр хяналт хийн эрсдэлийг үнэлэх

Агентлагуудаас
•  Халамж үйлчилгээний хэлтэс нь харьяалалгүй 55-69 насны  ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэхтэй холбогдуулан Баян-өндөр, Жаргалант сумын ЗДТГ-таас ахмадын судалгааг гаргуулан нарийвчлан гаргах 

Хүүхэд гэр бүлийн хэлтэс
•    Аймгийн хүүхдийн 17-р чуулган - 28-30-нд болно.
•    “Шинэ төрлийн” гэмт хэргээс хүүхэд, гэр бүлийг хамгаалахад ЕБС, СӨББ-ын удирдлагууд, багийн Засаг дарга нарын хамтын ажиллагаа, хэлэлцүүлэг 28-нд  зохион байгуулна.

Биеийн тамир спортын газар ирэх 7 хоногт хийх ажил
•    Хүүхдийн спортын V их наадмын хүрээнд зохион байгуулах буудлагын болон  цанын өсвөр үеийн Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүд, Хөвсгөл аймгийн нэрэмжит Сумын заан цолтой бөхчүүдийн барилдаан, Мөсний шагайн Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүд тус тус болно.
•    “Эрдэнэт 2015” таеквондогийн олон хотын тэмцээн Хангарьд паласт тус тус зохиогдоно. 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2016-08-30 465
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад анх элсэн суралцагчид олгох

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад анх элсэн суралцагчид олгох "Оюутан тэтгэлэг"-ийн журам

2017-07-20 720
ОЛОН НИЙТИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар явуулсан Анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын ...

2014-06-20 640
ШААРДЛАГА ХАНГААГҮЙ САМБАРУУДЫГ БУУЛГАНА

Орхон аймагт том 36, жижиг 11, нийтдээ 47 сурталчилгааны самбар байдгаас шаардлага хангаагүй 16 самбарыг ...

Сурталчилгаа

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР, 2019-2020 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭВ

2019-08-23 6

ЕВРОПЫН СЭРГЭЭН БОСГОЛТ ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖИХ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ГАРААНЫ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

2019-08-21 207

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2019-08-20 157

БАЙШИН ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН АЙМГИЙН КОМИСС ХУРАЛДЛАА

2019-08-20 69

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ШИНЖИЛГЭЭГ ТАВАН ГАЗАРТ АВЧ БАЙНА

2019-08-19 478

“ЭДЦС” ТӨХК-ИЙН ХАМТ ОЛОН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АЖИЛЛАГСДЫН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА

2019-08-16 236

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ С.БАТЖАРГАЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2019-08-15 53

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 12-НААС 08 ДУГААР САРЫН 16-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019-08-12 33

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2019-08-12 26

ЭКО “00” БАРЬСАН АЙЛУУДАД УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

2019-08-09 1826

ЭКО “00” БАРЬСАН АЙЛУУДАД УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

2019-08-09 1826

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ШИНЖИЛГЭЭГ ТАВАН ГАЗАРТ АВЧ БАЙНА

2019-08-19 478

“ЭДЦС” ТӨХК-ИЙН ХАМТ ОЛОН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АЖИЛЛАГСДЫН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА

2019-08-16 236

ЕВРОПЫН СЭРГЭЭН БОСГОЛТ ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖИХ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ГАРААНЫ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

2019-08-21 207

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2019-08-20 157

БАЙШИН ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН АЙМГИЙН КОМИСС ХУРАЛДЛАА

2019-08-20 69

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ С.БАТЖАРГАЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2019-08-15 53

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 12-НААС 08 ДУГААР САРЫН 16-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019-08-12 33

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2019-08-12 26

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР, 2019-2020 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭВ

2019-08-23 6

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.226.251.205
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 16 Онлайн
  • 584 Өнөөдөр
  • 1446 Өчигдөр
  • 6750 Долоо хоногт
  • 37457 Сүүлийн сард
  • 1722354 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  722

Facebook

Цаг агаар