Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Эрүүл мэндийн даатгал 996 2018-02-20
2. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж 1171 2013-12-16
3. Заавал даатгал буюу /Албан журмын даатгал / 773 2013-12-16
4. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж 855 2013-12-16
5. Эрүүл мэндийн даатгалын зарцуулалт 902 2013-12-16
6. Оршуулгын тэтгэмж 799 2013-12-16
7. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 830 2013-12-16
8. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 879 2013-12-16
9. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 821 2013-12-16
10. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 883 2013-12-16
11. Өндөр насны тэтгэвэр 812 2013-12-16
12. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 865 2013-12-16
13. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 848 2013-12-16
14. Сайн дурын даатгал 1026 2013-12-16
1 Нийт тоо: 14