Шинэ стандартууд батлагдлаа

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 05 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлаар дараах стандартуудыг хэлэлцэн баталлаа.

 

 

 

 

 

Батлагдсан стандартуудын жагсаалт

Д/д

Батлагдсан стандартууд

Боловсруулсан

байдал

Эрхзүйн хэм хэмжээ

Асуудал хэлэлцүүлсэн

ажилтны нэр

1

Артерийн битүүрээгүй цорго гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

2

Зүрхний тосгуур хоорондын таславчийн гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

3

Зүрхний ховдол хоорондын таславчийн гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

4

Уушгины артерийн хавхлагын нарийсал гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

5

Фаллогийн гурвал гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

6

Фаллогийн дөрвөл гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

7

Уушгины артерийг бөгжлөх мэс засал

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

8

Зүрхний хоёр хавтаст хавхлагын нарийсал гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

9

Зүрхний хоёр хавтаст хавхлагын дутагдал гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

10

Зүрхний гол судасны хавхлагын нарийсал гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

11

Зүрхний гол судасны хавхлагын дутагдал гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

12

Зүрхний ишеми өвчний оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

13

Хэвлийн гол судасны цүлхэний оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

14

Артерийн цочмог тромбозын оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

15

Эмчлүүлэгчийн цагаан мөгөөрсөн хоолойд тавьсан гуурсыг цэвэрлэх арга

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

16

Артерийн даралт, чихрийн шижингийн илрүүлгийн гардан үйлдлүүд

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

17

Сав баглаа боодлын зориулалттай үелээт картон. Техникийн шаардлага. MNS  ... : 2013

шинээр

Сонгон хэрэглэх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

18

Үелээт картон хайрцаг. Техникийн шаардлага. MNS ... : 2013

шинээр

Сонгон хэрэглэх

Сав баглаа боодлын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн даргаЦ.Оюунгэрэл

19

Биодезилийн түлш. Техникийн шаардлага MNS  : 2013

шинээр

Заавал мөрдөх

Газрын тос байгалийн хийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Алтангэрэл

20

Эмчилгээний шаврын усан хандыг бэлтгэх ба түүний физик химийн шинж чанарыг тодорхойлох аргууд

шинээр

Сонгон хэрэглэх

Хими, хими-технологийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Даш-Янжмаа

21

Энергийн дисперсэн рентген флуоресценцийн спектроскопоор хөрсөн дэх уран, торийн агууламжийг тодорхойлох арга АSТМ С 1255:2011

Үндэсний болгосон

Сонгон хэрэглэх

Хими, хими-технологийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Даш-Янжмаа

22

Төмөр зам- Цариг. Төмөр бетон дэр. 1-р   хэсэг: Ерөнхий шаардлага

шинээр

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

23

Төмөр зам- Цариг. Төмөр бетон дэр.    2-р хэсэг: Урьдчилан  хүчитгэсэн  арматуртай  төмөрбетон дэр.  Техникийн шаардлага

шинээр

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

24

Барилгын хийц бүтээц болон барилгын материалын галын ангилал. Галын туршилтаар тогтоосон ангилал

шинээр

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

25

“Төмөр бетон бүтээцийн ган туйвангийн механик холбоо. Зуурмаган дүүргэгчтэй муфт (ган бугуйвч)-эн холбоо. Техникийн шаардлага

шинээр

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

26

Кайзер систем. Угсармал-цутгамал төмөр бетон бүтээц. Угсармал төмөр бетон хашлага элемент. Техникийн ерөнхий шаардлага

шинээр

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

27

Барилгын зураг. Төмөр бетон бүтээцийн арматурлалтын зурагт хийх тэмдэглэгээ. MNS ISO 3766 : 2013

Дахин хянасан

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

28

Барилгын зураг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн тогтолцоо. MNS 3757-1:2013

Дахин хянасан

Сонгон хэрэглэх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

29

Барилгын зураг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн баримт бичигт хийх хяналт MNS 3757-2:2013

Дахин хянасан

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

30

Барилгын зураг. Барилгын доторх усан хангамж, бохир ус зайлуулат ба хий хангамжийн систем. Таних тэмдэглэгээ MNS 3332:2013

Дахин хянасан

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

31

Барилгын зураг. Халаалт агаар сэлгэлт, кондиционер, хөргөлтийн системийн таних тэмдэглэгээ MNS 3333:2013

Дахин хянасан

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

32

Барилгын зураг. Барилга бүтээцийн зурагт тавих ерөнхий шаардлага MNS 3505: 2013

Дахин хянасан

Сонгон хэрэглэх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

33

Хөөсөн полистирол (EPS) дулаалгатай конкреволл хавтан. Техникийн ерөнхий шаардлага   MNS 6318 : 2012

Нэмэлт өөрчлөлт

-

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

34

Төмөр   замын  хөдлөх бүрэлдэхүүний нэр  томьёо,  тодорхойлолт

MNS ...-1 : 2013

шинээр

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

35

Төмөр зам, замын аж ахуйн нэр томьёо MNS ...-2 : 2013

шинээр

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

36

Төмөр замын автоматик ба телемеханикийн  нэр томьёо, тодорхойлолт MNS ...-3 : 2013

шинээр

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

37

Төмөр зам.  Өнхрөх холиховчтой  хайрцган гүүшин. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS EN 12080 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

38

Төмөр зам-цариг.  Төмөр бетон  дэрний бэхэлгээний иж  бүрдэл. 1-р хэсэг: Техникийн ерөнхий шаардлага 

MNS EN 13481-1 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

39

Төмөр зам - цариг. Төмөр бетон  дэрний бэхэлгээний иж бүрдэл.  

2-р хэсэг : Нэр томьёо, тодорхойлолт MNS EN 13481-2 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

40

Төмөр зам - цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга  1-р хэсэг: Зам төмрийн туугдалтын эсэргүүцлийг тодорхойлох арга

MNS EN 13146-1 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

41

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга 2-р хэсэг: Мушигралтын эсэргүүцлийг тодорхойлох арга MNS EN 13146-2 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

42

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга  3-р хэсэг: Цохилтын  ачааллын  бууралтыг  тодорхойлох арга MNS EN 13146-3 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

43

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга  4-р хэсэг: Ачааллын давтамжийн нөлөөллийг тодорхойлох арга

MNS EN 13146-4 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

44

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга  5-р хэсэг: Цахилгаан гүйдлийн нэвтрэлтийн эсэргүүцлийг тодорхойлох арга

MNS EN 13146-5 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

45

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 6-р хэсэг: Байгаль орчны нөлөөлөлд тавих шаардлага MNS EN 13146-6 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

46

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 7-р хэсэг: Зам төмрийн улны ирмэгт дарах хүчийг тодорхойлох арга

MNS EN 13146-7 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

47

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 8-р хэсэг: Ашиглалтанд  турших арга

MNS EN 13146-8 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

48

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 9-р хэсэг: Даруулгын хөшигдөх хүчийг  тодорхойлох арга MNS EN 13146-9 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

49

Төмөр замд  ачилт буулгалт ба сэлгээний ажиллагааны  хийх  үед вагоны бүрэн бүтэн байдлыг хангах Ерөнхий шаардлага MNS 3084 : 1998

Дахин хянасан

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

50

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ.                    Тээвэр зуучлал. Ерөнхий шаардлага

MNS 5523 : 2003

Дахин хянасан

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

The best way to quit the down sides which you have with your sex-life.

Male enhancement pill - will extenze work the first time i take it
- number one male enhancement pill

Огноо:2020.05.06

viagra without a doctor prescription viagra without doctor prescription [url=https://viatribuy.com/#]over the counter viagra[/url]

Огноо:2020.04.17

make money nh ad

woodworking ideas to make money ways to make money from home make money how did jeffrey epstein make his money make money now

make money apps make money online surveys [url=https://oterpumed.ru/] work from home[/url] how to make money online fast easy ways to make money

http://humat.ru/ - make money

Огноо:2020.04.16

make money lj mk

how much money do youtubers make how to make money online for free work from home quick ways to make money make money apps

how to make quick money how did jerry jones make his money [url=http://www.sanriko.ru/] make money[/url] how does venmo make money make extra money

http://experimentstroy.ru/ - make money

Огноо:2020.04.15

make money hq xa

how much money can you make on disability make money on facebook make money how to make fast money online how to make extra money from home

how does venmo make money make money on the side [url=http://mkcrodina.ru/] make money[/url] make money now instant payout how to make money on youtube videos

https://mdubibi.ru/ - make money

Огноо:2020.04.14

make money xw dm

how to make fast money how does venmo make money work from home make money how to make money quick

how does craigslist make money how do youtubers make money [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] how to make money online make money on facebook

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.13

make money sk st

how to make money with bitcoin ways to make money online make money make money fast ways to make extra money

diy crafts that make money ways to make money at home [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home[/url] how much money can you make on youtube how to make money from home

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.12

make money bq vq

best way to make money make money now instant payout make money make extra money from home make extra money

how to make money with a website how does facebook make money [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home[/url] how does robinhood make money how to make fast money

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.12

make money tp fy

make extra money from home how to make money online fast work from home ways to make money on the side how much money does pewdiepie make

ways to make money from home how does craigslist make money [url=https://make-money-blogs.com/# ] work from home[/url] woodworking ideas to make money ways to make money on the side

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.11

quick loan xd hc

advance cash fast in loans online payday quick until quick cash loans nm quick loan quick way to pay student loans quick click loans

quick and easy personal loans online quick loans near me [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loans[/url] loans quick quick and loans rates

https://paydailoanz.com/# - quick loan

Огноо:2020.04.10

quick loans bx sm

quick cash loans quick loans direct quick loan quick loans for millenials quick personal loans

quick business loans for startups quick loans for bad credit [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loans[/url] quick and loans odds to win 2017 quick loans for millenials

https://paydailoanz.com/# - quick loans

Огноо:2020.04.10

viagra single packs em hu

does quick and loans have wifi quick cash loans reviews quick loans ways to get quick loans loans quick

quick loans direct quick cash loans reviews [url=http://neolitstroy.ru/ ]quick loan[/url] student quick loans kenya quick loans in south carolina

Огноо:2020.04.09

viagra super active vs viagra kt kc

does viagra effect vision? husband gave wife viagra sex stories viagra 100mg viagra coupon active ingredient in viagra

picture of viagra very hard cocks with viagra viagra without a doctor prescription viagra mistake porn i like it when my husband takes viagra

https://viagrnetwork.com/# - viagra dosage


http://jerseyvillageauto.com/2020/03/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba-23-%d1%81%d0%b5%d1%80-7/?unapproved=274191&moderation-hash=b23e2ce0f8a14593e47289f4b8a80866#comment-274191
http://www.alcohol-injection.com/forum/showthread.php?t=382053&page=2&p=1662779#post1662779
https://bajanwed.com/marchesa-fall-2014/?unapproved=1487628&moderation-hash=a87f3c3614a9699edbeea38491c1d7f2#comment-1487628
https://xtratime.in/agenda-of-the-9-i-league-clubs-and-why-the-clubs-are-boycotting-the-super-cup-praveen-vcs-blog/?unapproved=1500&moderation-hash=1b9474648e321fdeb1d0f80ee47d8efe#comment-1500
https://climaterwc.com/2019/03/18/heads-up-broadway-st-utility-project-to-impact-traffic-for-two-weeks/#comment-18629

Огноо:2020.04.06

viagra dosag per tablet ff dd

before after viagra can,t maintain erection with viagra generic viagra cheapest usa drug store for viagra boy drugged with viagra

he cheated stepsis by giving her viagra in the drink purchasing viagra over the internet how does viagra work why does viagra make u flushed does male circumcision cause need for viagra in later years?

https://pharm-usa-official.com - viagra erection

https://kr8radio.com/nam-libero-tempore-cum-soluta-nobis-est-eligendi-optio-cumque-nihil-impedit-quo-minus-id-quod-maxime-placeat-facere-2/?unapproved=24235&moderation-hash=072df8ca4e51ecd2b0a33619e716b284#comment-24235
http://lybx.org/home.php?mod=space&uid=1045168
http://manalifeguide.com/2018/07/11/hello-world/?unapproved=337396&moderation-hash=1edc0433ccd2996ed95363d446c59980#comment-337396
https://mouju.jp/webcommunity/?topic=dnfcvvwo&paged=29#post-1783562
https://www.schnaeppchendealer.de/lg-bh6240c-2-1-3d-blu-ray-system-mit-bluetooth-smart-tv-internetradio/?unapproved=37687&moderation-hash=c839d9582bf1f05665c520f7364140c9#comment-37687

Огноо:2020.04.01

Холбоотой мэдээлэл

2014-05-23 852
ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 05-р сарын 22-ны хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар нийт 7 асуудал ...

2014-08-18 1322
Эрүүл мэндийн газрын 7 хоногийн мэдээ. /8 сарын 15/

Эрүүл мэндийн газрын 7 хоногийн мэдээ. /8 сарын 15/ Авлигтай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хуулийн дагуу ...

2018-05-09 3554
БОЛОВСРОЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 51 АЖИЛТАНД 42 САЯ ТӨГРӨГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан “Боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудад дэмжлэг үзүүлэх ...

Сурталчилгаа

 

 

 

 

ГОВИЛ БАГТ 250 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ БАРЬЖ БАЙНА

2020-07-07 73

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2020-07-07 3

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2020-07-07 9

БАЯР НААДМЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2020-07-06 101

ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-07-06 333

БАЯР НААДМЫН ӨМНӨХ СОРИЛГО БАРИЛДААНД БУЛГАН АЙМГИЙН СЭЛЭНГЭ СУМЫН ХАРЬЯАТ АЙМГИЙН АРСЛАН БАТСҮХИЙН ГАНТӨМӨР ТҮРҮҮЛЛЭЭ

2020-07-05 463

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТ ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2020-07-04 764

ӨРХИЙН БОЛОН БИЧИЛ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ХҮҮГҮЙ БАРЬЦААГҮЙ ЗЭЭЛИЙН ТӨСЛИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ БОЛЖ БАЙНА

2020-07-04 126

МОНГОЛЫН ТУЛГАР ТӨРИЙН 2229, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 814, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 99 ЖИЛИЙН ОЙ, ОРХОН АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

2020-07-03 613

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 2032

ОРХОН АЙМАГТ БАЯР НААДМЫГ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМДЭГЛЭХЭЭР БОЛЛОО

2020-07-01 5040

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 2032

БАЯР НААДМЫН ҮЕЭР НИЙТИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ СОНИРХОЛТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-02 1265

ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ТАРИФ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

2020-07-01 805

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТ ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2020-07-04 764

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ХУГАЦААГ 7 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2020-07-01 706

МОНГОЛЫН ТУЛГАР ТӨРИЙН 2229, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 814, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 99 ЖИЛИЙН ОЙ, ОРХОН АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

2020-07-03 613

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ЭРДЭНЭТ ХОТОД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2020-06-30 520

БАЯР НААДМЫГ ХӨЛ ХӨДӨЛГӨӨН, БӨӨГНӨРӨЛ ҮҮСГЭХГҮЙГЭЭР ТЭМДЭГЛЭНЭ

2020-06-25 519

БАЯР НААДМЫН ӨМНӨХ СОРИЛГО БАРИЛДААНД БУЛГАН АЙМГИЙН СЭЛЭНГЭ СУМЫН ХАРЬЯАТ АЙМГИЙН АРСЛАН БАТСҮХИЙН ГАНТӨМӨР ТҮРҮҮЛЛЭЭ

2020-07-05 463

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.231.109.238
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 16 Онлайн
  • 94 Өнөөдөр
  • 3049 Өчигдөр
  • 6753 Долоо хоногт
  • 33639 Сүүлийн сард
  • 2480350 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  771

Facebook

Цаг агаар