АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ 2013 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

 
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ 2013 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН
 ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ
 

¹

Төрийн бус байгууллагуудын нэрс

Хамтран ажиллах талаар ирүүлсэн саналуудаас дэмжигдсэн санал

Тухайн байгууллагын тэргүүний нэр,  утас,

Хариуцах хэлтэс

Санхүүжилт

/ мян.төг /

1

Орхон аймаг дахь олон нийтийн оролцоотой хөгжлийн төв

Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын багуудын Засаг дарга, нийгмийн ажилтнууд, Иргэдийн нийтийн хурлын тэргүүлэгчдэд сум, багийн хөгжлийн түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвхжүүлэх, олон нийтийн оролцоотой хөгжлийн талаарх мэдлэг олгох сургалт явуулах

Д.Байгальмаа

99552176

ТЗУХ

400.0

2

“Хангайн бүсийн бүтээмж” хөгжлийн төв

- Аймгийн 10-аас доошгүй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд бүтээмжийн сургалт хийх,  бүтээмж дээшлүүлэх хөдөлгөөнд хамруулах

Ш.Ганбат

73468

99351965

ТЗУХ

1000.0

3

Мэдээлэл, сургалт судалгааны –“Зууны мэлмий” төв

Аймгийн хэмжээнд хөндлөнгийн судалгаа хийж, дүгнэлт гаргах

Ш.Ганбат

73468

99351965

 

ТЗУХ

1500.0

4

“Ард түмний мэдэл-шууд ардчилал”

- Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэ төслөөр хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

- Орон сууцжуулах, орон сууцны өртөг зардлыг бууруулах талаар иж бүрэн ТЭЗҮ боловсруулах

Д.Галбаатар

99351485

ТЗУХ

1000.0

5

“Шууд ардчилал хүрээлэн” ТББ

-Орхон аймгийн ЗДТГ-ын захиалгын дагуу аймгийн ЗДТГ болон Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын төрийн захиргааны ажилтнуудад “Цахим засаглал” тусгай хөтөлбөр, “Орон нутгийн төсвийн ил тод байдал” цуврал сургалт болон Орхон аймгийн иргэдэд “Шууд ардчилал” цуврал ТВ сургалт, цуврал сурталчилгаа, “Орон нутгийн төсвийн ил тод байдал” цуврал ТВ сурталчилгаа зохион байгуулах

-Сургалт сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, сургалтын үйл ажиллагааны дүрс бичлэг бэлтгэн хүлээлгэн өгөх

 

Д.Хүрэл тогтох

ТЗУХ

10000.0

 

6

Эрдэнэт-Хөтөч ТТБ

Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад зориулан санхүүгээ хэрхэн зөв удирдаж авч явах, татварын хяналт шалгалтыг хэрхэн эрсдэлгүй давах, санхүүгийн тайлангийн анхан шатны баримт материалыг  хэрхэн зөв бүрдүүлэх,” Нийгмийн даатгал болон Татварын хууль, заавар, журам сэдвээр сургалт явуулах

 

Д.Энхтуяа

7035-7961

СТСХ

2000.0

7

Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын үндэсний холбооны Орхон салбар

-ТББ-уудын бүрэн хэмжээний судалгаа явуулах

-Байгууллагын чадавх дээшлүүлэх сургалт явуулах

-ТББ-уудын нэгдсэн чуулган зохион байгуулах

-ТББ-уудын ажлыг дүгнэн шагнаж урамшуулах

-ХБИ-ийн эрхийг хамгаалах өдрийн нэгдсэн арга хэмжээ зохион явуулах

Ц.Мөнх-Эрдэнэ

94070713

НХХ

2700.0

8

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд залуусыг хөгжүүлэх “Найдвар төв”

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн дунд “Миний мөрөөдөл” гар зургийн уралдаан зохион байгуулах

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалт

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн дунд АХА тэмцээн явуулах

Г.Ганчимэг

70350827, 89129649, 99360821

НХХ

 

15550,0

9

Монголын Хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны Орхон салбар

-Хараагүй иргэдийн хонхот бөмбөгийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох

-Цагаан таягтны өдрийг тохиолдуулан иргэдийн дунд урлаг, спортын арга хэмжээг зохион байгуулах

Д.Мөнх-Эрдэнэ

99080565

НХХ

2500.0

10

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбоо

-Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг гэрээр эргэх

-Хэл ярианы болон тархины саажилттай хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд мэргэжлийн багш нарын хамтарсан 2 өдрийн сургалт зохион байгуулах

Хэл засалч, ахуй засалч, хөдөлгөөн засалч ортопедийн мужаан нарын хамтарсан багийг урьж хүүхдийг оношлуулах, туслах хэрэгсэл хийлгэх

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийг хөдөлмөр эрхлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж туузан урлалын сургалт зохион байгуулах

Д.Одгэрэл

99353054

 

НХХ

3530.0

11

Монголын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чөлөөт үйлдвэрчний эвлэл

-Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111-р зүйлийн хэрэгжилт үр дүнгийн талаархи судалгааг 86 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийж гаргах

-НҮБ-ээс баталсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийг сурталчлах үйл ажиллагаа зохион байгуулах

-Ажил олгогчидтой нээлттэй хэлэлцүүлэг хийх

Ё.Алтанчимэг

99353809

НХХ

500.0

12

Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах холбоо

Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн дунд тэмцээн зохион байгуулах,

-Орон нутгийн телевизээр дохионы хэлний хичээл явуулах

-“Бид чадна” тэмцээн зохион байгуулах

-Хүүхдийн баяр угтсан арга хэмжээ явуулах

Ш.Солонго

99550067, 99722966

НХХ

1000.0

13

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэргэжил олгох ЭНГАБ сургалтын төв

-Хот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлтийн сургалт хийж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг үйл ажиллагаанд татан оролцуулах

Б.Энхтуяа

 

НХХ

500.0

14

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамгаалах “Бүрэн тэгш” холбоо

-Казак түмний хаврын баяраар хөгжлийн бэрхшээлтэй 25 казак иргэнд мэндчилгээ дэвшүүлэх, бэлэг гардуулах

-Суугаа гар бөмбөгийн тэмцээн

-Нийгмийн ажилтнууд, багуудын зөвлөлийн дарга нарт сургалт хийх

-Хангайн бүсийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөгөөн

Л.Баттөмөр

95555989

 

НХХ

500.0

15

Эрдэнэтийн овооны Анхдагч “Илгээлтийн эздийн холбоо”

-Эмэгтэйчүүдийн баяраар дуу, бүжиг, эхийн алдар сэдэвт цэнгүүн, алдарт эх, өндөр настай эхчүүдийг урамшуулах

-Бүх ахмадуудаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, амьдралын хүнд нөхцөлд байдаг 10 хүнд тусламж үзүүлэх

-Өөрийн эзэмшил хашаандаа мод, бут, сөөг, хүнсний ногоо тарих гишүүдээ сургалтанд хамруулж үр суулгац авахад нь туслах

Д.Мөнхтуяа

99353015

96038868

НХХ

1500.0

16

“Авъяас хөгжлийн төв” нийгэмд үйлчлэх ТББ

Монгол ардын уламжлалт оньслох, эвлүүлэн угсрах, зохион бүтээх, хээлж чимэглэх, дүрс үүсгэн зохиомжлох талаар цэцэрлэгийн болон бага ангийн сурагч, багш нарт сургалт явуулах, оньсон тоглоомоор хангах

П.Баяраа

99553476

НХХ

500.0

17

Эрдэнэт хотын “Анхдагч багш нарын холбоо”

Жаргалант сумын сургууль, Орхон, Эрдэнэт, Наран цогцолбор сургууль, 7, 8, 14, 17, 18-р сургуулийн сурагчдад “Гамшгаас хамгаалах II”, “Хорт зуршил” сургалт явуулах

Б.Лхагвадорж

88350841

70357809

НХХ

320.0

18

“Орон нутгийн нийгмийн ажлын түншлэлийн сүлжээ” ТББ-ын Орхон аймаг дахь салбар

Малчин багийн сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж чадахгүй байгаа 4-5 насны хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгох, цэргийн насны буюу 16-25 насны залуучуудад бичиг үсгийн боловсрол нөхөн олгох

Д.Сайнбилэг

99354190

НХХ

1000.0

19

“Монголын адал явдалт спорт аялалын холбоо” ТББ

Олон төрөл, хэлбэрийн аялалын маршрут гаргах, аялал жуулчлалын зөвлөгөөн зохион байгуулах

Б.Мажинбуу

95347398

НХХ

1000.0

20

Батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэгийн Орхон аймгийн зөвлөл

Техник загварын зохион бүтээх тэмцээн

Б.Одбаяр

99021456

НХХ

1000.0

21

ЭЯГБХУТКХХ-ҮСТөвийн дэргэдэх “Тус дэм” ТББ

-  Зорилтот олон нийт буюу /биеэ үнэлэгч эмэгтэйчүүд/ дунд хэрэгжүүлж буй” төслийн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаар “Олон нийт ба мэдээлэл”зөвлөлдөх уулзалт хийх

- Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хуулийн мэдлэг дээшлүүлэх сургалт хийх

-Тэнэмэл хүүхдүүдэд ДОХ бэлгийн замын боловсрол олгох сургалт хийх

Ж.Ганчимэг

99359356

 

НХХ

1500.0

22

Улаан загалмайн хороо

- Өрх толгойлсон олон хүүхэдтэй иргэд, өндөр настанд эмийн ургамлыг таних, зөв түүх, хатаах, хадгалах чиглэлээр сургалт

-Байгалийн гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд сэтгэл зүйн тусламж үзүүлэх “Сайн дурын сургагч багш” бэлтгэх

-Осол гэмтлийн , олныг хамарсан болзошгүй эрсдлийн үед өөртөө болон нөхөртөө ахны тусламж үзүүлэх сургалт

/удирдах ажилтнуудад/

Д.Тунгалаг

70350314

 

НХХ

1500.0

23

“Мөнх амьдрал бэлэглэгч”ТББ

-Хорт хавдар болон хүнд өвчтэй хүмүүс, тэдний ар гэрийхэнд сэтгэл заслаар  илаарших аргыг эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулах

-Эрүүл мэндийн анхан шатны болон хоёрдогч шатлалын тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа эмч, эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн, сургууль, цэцэрлэгийн эмч, нийгмийн ажилтан, арга зүйч нарт хорт хавдар болон хүнд өвчтэй хүмүүсийн зан үйлийн өөрчлөлтийн талаар мэдлэг эзэмшүүлэх, уламжлалт засал эмчилгээг өвдөлт намдаах эмийн эмчилгээтэй зөв хослуулан хийх аргачлал эзэмшүүлэх  сургалт

-Бүх шатны эмч, мэргэжилтнүүдийг хорт хавдар түүний суурь, урьдал өвчнүүдийг илрүүлэх, оношлох, эмчлэх, тандалт судалгаа хийх, хүнд өвчтөний сэтгэл түгшүүрийг үнэлэх  чиглэлээр сургалт зохион байгуулах

-Хүнд өвчтөнийг гэрээр асрахуй сэдвээр цуврал хичээл мэдээллийн хэрэгслээр явуулах

Г.Батсайхан

70356803,

99117175

 

НХХ

1500.0

24

“Эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих нийгэмлэг”ТББ

Сургуулийн   нийгмийн ажилтан, багш, сурагчдад :

-Халдварт шар өвчнөөс сэргийлэх, гар угаахын ач холбогдол сургалт хийх

-Эрүүл хоололт, хөдөлгөөний хомсдол, стрессийн талаар сургалт хийх

-Амны хөндийн эрүүл мэнд, зүрх судас, элэг, бөөрний өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх болон

эмийн зохистой хэрэглээний сургалт хийх

А.Учрал

99681931

Д.Мөнхцэцэг

99358169

 

 

НХХ

400.0

25

 

Буурлын чагнуур ТББ

-Зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх сургалт хийх

-Халдварт халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх өдөрлөг зохион байгуулах

-Ахмадууд “Бясалгаар эрүүлжихүй”, хийн дасгалын  сургалт хийх

-Хүүхэд өсвөр үеийхэнд эрүүл аж төрөх, уламжлалт ёс заншлаа дээдлэх сургалт хийх, сайн дурын идэвхтэн, үе тэнгийн сургагч бэлтгэх

 

Д.Цэцэгмаа

99369240

НХХ

1000.0

26

Монгол дизайнер төв

-Үлгэр жишээ инкубатор төв байгуулах

-“ЖДҮ эрхлэгчдийн наадам-2013” зохион байгуулах

                                                        

 

Ч.Алтанцэцэг

99367468

 

ХБХ

3000.0

27

Хоршооллын сургалт мэдээллийн төв ТББ

-Хоршоологчдод санхүүгийн боловсрол олгох

-Нягтлан бодох бүртгэлийн праграммын сургалт

-Олон улсын хоршоологчдын өдрийг угтаж үзэсгэлэн  зохион байгуулах

Г.Батхуяг

9998-9606

 

 

 

ХБХ

1000.0

28

Байгаль орчныг хамгаалах зөвлөл ТББ

Мод тарьж ургуулах,байнга хамгаалах, арчлах ажлыг зохион байгуулах

 

Ж.Баярсайхан

99352148

 

ХБХ

1500,0

29

Эрдэнийн жолоо холбоо ТББ

  -Нийтийн үйлчилгээний маршрут бий болгох, хүн урсгал, зорчигч эргэлтийн судалгаа хийж графикт оруулах

-Ачаа тээврийн үйлчилгээний ачаа эргэлт тн/км судалгаа хийж орлогыг орон нутагт төвлөрүүлэх

-Такси үйлчилгээний стандарт хангах, орон нутгийн үнэ тарифт судалгаа хийж хаалганаас хаалганд үйлчлэх үйлчилгээг сайжруулах, нийт тээвэрчдэд сургалт зохион байгуулах

М.Лхагважаргал

99353829

 

ХБХ

1000.0

30

Монголын Мэргэжлийн болон Насанд Хүрэгчдийн боловсрол судалгааны төв ТББ

/Эрдэнэт бизнес инкубатор/

 Бизнесийн ур чадвар эзэмшүүлэх сургалтыг 315 иргэнд олгоно.

Д.Хүрэлбаатар

99359999

 

ХБХ

3000.0

31

Орхон-Булганы ХАҮТ

-“Эрдэнэт-Түншлэл-2013” үзэсгэлэн худалдаа  зохион байгуулах

- ЖДҮ-ийг дэмжих төслийн зээлд хамрагдаж буй иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд сургалт зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх

-“Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа хэлэлцүүлэг” зохион байгуулах

-“Хүнсний салбарын уралдаан” зохион байгуулах

-“Оны шилдэг аж ахуйн нэгж” шалгаруулах үйл ажиллагаа зохион байгуулах

-“ЖДҮ-ийн хөнгөлөлттэй зээлийн төслийн үнэлгээ өгөх, зөвлөх багийг зохион байгуулах

М.Сарандаваа

99357636

 

ХБХ

4500.0

32

Баатар холбоо

Төрөл бүрийн хүнсний ногоо, жимсний мод тарьж гишүүдийн амжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх,

Я.Буянбат

99401078, 95809821

ХБХ

1000.0

 

 

 

33

“Эрдэнэт хүмүүний эв нэгдэл” ТББ

Иргэний нийгмийн оролцоог дэмжиж, гэр бүлийн далд хүчирхийллийг орон нутагт бууруулах, хүнийг эрхийг хамгаалах, хөндөгдсөн эрхийг сэргээх, хүн бүр эрхээ бүрэн эдэлж, үүргээ хариуцлагатайгаар биелүүлдэг байхад дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн оролцооны арга зүйн чадварыг иргэдэд эзэмшүүлэх сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, далд хүчирхийлэлд өртөгсдийн онцлогийг анхааран үзэж хамгаалах байрыг ажиллуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа зохион байгуулах

Б.Батцэцэг

99093562

 

ХЗХ

600.0

34

“Цэвэр төр”ТББ

-Нийгэмд шударга ёс суртахуунтай авлигад өртөхгүй байх нөхцлийг бий болгох, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, иргэдээс үнэн зөв мэдээлэл авч төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах

 

Ч.Хишигсүрэн 99169650

 

ХЗХ

500.0

35

“Эрдэнэт хууль зүйн мэдээ”ТББ

-Төр засгийн бодлого шийдвэр, хууль тогтоомжийг цаг тухайд нь аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд мэдээлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, /сард 1000ш х 12- 12000 х 480 

 

Ч.Доржпалам

99354044

 

ХЗХ

1500.0

36

“Иргэдийг гэмт халдлагаас хамгаалах нийгэмлэг” ТББ

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлээр зогсоолын бус газар зогсох, хулгайн тээвэр хийх, цагийн хуваарь, график зөрчих, зорчигчдын эрх ашиг зөрчигдөх, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, ариун цэврийн тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавин төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Ж.Дорж

99355086

ХЗХ

1000.0

37

“Архидалт мансуурлын эсрэг ассоциаци”ТББ

 

 

-Орон гэргүй, тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэх,  тэдэнд сэтгэл засал, сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх

-Хүүхэд хамгаалал ба архигүй ирээдүй төслийн хүрээнд хүүхэд өсвөр үеийнхнийг архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах боломжийг бүрдүүлж өгөх

Ч.Уламбаяр

99155466

ХЗХ

2000.0

38

“Амирлангуй амьдрал” ТББ

Иргэдэд архидалт мансуурлын эсрэг сурталчилгаа хийх 

Г.Энхжаргал

95000590

ХЗХ

500.0

 

НИЙТ

 

75000.0 төг

  

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2016-03-21 950
Хөдөлмөр зуучлал, мэдээллийн төвийн 7 хоногийн мэдээ

19 ажил олгогчоос ирүүлсэн 24 мэргэжлийн 47 ажлын байрны захиалга идэвхитэй байна.

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.215.33.158
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 11 Онлайн
  • 386 Өнөөдөр
  • 3393 Өчигдөр
  • 19328 Долоо хоногт
  • 386 Сүүлийн сард
  • 2851818 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  790

Facebook

Цаг агаар