Эрүүл мэндийн газрын 7 хоногийн мэдээ /2014.10.13-17/

•    Эрүүл мэндийн үйл ажиллагааны 2014 оны эхний 9 сарын байдлаар доголдож байгаа статистик үзүүлэлт цаашид анхаарч ажиллах талаар, Эрүүл мэндийн довтолгоо арга хэмжээний санхүүжилтийн тайлан , дүгнэлт, Бүтээмж , инновацийн талаар нэгдсэн шуурхайд мэдээлэл хийлээ.
•    ЭМГ-н вэб сайт  дээр ЭМС-н тушаал-40 , АЗД-ын захирамж-28 , ЭМГ-ын даргын А -84 тушаалуудыг  оруулж дуусгасан.
•    ЭМГ-ын шинэ санааны хайрцагны ажиллах журмыг боловсруулаад ЭМГ-ын удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна.
•    ЭМГ-ын төрийн үйлчилгээний ажиллагсдын 2014 оны 3-р улирлын ажлын үр дүн , гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийгдэв.
•    ЭМГ-ын ажиллагсдаас байгууллагын соёл, ажлын орчин сайжруулах чиглэлээр санал авч эрэмблэн хэрэгжүүлэхээр бэлэн болоод байна.
•    Хорт хавдрын судалгааг 2000-2013 оны байдлаар  гаргаж , дүгнэлт хийсэн.
•    Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд  эх хүүхдийн тандалтын мэдээ гаргаж хүргүүлэв.
•    Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн багаж тохог төхөөрөмжийн судалгааг гарган нэгтгэж  байна.
•    НҮБ-ын ХАС-ын залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Уянгаа БОЭТ-ын Өсвөр үеийн кабенитын үйл ажиллагаатай танилцав.
•    ЭМГ, БОЭТ, НДаатгал хамтран ЭМСалбарт ажиллаж байгаад тэтгэвэрт гарсан ахмадуудыг нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт хамруулах ажлыг 10 сарын 11-д зохион байгуулж, БОЭТ-н 12 нарийн мэргэжлийн эмч,6 сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн ажиллан  70 ахмад настанг хамруулсан байна.
•    Сувилахуйн сургуулийн 85 жилийн ой,  олон улсын сувилахуйн 3-р их хуралд аймгийн сувилахуйн төлөөлөл оролцож, Эмнэлэг сувилалын 1 илтгэл тавигдсан.
•    НХХэлтэс, ТВ10 телевизтэй  хамтран ахмад настанд зориулсан 3 дахь удаагийн сургалтыг эмийн хэрэглээ, зөв зохистой хооллолт, дасгал хөдөлгөөн сэдвээр зохион байгуулж, 40 ахмадыг хамрууллаа.
•    БОЭТ-н НҮЭМэндийн эмийн захиалгыг ЭМЯ-д хүргүүллээ. Мөн эм,эмнэлгийн хэрэгслийн тендерийн 2013-2014 оны гүйцэтгэл, 2015 оны захиалгыг Жаргалант сум, БОЭТ-с авч  ЭМЯ-д хүргүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
•    ЭМБ-уудын эмч нарын тамга, тэмдэг, гарын үсгийн баталгаажилтыг эмийн сангуудад хүргүүлсэн.
•    БОЭТ, сум, 11 ӨЭМТөвийн НҮЭМ-н ЖСА-н 3-р улирлын тайлан, 4-р улирлын захиалгыг авч нэгтгэлээ.
•    ЭМГ-ын ЭЧБагийн ээлжит хурал хуралдаж, анхан болон 2 дахь шатлалын эх хүүхдийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах санал, зөвлөмжийг ЭМБайгууллагуудад албан тоотоор хүргүүлэхээр боллоо.
•    АЗДЗөвлөлийн хурлаар болон Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлаар НХХ–ээс  ахмад настан, эмэгтэйчүүд , өсвөр үеийн асуудал оруулан хэлэлцүүлэхэд  сууж төлөөлөгчдөөс асуусан асуудалд хариу өглөө.   
•    БОЭТ дээр ротари клубээс нярайн тасагт амьсгалын аппарат , шүдний бор машин , дусал тохируулагч зэрэг багаж тоног төхөөрөмжийг ханган нийлүүлэх нээлтийн ажиллагаанд оролцлоо нээлтэнд аймгийн ИТХ дарга Мягмарсүрэн ИТХ төлөөлөгчид, Эрдэнэт ротари клубын гишүүд  оролцлоо.
•    Агаарын бохирдол бууруулах мастер төлөвлөгөөний хэрэгжилтыг БОГ хүргүүллээ.
•    Сэтгэцийн эрүүл мэндийн дэлхийн өдрөөр сэтгэцийн эмгэг, шизофрений өвчтэй иргэдийн тусламж үйлчилгээний тулгамдсан асуудлууд ба мансурал донтолтоос сэргийлэх , сэтгэцийн эмгэгтэй иргэдийг нийгэм хамт олон дунд нийгэмшүүлэх ба нөхөн сэргээх эмчилгээ хийх талаар сэтгэл зүйн зөвлөлгөө өгөх төвүүдийн хамтбн ажиллагаа сэдвээр фокус ярилцлага зохион байгууллаа ярилцлагад БОЭТ –ын сэтгэцийн эмч нар  Оюу , Катарсис, Биндэръа -Од  зэрэг эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нар орлцлоо, мөн сэтгэцийн эмгэгтэй иргэдийн ар гэрийнхэнд зориулсан сургалт хйигдлээ. 
•    ЭМДовтолгоо 21 дадалын хяналтыг Нийцэл, Үйлс бадрах , Анхны оч , Гэрэлт  мандах ,Энхжин мандарваа зэрэг  6 өрхийн эмнэлэгт хийсэн ба үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх ,санхүүгийн болон тайлан бичих  аргазүйн зөвлөлгөө өгсөн байна
•    Бага насны хүүхдийн хоололт тэжээллэг хоол хүнсний хэрэглээ сэвдээр сургууль цэцэрлэг болон ортой эмнэлгүүдийн эмч нарт   НЭМҮХ , ЭМГ –ын ХАБАХМ 2 өдрийн сургалт явууллаа цэцрлэгийн няравууд ба үдийн цай хөтөлбөрт хамрагддаг сургуулиудын няравуудад 3 өдрийн  сургалт явууллаа мэдлэгийн түвшин 20% ахисан үзүүлэлттэй  байна .
•    ДЦС ажилчдад ЭМД  21 дадлаар ЭММСС арга хэмжээ зохон байгуллаа.
•     НХҮ төвтэй хамтран ахмад настанд эрүүл хоололтоор сургалт зохион байгууллаа.
•    14-р сургууль дээр 8 дугаар ангийн 28 хүүхдэд халдварт өвчнөөс сэргийлэх гар угаах КТ дэлгэцийн  донтолтоос сэргийлэх чиглэлээр сургалт хйигдлээ.
•    ТТӨ–нөөс сэргийлэх аудио  хурал ХӨСҮТ–өөс хийлээ. томуугийн өвчлөл амб үзлэгийн 2,5 % эзлэж байна. ЭМС эмч сувилагч нар томуугийн вакцинд 179 хүн хамрагдсан .
•    Гар угаах дэлхийн өдрийн арга хэмжээний нэгдсэн удирдамж, хөтөлбөрийг  салбарын байгууллага  болон БСГ хүргүүллээ 7 хоногийн аян зарлан сургууль цэцэрлэгүүд  хэрэгжүүлж байна .
•    НДГ хамтран эрүүл мэндийн даатгалтай иргэдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний чиглэлээр НХӨ –т хамтран оролцож эрүүл мэндийн довтолгоо21 дадал , ХБӨ –нөөс сэргийлэх ,БЗДХ –аас сэргийлэх чиглэлээр хамтарсан мэдээлэл сургалтыг  явууллаа.
•     Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран хийж байгаа ажлуудын талаар хэвлэлийн мэдээ өглөө Эбола вирусын халдварын талаар ,  Оюутан залуучуудын дунд хийсэн гар утас ,  кт хэрэглээний судалгаа, КТ,дэлгэцийн донтолтоос урьдчилан сэргийлэх нь  шууд нэвтрүүлэг, ЭМДовтолгоогоор ТВ -10 –аар нэвтрүүлэг , гэр хорооллын агаарын бохирдолыг бууруулах  талаар ЕТ телевизээр шийдэл нэвтрүүлгүүдээр  иргэдэд мэдээлэл өгч ажилалаа .  
•    Дэлхийн хүнсний өдөрт зориулан  зохион байгуулах үйл ажиллагааны хөтөлбөр гарсан ДЗОУБ хамтран хэрэгжүүлнэ.
Нэгтгэсэн: Даргын Туслах Г.Үүрийнтуяа
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2015-05-18 1451
Орхон аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын “Эрүүл хөрс-эрүүл хүнс” сарын аяны 7 хоногийн мэдээ

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар нийтийн хоолны 9 газарт шалгалт хийсэн. Лабораторийн шинжилгээтэй хийлээ. ...

2017-05-25 3976
260 САЯ ТӨГРӨГИЙГ ХҮҮГҮЙ, БАРЬЦААГҮЙ “ИТГЭЛИЙН ЗЭЭЛ” ОЛГОХОД ЗАРЦУУЛНА

Одоогоор Эмч, Багш, Чөлөөт цагийн талбай, Эрдэнэтчүүд Эрдэнэтчүүддээ хайртай, Ач санах, Ус дэд хөтөлбөрийг ...

2014-09-01 1972
Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын дарга В.Сумъяасүх 1-р сургуулийн нээлтэд оролцов

Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын дарга В.Сумъяасүх 1-р сургуулийн нээлтэд оролцов

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.231.220.225
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 8 Онлайн
  • 352 Өнөөдөр
  • 2152 Өчигдөр
  • 2504 Долоо хоногт
  • 62511 Сүүлийн сард
  • 2346579 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  768

Facebook

Цаг агаар