Аймгийн ЗДТГ-ын 14 хоногийн ажлын товч мэдээлэл

 5-р сарын 13-ны өдөр хуралдсан аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар: 

1. Аймгийн 2013 оны төсвийн тодотголын тухай 

2. Эрчимжсэн мал аж ахуйг болон зоорь, хүлэмжийн аж ахуйг дэмжих журам шинэчлэн батлах тухай тухай асуудлуудыг хэлэлцэн холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд үүрэг даалгавар өгөв.

5-р сарын 17-нд хуралдсан аймгийн ИТХ-ын ээлжит VII хуралдаанаар Төрийн үйлчилгээний өндөр соёлтой загвар аймаг болох зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар зохиож буй ажил, цаашид тавих зорилтын талаар хэлэлцүүлж, аймгийн 2012 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2013 оны тодотгосон төсөв, “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ хөтөлбөр”, 8-р хорооллын “Эко” хотхоны ерөнхий төлөвлөгөөг тус тус батлууллаа.

5 сарын 7-нд Дэлхийн II дайны аугаа их ялалтын 68 жилийн ойн баярыг аймгийн хэмжээнд өргөн тэмдэглэж төр, захиргааны байгууллагын удирдлагууд, ОХУ-аас Эрдэнэт хотод суугаа Ерөнхий консул, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн удирдлагууд болон ахмад дайчид, иргэдийн төлөөлөгчид “Найрамдал” өндөрлөг болон цэргийн жанжнуудын хөшөөнд цэцэг өргөн, баярын хурал, концерт зэрэг олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгууллаа.

Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тасгаас 17 төрийн байгууллагын 25 ажилтнуудад “Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоо” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

5-р сарын 17-ны байдлаар улсын төвлөрсөн төсөвт 232419.4, аймгийн төсөвт 213012.9, сумын төсөвт 101726.7 мянган төгрөгийн орлогыг тус тус төвлөрүүллээ.

Татвар төлөгчдийн өдрийг тохиолдуулан Татварын хэлтэстэй хамтран “Татвар төлөгч танд баярлалаа” сэдэвт зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Уг зөвлөгөөний үеэр шилдэг татвар төлөгч иргэд, аж ахуйн нэгжийг шалгаруулан шагнаж урамшуулсан ба “Эх орны хөгжил татвар төлөхөөс эхэлнэ” сэдэвт хүүхдийн гар зургийн үзэсгэлэн болон татвар төлөгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үзэсгэлэн худалдаа явагдлаа. 

АЗДТГ-ын дэргэдэх “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 2000 гаруй иргэд үйлчлүүлсэн ба “Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төв”-д 301 иргэнээс 379 гомдол, санал, хүсэлт ирснээс 203-ийг шийдвэрлэж, 176 гомдол, саналыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд уламжилсан байна.

Авилгатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар Н.Ганболд тэргүүтэй ажлын хэсэг манай аймагт ажиллаж зарим төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод байдал, албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүртгэл хадгалалтын байдал, авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хийж буй ажилтай танилцан зөвлөгөө өгч, иргэд, төрийн албан хаагч, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, сэтгүүлчдэд “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай”, “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийн талаар мэдээлэл хийж, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулав. 

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулсан “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэхэд иргэд, байгууллагын оролцоо” сэдэвт аймгийн нэгдсэн зөвлөгөөнд хууль сахиулах байгууллагуудын удирдлага, албан хаагч, иргэдийн төлөөлөл оролцлоо.

Мэргэжлийн хяналтын газар, Стандарчилал хэмжил зүйн хэлтэс, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Цагдаагийн газартай хамтран орон сууцны байруудад дэн буудлын үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд аттестатчилал, хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж байна. 

Хууль зүйн хэлтэс, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс хамтран Татварын хэлтсийн орон тооны бус байцаагчдаас мэргэжлийн түвшин тогтоох шалгалт авах ажлыг зохион байгууллаа. 

11-р хорооллын инженерийн шугам сүлжээний хангамж, хүчин чадал, иргэдтэй байгуулах газар эзэмшүүлэх гэрээний талаарх мэдээллийг 300 гаруй иргэдэд өгч, санал солилцлоо. 

Иргэд аж ахуйн нэгжээс ирсэн 18 өргөдөл, гомдлыг судалж шийдвэрлэн хариуг өгсөн ба 4 өргөдөл гомдлыг харьяалах газарт нь шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлж,  7 өргөдөл, гомдолд  холбогдох хяналт шалгалтыг явуулж байна.

Архивын тасгаас  65 иргэнд лавлагаа, хуулбар гаргаж өгч, 32 хадгаламжийн нэгжийн 6713 хуудас баримтыг цахимд хэлбэрт оруулж, сэлбэн зассан байна.

Боловсролын чиглэлээр бага ангийн багш нарт "Ангийн номын санг ашиглан хүүхэд нэг бүрийг бүтээлчээр уншуулах, бичүүлэх, сэтгэн бодох арга зүйд сургах нь", “Сурагч бүрийг хөгжүүлэхэд гадаад хэлний сургалтанд анхаарах асуудлууд” сургалт, “Математикийн масс сургалтын чанарын YII уралдаан”, эрүүл мэндийн чиглэлээр сум, багийн нийгмийн ажилтнуудад “Хүнсний эрхийн бичгийн олголтын ажлыг эрчимжүүлэх нь” сэдэвт сургалтуудыг тус тус зохион байгуулав. 

5-р сарын 16-нд Соёл спорт, аялал жуулчлалын яам, аймгийн ЗДТГ хамтран “Соёл спорт, аялал жуулчлал-2013” сэдэвт зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Уг зөвлөгөөний үеэр “Урхи” адал явдалт драмын жүжиг, “Аз жаргал хүсье” хүүхэлдэйн концерт тоглож, уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн гаргаж олны хүртээл болголоо.

“Залуучуудын хөгжил-шинэчлэлийн бодлого, зорилт” аймгийн чуулганд Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын дэд сайд Э.Тамир оролцсон ба залуучуудын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллага болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. 

5-р сарын 18-нд аймгийн хэмжээнд “Тамхины утаагүй, автомашингүй цэвэр агаарт хамтдаа” өдөрлөгийг зохион байгуулж, эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, автомашинаас бусад ачаалал багатай тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг дэмжих, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, нийгэмд чиглэсэн мэдээлэл сурталчилгаа явуулах зэрэг урлаг, спорт, танин мэдэхүйн олон арга хэмжээг зохион байгууллаа. 

Мөн Дэлхийн гэр бүлийн өдрөөр Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Гэр бүлийн ордон, “Дэлхийн зөн” олон улсын байгууллагатай хамтран “Гэр бүлийн үнэ цэнэ-үүрэг хариуцлага” зөвлөгөөн, “Аз жаргалтай гэр бүл” сэдэвт сургалт зохион байгуулав. 

Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран 5-р сарын 10-нд жижиг, дунд үйлдвэр болон өрхийн бичил үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх зорилгоор  “Хөдөлмөр-хөгжлийн үндэс” нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулав. Уг арга хэмжээнд Баян-Өндөр, Жаргалант сумд, “Эрдэнэт хивс” ХХК, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, ХААН, Капитрон, Төрийн банкууд оролцож, ажлын байрны мэдээлэл, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, сум хөгжүүлэх сангийн зээл олголт, эргэн төлөлт, төслийн хэрэгжилт, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, хоршоо, фермер, тариалалт, мал аж ахуй эрхлэх талаар давхардсан тоогоор 380 гаруй иргэдэд зөвлөгөө өглөө.

Баян-Өндөр суманд 50275, Жаргалант суманд 20573, нийт 70848 толгой мал төллөж аймгийн хэмжээнд мал төллөлт 81,8 хувьтай, гарсан төлийн бойжилт 99.7 хувьтай байна. Мөн том малын зүй бус хорогдол Баян-Өндөр суманд 204, Жаргалант суманд 58, нийт 262 толгой мал хорогдож мал онд оролт 99.8 хувьтай байна.

Хаврын тариалалтын ажил аймгийн хэмжээнд 5-р сарын 8-наас эхэлсэн бөгөөд одоогоор 1750 га-д үр тариа, 22 га-д төмс, 20 га-д хүнсний ногоо тариалаад байна.

5-р сарын 18-19-ний өдрүүдэд “Мал эмнэлгийн чухал асуудлууд” сэдэвт төвийн бүсийн онол үйлдвэрлэлийн бага хурал зохион байгуулав.

 “Бүх нийтээр мод тарих, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх хаврын сарын ажил”-ын хүрээнд 19 багийн 437 иргэн, 20 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хотын ногоон байгууламж, мод, цэцэг, зүлэг тарих сэдвээр сургалт зохион байгуулсны зэрэгцээ орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгууллаа. Тарьц, суулгацын үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж, мод үржүүлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй Дархан, Сэлэнгэ, Булган, Орхон аймгуудын 12 аж ахуйн нэгж оролцож, 140 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 14 төрлийн мод, бут сөөгний 2216 ширхэг тарьц суулгац худалдан борлуулсан байна.

 Бүх нийтээр мод тарих өдрөөр аймгийн хэмжээнд нийт 163 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 568 иргэн, 2558 ширхэг мод, 900 ширхэг бут сөөг тарьсан байна. 

Байгаль хамгаалах хаврын сарын ажлын хүрээнд “Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК-ний Эрчим хүчний цех, “Эрдэнэт-Амьдрал” ХХК, “Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сулжээ”ОНӨХК-тай хамтран “Усыг зүй зохистой ашиглаж, хэвших” сэдэвт хэлэлцүүлгийг орон сууцны байрны оршин суугчдын дунд зохион байгуулсан ба усыг хэмнэх талаар иргэдээс санал асуулга авлаа.

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Tabyfruididay kosrd

cbd vape https://cbdoilwalmart.com/ - hemp cbd cbd vape buy cbd oil online

Огноо:2020.04.17

viagra pills 100 mg ba zn

over the coubter viagra gina valentina brother viagra viagra dosage sources for viagra where to buy viagra pills now in colorado

viagra erection vs regular can women take viagra buy viagra online federal funding of viagra nurse helps viagra

https://viagrnetwork.com/# - viagra generic

Огноо:2020.04.06

Холбоотой мэдээлэл

2015-07-20 938
Баян-Өндөр сумын 7 хоногийн мэдээ 2015.07.14-07-20

Сумын эдийн засаг нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хагас жилийн тайлан, сум хөгжүүлэх ...

2014-09-18 1018
Байгаль орчны газрын дарга Х.Машбат "70353511" төвд ажиллалаа

Байгаль орчны газрын дарга Х.Машбат "Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 70353511 төв"-д 2014.09.17-ны ...

2013-10-14 909
Орхон аймгийн ЗДТГ-ын архивын багтаамж 40% нэмэгдлээ.

Орон нутгийн төсвөөс 12 сая төгрөгөөр 20ш зориулалтын шүүгээ авснаар архивын багтаамж 40% нэмэгдлээ.

Сурталчилгаа

 

 

 

 

“БОДЛОГЫН ИННОВАЦИ-2020” ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС ТҮРҮҮЛЖЭЭ

2020-08-04 55

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2020 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 03-07-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020-08-03 23

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2020-08-03 23

39 ОЮУТАН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГТ ХАМРАГДЛАА

2020-08-03 704

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2020-08-03 18

КАРАОКЕ, БАР, PC ТОГЛООМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ ХУГАЦААГ СУНГАЛАА

2020-08-03 251

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДУУЛАВ

2020-07-21 376

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ С.БАТЖАРГАЛ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ЖАРГАЛАНТ СУМАНД АЖИЛЛАВ

2020-07-17 432

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2020-07-17 88

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2020-07-17 84

Веб статистик

Таны IP хаяг: 35.172.233.215
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 23 Онлайн
  • 2742 Өнөөдөр
  • 2676 Өчигдөр
  • 5418 Долоо хоногт
  • 9467 Сүүлийн сард
  • 2561495 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  774

Facebook

Цаг агаар