12-р сарын санхүүжилт

 

 

12-р сарын санхүүжилт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

4-Dec

МЦХ ТӨХК

Жаргалант суманд өндөр хурдны шилэн кабель суурьлуулах зардал

      8,807,813

 ЭСАН

2014

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар

50

4-Dec

Зориг дархан ХХК

7 а хороололд баригдах кино театрын барилгын ажил

    68,969,998

 ЭСАН

2014

Гүйцэтгэлээр

51

9-Dec

ЭПО ХХК

Хүүхдийн ордны бөх, боксын дугуйлангийн өрөөний агааржуулалтын системийг засварлах

      1,338,110

 ЭСАН

2013

Хүлээн авсан

52

9-Dec

МЦХ ТӨХК

Жаргалант суманд өндөр хурдны шилэн кабель суурьлуулах зардал

    31,630,298

 ЭСАН

2014

Хүлээн авсан

53

23-Dec

БУЭГ ХХК

Хот тохижуулах газрын автогражийн барилгын засвар

    63,544,851

 ЭСАН

2014

Гүйцэтгэлээр

54

24-Dec

Модон хур ХХК

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэг цэгийн үйлчилгээг зохион байгуулж үйл ажиллагааг эхлүүлэх

    11,682,000

 ЭСАН

2014

Гүйцэтгэлээр

6

23-Dec

Хараа сүмбэр ХХК

Баянбулаг багийн 1.3 км хатуу хучилттай авто зам

    23,023,444

ЗСан

2014

Гүйцэтгэлээр

68

1-Dec

Хүү торгууль

Хөрөнгийн бэлийн илүү олгосон санхүүжилтийн акт

      2,627,700

ОНХС

2014

Актаар

69

8-Dec

Арина коммуникэйшн ХХК

Хотын камержуулалтыг нэмэгдүүлэх

  109,434,877

ОНХС

2014

Гүйцэтгэлээр

70

8-Dec

Шинжүү ХХК

Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах

      6,029,411

ОНХС

2014

Хүлээн авсан

71

9-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

    82,400,574

ОНХС

2014

Хүлээн авсан

72

22-Dec

Нью Эрхэм ХХК

Орон сууцны 6-19-1,5-5-2,5-11-3-р блокийн дээвэр

      7,982,086

ОНХС

2014

Хүлээн авсан

73

25-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

      3,306,477

ОНХС

2014

Хүлээн авсан

221

2-Dec

ХНЯ ХХК

ССАЖГазрын буудлагын клубын засвар

      8,321,812

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

222

3-Dec

Эрдэнэт ус ДТС ОНӨХК

Захирагааны 3-р байрны подволын ЦНБайгууламж ОНӨҮГ-н ажилчдын өрөөний засвар

    24,955,645

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

223

3-Dec

Сууц трейд ХХК

11-р цэцэрлэгийн хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах агуулах барих

    13,275,482

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

224

5-Dec

Монгол бест өннури ХХК

Оюут багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах газар шинээр байгуулах

    46,467,180

 ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

225

5-Dec

Өлзий хутгийн наран ХХК

Орон сууцны 2 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

  162,398,931

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

226

5-Dec

Өлзий хутгийн наран ХХК

Орон сууцны 2 хорооллын доторхи авто замын нэмэлт ажил

    23,665,931

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

227

5-Dec

Өлзий хутгийн наран ХХК

Хот доторх авто замын нөхөөс

  189,707,384

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

228

8-Dec

Аж оргилд ХХК

"Тус дэм" төвийн тоног төхөөрөмж, эд хогшил

    11,599,650

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

229

8-Dec

Орхонконструкшн ХХК

Баян-Өндөр сумын сургуулийн барилгыг хүчитгэх бэхэлгээ хийх, дээврийн засварын ажлын зураг төсөл боловсруулах

      2,360,000

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

230

8-Dec

Орхон АЗЗА ХХК

Орон сууцны 6 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

  112,528,071

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

231

8-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

    43,101,563

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

232

9-Dec

ХББЗАлба ОНӨҮГ

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын урьдчилгаа

    30,000,000

 ОНХО

2014

Урьдчилгаа

233

9-Dec

Эрдсанбар ХХК

Гэр хорооллын дулааны шугамыг өргөтгөн шинээр ус дулаан дамжуулах төв барьж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн хэгэлэгчдийн дулааны хангамжийг сайжруулах ажлын зураг төсөл боловсруулах

    67,961,919

 ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

234

9-Dec

Бодит чадал ХХК

Дэнж багийн 35/6 кВ-ын ЦРП-8 дэд станцыг өргөтгөх

    23,255,687

 ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

235

10-Dec

Мөнгөн хөндий ХХК

Бурхан багшийн сэрэг дүрийн гагнуур, бэхэлгээ өнгөлгөө хийх

      6,066,711

 ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

236

12-Dec

Орхон азза төхк

Хабитат хорооллыг Эрдэнэ багтай холбох 1.8 км хатуу хучилттай авто зам

  214,417,519

 ОНХО

2014

Хүлээж авсан

237

15-Dec

Үйзэн өргөө ХХК

ҮЭХ-ны бүсийн сургалтын төвийг түшиглэн “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, мэдээлэл сурталчилгааны төв” байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

    49,609,500

 ОНХО

2014

Хүлээж авсан

238

15-Dec

Тэргэн нүүр ХХК

ХХААЖДҮГ-ын агропаркийн засвар

    16,733,066

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

239

17-Dec

Виллкон ХХК

Уртбулаг багийн Иргэний танхим, хурлын байрны засварын зураг төсөл

      4,000,000

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

240

22-Dec

Их мичид ХХК

АЗДТГ-ийн өрөөнүүдийн хаалга солих зардал

    14,980,000

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

241

22-Dec

Медко өргөө ХХК

Автобусны зогсоолын өргөтгөл шинээр байгуулах

    17,918,179

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

242

22-Dec

Булган АЗЗА ТӨХК

Хантай, Залуучуудын гудамж, БОЭТөвийн баруун талын автозамын өргөтгөл шинэчлэлт

  152,323,893

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

243

22-Dec

Хан аттрибут ХХК

"Наран" цогцолбор сургуулийн их засвар

    96,518,116

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

244

23-Dec

Д.Баатар

БОЭТ-ийг алсын түргэн тусламжийн автомашинаар хангах

    34,400,000

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

245

23-Dec

Ноёдын туурь ХХК

Хабитат хорооллын цэвэр, бохир ус

    29,389,958

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

246

23-Dec

Түмэн наст тулга ХХК

Нутгийн удирдлагын ордонд цахим самбар байрлуулж ажиллуулах

      2,500,000

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

247

23-Dec

Сетунари ХХК

БОЭТ-ийн бактерлоги ариутгалын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, шинээр худалдан авах

    49,812,500

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

248

23-Dec

Монгол бест өннури ХХК

Уурхайчин багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах газар шинээр байгуулах

    14,244,580

ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

249

23-Dec

Богатырь ХХК

Нутгийн удирдлагын ордны спорт заалны засвар

    63,610,504

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

250

23-Dec

Хараа сүмбэр ХХК

Баян булаг багийн 1.3 км хатуу хучилттай авто замын дутуу санхүүжилт

      4,877,439

ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

251

25-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

    64,076,971

ОНХО

2014

Хүлээн авсан

252

25-Dec

ХББЗАлба ОНӨҮГ

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын урьдчилгаа

    41,617,651

ОНХО

2014

Хүлээн авсан

253

30-Dec

Лэндтест ХХК

Орхон аймагт шинээр барих Хүүхдийн эмнэлэг, Уурхайчин багт баригдах Өрхийн эмнэлэг, Даваат багт баригдах сургуулийн цогцолборын барилгын инженер геологийн судалгааны ажил

      6,720,000

ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

254

30-Dec

Сэцэд ХХК

Орон сууцны 1 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

  123,388,000

ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

17

9-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

         436,144

БО

2014

Хүлээн авсан

18

25-Dec

Виллкон ХХК

Хотын ногоон бүсэд амралт, чөлөөт цагийн бүс “Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн”-ийн зураг төслийг боловсруулах, иргэд ААН-ийн оролцоог дэмжиж хамтран  ажиллах

    24,681,542

БО

2014

Хүлээн авсан

19

25-Dec

Олз мандал ХХК

Баян-Өндөр уулыг хашаажуулах

    19,393,719

БО

2014

Хүлээн авсан

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-03-13 1604
Орон нутгийн төсвийн орлого, зарлагын 2015 оны 02-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 2-р сарын зарлагын гүйцэтгэл Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 2-р сарын ...

2014-02-10 2373
Орон нутгийн байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2014 оны 1 сар

0 НИЙТ ДЇН 2 Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл 3 Їїнээс банкин дахь харилцах дансны эхний ...

2016-12-22 2604
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ 12-Р САР

Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 12-р сар

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 44

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 43

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 37

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 44

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 333

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 263

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 91

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 74

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.172.135.8
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 9 Онлайн
  • 626 Өнөөдөр
  • 1238 Өчигдөр
  • 626 Долоо хоногт
  • 21239 Сүүлийн сард
  • 6516625 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар