ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2013 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

1.Онцлог ажлууд:
-  “Эко хороолол”-ын инженерийн шугамын ажил дуусах шатандаа буюу 90 гаруй хувьтай явагдаж байна. Тус ажил нь 2.0 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй бөгөөд бохир усны 7.9 км, цэвэр усны 4.5 км, дулааны 8.8 км шугам татагдсан байна. Одоогоор загварын буюу олон нийтэд үзүүлэх гурван байшинг барьж байгаа ба энэ ондоо багтаан 200 айлын орон сууцыг барьж дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
- Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг хэрэгжүүлэн бүх нийтээр мод тарих, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд Баян-Өндөр ууланд “Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК-ийн шинээр ашиглах талбайгаас нийтдээ 15-20 га газарт мод шилжүүлэн суулгах, тарих ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна.
- Аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнд нийт 29 аж ахуйн нэгжийн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болголоо.
2. Удирдлага, зохион байгуулалт, эдийн засгийн бодлогын хүрээнд:
Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 3000 гаруй иргэн үйлчлүүлсэн ба “Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төв”-ийн “Иргэдээ сонсож байна” 70353511 утсанд 380 иргэнээс гомдол, санал, хүсэлт ирснээс 195-ийг шийдвэрлэж, 185 гомдол, саналыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд уламжилсан ба шийдвэрлэх шатандаа явж байна.
Төрийн албан хаагчийн гэр бүлээс их, дээд сургуульд суралцаж буй оюутнуудын сургалтын төлбөрийг төрөөс санхүүжүүлэх журмын дагуу нийт 259 суралцагчийн гэрээг сунгаж Сургалтын төрийн санд хүргүүллээ.
8 сарын 30-ны байдлаар аймгийн төсөвт 23.3 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж, төсвийн гүйцэтгэл 97.5 хувьтай байна. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд 4.4 тэрбум төгрөг орохоос 8-р сарын 30-ны байдлаар 3.3 тэрбум төгрөг орж, санхүүжилт 1.1 тэрбум төгрөгөөр дутуу байна. Орон нутгийн орлогоос Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд 2.0 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүллээ.
Төсвийн байгууллагуудын эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн ба 2013 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2014 оны төсөв, 2015-2016 оны төсвийн төслийг урьдчилсан байдлаар хянууллаа.
3.    Хууль, эрх зүйн бодлогын хүрээнд:
Хууль зүйн яамтай хамтран эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд боловсруулагдаж буй хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалын талаарх төвийн бүсийн сургалт зөвлөгөөнийг 9 дүгээр сарын 20, 21-ний өдрүүдэд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг  хангаж байна.
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, иргэд, олон улсын болон төрийн бус байгууллагуудад хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж байна.
Цагдаагийн газрын мэдээгээр 8 сарын эхний байдлаар 358 хэрэгт 282 хүн холбогдон шалгагдаж, хэргийн илрүүлэлт 51.5 хувьтай байна. Нийт бүртгэгдсэн хэргийн 46.1 хувь нь бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэрэг, 34.6 хувь нь согтуугаар үйлдэгдсэн хэрэг, 6.7 хувь нь хүнд, онц хүнд хэрэг байгаа ба өнгөрсөн оны мөн үеэс согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн тоо 0.8 хувиар, хүнд, онц хүнд хэрэг 42.9 хувиар буурч, харин бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэрэг 38.7 хувиар нэмэгджээ.
Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 415.7 сая төгрөгийн хохирол учирч, 149 хүн хүнд хөнгөнөөр гэмтсэн ба нийт хохирлын 38.9 хувийг нь нөхөн төлүүлсэн байна.
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцож байсан 1071 жолоочийг илрүүлэн, 738 жолоочийн эрхийг тодорхой хугацаагаар хасч шийтгэжээ. Өнгөрсөн оны мөн үеэс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцсон жолоочийн тоо 33.9 хувиар, эрх хасалт 1.8 хувиар нэмэгджээ.
4.    Боловсрол, эрүүл мэнд, урлаг, спорт, нийгмийн хамгааллын бодлогын хүрээнд:
Боловсролын газраас багш нарын бага хурлыг зохион байгуулж 2012-2013 оны хичээлийн жилийн зорилтын хэрэгжилтийн тайлан, илтгэлийг хэлэлцэж 2013-2014 оны шинэ хичээлийн жилийн бодлого, зорилтоо тодорхойллоо.
Боловсролын салбарт улсын төсвөөс 4 обьектод 400.0, орон нутгийн төсвөөс 250.0 сая төгрөгийн их засвар хийсэн ба Жайка олон улсын байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 2 сургуулийн дээврийн засварыг тус байгууллага гүйцэтгэж ашиглалтанд хүлээлгэн өгөв.
Аймгийн хэмжээнд хүүхдийн цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор цэцэрлэгийн зориулалттай байранд хичээллэж байсан 2 бага сургуулийг нүүлгэн шилжүүлэх замаар 560 хүүхдийн цэцэрлэгийн байрыг засварлан, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр ханган үйл ажиллагааг нь эхлүүллээ. 
2013-2014 оны хичээлийн жилд хэрэглэгдэх ном, сурах бичгүүдийг хэвлэлийн компаниудаас хүлээн авч сургуулиудад тарааж өгөв.
Эрүүл мэндийн салбарын ажилтны өдрийг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа өндөр амжилт гаргасан эмч, ажилтнуудыг “Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг, Эрүүл мэндийн яамны жуух бичиг, аймгийн Засаг даргын нэрэмжит шагналаар тус тус шагнаж урамшууллаа.
Мөн Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвд 100.0 сая төгрөгийн зөөлөн эдлэл 86.5 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэв.
8 сарын эхний байдлаар эрүүл мэндийн байгууллагууд давхардсан тоогоор 354.2 мянган хүнд үзлэг хийснээс 37.5 хувийг нь урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс нийт үзлэг 31.5 хувиар, урьдчилан сэргийлэх үзлэг 23.5 хувиар нэмэгджээ.
Сэргийлэх тарилгад 9.8 мянган хүн хамрагдсан нь нийт хамрагдвал зохих хүний 99.2 хувь нь бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үеэс хамралт 0.4 пунктээр өссөн байна. Халдварт өвчнөөр өвчилсөн 461 тохиолдол гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 20.0 хувиар буюу 13.5 продицимилээр буурсан байна.
8 дугаар сарын 15-нд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн жижиг зээлийн эх үүсвэрийг байршуулах арилжааны банкны сонгон шалгаруулалт явагдаж Капитал, Төрийн банкууд шалгарлаа.
Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Турк сургуультай хамтран Туркийн үндэсний баяр “Армадан сар”-ыг тохиолдуулан зорилтот бүлгийн 60 өрхөд 1.7 сая төгрөгийн хүнсний тусламж үзүүллээ.
8 сарын эхний байдлаар аймгийн дүнгээр давхардсан тоогоор 46.1 мянган хүнд 21.8 тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт олгосноос 2.2 мянган хүнд 1.4 тэрбум төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр, 1.9 мянган хүнд 580.7 сая төгрөгийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж, нийгмийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай 2.8 мянган хүнд 442.3 сая төгрөгийн хөнгөлөлт, нөхцөлт мөнгөн тусламж, 4.7 мянган ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 190.0 сая төгрөгийн тусламж, хөнгөлөлт, хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилтээр 9.6 мянган хүнд 1.4 тэрбум төгрөгийн тэтгэмж, хөнгөлөлт, Хүний хөгжлийн сангаас 11.1 мянган хүнд 820.6 сая төгрөгийн хишиг 3 хувийг олгожээ.
Нийгмийн даатгалын сангийн орлогод 28.4 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж, төлөвлөгөө 113.7 хувиар биелсэн ба бүх сангуудын орлогын төлөвлөгөө 7.0-15.7 хувиар давж биелжээ. Сангийн орлого өнгөрсөн оны мөн үеэс 38.2 хувиар нэмэгдсэн байна.
5.    Хүнс, хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлогын хүрээнд:
Аймгийн хэмжээнд одоогийн байдлаар 2 сумын 15 багийн 896 гаруй малчин өрхөд 260,0 мянган мал намаржиж отроор тарга хүч авч байгаа бөгөөд сүргийн эргэлтийн тооцоогоор 200.0 мянган толгой малыг онд оруулж өвөлжүүлж хаваржуулахаар зохион байгуулан бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
Малын тарга хүч авалт, хадлан өвсний ургацын байдалтай газар дээр нь танилцах, хүн, мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд 2 суманд ажлын хэсэг ажиллаж аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого, зорилт, цаг үеийн ажил, цаг агаарын төлөв байдлын талаар танилцуулан 500 гаруй малчдын санал бодлыг сонслоо.
Булган аймгийн Сэлэнгэ, Бугат, Орхон, Хангал, Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн, Орхонтуул сумуудад нийт малын 70 хувь, үлдэх 30 хувь нь өөрийн аймгийн нутагт өвөлжиж хаваржина. Хил залгаа Баруунбүрэн, Хангал, Бугат, Орхонтуул сумдын удирдлагуудтай мал сүргийг өвөлжүүлж хаваржуулах, хадлан бэлтгэх талбайг урьдчилсан байдлаар баг, сумын төвшинд ярилцан өмнөх жилүүдэд ашиглаж байсан газруудад хадланчдыг гарган хадлан бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж байна.
Тэжээлийн нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор малын тэжээлийн ургамлыг 203.5 га-д тариалсан бөгөөд тэжээлийн ургамлын гарц хэвийн байгаа хэдий ч цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалан ургац  хураалтын ажил эхлээгүй байна.
Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 2 сумын хөдөөгийн мал бүхий багуудын 100 гаруй өвөлжөө, хаваржааны орчинд цэвэрлэгээ хийж, малын сэг, зэм устгах ажлыг зориулалтын дагуу хийж гүйцэтгэлээ.
Сумдын хэмжээнд 100 гаруй хашааг сэлбэн засварлаж, 500 орчим өвөлжөө, хаваржааны өтөг бууцыг сийрүүлэх, хөрзөн гаргах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн  ба 1100 орчим хашаа, байрыг мал өвөлжилтөнд зориулж ашиглахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна.
Аймгийн хэмжээнд 9500 тн хадлан бэлтгэхээс Баян-Өндөр сум 6600 тн-ыг бэлтгэж үүнээс 330 тн-ыг нөөцөд, Жаргалант сум 2900 тн-ыг бэлтгэж үүнээс 120 тн-ыг нөөцөд төвлөрүүлнэ. Хадлан бэлтгэлийн ажилд том, бага оврын дугуйт трактор 135, хадуур 125, тармуур 124, морин хадуур 3, морин тармуур 3, чиргүүл 7 оролцохоос одоогийн байдлаар 100 орчим техникт засвар үйлчилгээ хийгдээд байна.
Малчид, мал бүхий иргэдийн бие дааж хадлан бэлтгэх чадавхийг сайжруулах зорилгоор ҮХААЯ-наас БНХАУ-ын тусламжаар хадлангийн бага оврын иж бүрдэл тракторыг 2 сумын малчин, мал бүхий 5 иргэнд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгов.
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хээлтүүлэгч малд үзлэг хянан баталгаа хийж, 672 толгойг хамруулж 98 хувийг жишигт тэнцүүлснээс 2 сумын хэмжээнд 600 гаруй хуц ухныг ялган суурилж, 8 малчинд хариуцуулан өгч отроор тарга хүч авахуулж байна.
Мал сүргийг боом өвчнөөс сэргийлэх вакцинд 20.5 мянган үхэр, дуут хавдар өвчнөөс сэргийлэх вакцинд 11.0 мянган үхэр, дотрын халдварт хордлогоос сэргийлэх вакцинд 34.0 мянган бог мал, шөвөг яр өвчнөөс сэргийлэх вакцинд 56,0 мянган бог мал, цусан халдварт, иж балнадаас сэргийлэх вакцинд 450 гахай, листериоз өвчнөөс сэргийлэх вакцинд 2000 бог малыг тус тус хамрууллаа.
Мал, амьтныг шимэгч өвчнөөс эрүүлжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд Ивомекийн боловсруулалтанд 71.3 мянган мал хамруулснаас гадна мал угаалганд 75.0 мянган бог малыг хамруулж, 58.2 мянган малд туулгалт хийв. Мөн хүнсний 3 зах, арьс шир түүхий эдийн 4 цэг зэрэг 10 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 24.0 мянган м2 талбайд халдваргүйжүүлэлт хийлээ.
2013 онд аймгийн хэмжээнд 2 сумын 44 аж ахуйн нэгж, байгууллага 1200 орчим айл өрх газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж  үр тариа 3582 га, тэжээлийн ургамал 203.5 га-д, тосны ургамал 415 га, төмс 331.1 га , хүнсний  ногоо 229.5 га, чацаргана 9 га-д  тариалсан бөгөөд үр тарианы төлөвлөгөөт зорилт 93.5 хувь, тэжээлийн ургамал 101.7 хувь, төмс 72.8 хувь, хүнсний ногоо 56.5 хувьтай байна.
Үрийн талбайд хянан баталгаа хийх ургац тогтоох ажлыг зохион байгуулж, энэ онд 1 га-аас авах ургацыг урдчилсан балансаар тогтоохоод: улаан буудай 15 цн/га, рапс 10 цн/га, малын тэжээл 10 цн/г, төмс 85 цн/га, хүнсний ногоо 100 цн/га хураах боломжтой бөгөөд 7, 8-р саруудад хур бороо ихтэй, дулааны хангамж багатай байснаас үр тарианы ургалт удааширч, болц 10-15 хоног оройтох төлөвтэй байна.
Энэ намрын ургац хураалтанд 20 комбайн, 25 жатка, 52 дугуйт трактор, 10 будаа цэвэрлэгч, 10 үр сортлогч, 7 төмсний комбайн, 11 төмс ухагч, 3 төмс сортлогч, 5 механикжсан үтрэм бусад тоног төхөөрөмж ашиглах ба техник тоног төхөөрөмжийн засварын ажил үргэлжлэн хийгдэж, гүйцэтгэл 85 хувьтай байна.
Хүнсний ногоо хадгалах 4468 тн-ын багтаамж бүхий 246 зоорь байгаа нь нийт хураан авах ургацын 50 гаруй  хувийг хадгалах боломжтой бөгөөд 8 үтрэм 800 тн багтаамж бүхий үрийн агуулахын цэвэрлэгээ, ариутгал, засвар үйлчилгээг хийж эхлээд байна.
Хөдөө аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрийн газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын тариалсан үр тариа, төмс хүнсний ногооны ургацын урьдчилсан дүнгээр үр тариа 15, төмс 85, хүнсний ногоо 100, тэжээлийн ургамал 10 центр гэж тогтоосон ба түүвэрчлэн хураалт явагдаж байна. Монгол улсын Засгийн газрын 221, 368 дугаар тогтоолын дагуу сумын 363 өрх, 52,2 тн хонь, тэмээний ноос бэлтгэж “Эрдэнэт хивс” ХХК-д тушаасан байна.   
Монголын Байгаль орчны иргэний зөвлөлөөс зохион байгуулсан “Аймгуудын байгаль хамгаалагч, идэвхитэн байгаль хамгаалагч, иргэдэд экологийн эсрэг гэмт хэргийн талаар ойлголт өгч мэдлэг чадварыг нь дээшлүүлэх нь” сэдэвт сургалтанд холбогдох улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нарыг оролцуулав.
Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж бүхий гудамж талбайн зэрлэг ургамлыг цэвэрлэж устгах ажлыг зохион байгуулж, 957 аж ахуйн нэгж, 3063 иргэн, 1164 өрх 60746 м2 талбайг цэвэрлээд байна.
6.    Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн салбарын бодлогын хүрээнд:
8 сарын эхний байдлаар аж үйлдвэрийн салбарт 664.8 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, 683.3 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулж өмнөх оны мөн үеэс үйлдвэрлэлт 7.5 хувиар, борлуулалт 6.4 хувиар буурсан байна. Нийт бүтээгдэхүүний 94.5 хувийг уул уурхайн олборлох салбарт, 3.8 хувийг боловсруулах салбарт, 1.7 хувийг цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэлийн салбарт үйлдвэрлэжээ.
Аймгийн худалдаа нийтийн хоолны 803 цэг салбар 44.6 тэрбум төгрөгийн бараа гүйлгээ хийж, бараа гүйлгээний нийт хэмжээ өнгөрсөн оны мөн үеэс 45.4 хувиар өсчээ.
Нийтийн ахуйн үйлчилгээний орлого 3.9 тэрбум төгрөг болж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 30.8 хувиар өссөн байна. Нийт орлогын 78.2 хувийг орон сууц, 13.7 хувийг зочид буудал, 4.9 хувийг хог тээвэрлэлт, 2.2 хувийг цэвэр ус борлуулалт, 1.0 хувийг халуун усны орлого бүрдүүлж байна.
Тээврийн байгууллагууд 40.7 мянган тн ачаа тээвэрлэн, 13.4 сая.тн/км-ийн ачаа эргэлт, 4.7 сая зорчигч тээвэрлэн, 69.0 сая хүн/км–ийн зорчигч эргэлт хийж, тээврийн үйлчилгээнээс 7.5 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажиллажээ. Зорчигч тээврийн үйлчилгээнд 225 микроавтобус, 462 такси гарч тэдгээрт 927 хүн ажиллаж байна.
Мэргэжлийн хяналтын газар, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран тус аймагт цэвэр усны үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийлээ.

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2017-05-30 1731
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ӨДӨР АВТОМАШИНУУД ГЭРЛЭЭ АСААЖ ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦОНО

Орхон аймгийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/287 тоот захирамж гарч Хүүхдийн эрхийн ...

2014-11-11 2107
Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллагааны өдрүүдийн хүрээнд багш нарын дунд олон ажил зохион байгуулагдаж байна

Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллагааны өдрүүдийн хүрээнд бүх ЕБС-иуд хийгдэх ажлын тусгай төлөвлөгөөний ...

2013-10-07 1574
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

Боловсролын талаар: • Дэлхийн зөн ОУБ-аас 20-р цэцэрлэгийн Багшийн хөгжлийн төвд 2,0 сая төгрөгийн ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 257

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 222

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 115

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 61

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 48

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 405

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 77

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 65

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 405

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 257

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 222

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 115

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 77

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.12-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-12 75

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 65

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 64

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 61

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.95.131.146
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 30 Онлайн
  • 22695 Өнөөдөр
  • 20114 Өчигдөр
  • 22695 Долоо хоногт
  • 510295 Сүүлийн сард
  • 5489970 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  968

Facebook

Цаг агаар