Шинэ стандартууд батлагдлаа

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 05 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлаар дараах стандартуудыг хэлэлцэн баталлаа.

 

 

 

 

 

Батлагдсан стандартуудын жагсаалт

Д/д

Батлагдсан стандартууд

Боловсруулсан

байдал

Эрхзүйн хэм хэмжээ

Асуудал хэлэлцүүлсэн

ажилтны нэр

1

Артерийн битүүрээгүй цорго гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

2

Зүрхний тосгуур хоорондын таславчийн гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

3

Зүрхний ховдол хоорондын таславчийн гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

4

Уушгины артерийн хавхлагын нарийсал гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

5

Фаллогийн гурвал гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

6

Фаллогийн дөрвөл гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

7

Уушгины артерийг бөгжлөх мэс засал

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

8

Зүрхний хоёр хавтаст хавхлагын нарийсал гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

9

Зүрхний хоёр хавтаст хавхлагын дутагдал гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

10

Зүрхний гол судасны хавхлагын нарийсал гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

11

Зүрхний гол судасны хавхлагын дутагдал гажгийн оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

12

Зүрхний ишеми өвчний оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

13

Хэвлийн гол судасны цүлхэний оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

14

Артерийн цочмог тромбозын оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

15

Эмчлүүлэгчийн цагаан мөгөөрсөн хоолойд тавьсан гуурсыг цэвэрлэх арга

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

16

Артерийн даралт, чихрийн шижингийн илрүүлгийн гардан үйлдлүүд

шинээр

Заавал мөрдөх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

17

Сав баглаа боодлын зориулалттай үелээт картон. Техникийн шаардлага. MNS  ... : 2013

шинээр

Сонгон хэрэглэх

Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Бурмаа

18

Үелээт картон хайрцаг. Техникийн шаардлага. MNS ... : 2013

шинээр

Сонгон хэрэглэх

Сав баглаа боодлын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн даргаЦ.Оюунгэрэл

19

Биодезилийн түлш. Техникийн шаардлага MNS  : 2013

шинээр

Заавал мөрдөх

Газрын тос байгалийн хийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Алтангэрэл

20

Эмчилгээний шаврын усан хандыг бэлтгэх ба түүний физик химийн шинж чанарыг тодорхойлох аргууд

шинээр

Сонгон хэрэглэх

Хими, хими-технологийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Даш-Янжмаа

21

Энергийн дисперсэн рентген флуоресценцийн спектроскопоор хөрсөн дэх уран, торийн агууламжийг тодорхойлох арга АSТМ С 1255:2011

Үндэсний болгосон

Сонгон хэрэглэх

Хими, хими-технологийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Даш-Янжмаа

22

Төмөр зам- Цариг. Төмөр бетон дэр. 1-р   хэсэг: Ерөнхий шаардлага

шинээр

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

23

Төмөр зам- Цариг. Төмөр бетон дэр.    2-р хэсэг: Урьдчилан  хүчитгэсэн  арматуртай  төмөрбетон дэр.  Техникийн шаардлага

шинээр

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

24

Барилгын хийц бүтээц болон барилгын материалын галын ангилал. Галын туршилтаар тогтоосон ангилал

шинээр

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

25

“Төмөр бетон бүтээцийн ган туйвангийн механик холбоо. Зуурмаган дүүргэгчтэй муфт (ган бугуйвч)-эн холбоо. Техникийн шаардлага

шинээр

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

26

Кайзер систем. Угсармал-цутгамал төмөр бетон бүтээц. Угсармал төмөр бетон хашлага элемент. Техникийн ерөнхий шаардлага

шинээр

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

27

Барилгын зураг. Төмөр бетон бүтээцийн арматурлалтын зурагт хийх тэмдэглэгээ. MNS ISO 3766 : 2013

Дахин хянасан

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

28

Барилгын зураг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн тогтолцоо. MNS 3757-1:2013

Дахин хянасан

Сонгон хэрэглэх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

29

Барилгын зураг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн баримт бичигт хийх хяналт MNS 3757-2:2013

Дахин хянасан

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

30

Барилгын зураг. Барилгын доторх усан хангамж, бохир ус зайлуулат ба хий хангамжийн систем. Таних тэмдэглэгээ MNS 3332:2013

Дахин хянасан

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

31

Барилгын зураг. Халаалт агаар сэлгэлт, кондиционер, хөргөлтийн системийн таних тэмдэглэгээ MNS 3333:2013

Дахин хянасан

Заавал мөрдөх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

32

Барилгын зураг. Барилга бүтээцийн зурагт тавих ерөнхий шаардлага MNS 3505: 2013

Дахин хянасан

Сонгон хэрэглэх

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

33

Хөөсөн полистирол (EPS) дулаалгатай конкреволл хавтан. Техникийн ерөнхий шаардлага   MNS 6318 : 2012

Нэмэлт өөрчлөлт

-

Барилгын стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Энхтуул

34

Төмөр   замын  хөдлөх бүрэлдэхүүний нэр  томьёо,  тодорхойлолт

MNS ...-1 : 2013

шинээр

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

35

Төмөр зам, замын аж ахуйн нэр томьёо MNS ...-2 : 2013

шинээр

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

36

Төмөр замын автоматик ба телемеханикийн  нэр томьёо, тодорхойлолт MNS ...-3 : 2013

шинээр

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

37

Төмөр зам.  Өнхрөх холиховчтой  хайрцган гүүшин. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS EN 12080 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

38

Төмөр зам-цариг.  Төмөр бетон  дэрний бэхэлгээний иж  бүрдэл. 1-р хэсэг: Техникийн ерөнхий шаардлага 

MNS EN 13481-1 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

39

Төмөр зам - цариг. Төмөр бетон  дэрний бэхэлгээний иж бүрдэл.  

2-р хэсэг : Нэр томьёо, тодорхойлолт MNS EN 13481-2 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

40

Төмөр зам - цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга  1-р хэсэг: Зам төмрийн туугдалтын эсэргүүцлийг тодорхойлох арга

MNS EN 13146-1 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

41

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга 2-р хэсэг: Мушигралтын эсэргүүцлийг тодорхойлох арга MNS EN 13146-2 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

42

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга  3-р хэсэг: Цохилтын  ачааллын  бууралтыг  тодорхойлох арга MNS EN 13146-3 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

43

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга  4-р хэсэг: Ачааллын давтамжийн нөлөөллийг тодорхойлох арга

MNS EN 13146-4 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

44

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга  5-р хэсэг: Цахилгаан гүйдлийн нэвтрэлтийн эсэргүүцлийг тодорхойлох арга

MNS EN 13146-5 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

45

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 6-р хэсэг: Байгаль орчны нөлөөлөлд тавих шаардлага MNS EN 13146-6 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

46

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 7-р хэсэг: Зам төмрийн улны ирмэгт дарах хүчийг тодорхойлох арга

MNS EN 13146-7 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

47

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 8-р хэсэг: Ашиглалтанд  турших арга

MNS EN 13146-8 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

48

Төмөр зам- цариг. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 9-р хэсэг: Даруулгын хөшигдөх хүчийг  тодорхойлох арга MNS EN 13146-9 : 2013

Үндэсний болгосон

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

49

Төмөр замд  ачилт буулгалт ба сэлгээний ажиллагааны  хийх  үед вагоны бүрэн бүтэн байдлыг хангах Ерөнхий шаардлага MNS 3084 : 1998

Дахин хянасан

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

50

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ.                    Тээвэр зуучлал. Ерөнхий шаардлага

MNS 5523 : 2003

Дахин хянасан

Заавал мөрдөх

Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Төрмөнх

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2014-03-03 977
Хууль зүйн хэлтсийн 7 хоногийн ажлын мэдээ /2014.03.03/

Өрсөлдөөний тухай хууль, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулиудын хүрээнд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах ...

2014-12-11 951
СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ТӨВ-ИЙН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Тус аймгийн татварын хэлтэс ТЕГ-аас гаргасан “ Татвар төлөгчдөд үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөр “ ...

2015-07-20 856
Баян-Өндөр сумын 7 хоногийн мэдээ 2015.07.14-07-20

Сумын эдийн засаг нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хагас жилийн тайлан, сум хөгжүүлэх ...

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.233.215.231
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 36 Онлайн
  • 4843 Өнөөдөр
  • 7516 Өчигдөр
  • 18905 Долоо хоногт
  • 65324 Сүүлийн сард
  • 2062866 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  749

Facebook

Цаг агаар