Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Эрүүл мэндийн даатгал 1170 2018-02-20
2. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж 1473 2013-12-16
3. Заавал даатгал буюу /Албан журмын даатгал / 937 2013-12-16
4. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж 1044 2013-12-16
5. Эрүүл мэндийн даатгалын зарцуулалт 1235 2013-12-16
6. Оршуулгын тэтгэмж 948 2013-12-16
7. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 969 2013-12-16
8. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 1025 2013-12-16
9. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 995 2013-12-16
10. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 1030 2013-12-16
11. Өндөр насны тэтгэвэр 960 2013-12-16
12. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 1041 2013-12-16
13. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 968 2013-12-16
14. Сайн дурын даатгал 1213 2013-12-16
1 Нийт тоо: 14