Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын долоо хоногийн ажлын мэдээ /2014.05.12-16/

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 

1.              

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Газрын төлбөр, үнэлгээний чиглэлээр:

·          Газар эзэмшиж, ашиглаж буй 248 иргэн, хуулийн этгээдтэй     өссөн дүнгээр 2013 онд газрын төлбөрийн төлсөн тухай акт үйлдэн гэрээг дүгнэлээ.

·          Газрын төлбөрийн 4-р сарын тайланг гаргалаа. Эхний 4-р сарын байдлаар орон нутгийн төсөвт газрын төлбөрийн орлого 2 801 826 709 төгрөг төвлөрсөн байна.

·          Төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах захирамжийн төслийг бэлдлээ.

·          Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын талаар телевизид 2 удаа ярилцлага өгөв.

Газрын кадастр, бүртгэлийн талаар:

·          Газар эзэмших эрхээ барьцаалаж арилжааны банкинаас зээл авахыг хүссэн 8 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·          Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 10 иргэн, 4 аж ахуйн нэгжид  газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·          14 иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·          Кадастрын мэдээллийн сангаас 215 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·          Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн  18 өргөдөл, эзэмшил хүлээн авч шийдвэрийн төсөл боловсруулсан.

·          Хашаагаа сунгаж зөрчил гаргасан 5 иргэний хашааг татуудж зөрчлийг арилгуулсан.

·          Төмөр замын өртөө, зурвас газрыг баталгаажуулан гэрээ гэрчилгээ олгов.

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·          11 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·          Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 57 иргэнд газар өмчлөөгүй лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·          Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-аас газар өмчлөх иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч хэмжилт зураглалыг шалгаж зураглалыг кадастрын мэдээллийн санд оруулаад байна.

Газрын зөрчил, маргааны чиглэлээр:

·          Оюут баг засаг дарга /70357343/

Тус багийн нутаг дэвсгэрт Нөмрөг Шархайтөвийн зүүн хэсэгт зөвшөөрөлгүй контнер буулгаад байна гэсэн гомдлын дагуу очиж шалгахад контнер бууж цемэнт зарж байсан ба газар эзэмшигч нь эзгүй байсан тул холбогдох бичиг баримттайгаа ирж уулзах мэдэгдэх хуудас ажилтнуудад нь өгсөн.

·          70353511-д иргэн Ц.Лхамаа /99364147/

Уг газар 2 ч удаа очиход эзгүй байсан тул холбогдох бичиг баримттайгаа ирж уулзах мэдэгдэх хуудас үлдээсэн.

·          70353511-д иргэн Д.Болд /99908037/

Зөрчилөө арилгах хугацаатай мэдэгдэх хуудас өгсөн

·          Иргэн Д.Дашзэвэг /95711866/

Диагностиктөвийн урд газар зөвшөөрөлгүй газар ухаж,хашаа бариад байна гэсэн гомдлын дагуу очиж шалгав.Яг ямар хүмүүс ирж энэ үйл ажиллагааг эхэлсэн нь тодорхой биш тул гомдол гаргасан  Диагностиктөвийн хүмүүсийг тухайн хүмүүс ирвэл мэдэгдэх үүрэг өгөв. Бас хажуу талын Их хурд авто угаалгын газар байж болно гэсэн тул мөн ирж уулзах мэдэгдэх хуудас өгсөн.

·          70353511-д иргэн Н.Оюунчулуун /95355507/

Сэлэнгэ буудал Уран элбэгоёдлын газар нь хашаа сунгаж бариад байна гэсэн гомдлын дагуу очиж шалгав.Зөвшөөрөлгүй сунгасан байсан тул зөрчилөө арилгах хугацаатай мэдэгдэх хуудас өгөв.

·          70353511-д иргэн Б.Цэцэгмаа /99552636/

Сэлэнгэ буудал Уран элбэгоёдлын газар нь хашаа сунгаж бариад байна гэсэн гомдлын дагуу очиж шалгав.Зөвшөөрөлгүй сунгасан байсан тул зөрчилөө арилгах хугацаатай мэдэгдэх хуудас өгөв

·          70353511-д иргэн З.Нарансүрэн /99079692/

ЭКО хороолол нь явган зам хааж хашаа барьсан гэсэн гомдол ирсэн.Очиж шалган хашаагаа эргүүлэн татах мэдэгдэх хуудас өгсөн.

 Мэдээлэл технологийн чиглэлээр:

·          Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2014.05.05-05-09/ www.erdenet.mn сайт болон  байгууллагын мэдээллийн дэлгэцээр  явуулсан.

·          Засаг даргын  2014 оны  4-р сарын 30-ны өдрийн А/239 дугаар   захирамжийн дагуу  гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Эрдэнэт хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа хяналтын камерын систем суурилуулж буй байгууллагуудын үнийн судалгааг явуулж байна.

·          Барилгын хөгжлийн төвийн мэргэжилтнүүдтэй мэдээлэл шуурхай солилцох зорилгоор дотоод сүлжээний мэссэнжер буюу Spark програм хангамжийн серверт байгууллагын мэргэжилтнүүдийн ID-гнээлгэж холбогдох зааврын хамт өгсөн.

·          Засаг даргын 2014 оны 5-р сарын 6- ны өдрийн А/254 тоот захирамжийн дагуу  гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилсөн иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын мэдээллийн дэлгэцээр  явуулсан.

·          Газрын дуудлага худалдаа , төсөл сонгон шалгаруулалтын байршлын схемийг сансрын зургаас хэвлэж иргэдэд мэдээллээр үйлчилж байна.

Архивын чиглэлээр:

·          Үйл ажиллагаанд үүсч хөтлөгдсөн баримт бичгийг ангилах төрөлжүүлэх, мэдээллийн санд оруулан өмчлөлийн 15 иргэнд, иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага дээр 22 нэгж талбарын хувийн хэргийг шинээр үүсгэн нөхөн бүрдүүлэлт, баяжилт хийж байна.

·          Жаргалант смын газар өмчлөлийн болон эзэмшлийн хувийн хэрэгт нөхөн бүрдүүлэлт, баяжилт хийлээ.

·          2014 оны эзэмшил газрын төлбөрийн акт үйлдснийг скайнердэж байна.

Хот байгуулалт, барилгын чиглэлээр:

·          Монгол улсын хөтөлбөрт тусгагдсан “Эгийн голын цахилгаан станц” барих байгуулах, төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүнд даацын хатуу хучилттай 72 км авто зам, өндөр хүчдлийн 220 кв-ын 72 км агаарын шугамын Орхон аймагт дайран өнгөрч байгаа  тус тус 11 км зурвас газрын байршлыг аймгийн Засаг даргын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн батлуулав.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Хот байгуулалт, газар зохион байгуулалтын мэргэжлийн техникийн зөвлөлийн ......р хуралдаанаар 17 асуудал хэлэлцэв.

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Kgxsrt scbwpg

Xadhlz trfqqd Viagra original pfizer order walmart pharmacy

Огноо:2020.06.18

Otgoir ciducf

Xjbchy wmpbaz Buy no rx viagra walmart pharmacy

Огноо:2020.06.04

Hcganu tlbaob

Zduhym pijwdu viagra online order cialis on line

Огноо:2020.05.25

Iziljo azoaid

Tvrpdb ghwtam cialis cialis price costco

Огноо:2020.04.24

Холбоотой мэдээлэл

2014-06-05 2139
МАНАЙ АЙМАГ ДАХИН НЭГ АСФАЛЬТ БЕТОНЫ ҮЙЛДВЭРТЭЙ БОЛЛОО

Орон нутаг болон ойролцоох бүс нутгийн авто замын байгууламжийн бүтээн байгуулалтад асфальт бетоныг ...

2016-01-20 2258
Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандарт батлагдлаа.

Манай улсад 2-5 насны нийт 266.0 мянган хүүхэд байгаагаас цэцэрлэг хүрэлцээгүй, хөдөө алслагдсан газар, ...

2014-09-24 922
Булган аймагт галзуу өвчин гарч, хорио цээрийн дэглэм тогтоожээ

Булган аймгийн Баяннуур суманд галзуу өвчин гарчээ. Тодруулбал тус сумын хоёрдугаар багийн малчны ...

Сурталчилгаа

 

 

 

 

ЭМГЭНЭЛ

2020-07-10 9128

ОРХОН АЙМАГТ БАЯР НААДМЫГ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМДЭГЛЭХЭЭР БОЛЛОО

2020-07-01 5171

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 2083

МОНГОЛЫН ТУЛГАР ТӨРИЙН 2229, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 814, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 99 ЖИЛИЙН ОЙ, ОРХОН АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

2020-07-03 2082

БАЯР НААДМЫН ҮЕЭР НИЙТИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ СОНИРХОЛТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-02 1335

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ОРОН ТООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГААР АЮУШЖАВЫН ӨНӨРЖАРГАЛ ТОМИЛОГДЛОО

2020-07-10 950

ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ТАРИФ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

2020-07-01 854

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТ ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2020-07-04 848

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ХУГАЦААГ 7 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2020-07-01 744

БАЯР НААДМЫН ӨМНӨХ СОРИЛГО БАРИЛДААНД БУЛГАН АЙМГИЙН СЭЛЭНГЭ СУМЫН ХАРЬЯАТ АЙМГИЙН АРСЛАН БАТСҮХИЙН ГАНТӨМӨР ТҮРҮҮЛЛЭЭ

2020-07-05 743

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.85.214.125
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 23 Онлайн
  • 1955 Өнөөдөр
  • 2786 Өчигдөр
  • 1955 Долоо хоногт
  • 59728 Сүүлийн сард
  • 2506439 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  773

Facebook

Цаг агаар