Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын долоо хоногийн ажлын мэдээ /2014.05.12-16/

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 

1.              

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Газрын төлбөр, үнэлгээний чиглэлээр:

·          Газар эзэмшиж, ашиглаж буй 248 иргэн, хуулийн этгээдтэй     өссөн дүнгээр 2013 онд газрын төлбөрийн төлсөн тухай акт үйлдэн гэрээг дүгнэлээ.

·          Газрын төлбөрийн 4-р сарын тайланг гаргалаа. Эхний 4-р сарын байдлаар орон нутгийн төсөвт газрын төлбөрийн орлого 2 801 826 709 төгрөг төвлөрсөн байна.

·          Төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах захирамжийн төслийг бэлдлээ.

·          Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын талаар телевизид 2 удаа ярилцлага өгөв.

Газрын кадастр, бүртгэлийн талаар:

·          Газар эзэмших эрхээ барьцаалаж арилжааны банкинаас зээл авахыг хүссэн 8 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·          Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 10 иргэн, 4 аж ахуйн нэгжид  газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·          14 иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·          Кадастрын мэдээллийн сангаас 215 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·          Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн  18 өргөдөл, эзэмшил хүлээн авч шийдвэрийн төсөл боловсруулсан.

·          Хашаагаа сунгаж зөрчил гаргасан 5 иргэний хашааг татуудж зөрчлийг арилгуулсан.

·          Төмөр замын өртөө, зурвас газрыг баталгаажуулан гэрээ гэрчилгээ олгов.

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·          11 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·          Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 57 иргэнд газар өмчлөөгүй лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·          Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-аас газар өмчлөх иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч хэмжилт зураглалыг шалгаж зураглалыг кадастрын мэдээллийн санд оруулаад байна.

Газрын зөрчил, маргааны чиглэлээр:

·          Оюут баг засаг дарга /70357343/

Тус багийн нутаг дэвсгэрт Нөмрөг Шархайтөвийн зүүн хэсэгт зөвшөөрөлгүй контнер буулгаад байна гэсэн гомдлын дагуу очиж шалгахад контнер бууж цемэнт зарж байсан ба газар эзэмшигч нь эзгүй байсан тул холбогдох бичиг баримттайгаа ирж уулзах мэдэгдэх хуудас ажилтнуудад нь өгсөн.

·          70353511-д иргэн Ц.Лхамаа /99364147/

Уг газар 2 ч удаа очиход эзгүй байсан тул холбогдох бичиг баримттайгаа ирж уулзах мэдэгдэх хуудас үлдээсэн.

·          70353511-д иргэн Д.Болд /99908037/

Зөрчилөө арилгах хугацаатай мэдэгдэх хуудас өгсөн

·          Иргэн Д.Дашзэвэг /95711866/

Диагностиктөвийн урд газар зөвшөөрөлгүй газар ухаж,хашаа бариад байна гэсэн гомдлын дагуу очиж шалгав.Яг ямар хүмүүс ирж энэ үйл ажиллагааг эхэлсэн нь тодорхой биш тул гомдол гаргасан  Диагностиктөвийн хүмүүсийг тухайн хүмүүс ирвэл мэдэгдэх үүрэг өгөв. Бас хажуу талын Их хурд авто угаалгын газар байж болно гэсэн тул мөн ирж уулзах мэдэгдэх хуудас өгсөн.

·          70353511-д иргэн Н.Оюунчулуун /95355507/

Сэлэнгэ буудал Уран элбэгоёдлын газар нь хашаа сунгаж бариад байна гэсэн гомдлын дагуу очиж шалгав.Зөвшөөрөлгүй сунгасан байсан тул зөрчилөө арилгах хугацаатай мэдэгдэх хуудас өгөв.

·          70353511-д иргэн Б.Цэцэгмаа /99552636/

Сэлэнгэ буудал Уран элбэгоёдлын газар нь хашаа сунгаж бариад байна гэсэн гомдлын дагуу очиж шалгав.Зөвшөөрөлгүй сунгасан байсан тул зөрчилөө арилгах хугацаатай мэдэгдэх хуудас өгөв

·          70353511-д иргэн З.Нарансүрэн /99079692/

ЭКО хороолол нь явган зам хааж хашаа барьсан гэсэн гомдол ирсэн.Очиж шалган хашаагаа эргүүлэн татах мэдэгдэх хуудас өгсөн.

 Мэдээлэл технологийн чиглэлээр:

·          Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2014.05.05-05-09/ www.erdenet.mn сайт болон  байгууллагын мэдээллийн дэлгэцээр  явуулсан.

·          Засаг даргын  2014 оны  4-р сарын 30-ны өдрийн А/239 дугаар   захирамжийн дагуу  гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Эрдэнэт хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа хяналтын камерын систем суурилуулж буй байгууллагуудын үнийн судалгааг явуулж байна.

·          Барилгын хөгжлийн төвийн мэргэжилтнүүдтэй мэдээлэл шуурхай солилцох зорилгоор дотоод сүлжээний мэссэнжер буюу Spark програм хангамжийн серверт байгууллагын мэргэжилтнүүдийн ID-гнээлгэж холбогдох зааврын хамт өгсөн.

·          Засаг даргын 2014 оны 5-р сарын 6- ны өдрийн А/254 тоот захирамжийн дагуу  гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилсөн иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын мэдээллийн дэлгэцээр  явуулсан.

·          Газрын дуудлага худалдаа , төсөл сонгон шалгаруулалтын байршлын схемийг сансрын зургаас хэвлэж иргэдэд мэдээллээр үйлчилж байна.

Архивын чиглэлээр:

·          Үйл ажиллагаанд үүсч хөтлөгдсөн баримт бичгийг ангилах төрөлжүүлэх, мэдээллийн санд оруулан өмчлөлийн 15 иргэнд, иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага дээр 22 нэгж талбарын хувийн хэргийг шинээр үүсгэн нөхөн бүрдүүлэлт, баяжилт хийж байна.

·          Жаргалант смын газар өмчлөлийн болон эзэмшлийн хувийн хэрэгт нөхөн бүрдүүлэлт, баяжилт хийлээ.

·          2014 оны эзэмшил газрын төлбөрийн акт үйлдснийг скайнердэж байна.

Хот байгуулалт, барилгын чиглэлээр:

·          Монгол улсын хөтөлбөрт тусгагдсан “Эгийн голын цахилгаан станц” барих байгуулах, төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүнд даацын хатуу хучилттай 72 км авто зам, өндөр хүчдлийн 220 кв-ын 72 км агаарын шугамын Орхон аймагт дайран өнгөрч байгаа  тус тус 11 км зурвас газрын байршлыг аймгийн Засаг даргын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн батлуулав.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Хот байгуулалт, газар зохион байгуулалтын мэргэжлийн техникийн зөвлөлийн ......р хуралдаанаар 17 асуудал хэлэлцэв.

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-12-16 3215
2014 ОНЫ ШИНЭЭР МЭТГЭЛЦЭГЧ СУРАЛЦАГЧДЫН МЭТГЭЛЦЭЭН БОЛЛОО

Жил бүр шинээр мэтгэлцэгчдийн дунд зохион байгуулдаг аймгийн аварга баг шалгаруулах 5 дах удаагийн ...

2015-05-06 1472
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, МОНГОЛЬСКИЕ ДРУЗЬЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

9 мая исполняется 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Дорогой ценой досталась ...

2014-04-21 2007
Өргөн хэрэглээний барааны үнийн судалгаа /Долоо хоногийн мэдээ/

1. Алтан тариа дээд гурил 2. Улаанбаатар гурил дээд гурил 3. Алтантошлой гурил 4. Атар дээд гурил ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.203.18.65
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 12 Онлайн
  • 351 Өнөөдөр
  • 874 Өчигдөр
  • 351 Долоо хоногт
  • 30571 Сүүлийн сард
  • 6525957 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1085

Facebook

Цаг агаар