ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ /2014.04.14-18/

Дотоод ажлын талаар:
   Онцгой байдлын албаны 10 жилийн ойн хүрээнд 2014 оны 04 дүгээр сарын 09-13-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, гүйлт, бөх, шатар, ширээний теннисний төрлүүдээр зохион байгуулагдсан тэмцээнд ОБГ-аас 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй тамирчид оролцож, 6 дугаар байр эзэлсэн.   
    ОБЕГ-ын даргын 2014 оны А/76 дугаар тушаалаар Зуны хувцсанд шилжих үйл ажиллагааг Онцгой байдлын газрын хэмжээнд нийт алба хаагчдыг хамруулан 2014 оны 04 дүгээр сарын 14, 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулж ажиллаа. Үүнд хувцас жагсаалын үзлэгийг өдөр тутмын, ёслол албаны хувцастайгаар 2 удаа үзлэгийг зохион байгуулж жагсаалын бэлтгэлийг анги, салаа бүрээр 2 удаа 4 цагийн дадлага, жагсаалын дүрмээр 20 асуулт бүхий тестээр онолын мэдлэгийг шалгаж, бие бүрэлдэхүүний дунд дүрэмт хувцас, хувцасны норм, эдэлгээ, ашиглах журмын талаар яриа таниулга хийлээ. 
Урьдчилан сэргийлэх талаар:
Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар Онцгой байдлын газрын даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн дугаар 28 тоот тушаалаар Аврах, гал унтраах 56, 58, 81 дүгээр ангиудаас өдөр бүр 22 алба хаагч, 2 автомашинтай болон явганаар аймгийн ногоон бүсийн эргүүл, шалгалтыг зохион байгуулж явуулснаар 87 хүн, 45 хүүхдэд ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар ухуулга яриа, таниулга хийж гарын авлага санамж 150 ширхэгийг тараасан байна. Эргүүл, шалгалтын явцад ногоон бүсийг санаатайгаар шатааж, гал тавьсан Баян-Өндөр сумын 18 дугаар сургуулийн 9б ангийн 6 сурагч, 4 дүгээр сургуулийн 5 дугаар ангийн 1 сурагч, 6 дугаар ангийн 1 сурагч, 8 дугаар ангийн 1 сурагч, нийт 9 хүүхдийг илрүүлэн барьж, ар гэр болон сургуулийн захиргаанд нь мэдэгдэж, хүүхэд тус бүрээр  тайлбар гаргуулан авч, хариуцлага тооцон ажилласан.
Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 13 дугаар хуралдааны 4 дүгээр тогтоолоор “Байгаль хамгаалах арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөр”-ийн зардлыг баталж, Байгаль орчны газрын Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зардлаас 1050000 мянган төгрөгийг гаргуулж, Баян-Өндөр, Жаргалант сум тус бүрд троссон шүүр 20 ширхэг, Цохиур 20 ширхэг, Хүрз 10 ширхэг, Сүх 2 ширхэг, Моторт хөрөө 1 ширхэг, Мэдээлэл, сурталчилгааны самбар 5 ширхэгийг 2014 оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдөр хүлээлгэн өгч ажиллаа.
Тохижилт, аж ахуйн ажлын талаар:
ОБА-ны 10 жилийн ойн хүрээнд бие бүрэлдэхүүний сургалтад зориулж ОБГ-ын “Соёмбо” тасалгаанд 340х280 хэмжээтэй тусгай хана босгож, тус ханан дээр бүх төрлийн дохиоллын хэрэгсэл, гал унтраах болон аврах ажиллагааны багаж, зэвсэглэмж бүхий 42 нэр төрлийн бодит үзүүлэнг бэлтгэж, 232000 төгрөг зарцуулан бэлэн болголоо.
Аврах, гал унтраах 56 дугаар анги, ангийн гаднах хашаа, эмбелем, үүдний хэсгийн өнгө үзэмжийг сайжруулж, будаж засварлах ажлыг хийж, 326000 төгрөг зарцуулсан.
Аврах, гал унтраах 56 дугаар ангийн автомашины тавиулангийн доторх хана, хаалга, таазыг шохойдох, будах ажлыг хийж эхлээд, дээрх ажил 50%-тай явж байна.
Аврах, гал унтраах 81 дүгээр ангийн барилгын 3 дугаар давхарт хичээл, хүмүүжлийн танхимыг шинээр засварлаж, тохижуулан ажлын байрны тав тухтай орчинг бүрдүүлж ажиллаж байна.
Малын халдварт өвчний талаар:
Орхон аймгийн Жаргалант сумын Дулаан-Уул багийн Ухаагийн өвөр гэдэг газар малчин Ч.Батцоожийн хотонд 2014 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр 1 үхэрт өвчний шинж тэмдэг илэрсэн талаарх мэдээллийн дагуу аймгийн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газраас шинжилгээний дээж авч Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораторид шинжилгээнд явуулснаар “Үхрийн хорт салст халуурал” өвчин мөн болохыг тогтоож, ОБГ, МХГ, ҮХААГ холбогдох албан тушаалтнууд газар дээр нь шуурхай ажиллаж, Жаргалант сумын Засаг даргын №А/36 тоот захирамжаар 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулан, Хорио цээрийн дэглэмийг 2014 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 04 дүгээр сарын 08-ны өдрүүдэд тогтоон 1 хяналтын пост гарган, 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр хорио цээрийн дэглэмийг цуцалж, 08-наас 15-ны өдрүүдэд 7 хоногийн хугацаатай Хязгаарлалтын дэглэмийг сумын Засаг даргын 2014 оны А/47 дугаар захирамжаар тогтоож,  хяналт тавин ажиллаа.
Үхрийн хорт салст халуурал өвчний шинж тэмдэг илэрсэн үхрийг 2014 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр малчин Ч.Батцоожийн хотноос баруун урагш зүгт 0,5 км зайд И49о04.521,  E104о24.688 солбилцолд, 3 метрийн гүн нүхэнд хийж зохих зааврын дагуу булж устгасан. 
Сэжигтэй бүсийн 8 малчин өрхийн өвөлжөө, бууцанд 5200 м2 талбайд 2 удаа, Голомтын бүсийн 4 малчин өрхийн өвөлжөө, бууцанд нийт 2860 м2 талбайд 4 удаа, Устгалын цэгийн 40 м2 талбайд 2 удаа тус тус хийж, нийт 21920 м2 талбайд 2%-ийн павидион иодын уусмалаар 4 атф даралтаар шүршиж ариутгал халдваргүйжилтийг хийж ажилласан.
Голомтын бүсийн 4 өрхийн 57 адуу, 105 үхэр, 202 хонь, 215 ямаа, 4 нохой, нийт 583,  сэжигтэй бүсд нутаглаж байгаа 8 өрхийн 687, нийт 1270 мал амьтанд өдөр бүр үзлэг, тандалт хийхэд сэжигтэй тохиолдол ажиглагдаагүй байна.
Өвчин гарсан өдрөөс эхлэн сэрэмжлүүлэг мэдээг бэлтгэн гаргаж, сумын мал бүхий 245 айл өрхөд тарааж, өвчний талаар яриа таниулга хийсэн.
Уг хорио цээрийн болон хязгаарлалтын дэглэмийн үед аймгаас 5 хүн, 3 автомашин, Жаргалант сумаас 14 хүн, 3 автомашин, 1 ковш, Онцгой байдлын газраас 3 хүн 1 автомашин, нийт   22 хүн, 8 машин техник ажиллаа.
Гал түймрийн талаар:

Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд объектын гал түймрийн 1 дуудлагатай, шийдвэрлэн ажиллаж байна.
    Өнгөрсөн хугацаанд гарсан нийт 15 гал түймрийн хэрэг, зөрчлийг шийдвэрлэж гал түймэр гарсан тухай акт 2-ыг бичиж, 5 иргэнд 150000 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан байна.
Сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр:
    2014 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийн хүрээнд “Оюу” хүүхдийн цэцэрлэгийн 40 багш, ажилчдад танхимын сургалт зохион байгуулсан.
2014 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдөр Хууль сахиулахын их сургуулиас 5 багш ирж алба хаагчдад Шинээр батлагдсан цагдаагийн хууль, Тахарын тухай, Боомтын тухай, Гэрч холбогдогчийг хамгаалах тухай хуулийн талаар сургалт мэдээлэл хийсэн.
2014 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 11 цагт “Сүү” ХХК-ны 16 ажилтан алба хаагчдад Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай  хичээл сургалт, дадлагыг 2 цагийн хугацаанд зохион байгуулж ажиллаа.
Мөн “Эрдэнэт” телевизэд Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар болон өнгөрсөн өдрүүдэд гарсан гал түймрийн талаарх мэдээллийг ярилцлагаар өгсөн.
Орон нутгийн Номин, ТВ-10,  MBS, ЛХА тэнгэр, Эрдэнэт телевиз, ЕТВ, Тусгал нийт 7 телевизүүдэд Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын сурталчилгаа, 3 шторк, үгэн заруудыг өдөрт 6-8 удаагийн давтамжтайгаар иргэдэд хүргэн ажиллаж  байна.
2014 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдөр Яргуйт багийн ажилчид, иргэд нийт 16 хүнд Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх хичээл сургалт зохион явуулсан. 
Аймгийн ДЗОУБ-тай хамтран Баян-Өндөр сумын захын гэрийн хороололд байрлалтай Ерөнхий боловсролын сургуулиудын төлөөлөл 30 хүүхдэд 2014 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр “Гамшиг” сэдвээр 2 цагийн сургалт хийсэн байна. 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2013-11-13 1146
Орхон аймаг өвөлжилтийн бэлтгэл сайн хангалаа

Орхон аймгийн мал аж ахуйн өвөлжилтийн 2013 оны бэлтгэл хангах талаар МУ-ын Засгийн газрын 266, 210 дугаар ...

2019-12-25 436
2019 ОНЫ ШИЛДЭГ ХҮҮХДҮҮД ТОДОРЛОО

Өнөөдөр Орхон аймгийн шилдэг хүүхдүүдийн “Харшийн сүлд модны наадам” боллоо. Энэ үеэр Орхон аймгийн ИТХ-ын ...

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.233.220.21
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 14 Онлайн
  • 152 Өнөөдөр
  • 1939 Өчигдөр
  • 2091 Долоо хоногт
  • 15650 Сүүлийн сард
  • 2225279 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  756

Facebook

Цаг агаар