Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Эрүүл мэндийн даатгал 1256 2018-02-20
2. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж 1671 2013-12-16
3. Заавал даатгал буюу /Албан журмын даатгал / 1010 2013-12-16
4. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж 1133 2013-12-16
5. Эрүүл мэндийн даатгалын зарцуулалт 1385 2013-12-16
6. Оршуулгын тэтгэмж 1023 2013-12-16
7. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 1030 2013-12-16
8. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 1109 2013-12-16
9. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 1056 2013-12-16
10. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 1094 2013-12-16
11. Өндөр насны тэтгэвэр 1023 2013-12-16
12. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 1113 2013-12-16
13. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 1034 2013-12-16
14. Сайн дурын даатгал 1293 2013-12-16
1 Нийт тоо: 14