Хөгжлийн бодлогын хэлтэс

 

                                      Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр:     2013.25-29

 

 

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

       “Хоршоо хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийн биелэлт, аймгийн ИТХ-ын хуралдааны тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн мэдээг гарган холбогдох газарт хүргүүлэв.

        8 Мал эмнэлэг, үржлийн нэгжийн намрын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний материалыг шалгаж, нэгтгэн дүгнэв.

          Сайд, Засаг даргатай байгуулсан 2013 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт, 2014 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт 2014 онд тусгах саналаа хүргүүллээ.

“Хүнсний аюулгүй байдал” үндэсний болон аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг нэгтгэн гаргаж, Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамны Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт e-mail –ээр болон цаасаар хүргүүлж ажиллав.

2

Сум, багийн түвшинд шинээр хийж буй ажил

2013 онд “Эрчимжсэн мал өж ахуй, Зоорь хүлэмжийн аж ахуй шинээр эрхэлсэн иргэн, аж ахуйн нэгжийг шалгаруулах ажлыг хийж байна.

3

Ирэх 7 хоногт

*        2013 онд газар тариалангийн зориулалтаар ашигласан ургамал хамгааллын бодис, бордооны тайлан, 2014 онд хэрэглэх ургамал хамгааллын бодис бордооны захиалгыг Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамны Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт хүргүүлнэ. 

*        Байгууллагын 2013 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллого хийж дуусгах.

          Жаргалант суманд үхрийн хорт салст халуурал өвчний улмаас тогтоосон хорио цээрийн дэглэмийг татан буулгах

 

                    Стандартчиллын чиглэлээр ажлын товч: 2013.11.25-29

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр гэрээ хуваарийн дагуу хэмжлийн 4 төрлөөр хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулалтанд хамрууллаа. Үүнд: Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр  50ш,  Дулааны хэмжих хэрэгслээр 7ш, Хий шингэний хэмжих хэрэгслээр 90ш хэмжүүрүүдийг тус тус шалгаж, улсын баталгаа олгосон. “Эрдэнэт-Хивс” ХХК –ний механик хэмжих хэрэгслүүдийг шалгах ээлжит баталгаажуулалтын ажил эхэлж, нийт 26ш  лабораторийн хэмжүүр, туухай шалгаж баталгаажуулав.

 

 

2

Сум, багийн түвшинд шинээр хийж буй ажил

 

 

3

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлж, өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагыг талаар хийсэн ажил

 

 

3

Ирэх 7 хоногт

Иргэд аж ахуйн нэгжид ашиглагдаж байгаа улсын баталгаажуулалтанд заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийг хуваарийн дагуу ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулна. Тухайлбал: “Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх станц” Төрийн өмчит хувьцаат компани, “Эрдэнэт-Ус Дулааны цахилгаан станц” Орон нутгийн өмчит хувьцаат компаний  харьяа аж ахуйн нэгж, иргэдэд ашиглагдаж байгаа улсын баталгаажуулалтанд заавал хамрагдах цахилгаан,  механик, ус, дулаан даралтын  хэмжих хэрэгслүүд  улсын  баталгаажуулалтанд хамрагдана.    Хэмжлийн 4 төрлөөр нийт 100ш хэмжих хэрэгсэл шалгана.  

Мөн Эрдэнэт Дулааны цахилгаан станцын хэмжил зүйн лабораторийн итгэмжлэлийн хугацаа дууссантай холбогдуулж, Стандарчлал хэмжил зүйн газрын ажлын комисст орж ажиллана.

Бичил худалдааны төвд ашиглагдаж байгаа жин хэмжүүрүүдэд улсын баталгаажуулалт хийгдэнэ.

 

                  

                       Тохиролын баталгаажуулалтын ажлын чиглэлээр 2013.11.25-29

 

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа Эрдэнэт-Үйлдвэр ХХК, Эрдэнэт-Хивс ХХК Стандарчлал хэмжил зүйн газрын тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэгтэй хамтран давтан аудит хийхэд оролцов

2

Ирэх 7 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө

.

 

                                           Байгаль орчны чиглэлээр: 2013.11.18-22

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1

 Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 

2

Бусад

”Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө” сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлгийг усны салбар байгууллагуудын дунд зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Газрын харилцаа Барилага хот байгуулалтын газар , Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа, ”Эрдэнэт-Үйлдвэр“ ХХК-ний харъяа Эрчим хүчний цех, “Эрдэнэт-Ус дулааны цахилгаан станц” Орон нутгийн төрийн өмчит хувьцаат компаний төлөөллүүд оролцож санал бодлоо солилцов.

2.Байгаль орчны хяналт шалгалтын хүрээнд зохих эрхийн бичиггүйгээр түлээний мод тээвэрлэсэн 3 иргэнийг илрүүлэн тээврийн хэрэгслийг түр саатуулан шалгаж байна.

3.Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамнаас зохион байгуулсан “Ногоон хөгжлийн төлөөх түншлэл” сэдэвт үндэсний чуулганд холбогдох албан тушаалтан оролцлоо.

2

Дараагийн 7 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө.

 

 

                                        Тээвэр, авто замын чиглэлээр: 2013.11.25-29

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.              

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 

Тээвэрлэлт:   Эрдэнэт- Улаанбаатар чиглэлд энэ 7 хоногт нийт 42 том оврын автобус, 1264  зорчигч, бага оврын автобус 45, 649 зорчигч, суудлын автомашин 73, зорчигч 322 үйлчилж нийт 2235 зорчигч тээвэрлэж, нийт 2546880 төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүллээ.

Ахмад болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх автобус цагийн хуваарь болон маршрутын дагуу үйлчилгээндээ гарч нийт 1299  ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг  тээвэрлээд байна.

Сурагчдын автобус 4 чиглэлд цагийн хуваарь болон маршрутын дагуу үйлчилгээндээ гарч нийт 12168 сурагчдыг тээвэрлээд байна.

Хүйтний улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан аж ахуйн нэгжүүдэд нийтийн тээврийн зогсоол, талбайд хальтиргаа гулгаа үүсэхээс сэргийлэн өөрсдийн харьяа зогсоол орчмын цасыг цас орох бүр цэвэрлэж иргэд, зорчигчдыг аюул, осолгүй тээвэрлэж, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар албан тоот хүргүүлэв.

Тохитой орчин- Идэвхитэй хөдөлгөөнийг дэмжих нэг сарын аяны хүрээнд нийтийн зорчигч тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй 7 аж ахуй нэгжүүдийн дунд ”Биллярд”-ны тэмцээнийг Эрдэнэттранспорт  ХХК зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.

Мөн төрийн албан хаагчдын дунд зохион байгуулаж буй “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнд оролцохоор бэлтгэж байна.

Хяналт шалгалт:

Булган аймгаас Эрдэнэтийн чиглэлд тээвэрлэлт хийж буй нийтийн тээврийн Булган жолоо, товчлох хурд ХХК-ны 15 тээврийн хэрэгслийг шалгаж зөрчлийг арилгуулж торгуулийн арга хэмжээ авсан.

Хөх Ган ХХК-ны 12 тээврийн хэрэгслийг шалгаж хугацаатай үүрэг өгсөн.

ИГХХН-ийн олон нийтийн байцаагч нартай хамтран хотын дотор нийтийн тээврийн зогсоолыг чөлөөлөх зорилгоор шалгалт хийж 30 тээврийн хэрэгслийн бичиг баримтыг хураан авч 150000 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авсан.

Хот хоорондын 2 тээврийн хэрэгсэл , хотын дотор 5 тээврийн хэрэгсэлд улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргав.

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2015-05-17 2393
Оюуны бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучуудын дунд зохион байгуулсан Орхон аймгийн анхдугаар Тусгай олимп амжилттай болж өндөрлөлөө

Оюуны бэрхшээлтэй хүүхэд залуучуудын дунд зохион байгуулсан Орхон аймгийн анхдугаар Тусгай олимпын наадмыг ...

2017-07-16 2221
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЕРӨӨ СУМАНД ТҮЙМЭР УНТРААХ АЖИЛД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЦУВАА ХӨДӨЛЛӨӨ

Лаазалсан хүнсний бүтээгдэхүүн, амны хаалт, бээлий, цэвэр ус, бэлэн бүтээгдэхүүн их хэмжээгээр бэлтгэж, ...

2015-01-12 768
ХӨДӨЛМӨР ЗУУЧЛАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ

Албан бус сургалтаар насан туршийн боловсрол олгох төв - 1

Сурталчилгаа

 

 

 

 

ОРХОН АЙМАГТ БАЯР НААДМЫГ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМДЭГЛЭХЭЭР БОЛЛОО

2020-07-01 5085

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 2055

БАЯР НААДМЫН ҮЕЭР НИЙТИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ СОНИРХОЛТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-02 1293

МОНГОЛЫН ТУЛГАР ТӨРИЙН 2229, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 814, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 99 ЖИЛИЙН ОЙ, ОРХОН АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

2020-07-03 1011

ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ТАРИФ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

2020-07-01 814

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТ ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2020-07-04 802

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ХУГАЦААГ 7 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2020-07-01 715

БАЯР НААДМЫН ӨМНӨХ СОРИЛГО БАРИЛДААНД БУЛГАН АЙМГИЙН СЭЛЭНГЭ СУМЫН ХАРЬЯАТ АЙМГИЙН АРСЛАН БАТСҮХИЙН ГАНТӨМӨР ТҮРҮҮЛЛЭЭ

2020-07-05 596

БАЯР НААДМЫГ ХӨЛ ХӨДӨЛГӨӨН, БӨӨГНӨРӨЛ ҮҮСГЭХГҮЙГЭЭР ТЭМДЭГЛЭНЭ

2020-06-25 531

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ЭРДЭНЭТ ХОТОД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2020-06-30 530

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.226.97.214
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 33 Онлайн
  • 1182 Өнөөдөр
  • 2946 Өчигдөр
  • 10787 Долоо хоногт
  • 37673 Сүүлийн сард
  • 2484384 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  771

Facebook

Цаг агаар