МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

 

Хэлтсийн нэр

Хийгдсэн ажил

Хугацаа

1

Дэд бүтэц, байгаль орчин, уул уурхайн хяналтын хэлтэс

Тээвэр, авто зам

- МХГазрын даргын баталсан 14/272 дугаар удирдамжийн дагуу 2 обьектод зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ. Мөн даргын баталсан 14/07/030/166 дугаар удирдамжийн дагуу Орхон-АЗЗА” ТӨХК, “Сэцэд”ХХК, “ЭЭН” ХХК, Хараа Сүмбэр ХХК-д төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдэж байна. Үзлэг шалгалтаар 1,3 км хатуу хучилттай авто замын буталсан чулуун сууринд техникийн шаардлагад заасны дагуу шаардлага хангаагүй материал ашиглаж байсан зөрчлийг арилгууллаа. Буталсан чулуун суурийн ажил бүрэн дуусч авто замын хашлаганы ажил үргэлжлэн техникийн шаардлагын дагуу хийгдэж байна.

- “Орхон-АЗЗА”ТӨХК нь Эрдэнэ Хабитат чиглэлийн 1,8 км хатуу хучилттай авто замын 800 м газарт асфальтбетон хучилт хийсэн ба хяналтын хуудас 5.16.1 –р эрсдлийн үнэлгээ хийхэд бага эрсдэлтэй тогтоогдлоо. 5-р хорооллын доторхи авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил хийж буй “ЭЭН” ХХК-ний ажилд хяналт шалгалт хийхэд өргөтгөлийн хэсэгт шаардлага хангасан материал ашигласан боловч нягтруулалт бүрэн хийгээгүй, авто замын хашлагыг стандарт бус суулгасан талбайн цэвэрлэгээ хийгдээгүй байхад хучилт хийж байсан зэрэг зөрчил илэрсэн тул зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж ажиллалаа.

10.20-10.24

2

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтэс

Мал эмнэлэг

- Орхон аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/225 тоот захирамжийг  хэрэгжүүлэх зорилгоор  мал сүрэгт улсын нэгдсэн захиалгаар хийгдсэн  бруцеллёзын  вакцин тарих явцад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийлээ. Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний 8 нэгжийн анхан шатны бүртгэл, акт, цувааг шалгахад Мал эмнэлгийн намрын арга хэмжээнд бруцеллёзын вакцин 69700 толгой малд тарихаар төлөвлөсөн байснаас 69658толгой малд буюу 99,9 хувьтай гүйцэтгэсэн тухай дүгнэлт гаргаж Улсын Мал Эмнэлэг, Үржлийн Газарт хүргүүлэв.

- Махны үйлдвэрийн технологи, үйл ажиллагаанд хяналт хяналт тавин ажиллаж байна. Экспортын чиглэлийн 3 үйлдвэрт нийт адуу 5293 толгой,  үхэр 6484 толгойг нядлаж, 1,931.6тн адуу, үхрийн мах бэлтгэж, ОХУ-д мах экспорлож байна.

Орчны эрүүл ахуй:

- Үдийн цай хөтөлбөрийн хүрээнд хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр удирдамжтай шалгалтыг 16 сургуульд лаборторийн шинжилгээтэй хяналт шалгалт хийсэн ба хүнсний бүтээгдэхүүний ханган нийлүүлж буй 3 аж ахуйн нэгжийн шалгалаа. Шалгалтанд хамрагдсан сургуулиудын 9 буюу 56.2% нь хоол үйлдвэрлэлийн газар нь зориулалтын бус сургуулийн анги танхимыг стандартад нийцүүлэн засварлаж тохижуулсан байна. Нийтлэг илэрч буй зөрчлүүд нь хүнсний чанар аюулгүй байдалд тавих хяналт, хөргөгч, хөлдөөгчний температурыг өдөр тутам хянаж тэмдэглэл хөтлөөгүй, хортон шавьж, мэрэгчдээс урьдчилан сэргиилэх халдваргүйтгэл, шавьжгүйтгэлийг мэргэжлийн байгууллагаар улирал тутам хийлгэж бүртгэл хөтлөөгүй, хоол үйлдвэрлэлийн технологийн шат дамжлагыг нэг чигийн урсгалтай байхаар зохион байгуулаагүй байсан. Илэрсэн зөрчилтэй холбогдуулан 11 аж ахуйн нэгжид 88 заалт бүхий албан шаардлага бичиж, 2 иргэн 4 аж ахуйн нэгжид 260.0 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч торгуулийг 100% барагдууллаа.  Шалгалтанд хамрагдсан аж ахуй хэгжүүдэд бэлэн бүтээгдэхүүн хүрэлцэх гадаргуугаас эмгэгтөрөгч бичил биетэн илрүүлэх 108 арчдасны шинжилгээ авахад 18 арчдас буюу 16%-д нь E.CoIi илэрсэн байна. Аж ахуйн нэгжүүдийн үйлдвэрлэн борлуулж буй хоолны дээжнээс давхардсан тоогоор 12 дээж авч лабораторын шинжилгээнд хамрууллаа.

3

Санхүү, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтэс

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй

- Цагдаагийн газар, МХГ, Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба 3 байгууллага хамтран Орхон аймагт үйл ажиллагаа үйл явуулж байгаа  барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-дад хамтарсан хяналт шалгалтыг хийлээ. Хяналт шалгалтанд нийт 13 ААНБ хамрагдлаа. “Зоригдархан” ХХК, “Их хаадын цуваа” ХХК-д илэрсэн зөрчилтэй холбогдуулан МУ-ын ХАБЭА-н тухай хуулийн 36.4 заалтын дагуу 450,0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч захиргааны хариуцлага тооцлоо. Хяналт шалгалтын материал боловсруулж байна.

- Аймгийн Засаг даргын 2014.10.03-ны өдрийн А/521 захирамжаар Орхон аймагт 2013-2014 онд шинээр нээгдсэн 20-иос дээш ажилтантай ААНБ-дад Зохистой хөдөлмөрийн бодлогын хэрэгжилтэнд АҮЭХ, ХХ, МХГ, АЗДТГ хамтран хяналт шалгалтыг хийж байна. Хяналт шалгалтанд нийт 5 ААНБ хамрагдлаа.

 

4

Хилийн хяналтын хэлтэс

- Экспорт, импортын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй давхардсан тоогоор 17 аж ахуйн нэгжийн  6 нэр төрлийн 2718.7 тн бодис, бараа бүтээгдэхүүнийг хяналтанд  хамруулж,   4 хяналтын хуудсаар шалгасан.

- Нийт бүтээгдэхүүний 1852.3 тн буюу 64.1% нефтийн бүтээгдэхүүн, 315.1 тн буюу 11% химийн бодис, 335.8 тн буюу 12% зэс, молебедений баяжмал, 160 тн буюу 5.8% мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн,195 тн буюу 7.1% ургамлын гаралтай   түүхий эд бүтээгдэхүүн  тус тус эзэлж байна.

5

Хими-нян судлалын лаборатори

- Хими–хор судлалын лабораторид нийт 12 сорьцонд  44 үзүүлэлт /хүнсний бүтээгдэхүүний 11 сорьцонд 31 үзүүлэлт, ундны усны 1 сорьцонд 13 үзүүлэлт/-ээр  тодорхойлоход стандартын шаардлага хангаагүй сорьц илрээгүй.

- Нян судлалын лабораторид нийт 88 сорьцонд 113 үзүүлэлт/ хүнсний бүтээгдэхүүний  13 сорьцонд 13 үзүүлэлт, арчдасны 60 сорьцонд 60 үзүүлэлт, гоо сайхны бүтээгдэхүүний 5 сорьцонд 10 үзүүлэлт, ундны усны 10 сорьцонд 30 үзүүлэлт/-ээр тодорхойлоход арчдасны 13 сорьцонд E.Coli, ундны усны 3 сорьцонд нянгийн тоо зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс илүү илэрч тус тус эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй байна.

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2014-06-09 898
Монгол хэлний шалгалтаас хоцорвол бусад шалгалтаа өгөх боломжгүй

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл өнгөрсөн 2-р сарын 5-наас 4-25 хүртэл үргэлжилсэн бөгөөд энэ жил ...

2017-09-04 714
ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨЛГӨӨН БОЛЛОО

7 хоног бүрийн Даваа гараг бүр хуралддаг Орхон аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөлгөөн боллоо. Энэ удаагийн ...

2015-02-12 5958
“СУРГУУЛИЙН БҮС. ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА” MNS 6444 : 2014 СТАНДАРТЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэ стандартыг Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолоор ...

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.204.227.117
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 15 Онлайн
  • 3 Өнөөдөр
  • 1581 Өчигдөр
  • 3 Долоо хоногт
  • 3 Сүүлийн сард
  • 2359968 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  768

Facebook

Цаг агаар