Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Эрүүл мэндийн даатгал 965 2018-02-20
2. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж 1127 2013-12-16
3. Заавал даатгал буюу /Албан журмын даатгал / 750 2013-12-16
4. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж 835 2013-12-16
5. Эрүүл мэндийн даатгалын зарцуулалт 876 2013-12-16
6. Оршуулгын тэтгэмж 778 2013-12-16
7. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 805 2013-12-16
8. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 859 2013-12-16
9. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 806 2013-12-16
10. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 862 2013-12-16
11. Өндөр насны тэтгэвэр 789 2013-12-16
12. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 838 2013-12-16
13. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 820 2013-12-16
14. Сайн дурын даатгал 995 2013-12-16
1 Нийт тоо: 14