5 дугаар сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

 

2014 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 
     
Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар                                     2014 оны 06-р сарын 02-ны өдөр                                                                                    
Зардлын зүйл анги  Төлөвлөгөө   Гүйцэтгэл 
Мөнгөн хөрөнгийн 2014 оны 04 сарын 30-ны үлдэгдэл    
Төсвөөс урсгал санхүүжилт                    252,073,400.00                    243,435,720.99
Төсвийн хөрөнгө оруулалт    
Орон нутгийн төсвийн санхүүжилт    
Үндсэн хөрөнгийн үйл ажиллагааны орлого                          5,436,223.88
Засгийн газрын нөөц сан    
Төсөл арга хэмжээ    
НДС-аас ХЧТА-ын тэтгэмж                                            -  
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                    252,073,400.00                    243,435,720.99
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                    183,003,400.00                    183,003,399.92
Үндсэн цалин                    157,691,300.00                    157,691,300.00
Гэрээт цалин                      17,804,600.00                      17,804,599.92
Хоол, унааны хөнгөлөлт                        7,507,500.00                        7,507,500.00
Нийгмийн даатгалын шимтгэл                      20,130,500.00                      20,130,500.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал                      47,957,900.00                      39,735,321.07
Бичиг хэрэг                        1,807,500.00                        1,807,499.89
Гэрэл цахилгаан                        1,235,500.00                        1,235,500.00
Түлш халаалт                      10,214,600.00                        3,746,891.88
Тээвэр шатахуун                        5,704,000.00                        5,703,849.30
Шуудан холбоо                           721,500.00                           721,500.00
Цэвэр бохир ус                        1,326,500.00                        1,326,284.00
Дотоод албан томилолт                        3,219,000.00                        3,200,700.00
Гадаад албан томилолт    
Ном хэвлэл авах                           135,500.00                             65,210.00
Эд хогшил худалдан авах                           746,300.00                           714,700.00
Багаж, хэрэгсэл                           475,000.00                           443,400.00
Тавилга    
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс                           271,300.00                           271,300.00
Нормын хувцас    
Хоол                        1,041,500.00                        1,041,500.00
Эм                        2,759,500.00                        1,960,346.00
Урсгал засвар    
Төлбөр хураамж                        1,239,500.00                           938,000.00
Байрны түрээс                      16,944,000.00                      16,442,440.00
Орон нутгийн хуваарилагдаагүй зардал                           437,500.00                           409,200.00
Маягт хэвлэх зардал /улсын мэдээллийн маягт хэвлэх/                           437,500.00                           409,200.00
Ой тэмдэглэх арга хэмжээний зардал    
Бусад нэр төрлийн хуваарилагдаагүй     
Сургалт хурал зөвөлгөөний зардал                           425,500.00                           421,700.00
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт                           425,500.00                           421,700.00
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал    
Төсөл арга хэмжээ    
Төвлөрүүлэг шилжүүлэг/Урьд оны үлдэгдэл төвлөрүүлэлт/    
Лист    
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж    
Татаас урсгал шилжүүлэг                           981,600.00                           566,500.00
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж    
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж    
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал    
Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох мөнгөн тусламж                           398,000.00                           158,100.00
Эмчилгээний төлбөр    
Шагнал, урамшил, нэг удаагийн тэтгэмж                           583,600.00                           408,400.00
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                    252,073,400.00                    243,435,720.99
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардал                    252,073,400.00                    243,435,720.99
Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын зардал    
Өөрийн хөрөнгөөр хийсэн хөрөнгө оруулалт    
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН    
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН                    252,073,400.00                    243,435,720.99
Мөнгөн хөрөнгийн 2014 оны 04сарын 30-ны үлдэгдэл                                          -                          8,637,679.01
Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл                                          -                        14,073,902.89
АЖИЛЛАГСАД БҮГД                                         52                                         52
Удирдах ажилтан                                           1                                           1
Гүйцэтгэх ажилтан                                         40                                         40
Үйлчлэх ажилтан                                           6                                           6
Гэрээт ажилтан                                           5                                           5
     
     
               Газрын дарга........................................./Т.Соёлбат/  Хянаж хүлээн авсан төрийн сангийн мэргэжилтэн ......................................... 
Тамга
               Нягтлан бодогч...................................../Б. Батсайхан/                         2014 оны......сарын......өдөр 
     

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-06-04 43575
Өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгааны талаарх асуулт хариулт

-Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 07 сарын 09-ний өдрийн 269-р тогтоолоор нийгмийн халамжийн дэмжлэг ...

2014-11-04 1577
“Энгийнээр удирдахуй” сэдэвт сургалт зохион байгуулав

Өнөөдөр боловсролын салбарын удирдах ажилтнуудын дунд “Энгийнээр удирдахуй” сэдэвт сургалт ...

2014-08-11 3182
ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗРЫН ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗРЫН 2014 оны 08 сарын 02 өдрөөс 08-ний хооронд хийж гүйцэтгэсэн ажил

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 75

Хойд бүсийн аймгийн засаг дарга нар байгалийн гамшиг болон бохирдлоос сэргийлэх яаралтай шаардлага байгааг онцоллоо

2021-10-15 20

СУРАГЧДАД ГАР УТАС ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2021-10-13 42

ЗАСАГ ДАРГА ЖАРГАЛАНТ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА

2021-10-13 36

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ III-Р УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

2021-10-13 39

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 255

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 82

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 53

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 294

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 65

ШАВЬ НАРАА МАССААР НЬ СУРЛАГЫН ЧАНАРЫГ АХИУЛЖ БАЙГАА БАГШ НАРЫГ УРАМШУУЛНА

2021-10-04 892

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 300

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 294

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 255

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2021-10-04 153

ТЭРБУМ МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТ ОРХОН АЙМАГТ БОЛЛОО

2021-10-05 129

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 82

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 75

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 65

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 53

Веб статистик

Таны IP хаяг: 35.175.107.77
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 25 Онлайн
  • 3615 Өнөөдөр
  • 4343 Өчигдөр
  • 28928 Долоо хоногт
  • 65683 Сүүлийн сард
  • 6323659 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1016

Facebook

Цаг агаар