12-р сарын санхүүжилт

 

 

12-р сарын санхүүжилт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

4-Dec

МЦХ ТӨХК

Жаргалант суманд өндөр хурдны шилэн кабель суурьлуулах зардал

      8,807,813

 ЭСАН

2014

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар

50

4-Dec

Зориг дархан ХХК

7 а хороололд баригдах кино театрын барилгын ажил

    68,969,998

 ЭСАН

2014

Гүйцэтгэлээр

51

9-Dec

ЭПО ХХК

Хүүхдийн ордны бөх, боксын дугуйлангийн өрөөний агааржуулалтын системийг засварлах

      1,338,110

 ЭСАН

2013

Хүлээн авсан

52

9-Dec

МЦХ ТӨХК

Жаргалант суманд өндөр хурдны шилэн кабель суурьлуулах зардал

    31,630,298

 ЭСАН

2014

Хүлээн авсан

53

23-Dec

БУЭГ ХХК

Хот тохижуулах газрын автогражийн барилгын засвар

    63,544,851

 ЭСАН

2014

Гүйцэтгэлээр

54

24-Dec

Модон хур ХХК

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэг цэгийн үйлчилгээг зохион байгуулж үйл ажиллагааг эхлүүлэх

    11,682,000

 ЭСАН

2014

Гүйцэтгэлээр

6

23-Dec

Хараа сүмбэр ХХК

Баянбулаг багийн 1.3 км хатуу хучилттай авто зам

    23,023,444

ЗСан

2014

Гүйцэтгэлээр

68

1-Dec

Хүү торгууль

Хөрөнгийн бэлийн илүү олгосон санхүүжилтийн акт

      2,627,700

ОНХС

2014

Актаар

69

8-Dec

Арина коммуникэйшн ХХК

Хотын камержуулалтыг нэмэгдүүлэх

  109,434,877

ОНХС

2014

Гүйцэтгэлээр

70

8-Dec

Шинжүү ХХК

Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах

      6,029,411

ОНХС

2014

Хүлээн авсан

71

9-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

    82,400,574

ОНХС

2014

Хүлээн авсан

72

22-Dec

Нью Эрхэм ХХК

Орон сууцны 6-19-1,5-5-2,5-11-3-р блокийн дээвэр

      7,982,086

ОНХС

2014

Хүлээн авсан

73

25-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

      3,306,477

ОНХС

2014

Хүлээн авсан

221

2-Dec

ХНЯ ХХК

ССАЖГазрын буудлагын клубын засвар

      8,321,812

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

222

3-Dec

Эрдэнэт ус ДТС ОНӨХК

Захирагааны 3-р байрны подволын ЦНБайгууламж ОНӨҮГ-н ажилчдын өрөөний засвар

    24,955,645

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

223

3-Dec

Сууц трейд ХХК

11-р цэцэрлэгийн хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах агуулах барих

    13,275,482

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

224

5-Dec

Монгол бест өннури ХХК

Оюут багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах газар шинээр байгуулах

    46,467,180

 ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

225

5-Dec

Өлзий хутгийн наран ХХК

Орон сууцны 2 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

  162,398,931

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

226

5-Dec

Өлзий хутгийн наран ХХК

Орон сууцны 2 хорооллын доторхи авто замын нэмэлт ажил

    23,665,931

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

227

5-Dec

Өлзий хутгийн наран ХХК

Хот доторх авто замын нөхөөс

  189,707,384

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

228

8-Dec

Аж оргилд ХХК

"Тус дэм" төвийн тоног төхөөрөмж, эд хогшил

    11,599,650

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

229

8-Dec

Орхонконструкшн ХХК

Баян-Өндөр сумын сургуулийн барилгыг хүчитгэх бэхэлгээ хийх, дээврийн засварын ажлын зураг төсөл боловсруулах

      2,360,000

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

230

8-Dec

Орхон АЗЗА ХХК

Орон сууцны 6 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

  112,528,071

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

231

8-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

    43,101,563

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

232

9-Dec

ХББЗАлба ОНӨҮГ

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын урьдчилгаа

    30,000,000

 ОНХО

2014

Урьдчилгаа

233

9-Dec

Эрдсанбар ХХК

Гэр хорооллын дулааны шугамыг өргөтгөн шинээр ус дулаан дамжуулах төв барьж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн хэгэлэгчдийн дулааны хангамжийг сайжруулах ажлын зураг төсөл боловсруулах

    67,961,919

 ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

234

9-Dec

Бодит чадал ХХК

Дэнж багийн 35/6 кВ-ын ЦРП-8 дэд станцыг өргөтгөх

    23,255,687

 ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

235

10-Dec

Мөнгөн хөндий ХХК

Бурхан багшийн сэрэг дүрийн гагнуур, бэхэлгээ өнгөлгөө хийх

      6,066,711

 ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

236

12-Dec

Орхон азза төхк

Хабитат хорооллыг Эрдэнэ багтай холбох 1.8 км хатуу хучилттай авто зам

  214,417,519

 ОНХО

2014

Хүлээж авсан

237

15-Dec

Үйзэн өргөө ХХК

ҮЭХ-ны бүсийн сургалтын төвийг түшиглэн “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, мэдээлэл сурталчилгааны төв” байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

    49,609,500

 ОНХО

2014

Хүлээж авсан

238

15-Dec

Тэргэн нүүр ХХК

ХХААЖДҮГ-ын агропаркийн засвар

    16,733,066

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

239

17-Dec

Виллкон ХХК

Уртбулаг багийн Иргэний танхим, хурлын байрны засварын зураг төсөл

      4,000,000

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

240

22-Dec

Их мичид ХХК

АЗДТГ-ийн өрөөнүүдийн хаалга солих зардал

    14,980,000

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

241

22-Dec

Медко өргөө ХХК

Автобусны зогсоолын өргөтгөл шинээр байгуулах

    17,918,179

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

242

22-Dec

Булган АЗЗА ТӨХК

Хантай, Залуучуудын гудамж, БОЭТөвийн баруун талын автозамын өргөтгөл шинэчлэлт

  152,323,893

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

243

22-Dec

Хан аттрибут ХХК

"Наран" цогцолбор сургуулийн их засвар

    96,518,116

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

244

23-Dec

Д.Баатар

БОЭТ-ийг алсын түргэн тусламжийн автомашинаар хангах

    34,400,000

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

245

23-Dec

Ноёдын туурь ХХК

Хабитат хорооллын цэвэр, бохир ус

    29,389,958

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

246

23-Dec

Түмэн наст тулга ХХК

Нутгийн удирдлагын ордонд цахим самбар байрлуулж ажиллуулах

      2,500,000

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

247

23-Dec

Сетунари ХХК

БОЭТ-ийн бактерлоги ариутгалын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, шинээр худалдан авах

    49,812,500

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

248

23-Dec

Монгол бест өннури ХХК

Уурхайчин багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах газар шинээр байгуулах

    14,244,580

ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

249

23-Dec

Богатырь ХХК

Нутгийн удирдлагын ордны спорт заалны засвар

    63,610,504

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

250

23-Dec

Хараа сүмбэр ХХК

Баян булаг багийн 1.3 км хатуу хучилттай авто замын дутуу санхүүжилт

      4,877,439

ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

251

25-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

    64,076,971

ОНХО

2014

Хүлээн авсан

252

25-Dec

ХББЗАлба ОНӨҮГ

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын урьдчилгаа

    41,617,651

ОНХО

2014

Хүлээн авсан

253

30-Dec

Лэндтест ХХК

Орхон аймагт шинээр барих Хүүхдийн эмнэлэг, Уурхайчин багт баригдах Өрхийн эмнэлэг, Даваат багт баригдах сургуулийн цогцолборын барилгын инженер геологийн судалгааны ажил

      6,720,000

ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

254

30-Dec

Сэцэд ХХК

Орон сууцны 1 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

  123,388,000

ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

17

9-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

         436,144

БО

2014

Хүлээн авсан

18

25-Dec

Виллкон ХХК

Хотын ногоон бүсэд амралт, чөлөөт цагийн бүс “Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн”-ийн зураг төслийг боловсруулах, иргэд ААН-ийн оролцоог дэмжиж хамтран  ажиллах

    24,681,542

БО

2014

Хүлээн авсан

19

25-Dec

Олз мандал ХХК

Баян-Өндөр уулыг хашаажуулах

    19,393,719

БО

2014

Хүлээн авсан

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2020-09-29 2371
ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН ТАЙЛАН

Олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдээс орон нутгийнхаа төсөвт 2019 онд хүлээн авсан татвар, ...

2014-05-22 2434
Засаг даргын Тамгын газрын 2013 оны төсвийн тайлан

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ Кассад байгаа бэлэн мөнгө Жижиг ...

2016-06-15 1647
Эрх бүжинхэн цэцэрлэгийн 2015 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт

2015 оны 12-р сараас 2016 оны 1-р улирал хүртэлх санхүүгийн үйл ажиллагаанд 10 хоногийн хугацаанд Санхүүгийн ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 260

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 222

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 115

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 61

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 48

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 409

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 77

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 65

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 409

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 260

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 222

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 115

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 77

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 65

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 64

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 61

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 48

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.95.131.146
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 41 Онлайн
  • 415 Өнөөдөр
  • 23349 Өчигдөр
  • 23764 Долоо хоногт
  • 511364 Сүүлийн сард
  • 5491039 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  968

Facebook

Цаг агаар