Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Эрүүл мэндийн даатгал 1086 2018-02-20
2. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж 1309 2013-12-16
3. Заавал даатгал буюу /Албан журмын даатгал / 847 2013-12-16
4. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж 936 2013-12-16
5. Эрүүл мэндийн даатгалын зарцуулалт 1026 2013-12-16
6. Оршуулгын тэтгэмж 886 2013-12-16
7. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 909 2013-12-16
8. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 954 2013-12-16
9. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 910 2013-12-16
10. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 968 2013-12-16
11. Өндөр насны тэтгэвэр 887 2013-12-16
12. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 963 2013-12-16
13. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 922 2013-12-16
14. Сайн дурын даатгал 1119 2013-12-16
1 Нийт тоо: 14