Хөдөлмөрийн хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ /2014.10.27-31/

•    Энэ хугацаанд 10 албан бичиг хүлээж авч 15 албан бичгийн хариуг холбогдох газруудад хүргүүллээ. 4 албан бичгийг шийдвэрлэсэн. Өргөдөл 1 ирж шийдвэрлэсэн.
•    Одоогийн байдлаар 16 ажил олгогчоос 25 ажлын байранд 51 ажилтан авах захиалга нээлттэй байна. Ажлын байрны захиалгын дагуу хүчингүй зарыг хаасан. Шинээр 429 ажил олгогч бүртгүүлсэн. идэвхтэй ажил хайгч 32 иргэнийг бүртгэсэн. 117 иргэн зуучлагдсан.
•    Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд: Баянцагаан багийн иргэн Ж.Гантулга “Багийн гэр хорооллын гудамж болон хаалганы дугаарыг хаягжуулах” төсөл ирүүлснийг судалж багийн ажилгүй иргэдийг хамруулж 21 хоногт ажлыг гүйцэтгэхээр гэрээ байгууллаа.
•    Аж Ахуй Эрхлэлтийг Хөгжүүлэх Хөтөлбөрийн хүрээнд: Жижиг зээлд хамрагдахыг хүссэн 2 иргэний материалыг судалж тодорхойлолт гаргав.
•    Эзэнтэй монгол хөтөлбөрийн хүрээнд: Хөтөлбөрийн хүрээнд Цагаанчулуут, Булаг багуудад хийгдсэн Нийтийг хамарсан ажлын тайланг хүлээн авч хянаж санхүүд шилжүүлсэн. “Унаган байгаль” нөхөрлөл, “Тэнүүн ногоон” ТББ, Сум дундын ойн анги ОНӨҮГазруудын энэ онд хийгдсэн ажлын гүйцэтгэлийг үзэж хянаж хийсэн.
•    Ахмад настны зөвлөх үйлчилгээ төслийн хүрээнд:  Хөтөлбөрийн явц хэвийн явагдаж байна.
•    Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд: Хөтөлбөрийн явц хэвийн явагдаж байна.
•    Шуурхай ажлын төлөвлөгөөний дагуу  Аж ахуй нэгжийн судалгаагаар явлаа.
•    Ажил Мэргэжлийн Чиг Баримжаа Олгох үйлчилгээнд энэ долоо хоногт  27 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн. 1425 зөвлөгөөнд хамрагдсан иргэдийг мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлээ.
•    МСҮТ-д суралцаж байгаа Хөгжлийн бэрхшээлтэй 15 иргэнд бүлгийн зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн.
1.    Нийгмийн даатгалын орлого бүрдэлтийн талаар :

•    2014 онд 62187,7 сая төгрөгийг Нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлж орлого бүрдүүлэхээс өнөөдрийн байдлаар 44,572,1 сая төгрөгийн  орлого оруулж төлөвлөгөө 99.2%  байна. 2014 оны 10 дүгээр сарын 30-ны байдлаар авлага 2,5 тэр бум  төгрөг , 24 ААН-ийн актын төлбөр зөрчил 3,3 сая төгрөгийн авлагатай байна, 1854 ААНБ-ыг Нийгмийн даатгалд хамруулан ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийг хянаж. Шинээр 2 ААНБ бүртгэсэн. СДД-д шинээр 32 хүн хамруулсан.  10 ААНБ-д албан шаардлага хүргүүлсэн. 72 байгууллагын данс хаасан.

 2 .  Эрүүл мэндийн даатгалын талаар :

•    Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд 4.2  сая төгрөг төвлөрч өссөн дүнгээр 136.5 сая төгрөг бөгөөд 137.9 хувийн биелэлттэй байна.
•    Эрүүл мэндийн даатгалд 12160 хүн хамрагдаж, өссөн дүнгээр  аймгийн хэмжээнд 92381 хүн хамрагдаад байна.
•    Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 197 хүн 73.3 сая төгрөгийн тэтгэмж авч өссөн дүнгээр 9481 хүнд  2782.8 сая төгрөгийг олголоо.
•    ЭХМКомиссын хурлаар 67  хүний ХЧА-ны хувь сунгах, цуцлах, нөхцөл өөрчлөх асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэв.
•    ЭМД-д ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй 256 хүн шинээр хамруулж өссөн 6727 дүнгээр  0-16 хүртэлх насны 7225 хүүхэд шинээр хамрагдаж өссөн дүнгээр 30849 малчин шинээр 21 хүн даатгуулж өссөн дүнгээр 807 нийт өссөн дүнгээр ЭМД-д  91504 хүн хамрагдаад байна.¬
•    Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах 7 хүний өргөдөл хүлээн авч баазад шивж 29 хүний 9.3 сая төгрөгийн тэтгэмж олголоо.
•    Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, сувилал эмийн сангуудад ЭМД-ын сангаас олгох 6345.2 сая төгрөгийн нэхэмжлэлтэй материалыг хянаж холбогдох дансанд шилжүүлсэн.
•    Архивын лавлагаагаар 29 хүнд үйлчилж шимтгэл төлсөн болон лавлагаа, эрх үүсээгүй бичиг, ААНБ-уудад тодорхойлолт гаргаж өгсөн.
 3 .Үйлчилгээний талаар :
           Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулахаар  нийт 16954 иргэний баримт материалыг бүртгэн ажилласан байна. 10615 иргэний батламж буюу баталгаажилтын хуудас эзэддээ очсон. 3080 иргэний баталгаажилтын хуудас буюу, тараах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.. Нийт 13960 иргэний баталгаажилтын хуудас ирээд байна.
•    Шинээр 60 иргэн тэтгэвэр тогтоолгох материалаа ирүүлж, шийдвэрлэв.
•    683 баталгаажилтын хуудас ирснээс 112 хүний баталгаажилтын хуудас тараагдаад байна.
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2020-07-01 623
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Уг үйл ажиллагаанд 20 гаруй байгууллагын 100 гаруй төрийн албан хаагч цахимаар хамрагдлаа.

2016-09-15 2152
Бурхан багшид алт өргөх ажил удахгүй дуусна

Аймгийн Засаг даргын дэд бүтэц, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн орлогч С.Батжаргал явц нь удааширсан, ...

2015-05-08 1816
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас жил бүрийн дөрөвдүгээр сарын 28-ныг “Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

 

НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЭМЧ НАРТАЙ ГЭРЭЭ ХИЙЖ ОРОН НУТАГТАА АЖИЛЛУУЛАХААР БОЛЛОО

2020-09-29 32

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2020-09-29 4

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшишчдийн тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн хүснэгт

2020-09-29 24

ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН ТАЙЛАН

2020-09-29 12

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2020-09-29 9

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2020-09-29 10

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2020-09-29 7

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2020-09-28 42

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

2020-09-28 15

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020-09-28 37

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.216.28.250
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 13 Онлайн
  • 113 Өнөөдөр
  • 3235 Өчигдөр
  • 7029 Долоо хоногт
  • 101051 Сүүлийн сард
  • 2747729 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  788

Facebook

Цаг агаар