Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй чиглэлээр: 2014 оны 09 сарын 29-нөөс 10 сарын 03

 

д/д

 

Мэдээллийн агуулга

 

Мэдээлэл

 

 

 

1

 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Аймгийн Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн газраас 2014 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр Амарын талбайд “Нээлттэй хаалга”-ны өдрийг зохион байгууллаа. Уг өдөрт ҮХААГазрын дарга, хэлсийн дарга нар, холбогдох мэргэжилтнүүд, малын эмч нар оролцлоо.

            Нээлттэй хаалганы өдрөөр Орхон аймгийн нийт иргэд, хөдөлмөрчид,  газар тариалан эрхлэгчид, өрхийн тариалан эрхлэгчдийн өмнө тулгамдсан асуудлыг судалж шийдвэрлэх, малчид, тариаланчдад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг, зөвлөгөө өгөх, ҮХААЯ болон орон нутгаас хүнс, газар тариалан, мал аж ахуйн салбарын чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүн, цаашид авах арга хэмжээний талаар мэдээлэл өгч сурталчилгаа явуулав. Мөн аймгийн хөнгөн үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын ажлын үр дүнгийн талаар 50 иргэнээс хэрэглэгчийн судалгаа, санал асуулга авлаа.

       Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг 3 дугаар улирлын байдлаар гаргаж хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэв. Тайлант хугацаанд хөнгөн үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуйн нийт 19 арга хэмжээний биелэлт 85,2 хувьтай байна.

        Үйлдвэр газар тариалангийн чиглэлээр:

        Ургац хураалтын мэдээг 7 хоног бүрийн мягмар, пүрэв гаригт шинэчилж байгаа бөгөөд 09 сарын 25-ны байдлаар нийт 3720 га-д үр тариа тариалснаас 1880 га-аас 4164,5 тн буюу га-аас 22,15 цн Үүнээс-: улаан буудайн 1530 га-г ангилан хадалт хийж, 1770 га улаан буудайг шууд хурааж 4035 тонн буюу  га-аас 22,7 цн,  овъёос 100 га-аас 111,5 тонн, арвай 10 га-аас 18 тн,  төмс  327,2 га-д тариалснаас 286,5 га-аас 2791,7 тонн буюу га-аас 97,4 цн, хүнсний ногоо  270,13 га-д тариалснаас  181,2 га-аас 1846,9 тонн буюу га-аас 102 цн, тэжээлийн ургамал 195 га-д тариалснаас 105 га-аас 108 тн буюц га-аас 11,2 цн, тосны ургамал 158 га-д тариалснаас 158-аас  115 тонн буюу га-аас 7 цн-ийг тус тус хураагаад байна. Үр тарианы  50,4  хувь, төмсний 97,4 хувь, хүнсний ногооны 75,3 хувь, тэжээлийн ургамлын 53,8 хувь, тосны ургамал 100 хувь  тус тус хураагаад байна. Ургац хураалтын ажил үргэлжилж байна.

            ҮХААЯ-аас хэрэгжүүлж байгаа “Чацаргана” хөтөлбөрийн хүрээнд 2011, 2012 онуудад  “Чацарганы суулгац зээлээр олгох” төсөлд хамрагдсан аж ахуй нэгж, иргэдийн талбайд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсэг Булган аймгийн Бугат суманд чацарганы тариалалт хийсэн 10 иргэний талбайд  ажиллалаа.

           Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 22-ны А/501 тоот захирамжаар “Намрын ногоон өдрүүд-2014 он“ шинэ ургацын ногооны  үзэсгэлэн худалаа 2014 оны 10 дугаар сарын 02-06-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Тус үзэсгэлэнд 2 сумын өрхийн тариалан эрхэлдэг 43 иргэн, аж ахуйн нэгж,  хоршоод байна.

          2012-2014 онд шинээр ашиглалтанд орсон хүнсний үйлдвэрүүдийн судалгааг ҮХААЯамнаас ирүүлсэн маягтын дагуу гаргаж, тус яамны холбогдох газарт майл хаягаар  хүргүүллээ.

          Мал аж ахуйн чиглэлээр:

         Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд 2011-2014 онд нийт 36.8 мянган мал ээмэгжүүлж бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэв. 10 сарын 01-ны байдлаар 32.5 мянган малыг ээмэгжүүлсэн судалгааг МЭҮГ-ын Бүртгэл мэдээллийн санд хүргүүлэв. 2014 онд 10750 толгой үхэр ээмэгжүүлэхээс 6436 толгой үхрийг ээмэгжүүлж бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд баяжилт хийгдэж байна.

         Аймгийн мал аж ахуйн өвөлжилтийн 2014 оны бэлтгэл ажлыг хангах талаар МУ-ын ЗГ-ын 241 дүгээр тогтоол, ҮХААС-ын 2014 оны 01 албан даалгавар, аймгийн Засаг даргын А/330, А/440 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор мал аж ахуйн өвөлжилт, намрын ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэл зэргийг сум, баг, хот аймгийн түвшинд шалгаж хүлээн авахаар 2 сумын 9 чиглэлд ажиллахаар ажлын хэсэг ажлын удирдамж батлуулан ажиллаж байна. 10 сарын 15-ны дотор дүн мэдээг ҮХААЯ-нд явуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

         2014 онд ноосны программд орсон 2 сумын хоршооны дэлгэрэнгүй судалгааг Мал хамгаалах санд хүргүүлэв.

       Энэ жил малчдын түвшинд 9500 тн хадлан бэлтгэхээс 09 сарын 24-ны байдлаар нийт 8748  тн бэлтгэж 92,0 хувьтай байна. Харин аймаг сумын аюулгүй нөөцөд байгалийн хадлан Баян-Өндөр сум 30 тн, Жаргалант сум 56 тн нийт 86 тн-ыг бэлтгээд байна. Хадлан тэжээл бэлтгэлийн ажилд 674 хүн 106 техник ажиллаж байна.

         Мал эмнэлгийн чиглэлээр:

         Мал эмнэлэг ариун цэврийн лабораторид хүнсний бүтээгдэхүүний 3 дээж, цусны 2500 дээжинд  шинжилгээ  хийсэн .

         “Гахайн мялзан өвчин”-ий тандалт шинжилгээний материалыг УМЭАЦ-ийн төв лабораторид хүргүүлэв.

           Мал эмнэлгийн  3 улирлын  тоон  мэдээг  батлагдсан маягтын дагуу гаргаж  Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг УМЭҮГ-т  хүргүүллээ.

2

Ирэх 7 хоногт

·         Мал аж ахуйн өвөлжилийн бэлтгэл ажлыг хүлээн авахаар 2 сумын 9 чиглэлд ажиллах                            

·         Лейкоз өвчний тандалт шинжилгээг төлөвлөгөөний дагуу хийнэ.

·         Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний гүйцэтгэлд 6 чиглэлд  явж хяналт тавин, үр дүнд үнэлгээ өгнө.

·         Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас ирүүлсэн сорилтын дээжинд бактерлогийн шинжилгээ хийж дүнг хүргүүлнэ.

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2019-12-29 1307
ОРХОН АЙМГИЙН 2019 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Монгол Улсын төсвийн 10 хувийг дангаараа бүрдүүлдэг, нийгэм, эдийн засгийн чадавхи, өрсөлдөх чадвар, ...

2013-05-22 3587
СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ХЭЛТЭС

Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ШТС-уудад ээлжит баталгаажуулалтын ажил эхэлсэн бөгөөд “Ник” ...

2014-02-26 3062
Монгол улсын ерөхний сайд Н.Алтанхуяг Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрт ажиллаж байна.

Эрдэнэт үйлдвэрийнхний Импортыг орлуулж, хэмнэлт хийсэн талаар танилцаж байна.

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 35.175.113.29
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 8 Онлайн
  • 1504 Өнөөдөр
  • 1898 Өчигдөр
  • 3402 Долоо хоногт
  • 49821 Сүүлийн сард
  • 2047363 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  748

Facebook

Цаг агаар