ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС 2014 оны 11 сарын 03-наас 07

1. Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил
Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу ХАА-н өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаарх тайлан, намрын ургац хураалтын эцсийн мэдээг нэгтгэн гаргалаа. Аймгийн хэмжээнд өвөлжилт, хаваржилтын  бэлтгэл ажил 97,8 хувьтай байна.
   Өнгөрсөн 7 хоногт аймгийн Засаг дарга, ҮЭХ, АОЭХ-ны 3 талт хамтын хэлэлцээрийн биелэлт, “Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилт, МАА-н өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлын талаарх тайлан, 2014 онд аймгийн Засаг даргын захирамжаар авсан санхүүжилтийн баримт зэргийг аймгийн ЗДТГ-т, байгууллагын ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тайланг Аудитын газарт тус тус хүргүүлэв.
   Энэ онд нийт  4689,53 га-д тариалалт хийснээс 10 сарын 31-ны байдлаар 4670,33 га–аас 19742,4 тн ургац хураан авч гүйцэтгэл 99,6 хувьтай байна.  3720 га-д үр тариа тариалснаас 3720 га-аас 12012 тн буюу га-аас 32,3 цн авч гүйцэтгэл 100 хувьтай байна. Үүнээс: улаан буудайн  1530 га-г ангилан хадалт хийж, 3547 га улаан буудайг шууд хурааж 11802.2 тонн буюу  га-аас 33.3 цн,  овъёос 130,2 га-аас 160.2, тонн, арвай 20,8 га-аас 18 тн,  хөх тариа 10 га-аас 22.5 тн, бог будаа 12 га-аас 9,9 тн, төмс  327,2 га-д тариалснаас 327,2 га-аас 3195,8 тонн буюу га-аас 97,67 цн, хүнсний ногоо  270,13 га-д тариалснаас  270,13 га-аас 4156,8 тонн буюу га-аас 153,88 цн, тэжээлийн ургамал 195 га-д тариалснаас 195 га-аас 262 тн буюу  га-аас 13,4 цн, тосны ургамал 158 га-д тариалснаас 158-аас  115 тонн буюу га-аас 7 цн-ийг тус тус хураагаад байна. Үр тарианы  99,6 хувь, төмсний 100 хувь, хүнсний ногооны 100 хувь, тэжээлийн ургамлын 100  хувь, тосны ургамал 100 хувь  тус тус хураагаад байна. Ургац хураалтын ажил бүрэн дууслаа.
   Одоогийн байдлаар нийт 11802,2 тн улаан буудай борлуулаад байна. Үүнээс өөрийн үрэнд 828 тн, тэжээлд 757,7 тн, ТЭДСанд 480,9 тн, гурилын үйлдвэрүүдэд 9735,7 тн буудайг тус тус борлуулсан.
   ҮХААЯ-нд 7 хоног бүрийн 1,3,5 дахь өдрүүдэд гурилын үйлдвэрт татан авсан буудайн мэдээ, 4 дэх өдөр гурил үйлдвэрлэлт, борлуулалтын мэдээг тус тус гарган хүргүүлж байна. Энэ оны 11 сарын 06-ны өдрийн байдлаар Алтан тошлой, Хос тав, Сүмийн нуга, Эрдэнэт гурил, Хантай баян ХХК-ууд улаан буудай 29907.9 тн, хөх тариа 2056.5 –ийг өөрийн үйлдвэртээ татан авч дээд гурил 1374.7 тн, I гурил 7762.65 тн,  II гурил 2041.23 тн, хөх тариан гурил 650.12 тн-ийн үйлдвэрлэж, дээд гурил 1219.98 тн, I гурил 6779.965 тн, II гурил 1896.18 тн, хөх тариан гурил 118.5 тн-ийг борлуулж, дээд гурил 154.72 тн, I гурил 982.68 тн, II гурил 145.04 тн, хөх тариан гурил 531.5 тны үлдэгдэл нөөцтэй байна. Үйлдвэрээс гарч буй улаанбуудайн дээд гурил 910 төг, I гурил 790 төг, II гурил 570 төг, хөх тариан гурил 800 төгрөгийн үнэ ханштай байна.
  Намрын ургац хураалт дууссантай холбогдуулан ургац хураалтын мэдээг эцэслэн ХБХ болон ҮХААЯ-нд хүргүүлэв.
  Жаргалант сумын Хангалын голын боомтыг сэргээн засварлах ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах комисст ажиллан, уг боомтын барилгын гүйцэтгэлд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, ашиглалтад хүлээн авлаа.
   Лейкоз өвчний шинжилгээнд  19100 дээжинд шинжилгээ хийсэн. Гүйцэтгэл  76,4 хувь  байна.
Шүлхийн тандалт шинжилгээг хийж гүйцэтгэл, сорилтын дүнг Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторид хүргүүлэв.
  2004-2014 онд хийж гүйцэтгэсэн бруцеллёзын шинжилгээний дэлгэрэнгүй тайлан, лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээний судалгааг УМЭАЦТЛабораторид албан тоотоор хүргүүлэв.
Жаргалант суманд 2013 оны 3 сард гарсан үхрийн хорт салст халуурал өвчний нөхөн олговорыг олгох аймгийн Онцгой комиссын хуралд оролцов.
  Стандарт хэмжилзүйн газрын итгэмжлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Д.Удвал лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооноос өгсөн үүрэг удирдамжийн дагуу шалгалт хийж, зөвлөгөө зөвлөмж өгөв.
   Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори шинжилгээнд 3 иргэний 6 дээжинд  шинжилгээг хийж дүнг хүргүүлсэн. Шинжилгээгээр хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлаа алдсан, шаардлага хангаагүй дээж илрээгүй байна.

    Ирэх 7 хоногт
•    Аймгийн засаг даргын 2013 оны А/270 тоот захирамжаар батлагдсан эрчимжсэн мал аж ахуй болон зоорь хүлэмжийн аж ахуйг дэмжих журмын шаардлага хангасан иргэд аж ахуйн нэгжийг шалгаруулах
•  2015 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэх ажлын жагсаалтад санал өгөх
•  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг жилийн эцсийн хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр гаргаж ирэх оны үндсэн чиглэлд тусгах саналын хамт  ХБХ-т хүргүүлэх
•  Лейкоз өвчний шижигтэй гарсан шинжилгээнүүдийг баталгаажуулахаар УМЭАЦТЛ-т хүргүүлэх
•   Итгэмжлэлийн хүрээний лабораторийн журмуудыг боловсруулах
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Czuhkk tbgjlm

Otxpjx bdxwwd male ed pills gambling casino pills for erection Owyef

Огноо:2020.09.14

Qctscn sopbrv

Bwzrsc pxojif tetracycline brand name best real casino online generic sildenafil reviews Lnvwz

Огноо:2020.08.26

Qfwmej ftqfom

Cgikmf nahkhs viagra cost gambling casino viagra buy Pfbvs

Огноо:2020.08.19

Iaehds tgslcc

Gzmfmx umouvp casino games online chumba casino casinos online Szhks

Огноо:2020.08.08

Msfykt rbkbjy

Ylchqs befmtj online casino games best online pharmacy red dog casino Dhftj

Огноо:2020.06.27

Ujhaml kjovar

Wjifob neifhn canada online pharmacy pharmacy online

Огноо:2020.06.11

Pokdky peumvk

Pjqdpr nqfqcy Viagra overnight shipping walmart pharmacy

Огноо:2020.06.06

Eudysp wxxjbj

Llrhsa fdsfdp generic viagra for sale cialis price walgreens

Огноо:2020.05.28

Mfjgom sfugoi

Chcibx swcrng Viagra order cialis price walgreens

Огноо:2020.05.11

Emwusi dihifb

Synwgg rsdkst Sales cialis cialis price costco

Огноо:2020.04.22

Холбоотой мэдээлэл

2017-01-20 3891
БНСУ-ТАЙ ХАМТАРЧ ЭРДЭНЭТ ХОТОД ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ БАРИНА

Шихэн хотын төлөөлөгчид энэ сарын 19-нд манай хотод ажиллалаа.

2016-03-25 951
СТАНДАРТЫН СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА БОЛЛОО

"Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад мөрдөх стандартууд” сэдэвт сургалт сурталчилгааны ажлыг 2016 ...

2013-11-13 2851
Номын баярын аян явагдлаа

Аймгийн ХГБХХ, Боловсролын газар, Номын төв хамтран “Номын баярын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

 

📝Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан билээ. 📜Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуули

2020-09-15 683

ЭМНЭЛЭГ, ЦАГДАА, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2020-09-15 478

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-09-11 302

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-09-14 279

17:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСЫГ ХЯЗГААРЛАЛАА

2020-09-11 265

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЁС ЗҮЙН ЦАХИМ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ БАЙНА

2020-09-11 238

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛЛҮҮДТЭЙ УУЛЗЛАА

2020-09-15 237

МЭНДЧИЛГЭЭ

2020-09-11 158

КАНАД УЛСЫН ЭЛЧИН САЙД ЭРДЭНЭТ ХОТОД АЖИЛЛАЛАА

2020-09-15 158

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГТ ОДООГИЙН БАЙДЛААР 2014 ИРГЭН ХАМРАГДААД БАЙНА

2020-09-14 152

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.92.74.105
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 24 Онлайн
  • 1326 Өнөөдөр
  • 2555 Өчигдөр
  • 12563 Долоо хоногт
  • 86195 Сүүлийн сард
  • 2732873 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  786

Facebook

Цаг агаар