Мэргэжлийн хяналтын газраас мэдээлж байна.

  

Д/д

Хэлтсийн нэр

Хийгдэх ажил

Хугацаа

1

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтэс

Төлөвлөгөөт шалгалт:       

-“Таныг сонсож байна” утсанд ирүүлсэн гомдлын дагуу Орхон энх бүтэмж ХХК-ий хиаман цехэд шалгалт хийж бэлтгэгчийн хариуцлагаас шалтгаалан маханд байсан чулууг ялгалгүй машиндсан тул дахин зөрчил гаргахгүй байх талаар зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Мөн тус утсанд ирүүлсэн талх, нарийн боовны  Эрдэнэт өег, Сувд цех, Монгол талх цехүүд үйлдвэрлэсэн он сар өдрөө тэмдэглээгүй байна гэсэн гомдлын дагуу хяналт шалгалт хийж цаашид зөрчил давтагдсан нөхцөлд ХБАБХТХуулийн дагуу хариуцлага тооцох талаар анхааруулан хуулийг танилцууллаа.

 

Төлөвлөгөөт бус шалгалт:

-Иргэн С.Оюунтунгалагийн ирүүлсэн гомдлын дагуу ПУБА ХХК-ий “Аsia” ресторанд захирал Э.Эрдэнэцэцэгийг байлцуулан ХЧАБХУБ  Б.Буянцогттой хамтран хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтаар тус компанийн “Impai” бааранд засвар хийж дуусаагүй, гал тогоонд байрлуулсан талх шарагчид талх шарж байгааг засвар дуустал зогсоон түр өөр талхаар орлуулах, гал тогооны эмх цэгцийг сайжруулах, ажиллагсадыг харилцааны соёлтой үйлчлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Барилгын засвар хийж байгааг фото зургаар баримтжуулсан. ХОМэдүүлэг гарган дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэнд өгсөн.

 

 

01.13-01.17

2

Дэд бүтэц, байгаль орчин, уул уурхайн хяналтын хэлтэс

Төлөвлөгөөт шалгалт:

 -   Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрт шинээр баригдсан Өнөр Эрдэнэт хорооллын 72 айлийн орон сууц, авто машин хийгээр цэнэглэх станцын байгууламж зэргийг ашиглалтанд хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд  гишүүнээр ажиллав.

 

Төлөвлөгөөт бус шалгалт:

-   Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Баян-Өндөр сумын Наран, Шанд багийн хатуу хучилттай авто замын дагуух гэрэлтүүлгийн дагуу байгууламжийг гүйцэтгэгч “Пи Си Эф” ХХК-ийн ажилтай холбогдох албан тушаалтнуудыг байлцуулан хяналт шалгалт хийж  улсын байцаагчийн дүгнэлт хүргүүлэв.

-    Иргэдээс 70353511 утсаар ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу явж шалгаж хариу хүргүүлж ажилласан. FM 103,1-д гүйцэтгэлийн шалгалт хийж хөдөлмөрийн байцаагчтай хамтран ажлын байрны дүгнэлт гаргасан.

- Интернет үйлчилгээний газруудад мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч ажилласан.

-  Аймгийн засаг даргын 1/80 дугаартай албан бичгийг уншиж судлан холбогдох хариуг 14/15 тоот албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн.

-2013 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний тайлан, 2014 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг ирүүлэх тухай  Газрын даргын 14/05 тоот албан бичгийг 15 байгууллагад хүргүүлэн ажилласан. “Мах маркет” ХХК, “Сод монгол групп” ХХК, “Эрдмийт” ХХК, “Жаст-Ойл” ХХК, “Тэс петролиум” ХХК, “Ачит-Ихт” ХХК-иуд дээрхи тайлан, төлөвлөгөөг ирүүлэн хяналт хийлгүүлэн ажилласан. “Чэйс” ХХК, “Номин констракшн” ХХК-иудын шинээр ашиглалтанд оруулж байгаа барилга байгууламжийг хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдхүүнд орж ажилласан.

- “Борцэцэг” ХХК, “Чингэл бөөнцагаан” ХХК-иудын 2013 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн байдалд шалгалт хийж улсын байцаагчийн 14/04/004/08 тоот дүгнэлт, 14/16 тоот албан бичгээр хариуг өгч ажилласан.

 

3

Санхүү, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтэс

Төлөвлөгөөт шалгалт:

- “Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ны 2012 санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдэж байна.

Наран цогцолбор сургуулийн 2012 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ур чадварын нэмэгдлийг хавтгайруулан олгосон зөрчилд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, төлбөрийн актыг төсвөөс төлсөн зөрчилд 85.0 мянган төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоов.

 

Төлөвлөгөөт бус шалгалт: :

   -Иргэн Амарбаясгалангийн гаргасан цалин хөлсийг хугацаанд нь олгодоггүй гомдлыг шалгаж байна.

ХОМ-гийг хуулийн хугацаанд гаргаж өгсөн. УБЭҮ-н ХАБЭА-н хэлтсийн тайлангийн хуралд урилгаар оролцсон. 2013 онд хийсэн хяналт шалгалтын болон ослын материалыг үдэж цэгцлэн архивт өгөхөд бэлэн болгосон. БОЭТ-н ажилтан 54 настай Ж.Э нь 2013-12-27 өдөр ажилдаа ирэх замдаа хороололд гудамжны төгсгөлд хальтирч унасан осол, 2014-01-07 өдөр “ОРХОН ЦОГЦОЛБОР” сургуулийн технилогийн багш М.Ц нь хөдөлмөрийн хичээл орж байгаад санамсар болгоомжгүй байдлаас кабенитын харуул хөрөөнд  яртай мод таарсанаас баруун гарын долоовор хуруу 1-р үеэр тайрагдсан осол, “ЭРДЭНЭТ ХИВС” ХХК- Ээрэх үйлдвэрийн Бэлтгэх цэхийн ажилтан 49 настай эмэгтэй  Б.О  нь санамсар болгоомжгүй байдлаас аюулгүй ажиллагааны журамыг зөрчиж баруун гарын буглагийг гэмтээсэн ослыг судалж, баталгаажуулсан. Гарсан осолтой холбогдуулан 2 албан тушаалтанд 80.0 төгрөгийн торгууль оногдуулж захиргааны хариуцлага тооцов. “МӨНХИЙН ЦАГААН ЖИМ” ХХК-д урьдчилсан хяналт хийж нийт 6 тоног төхөөрөмжинд гэрчилгээ олгов. Ажлын байрны комисст ажиллаж 1 обьектод урьдчилсан хяналт хийв.

 

4

Хилийн хяналтын хэлтэс

-Экспорт, импортын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй 14 аж ахуйн нэгж, 3 иргэний 9  нэр төрлийн  1919.1 тн, 1 ширхэг,  16 иж бүрдэл бодис, бараа, бүтээгдэхүүнийг хяналтанд  хамруулж, нийт  17  мэдэгдэл олгож ажиллалаа.

   Нийт амьтан ургамал, бодис, бараа бүтээгдэхүүний  21.2% газрын тосны бүтээгдэхүүн, 4.6% төмөр метал хииц, 59.3 %  химийн бодис, 14.8% ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн,  0.1 %  бусад бараа  бүтээгдэхүүнүүд эзэлж байна.

 

5

Хими-нян судлалын лаборатори

       -Нян судлалын лабораторид хүнсний бүтээгдэхүүний 24 сорьцонд 39 үзүүлэлт шинжилгээ хийгдлээ. Стандартын шаардлага хангаагүй 1 сорьц илэрсэн. Энэ нь “Титэм” бэйкеригийн “Кремтэй боов” байсан.

 

   -Химийн лабораторид нийт 7 сорьцонд 31 үзүүлэлт /Хүнсний бүтээгдэхүүний 7 сорьцонд 31 үзүүлэлт/ шинжилгээ хийгдлээ. Стандартын шаардлага хангаагүй сорьц илрээгүй болно.

 

Нян судлалын лабораторид нийт 32 сорьцонд 57 үзүүлэлт /Хүнсний бүтээгдэхүүний 32 сорьцонд 57 үзүүлэлт/ шинжилгээ хийгдлээ. Стандартын шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүний 1 сорьц илэрсэн. Энэ нь “Жимст” нарийн боовны цехийн илрүүлсэн нийслэл салат байв.

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-09-20 1483
Cтандартчилал хэмжил зүйн хэлтсийн 7 хоногийн мэдээ /2014.09.15-19/

Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр хуваарийн дагуу гэрээт байгууллагуудын хэмжил зүйн лабораториудад ...

2019-12-11 2314
ЭРДЭНЭТ ХОТЫН ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ХОЁР ИРГЭНД ОРОН СУУЦ ОЛГОЛОО

Эрдэнэт хот болон Анхдагч, илгээлтийн эздийн өдрийн баярын хурал дөнгөж сая “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨХК-ийн ...

2020-06-08 547
ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

Аймгийн Засаг даргын ээлжит шуурхай зөвлөгөөн өнөөдөр цахимаар хуралдлаа. Энэ удаагийн хуралдааныг аймгийн ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 82

Хойд бүсийн аймгийн засаг дарга нар байгалийн гамшиг болон бохирдлоос сэргийлэх яаралтай шаардлага байгааг онцоллоо

2021-10-15 26

СУРАГЧДАД ГАР УТАС ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2021-10-13 48

ЗАСАГ ДАРГА ЖАРГАЛАНТ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА

2021-10-13 39

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ III-Р УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

2021-10-13 45

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 284

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 84

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 57

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 299

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 73

ШАВЬ НАРАА МАССААР НЬ СУРЛАГЫН ЧАНАРЫГ АХИУЛЖ БАЙГАА БАГШ НАРЫГ УРАМШУУЛНА

2021-10-04 894

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 308

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 299

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 284

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2021-10-04 153

ТЭРБУМ МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТ ОРХОН АЙМАГТ БОЛЛОО

2021-10-05 132

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 84

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 82

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 73

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 57

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.231.243.21
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 19 Онлайн
  • 1617 Өнөөдөр
  • 4081 Өчигдөр
  • 31011 Долоо хоногт
  • 67766 Сүүлийн сард
  • 6325742 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1017

Facebook

Цаг агаар