Стандартчилалын чиглэлээр ажлын товч: 2014 оны 07 сарын 28-наас 08 сарын 01

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.     

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

        Стандартын салбар санд стандартын төв сангаас 12ш стандарт татан авч, ангилалтын кодоор нь ялган байршууллаа.

Стандартчилал техникийн зохицуулалтын хэлтсээс ирүүлсэн Identification cards – Recording technigue ISO/IEC 7811-9 стандартыг татан авч орчуулах ажлыг эхлүүллээ.

        Иргэд, хэрэглэгчдийн сонирхсон стандартын мэдээллийг хүргэж,  www. estandard.mn цахим хуудсыг танилцуулж, стандарт ашиглах талаар заавар зөвлөлгөөг утсаар болон биечлэн өглөө.   

         2 аж ахуйн нэгж, 1 иргэнд 16ш стандартаар хангалт хийж, холбогдох заавар зөвлөлгөө өгч ажиллав.

“Эрдэнэт –хивс” ХХК-ны боловсруулж баталсан 4 төрлийн 12ш байгууллагын стандартад дугаар олгон, бүртгэн баталгаажууллаа.

2.     

Сум, багийн түвшинд шинээр хийж буй ажил

Орхон аймгийн Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2013-2014 оны хамтын хэлэлцээрийн 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь заалт, ХАБЭА-н салбар зөвлөлийн 2014 оны ажлын төлөвлөгөөний дагуу аймгийн Засаг даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн 152 дугаар захирамжаар томилогдсон 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын 3 хэсэг аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллага /ААНБ/-ын ажил олгогч болон ажилтны өмнө тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг судалж тодорхойлох, тэдгээрт мэргэжил аргазүйн зөвлөлгөө өгөх, ААНБ дахь ажил, амралтын цагийн зохицуулалт, цалин хөлс олговор, ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт, ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд дүгнэлт өгч, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах, эрүүл аюулгүй зохистой ажлын байрыг дэмжих, холбогдох хууль, тогтоомжууд болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй уялдан гарсан дүрэм, журмын хэрэгжилтийг ААНБ-ын үйл ажиллагаанд хэвшүүлж, үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх зорилгоор 2014 оны 05 дугаар сарын 13-30-ныг хүртэлх хугацаанд аймгийн Баян-Өндөр сумын 22 багийн төрийн болон төсөвт 45, хувийн хэвшлийн 50, нийт 95 ААНБ-ыг хамруулан хийсэн үзлэгт хамтран оролцож, шалгалтын үр дүнг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулав.  

 

3.     

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлж, өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн ажил

       Шинээр батлагдан гарсан        "Хонины ноосон дүүргэгч материал. Техникийн шаардлага"  MNS 6459:2014, "Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага" MNS 6458:2014, Нэхмэлийн материал дахь ширхэгтийн бүрэлдэхүүнийг таних шинжилгээний арга зэрэг стандартуудын мэдээлэл, сурталчилгааг www.erdenet.mn цахим хуудсанд байршууллаа.

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

hello rt ga

cialis 5mg
[url=https://paydailoanz.com/cialis.php] buying cialis online safely[/url]
https://paydailoanz.com/cialis.php - cheap cialis
generic name for cialis
[url=https://paydailoanz.com/tadalafil.php] liquid tadalafil[/url]
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - liquid tadalafil
levitra pills
[url=https://paydailoanz.com/levitra.php] levitra 20mg[/url]
https://paydailoanz.com/levitra.php - generic levitra
viagra vs cialis
[url=https://cbdoilnumber1.com/levitra/ ] levitra 20mg[/url]
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - levitra generic
cialis 20 mg
[url=https://cbdoilnumber1.com/cialis/ ] cialis 5mg[/url]
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - viagra vs cialis

Огноо:2020.06.04

hello ji vj

cialis generic online
[url=https://paydailoanz.com/cialis.php] viagra vs cialis[/url]
https://paydailoanz.com/cialis.php - generic cialis
buy tadalafil online
[url=https://paydailoanz.com/tadalafil.php] tadalafil[/url]
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - cialis tadalafil
generic levitra
[url=https://paydailoanz.com/levitra.php] levitra[/url]
https://paydailoanz.com/levitra.php - levitra dosage
generic levitra
[url=https://cbdoilnumber1.com/levitra/ ] levitra pills[/url]
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - levitra pills
online cialis
[url=https://cbdoilnumber1.com/cialis/ ] cialis 5mg[/url]
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - cialis online

Огноо:2020.06.04

viagra gn ks

akwesasne mohawk casino hogansburg ny
[url=https://playcasinoslotsx.com/ ]4 winds casino [/url]
https://playcasinoslotsx.com - jackpot party casino
weight loss
[url=https://weight-loss-blogs.com/ ]adele weight loss [/url]
https://weight-loss-blogs.com - how to lose weight fast
how to make money
[url=https://make-money-blogs.com/ ]how to get money [/url]
https://make-money-blogs.com - how to earn money

Огноо:2020.06.03

hello vt vw

generic cialis
[url=https://paydailoanz.com/cialis.php] cialis pill[/url]
https://paydailoanz.com/cialis.php - cialis prices
tadalafil liquid
[url=https://paydailoanz.com/tadalafil.php] cialis tadalafil[/url]
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - tadalafil 10mg
levitra pills
[url=https://paydailoanz.com/levitra.php] generic levitra[/url]
https://paydailoanz.com/levitra.php - levitra
generic levitra
[url=https://cbdoilnumber1.com/levitra/ ] levitra pills[/url]
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - levitra pills
cialis generic name
[url=https://cbdoilnumber1.com/cialis/ ] cialis pills[/url]
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - cialis 5mg

Огноо:2020.06.03

viagra xk gq

The tool as a whole is well tolerated, so it is permissible to use it daily.If after several attempts on different dosing occasions patients are still not able to achieve a penile erection sufficient for satisfactory sexual activity, they should be advised to consult a doctor.Many patients will not experience any side effects at all.Sildenafil usually starts to work within 30 to 60 minutes.According to their reviews, every year there is a growing number of patients complaining of heart disease after the use of Viagra with alcohol. viagra generic Indications for the use of what viagra tablets.That means that if you obtain a prescription for 100mg tablets but only actually need 50mg, you can split the tablets in half and essentially get twice as many doses for the same price.Mr Paritzky claims the newfound vigilance of the Passover police is a result of the rising power of Shas, a party that successfully fused ethnic pride and ultraorthodoxy to become the kingmaker in successive coalition governments.Seven things that kill sex drive.COVID-19 do you need to wear a mask to avoid coronavirus. [url=https://pharm-usa-official.com/#]generic viagra [/url] Do you want to release Yanhuang ancestors immediately and said Do not release, you who kill the soul of the chain lock wolf j get just can lock these evil spirits, might be able to combine these two Does Viagra Make You Last Longer In Bed things edged refining the special spirit of the soldiers.The drug is not chewed, swallowed whole, washed down at least 50 ml of clean water.The generic version is verified and validated by the FDA to ensure the same active ingredients.There are many withdrawal effects that could make you very ill.Today in pharmacies under this name there are dietary supplements with natural components, drugs to enhance libido and other means. https://pharm-usa-official.com - viagra 100mg Most likely, not a single sexologist or doctor who values clients and license, will not write Viagra for childbearing women.Equally important is the fact that finally in the initial segment of smartphones the manufacturer adds support for a fairly powerful fast charging, and even with the appropriate adapter in the set.There is no system now Dantian red hard male enhancement pill Testosterone is broken, that means waste Dragon Flying and watching the little Taoist, said This is where Hong Mengjie that domain Small The Taoist priest couldn t understand, Safe Natural - How Much Is Viagra said Where is the brother, what is the Hongmeng world I have never heard of it , is it your new place Tell How Much Is Viagra me about it, what is new.Prolonged Erection Priapism.However, Levitra is most often prescribed to men who have impotence caused by diabetes.

Огноо:2020.06.01

hello bf yh

free norton antivirus download 2019 [url=https://xantivirusx.com/] antivirus for windows 10[/url] https://xantivirusx.com/ - antivirus software free dating websites [url=https://onlinedatingwow.com/] naked dating[/url] https://onlinedatingwow.com/ - plenty of fish dating site fish bowl sweepstakes [url=https://supersweepstakesx.com/] pch sweepstakes[/url] https://supersweepstakesx.com/ - diy sweepstakes 2018

Огноо:2020.06.01

hello fz wg

avira antivirus [url=https://xantivirusx.com/] avg antivirus free download[/url] https://xantivirusx.com/ - antivirus free download xhamster dating [url=https://onlinedatingwow.com/] gay dating sites[/url] https://onlinedatingwow.com/ - dating sites free rainbow sweepstakes [url=https://supersweepstakesx.com/] what is a sweepstakes?[/url] https://supersweepstakesx.com/ - sweepstakes fanatics

Огноо:2020.05.30

hello hb fx

windows antivirus [url=https://xantivirusx.com/] antivirus free[/url] https://xantivirusx.com/ - avast antivirus download george zimmerman dating apps [url=https://onlinedatingwow.com/] dating single[/url] https://onlinedatingwow.com/ - dating sweepstakes [url=https://supersweepstakesx.com/] hgtv sweepstakes central[/url] https://supersweepstakesx.com/ - kwik fill sweepstakes

Огноо:2020.05.29

hello wn qc

antivirus software [url=https://xantivirusx.com/] avg antivirus[/url] https://xantivirusx.com/ - eset antivirus silver singles dating site [url=https://onlinedatingwow.com/] dating games[/url] https://onlinedatingwow.com/ - senior dating best publications sweepstakes [url=https://supersweepstakesx.com/] kwik fill sweepstakes[/url] https://supersweepstakesx.com/ - the balance sweepstakes

Огноо:2020.05.29

hello jz wv

windefend windows defender antivirus service [url=https://xantivirusx.com/] avast free antivirus[/url] https://xantivirusx.com/ - kaspersky antivirus transgender dating [url=https://onlinedatingwow.com/] who is taylor swift dating?[/url] https://onlinedatingwow.com/ - free adult dating pch sweepstakes entry [url=https://supersweepstakesx.com/] what is a sweepstakes?[/url] https://supersweepstakesx.com/ - the balance sweepstakes

Огноо:2020.05.28

hello eh iu

free antivirus protection [url=https://xantivirusx.com/] antivirus[/url] https://xantivirusx.com/ - antivirus free download shemale dating [url=https://onlinedatingwow.com/] top dating sites[/url] https://onlinedatingwow.com/ - dating site hgtv sweepstakes [url=https://supersweepstakesx.com/] pch sweepstakes[/url] https://supersweepstakesx.com/ - online-sweepstakes

Огноо:2020.05.27

testo ia or

masterburation testosterone testoviron TrenaRapid amp function of testosterone symptoms of low testosterone in men

best natural testosterone booster testosterone levels [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] Cypionat[/url] do women have testosterone side effects for testosterone propionate

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - GP Test Prop 100

Огноо:2020.05.24

testo jw gy

testosterone booster reviews side effects of testosterone injections what is testosterone testosterone booster supplements testoviron

testostГ©rone que es la testosterona [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] GP Stan 10[/url] testosterone therapy warnings for testosterone propionate

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - GP Exemestane

Огноо:2020.05.24

weight loss ud pj

generic levitra levitra online levitra 20 viagra vs cialis levitra canada

levitra com levitra online [url=https://drugstoreonliner.com/#]levitra 20 [/url] levitra canada levitra

https://drugstoreonliner.com/ - levitra 20

Огноо:2020.05.23

testo um bq

testosterone cypionate 200mg/ml foods that boost testosterone testosterone supplements testosterone booster for men testosterone test

increase testosterone naturally testosterone booster reviews [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] best testosterone supplements for men[/url] testosterone therapy testosterone levels

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - low testosterone symptoms

Огноо:2020.05.23

testo la wk

testosterone undecanoate testosterone boosters testosterone low testosterone in women how to boost testosterone

best testosterone supplements for men que es testosterona [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] how to increase testosterone[/url] normal testosterone levels in men foods that increase testosterone

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone cypionate

Огноо:2020.05.22

weight loss uh nc

levitra canada generic levitra online levitra levitra com generic levitra

order levitra levitra generic [url=https://drugstoreonliner.com/#]levitra [/url] generic levitra online generic levitra online

https://drugstoreonliner.com/ - cialis 20mg

Огноо:2020.05.22

testo ke jl

high testosterone in men testosterone supplements for men low testosterone symptoms increase testosterone naturally what does testosterone do

testosterone therapy boost testosterone naturally [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] testosterone injections[/url] how to boost testosterone testosterone injection sites

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - what is testosterone

Огноо:2020.05.21

weight loss jg ah

generic levitra online online levitra levitra online levitra 20 generic levitra

cialis 20mg levitra canada [url=https://drugstoreonliner.com/#]levitra pills [/url] levitra levitra

https://drugstoreonliner.com/ - levitra 20

Огноо:2020.05.21

testo xx tp

testosterone injections free testosterone what is testosterone la testosterone testosterone overdose

androgel testosterone propionate testosterone medication [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] testosterone booster[/url] testosterone medication testosterone cream for men

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone replacement therapy

Огноо:2020.05.21

weight loss dl ys

online levitra levitra 20 levitra for sale order levitra generic levitra online

generic levitra online online levitra [url=https://drugstoreonliner.com/#]levitra price [/url] levitra 20 levitra 10mg

https://drugstoreonliner.com/ - buy levitra online

Огноо:2020.05.21

weight loss sm rh

buy levitra levitra levitra 10 mg generic levitra online online levitra

cheap levitra levitra cost [url=https://drugstoreonliner.com/#]buy levitra online [/url] generic levitra levitra for sale

https://drugstoreonliner.com/ - levitra canada

Огноо:2020.05.20

testo wk vb

foods that raise testosterone how to boost testosterone naturally testosterone gel granite testosterone testosterone booster for men

testosterone booster for men testosterone patches for men [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] testosterone booster[/url] testosterona low testosterone

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - low testosterone

Огноо:2020.05.20

testo lw nj

foods that boost testosterone testosterone undecanoate testosterone definition testosterone test increase testosterone

normal testosterone levels by age testosterone for women [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] how to increase testosterone[/url] how to boost testosterone testosterone levels by age

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - best testosterone supplements for men

Огноо:2020.05.19

tadalafil vm vv

tadalafil reviews tadalafil 5mg buy tadalafil online tadalafil cost cvs buy cialis ebay find tadalafil

sildenafil vs tadalafil tadalafil online [url=https://supertadalafil.com/ ] generic cialis tadalafil[/url] tadalafil dosage tadalafil liquid

https://supertadalafil.com/ - cialis tadalafil

tadalafil 20mg prix tadalafil cost cvs generic tadalafil tadalafil generique en pharmacie generic cialis tadalafil 20 mg from india

tadalafil 40 mg sildenafil vs tadalafil [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil dosage[/url] generic for cialis tadalafil generic tadalafil

https://xtadalafilx.com/ - generic tadalafil

Огноо:2020.05.19

tadalafil ze mm

tadalafil cost cvs sildenafil vs tadalafil tadalafil dosage tadalafil 20mg tadalafil 10 mg

purchase peptides tadalafil tadalafil canadian pharmacy [url=https://supertadalafil.com/ ] tadalafil generic[/url] tadalafil vs sildenafil tadalafil 5 mg

https://supertadalafil.com/ - tadalafil reviews

tadalafil generique en pharmacie tadalafil generique en pharmacie liquid tadalafil tadalafil dosage tadalafil for women

tadalafil 10 mg tadalafil tablets [url=https://xtadalafilx.com/ ] generic cialis tadalafil[/url] generic cialis tadalafil 40 mg cheap tadalafil

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil reviews

Огноо:2020.05.19

tadalafil ui oo

generic cialis tadalafil 20mg tadalafil 40 mg tadalafil generic buy tadalafil online tadalafil for women

tadalafil 5 mg generic cialis tadalafil [url=https://supertadalafil.com/ ] tadalafil 5mg[/url] tadalafil 20mg generic cialis tadalafil 20 mg from india

https://supertadalafil.com/ - tadalafil 5mg

generic for cialis tadalafil tadalafil side effects buy tadalafil online tadalafil powder tadalafil biogaran

vardenafil vs tadalafil tadalafil 20mg prix [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil reviews[/url] tadalafil 20 mg best price tadalafil for women

https://xtadalafilx.com/ - liquid tadalafil

Огноо:2020.05.18

tadalafil sx pk

tadalafil 20 mg tadalafil mylan cialis tadalafil adcirca tadalafil tadalafil mylan

tadalafil vs sildenafil tadalafil 10mg [url=https://supertadalafil.com/ ] buy tadalafil online[/url] tadalafil 20 mg best price tadalafil dosage

https://supertadalafil.com/ - tadalafil liquid

tadalafil lilly tadalafil generic cialis tadalafil tadalafil 20 mg best price buy cialis ebay find tadalafil

tadalafil en ligne buy tadalafil [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil generic[/url] tadalafil for women tadalafil generic usa

https://xtadalafilx.com/ - generic cialis tadalafil

Огноо:2020.05.18

weight loss wb cz

randy jackson weight loss diets sota weight loss sota weight loss red mountain weight loss

weight loss calculator easy weight loss tips [url=https://weight-loss-blogs.com/#]randy jackson weight loss [/url] medi weight loss sota weight loss

https://weight-loss-blogs.com - weight loss tips

Огноо:2020.05.17

tadalafil ct jo

tadalafil generic vs cialis tadalafil tablets tadalafil generic tadalafil 10mg tadalafil 40 mg

generic cialis tadalafil 20mg generic for cialis tadalafil [url=https://supertadalafil.com/ ] generic tadalafil[/url] generic cialis tadalafil best buys tadalafil canadian pharmacy

https://supertadalafil.com/ - cialis tadalafil

tadalafil vs sildenafil tadalafil 40 mg tadalafil liquid cialis tadalafil tadalafil cialis

tadalafil vs viagra tadalafil online canadian pharmacy [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil 5mg[/url] buy tadalafil tablets prix tadalafil

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 20mg

Огноо:2020.05.17

tadalafil fr cq

tadalafil 20 mg wirkungsdauer buy tadalafil online tadalafil reviews tadalafil 20 mg tablet tadalafil biogaran 20 mg prix

buy tadalafil generic cialis tadalafil 20 mg from india [url=https://supertadalafil.com/ ] tadalafil generic[/url] tadalafil 10mg tadalafil cialis

https://supertadalafil.com/ - cialis tadalafil

generic cialis tadalafil tadalafil 20 mg tadalafil dosage tadalafil cost cvs tadalafil generic usa

buy tadalafil 20mg price tadalafil 20 mg tablet [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil 5mg[/url] tadalafil biogaran 20 mg prix tadalafil 5 mg

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 20mg

Огноо:2020.05.17

weight loss kn ss

weight loss surgery weight loss green smoothie best weight loss supplements medi weight loss sota weight loss

melissa mccarthy weight loss apple cider vinegar weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/#]golo weight loss [/url] noom weight loss smoothies for weight loss

https://weight-loss-blogs.com - how to reduce weight

Огноо:2020.05.16

tadalafil qv sg

tadalafil 20 mg tablet buy tadalafil tadalafil cialis tadalafil online purchase peptides tadalafil

tadalafila tadalafil online [url=https://supertadalafil.com/ ] tadalafil generic[/url] cialis generic cialis tadalafil purchase peptides tadalafil

https://supertadalafil.com/ - tadalafil liquid

tadalafil 20mg tadalafil prix en pharmacie generic tadalafil tadalafil online canadian pharmacy tadalafil prix

buy tadalafil online tadalafil biogaran [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil reviews[/url] cialis generic tadalafil tadalafil generic

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil cialis

Огноо:2020.05.16

weight loss uj ox

apple cider vinegar for weight loss jorge garcia weight loss best way to lose weight weight loss foods red mountain weight loss

weight loss programs diet plan [url=https://weight-loss-blogs.com/#]weight loss surgery [/url] rachael ray weight loss adele weight loss

https://weight-loss-blogs.com - how to lose weight quickly

Огноо:2020.05.16

tadalafil jp el

tadalafil biogaran 20 mg prix tadalafil online cheap tadalafil prix tadalafil generic tadalafil

tadalafil 40 mg tadalafil 20 mg prix [url=https://supertadalafil.com/ ] tadalafil 20mg[/url] tadalafil tablets side effects for tadalafil

https://supertadalafil.com/ - tadalafil dosage

tadalafila 20mg tadalafil lilly liquid tadalafil tadalafil 5 mg tadalafil liquid

tadalafil tablets 20 mg generic tadalafil [url=https://xtadalafilx.com/ ] generic tadalafil[/url] cialis tadalafil tadalafil 20 mg

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 20 mg

Огноо:2020.05.14

weight loss tp cu

golo weight loss how to reduce weight what is noom weight loss program healthy recipes for weight loss best diet for weight loss

quick weight loss golo weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/#]melissa mccarthy weight loss [/url] melissa mccarthy weight loss diets

https://weight-loss-blogs.com - weight loss pills

Огноо:2020.05.14

orgasims on viagra cq nr

which presential candidate was the first spokesman for viagra? viagra meme viagra he took viagra which presidential candidate was the first spokesman for viagra?

herbal replacement for viagra/cialis/levitra... sister helps brother out viagra [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] viagra refractory period viagra online doctor

https://pharm-usa-official.com - viagra

Огноо:2020.05.14

tadalafil ft cu

tadalafil 10 mg buy tadalafil tablets tadalafil reviews tadalafil avis tadalafil vs viagra

tadalafil 20mg prix tadalafil 40 mg [url=https://supertadalafil.com/ ] liquid tadalafil[/url] interactions for tadalafil cheap tadalafil

https://supertadalafil.com/ - tadalafil cialis

tadalafil generique tadalafil online tadalafil 20mg tadalafil 10 mg mylan tadalafil

side effects for tadalafil tadalafil cialis [url=https://xtadalafilx.com/ ] buy tadalafil online[/url] cialis vs tadalafil generic buy tadalafil

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil dosage

Огноо:2020.05.14

wifes biggest ever viagra ia xn

do any medicare plans help pay for viagra dad takes viagra viagra revatio vs viagra fucking after taking viagra

sildenafil vs viagra generic viagra [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] very hard cocks with viagra how long does it take for viagra to work

https://pharm-usa-official.com - viagra

Огноо:2020.05.13

tadalafil td pf

tadalafil citrate tadalafil vs sildenafil tadalafil dosage tadalafil generique en pharmacie tadalafil vs sildenafil

buy tadalafil tadalafil liquid [url=https://supertadalafil.com/ ] tadalafil 20mg[/url] tadalafil 20mg tadalafil cialis

https://supertadalafil.com/ - tadalafil reviews

purchase peptides tadalafil tadalafil 5mg liquid tadalafil tadalafil 20 mg tablet tadalafil 5mg

tadalafil tablets 20 mg tadalafil generique [url=https://xtadalafilx.com/ ] buy tadalafil online[/url] tadalafil en ligne generic cialis tadalafil 40 mg

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 5mg

Огноо:2020.05.12

husband gave wife viagra sex stories oq jf

viagra coupon eating after taking viagra viagra viagra 100mg price walmart viagra incest teen

mom gives son high dose of viagra sophia viagra nude [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] fiat viagra super bowl commercial how to get viagra

https://pharm-usa-official.com - viagra

Огноо:2020.05.12

cialis np hk

cialis generic cialis

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cheap cialis[/url]

https://wowcialisnow.com/# - generic cialis online


https://images.google.com.py/url?q=https://wowcialisnow.com/
https://maps.google.gr/url?q=https://wowcialisnow.com/
https://maps.google.ad/url?q=https://wowcialisnow.com/
https://images.google.lt/url?q=http://make-money-blogs.com/
http://maps.google.com.ly/url?q=http://make-money-blogs.com/

Огноо:2020.05.11

cialis ll pf

cialis buy cialis online

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cialis online[/url]

https://wowcialisnow.com/# - generic cialis


https://images.google.com.na/url?q=https://wowcialisnow.com/
http://www.google.com.sl/url?q=https://wowcialisnow.com/
https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=oB5CNgpooShIaM&tbnid=3LjIv9WSaO2oeM:&ved=0CAMQjhw&url=https://wowcialisnow.com/
http://images.google.com.ai/url?q=http://make-money-blogs.com/
https://maps.google.com.qa/url?q=https://wowcialisnow.com/

Огноо:2020.05.11

weight loss qt ux

lemon and cucumber water for weight loss meal prep for weight loss best weight loss diet probiotics for weight loss weight loss drugs

john goodman weight loss weight loss icd 10 [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] rebel wilson weight loss[/url] morning smoothies for weight loss and energy instagram restrict weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - calorie calculator for weight loss

Огноо:2020.05.11

weight loss rx bq

protein shakes for weight loss intermittent fasting for weight loss weight loss clinic weight loss clinic weight loss calculator

prescription weight loss pills weight loss foods [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss[/url] medi weight loss best weight loss supplements

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss clinic

Огноо:2020.05.10

weight loss be uv

best weight loss diet weight loss coffee apple cider vinegar weight loss weight loss apps best weight loss pills 2019

rebel wilson weight loss medically proven weight loss supplements [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss meal plans[/url] meal replacement shakes for weight loss eddie lacy cash for weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - best weight loss pills

Огноо:2020.05.10

weight loss aa fu

adele weight loss weight loss pills before and after weight loss protein shakes for weight loss wellbutrin weight loss

safflower oil for weight loss calorie calculator for weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss meal plan[/url] weight loss foods intermittent fasting for weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss surgery

Огноо:2020.05.09

cialis nu cg

generic cialis online

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cialis cialis online[/url]

https://wowcialisnow.com/# - buy cialis


https://maps.google.com.cu/url?q=http://make-money-blogs.com/
https://images.google.com.bn/url?q=http://make-money-blogs.com/
https://maps.google.co.nz/url?q=http://make-money-blogs.com/
http://www.google.cat/url?q=http://make-money-blogs.com/
https://maps.google.com.sb/url?q=https://wowcialisnow.com/

Огноо:2020.05.09

weight loss ac le

fasting for weight loss unexplained weight loss weight loss clinic weight loss pills gabourey sidibe weight loss

golo weight loss meal prep for weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss clinic[/url] weight loss tea weight loss meal plan

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss diet

Огноо:2020.05.09

cialis in fu

cialis cialis

[url=https://wowcialisnow.com/# ] buy cialis online[/url]

https://wowcialisnow.com/# - buy cialis online

Огноо:2020.05.08

Холбоотой мэдээлэл

2016-06-03 1840
Төрийн албан хаагчдын судалгаа гаргах тухай

2016 оны эхний хагас жилийн Бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний судалгаа гаргах хүснэгтийг татаж авна уу.

2014-03-18 1148
2а хорооллын хөрөнгө оруулагч нарыг хүлээн авч уулзлаа

Өнөөдөр АЗДТГ-ын дарга В.Сумъяасүх, Хотын захирагчийн албаны дарга Б.Батжаргал, Хот байгуулалт, Барилга ...

2014-06-06 1128
“Хангайн бүсийн түншлэл-2014” үзэсгэлэн худалдаа Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод болно

“Хангайн бүсийн түншлэл-2014” үзэсгэлэн худалдааг 2014 оны 06 дугаар сарын 26-28 ны өдрүүдэд ...

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.231.226.13
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 15 Онлайн
  • 878 Өнөөдөр
  • 2433 Өчигдөр
  • 9975 Долоо хоногт
  • 9975 Сүүлийн сард
  • 2369940 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  769

Facebook

Цаг агаар