Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Эрүүл мэндийн даатгал 1215 2018-02-20
2. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж 1572 2013-12-16
3. Заавал даатгал буюу /Албан журмын даатгал / 976 2013-12-16
4. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж 1100 2013-12-16
5. Эрүүл мэндийн даатгалын зарцуулалт 1301 2013-12-16
6. Оршуулгын тэтгэмж 986 2013-12-16
7. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 999 2013-12-16
8. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 1071 2013-12-16
9. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 1030 2013-12-16
10. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 1062 2013-12-16
11. Өндөр насны тэтгэвэр 996 2013-12-16
12. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 1080 2013-12-16
13. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 1004 2013-12-16
14. Сайн дурын даатгал 1253 2013-12-16
1 Нийт тоо: 14