Хөгжлийн бодлогын хэлтсээс мэдээлж байна.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрийн чиглэлээр: Аймгийн мал аж ахуйн өвөлжилтийн 2013 оны бэлтгэл хангах талаар МУ-ын Засгийн газрын 266, 210 дугаар тогтоол, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын 2013 оны 01 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2013 оны 01 дүгээр албан даалгавар, мал аж ахуйн өвөлжилт хаваржилтыг хангах ажлын төлөвлөгөө, аймгийн Засаг даргын 419-р захирамжаар намрын ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэл зэрэг бодлогын шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг сум, баг, хот айлын түвшинд шалгаж, мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах талаар хийсэн ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилгоор 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-03-ны хооронд 9 чиглэлд удирдах ажилтан, хүн, мал эмнэлгийн эмч нарын 27 хүний бүрэлдэхүүнтэй  ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ажиллаа.      Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 92.5%-тай хангасан байна.
     Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй ”Хос тав”, “Алтан тошлой”, “Хантай баян” ХХК, “Сүмийн нуга” хоршооны үйлдвэрүүд нийт 3507 тн улаан буудай нөөцлөөд байна. Дүн мэдээг ҮХААЯаманд хүргүүлэв.
Стандартчиллын чиглэлээр: 8 аж ахуйн нэгжид шаардлагатай  стандартын талаар мэдээлж, 1 аж ахуйн нэгжид 1 стандартын хангалт хийсэн байна.
  Аймгийн “Хєдєлмєрийн аюулгїй ажиллагаа, эрїїл ахуйн орчныг сайжруулах дэд хєтєлбєр”-ийн  хэрэгжилтийг хангахад чиглэн  хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх стандартуудыг нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор  зурагт самбарын загварыг  гаргах ажлыг хийж байна.
Нийтийн такси үйлчилгээний стандартын талаар СХЗГ-аас тодруулан, шинэчилсэн стандартыг тохирлын үнэлгээний багт болон зарим аж ахуйн нэгжид мэдээллээ.
   Иргэд аж ахуйн нэгжид ашиглагдаж байгаа улсын баталгаажуулалтанд заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийг хуваарийн дагуу ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулж байна. Тухайлбал: Эрдэнэт Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК–ний харьяа Шанд, Рашаант багийн хэрэглэгчдийн эрчим хүчний тооцооны цахилгаан тоолуурыг шалгах ээлжит баталгаажуулалтын ажил дуусаж,  нийт   айл өрхийн 550ш, аж ахуйн нэгжийн 12ш тоолуур шалгаж баталгаажууллаа. Дулааны хэмжих хэрэгслээр Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвд ашиглагддаг цусны даралтын аппарат 24ш,  манометр 9ш, “Эрдэнэт-Ус ДТС” ОНӨХК-ний харьяа даралтын 12ш хэмжүүрүүдийг тус тус шалгаж баталгаажуулсан. Эзэлхүүн, механик  хэмжих хэрэгслээр “Эрдэнэт-Үйлдвэр” ХХК-д  ашиглагдаж байгаа хэмжих хэрэгслийн ээлжит баталгаажуулалтын ажил дуусч, нийт  84ш хэмжүүр, “Эрдэнэт-Ус ДТС” ОНӨХК-ний харьяа айл өрхийн 124ш, аж ахуйн нэгжийн 2ш усны тоолуур тус тус шалгаж, улсын баталгаа хийсэн.
Үнэлгээгээр  “Сүүтэй  хадаг” ХХК  33 оноогоор, “Хүчит-Арслан”  ХХК  38 оноогоор тус тус дүгнэгдлээ. Дүнг ЗДТГ-ын ХБХ-т танилцуулахаар  ажлын хэсэг баталгаажуулалтын  чиглэлээрх  ажилтай уялдуулан  аж ахуйн нэгж, иргэдэд  хөнгөн шуурхай үйлчлэхэд  анхаарч,  баталгаажуулалтын материал бүрдүүлэхэд  юуг анхаарах, ямар материал шаардлагатайг цаасаар  бэлтгэж бэлэн болгов.
Байгаль орчны чиглэлээр: Байгаль орчны мэдээллийн ArcGIS 10.0.1 программ хангамж худалдан авах, суурилуулах” ажлын гүйцэтгэгчээр “Их нэмүүн констракшн” ХХК шалгаруулж ажлын 14 хоногт багтаан хийж гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгууллаа.
Эрдэнэт хотын хүн амын унд ахуйн усан хангамжийн эх үүсвэрийн газрын доорх усны ордын ашиглалтын байдалд хяналт-шинжилгээ хийх зориулалттай мониторингийн 2 ш цооног өрөмдөж, тоноглох ажлыг БОНХЯ-тай байгуулсан гэрээний дагуу “Энержи-Импайр”ХХК өрөмдлөгийн ажлыг гүйцэтгэж байна.
Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай Засгийн газрын 2013 оны 326, 327 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн хэмжээнд усны нөөц ашиглан үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэн, ААНБ-тай ус ашиглах гэрээг шинэчлэн байгуулах, усны төлбөрийг нэмэгдүүлэн тооцох ажлыг Татварын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж байна.
Байгаль орчны хяналт шалгалтын ажлын хүрээнд орон нутгийн TV-10 телевизтэй хамтран Баян-Өндөр сумын мод модон материалын “Хялганат” зах, түлээний мод борлуулах “Өндөрбуурал” цэгүүдэд түлээний модны үнийн өсөлтөд хяналт шалгалтыг хийлээ.
Тээвэр, авто замын чиглэлээр:
Тээвэрлэлт:   Эрдэнэт- Улаанбаатар чиглэлд энэ 7 хоногт нийт 38 том оврын автобус, 1093  зорчигч, бага оврын автобус 45, 564 зорчигч, суудлын автомашин 51, зорчигч 195 үйлчилж нийт 1852 зорчигч тээвэрлэж, нийт 2131760 төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүллээ. Ахмад болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх автобус цагийн хуваарь болон маршрутын дагуу үйлчилгээндээ гарч нийт 1120  ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг  тээвэрлээд байна.
Сурагчдын амралт эхэлсэнтэй холбогдуулан сурагчдын автобус тээвэрлэлт хийгдсэнгүй.

 

 

 

 

 

 

 

Нийтийн тээврийн зогсоолыг шинэчлэх ажлын эхлэл зогсоолууд дээр тавигдах маршрут, цагийн хуваарь тусгагдсан мэдээлэх тэмдгийг Их залуу багаас суурилуулж эхэлсэн.

 

 

 

 

 

 

Хяналт шалгалт: Тохирлын үнэлгээний хуулийн дагуу 2 аж ахуй нэгж болох “Сүүтэй хадаг” ХХК, “Хүчит-Арслан” ХХК –ын хүсэлтийн дагуу ажлын хэсэг стандартын шаардлага хангаж буй эсэхэд  шалгалт хийж  дүнг танилцуулсан. 2 компани нь 33%, 38%  хангалтгүй  “Тохирлын гэрчилгээ” олгох нөхцлийг хангаагүй гэж үзсэн.
Хот хооронд болон хотын доторхи нийтийн тээврийн компаниудад өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулах зорилгоор Аймгийн ЗЦТ хамтран шалгалтын төлөвлөгөө гарган хуваарийн дагуу Авто-Мастер ХХК, Арвин шар зам хоршоо, Сүүтэй хадаг ХХК-нуудын  автомашиныг үзэж зөрчлийг арилгуулав.
Иргэдээс ирүүлсэн 4 өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэв.

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2017-02-10 2726
ЭРДЭНЭТ ХОТОД ШАТАХУУНЫ ҮНИЙГ БУУРУУЛАХ БОЛОМЖИТ БҮХ ХУВИЛБАРЫГ СУДАЛЖ ҮЗЭХИЙГ ХҮСЛЭЭ

Манай аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй шатахуун түгээх станцуудад АИ-80 бензин литр тутамдаа 20-30, АИ-92 ...

2015-02-17 1008
Баян-Өндөр сумын долоо хоногийн мэдээ /2015.02.09-13/

- Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж буй газраа өмчилж авахыг хүссэн 45 иргэний өргөдөл хүсэлтийг ...

2016-08-19 1284
Аймгийн Засаг дарга Д.Батлут БНЧУ-ын ЭСЯ-ны Эдийн засгийн зөвлөх Ладислав Хораакийг хүлээн авч уулзлаа

Аймгийн Засаг дарга Д.Батлут БНЧУ-аас Монгол Улсад суугаа Бүрэн Эрхт Элчин Сайдын яамны Эдийн засгийн ...

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.227.208.153
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 6 Онлайн
  • 102 Өнөөдөр
  • 1904 Өчигдөр
  • 6066 Долоо хоногт
  • 22291 Сүүлийн сард
  • 1845240 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  731

Facebook

Цаг агаар