ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1. “Дэнж багт гудамжны гэрэлтүүлэг тавих” ажил-ын ОР/БӨ-14-А-16 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт 2014 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 10.00   цагт Аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд болов.
Уг тендер нь 2014 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн зарлагдсан бөгөөд тендерт оролцохоор 9 компани хүсэлтээ гаргаж тендерийн материалыг худалдан авсан бол тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө  6 компани үнийн саналаа ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

 

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Улаанбаатар электрон монтаж ХХК

197,279,048

-

Хаан банк – 1,970,000

2

Говийн шинэ минерал ХХК

197,745,629

-

Хаан банк – 1,970,000

3

Тэс-Ас ХХК

193,552,157

5,5%

Хаан банк – 1,950,000

4

Эрчим өргөө ХХК

196,852,498

-

Хаан банк – 2,000,000

5

Бошголсон ХХК

192,215,888

-

Худалдаа хөгжлийн банк – 1,970,000

6

Ажнай цэгц ХХК

195,804,409

-

Хас банк – 1,960,000

2. Говил багт гудамжны гэрэлтүүлэг тавих ажил-ын ОР/БӨ-14-А-19 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт 2014 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 10.00   цагт Аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд болов. Уг тендер нь 2014 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн зарлагдсан бөгөөд тендерт оролцохоор 7 компани хүсэлтээ гаргаж тендерийн материалыг худалдан авсан бол тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө  6 компани үнийн саналаа ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Улаанбаатар электрон монтаж ХХК

91,301,629

-

Хаан банк – 916,000

2

ДБЧЭ ХХК

84,500,360

-

Худалдаа хөгжлийн банк – 850,000

3

Нанама ХХК

90,394,076

-

Худалдаа хөгжлийн банк – 917,000

4

Эрдэнэт ус ОНӨК ДТС

102,256,803

15%

Голомт банк – 2,850,000

5

Сервис по сименс ХХК

83,000,000

-

Хасбанк – 850,000

6

Эрдэнэт констрактив ХХК

88,938,596

-

Капитал банк – 1,000,000

3. Эрдэнэ багт гудамжны гэрэлтүүлэг тавих ажил-ын ОР/БӨ-14-А-17 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт 2014 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 10.00   цагт Аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд болов. Уг тендер нь 2014 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн зарлагдсан бөгөөд тендерт оролцохоор11 компани хүсэлтээ гаргаж тендерийн материалыг худалдан авсан бол тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө  6 компани үнийн саналаа ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Нью эрхэм ХХК

289,453,357

-

Хаан банк – 2,900,000

2

Жам ХХК

295,507,419

6,507,419

Төрийн банк – 2,900,000

3

Говийн шинэ минерал ХХК

296,481,985

-

Төрийн банк – 2,900,000

4

Тэс-Ас ХХК

293,384,494

6%

Хаан банк – 2,950,000

5

Эрдэнэт ус ОНӨК ДТС

301,843,424

6%

Голомт банк – 870,000

6

Оркон тек ХХК

285,132,502

-

Худалдаа хөгжлийн банк – 2,851,325

4. Шанд багт гудамжны гэрэлтүүлэг тавих ажил-ын ОР/БӨ-14-А-20+ гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт 2014 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 10.00   цагт Аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд болов. Уг тендер нь 2014 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн зарлагдсан бөгөөд тендерт оролцохоор 7 компани хүсэлтээ гаргаж тендерийн материалыг худалдан авсан бол тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө  5 компани үнийн саналаа ирүүлсэн байна. 

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Бурхууд ХХК

88,203,570

4%

Голомт банк – 1,000,000

2

Нама-Оч ХХК

86,573,134

-

Голомт банк – 900,000

3

Улаанбаатар электрон монтаж ХХК

197,279,048

-

Хаан банк – 876,000

4

Арвилах ХХК

73,923,700

-

Хаан банк – 710,000

5

Нанама ХХК

86,271,131

-

Худалдаа хөгжлийн банк – 877,000

5. Баянцагаан багт гудамжны гэрэлтүүлэг тавих ажил-ын ОР/БӨ-14-А-20* гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт 2014 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 10.00   цагт Аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд болов. Уг тендер нь 2014 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн зарлагдсан бөгөөд тендерт оролцохоор 12 компани хүсэлтээ гаргаж тендерийн материалыг худалдан авсан бол тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө  8 компани үнийн саналаа ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Саммит Бестфрейнд ХХК

148,800,000

-

Хаан банк – 3,274,000

2

Нама-Оч ХХК

163,649,266

2%

Голомт банк – 1,700,000

3

Улаанбаатар электрон монтаж ХХК

163,695,213

-

Хаан банк – 1,637,000

4

ДБЧЭ ХХК

148,845,650

2%

Худалдаа хөгжлийн банк – 1,500,000

5

Жам ХХК

163,101,043

4,101,043

Төрийн банк – 1,600,000

6

Арвилах ХХК

149,574,924

-

Хаан банк – 1,500,000

7

Эрдэнэт ус ОНӨК ДТС

183,425,293

15%

Голомт банк – 1,600,000

8

Эрчит цэнэг ХХК

159,708,140

-

Голомт банк – 1,597,081

6. Цахим сум хөтөлбөрийн зардал Компьютер тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил-ын ОР/БӨ-14-Б-01 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт 2014 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 17.00   цагт Аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд болов.Уг тендер нь 2014 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн зарлагдсан бөгөөд тендерт оролцохоор 6 компани хүсэлтээ гаргаж тендерийн материалыг худалдан авсан бол тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө  3 компани үнийн саналаа ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Саммит компьютер технологи ХХК

159,698,660

-

5,000,000

2

IT ZONE ХХК

191,330,590

-

5,000,000

3

Үйлст Софт ХХК

223,450,000

-

5,000,000

7. Гэр хорооллын багуудад хогны автомашин худалдан авах ажил-ын ОР/БӨ-14-Б-04 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт 2014 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 10.00   цагт Аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд болов. Уг тендер нь 2014 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн зарлагдсан бөгөөд тендерт оролцохоор 7 компани хүсэлтээ гаргаж тендерийн материалыг худалдан авсан бол тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө  4 компани үнийн саналаа ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Эй Жи Пи ХХК

114,800,000

-

Хаан банк – 1,200,000

2

Хан судар ХХК

114,000,000

-

Хаан банк – 1,200,000

3

Ган сүлд ХХК

98,000,000

-

Голомт банк – 1,200,000

4

Ээлт өгөөмөр ХХК

104,420,000

-

Хаан банк – 1,200,000

8. Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил-ын /Дэвшил, 10+11 СӨХ-ууд/ ОР/БӨ-14-А-33 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт 2014 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 15.00   цагт Аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд болов. Уг тендер нь 2014 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн зарлагдсан бөгөөд тендерт оролцохоор 3 компани хүсэлтээ гаргаж тендерийн материалыг худалдан авсан бол тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө  3 компани үнийн саналаа ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

СНТ групп ХХК

69,560,654

-

=

2

Шинжүү ХХК

74,749,659

3%

=

3

Тэнгэр хишиг ХХК

73,820,391

-

=

9. Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил-ын /Алтан дуулга, Номин өргөө, Бадмаараг, Дэнж СӨХ-ууд/ ОР/БӨ-14-А-34 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт 2014 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 15.00   цагт Аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд болов. Уг тендер нь 2014 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс  эхлэн зарлагдсан бөгөөд тендерт оролцохоор 2 компани хүсэлтээ гаргаж тендерийн материалыг худалдан авсан бол тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө  1 компани үнийн саналаа ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

ДБЧЭ ХХК

69,888,138

8%

=

10. Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил-ын /Дэвшил, 10+11 СӨХ-ууд/ ОР/БӨ-14-А-33 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт 2014 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 15.00   цагт Аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд болов. Уг тендер нь 2014 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн зарлагдсан бөгөөд тендерт оролцохоор 3 компани хүсэлтээ гаргаж тендерийн материалыг худалдан авсан бол тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө  3 компани үнийн саналаа ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Шинжүү ХХК

90,120,982

3%

902,000

2

СНТ групп ХХК

89,764,855

-

902,000

 

11. Орон сууцны байруудын заадасны засварын ажил-ын /Уурхайчин, Цог, Тулга-4, Хос багана, Эв-4, Золбоо-1, Ундрам 789 СӨХ-ууд/ ОР/БӨ-14-А-09 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт 2014 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 15.00   цагт Аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд болов. Уг тендер нь 2014 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн зарлагдсан бөгөөд тендерт оролцохоор 3 компани хүсэлтээ гаргаж тендерийн материалыг худалдан авсан бол тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө  1 компани үнийн саналаа ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Ээлт-Өлзий ХХК

134,211,695

=

1,387,000

12. Эр нохойг засах, эм нохойны өндгөвч авах, золбин нохойг устгах ажил-ын ОР/БӨ-14-Ү-02 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн нээлт 2014 оны 04 сарын 25-ны өдрийн 10.00   цагт Аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд болов. Уг тендер нь 2014 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн зарлагдсан бөгөөд тендерт оролцохоор 5 компани хүсэлтээ гаргаж тендерийн материалыг худалдан авсан бол тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө  2 компани үнийн саналаа ирүүлсэн байна.

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

ХААИС-н  МЭБШ

153,400,000

-

1,534,110

2

Эрдэнэ хутагт ЗГБН

130,000,000

-

1,534,110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-03-25 1809
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын засаг даргын тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ...

2016-02-27 1620
Цахим тендерийн урилга

“2-р хорооллын 22,24,25,26,27-р байр, 5-р хорооллын 6,7-р байр, 6-р хорооллын 1,2,5,6,12-р байрны ...

2014-08-26 2542
ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭ

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ ТЕНДЕРИЙН ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.23.219.12
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 7 Онлайн
  • 1268 Өнөөдөр
  • 1539 Өчигдөр
  • 1268 Долоо хоногт
  • 11971 Сүүлийн сард
  • 6450245 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1053

Facebook

Цаг агаар