Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Хотын захирагчийн алба
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Реклам, зар сурталчилгааны асуудлыг хариуцах, ААНБ-уудтай гэрээ байгуулан, хэрэгжилтийг хангуулах 1275 2013-12-25
2. Аймгийн ЗДТГ, АИТХ-аар батлагдсан орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын жагсаалтын дагуу холбогдох зураг төслийг захиалах, батлуулах ажлыг зохион байгуулах 1085 2013-12-25
3. Аймгийн ЗДТГ-аас гаргасан орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын жагсаалтын дагуу холбогдох зураг, төслийг боловсруулж, барилга байгууламжийн ашиглалтанд оруулах улсын болон техникийн комисст ажиллах 1093 2013-12-25
4. Хотын ногоон байгууламж, тохижилтын ажлуудыг зохион байгуулан, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих 1045 2013-12-25
5. Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, тулгамдсан асуудлыг судалж, хамтран санал боловсруулж шийдвэрлэх 1133 2013-12-25
6. ИШС-ний талаарх барилгажилт, цэцэрлэгжилт, зам талбай, ИШСүлжээ, тохижилтын зураг схем гарган даалгавар боловсруулан хэрэгжилтийг хангуулах 1019 2013-12-25
7. “ЭУДТС”ХК, “ЭДЦС”ТӨХК-ний хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг ханган, дулаан, цэвэр бохир усны шугам, нүүрс нөөцлөлт, аваарийн ажлуудыг цаг тухай бүрд нь шийдвэрлэж, онцгой анхаарч ажиллах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах 1184 2013-12-25
8. Аймгийн 2013 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт тодотголоор оруулах ажлын жагсаалт, тус ажлын талаарх дүгнэлт, зураг, схем, тооцоо судалгааг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаар гаргуулан, тодотголд оруулан шийдвэрлүүлэх. 1119 2013-12-25
9. Холбогдох хууль, тогтоомж, норм дүрмийн заалтыг зөрчсөн аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах асуудлаар холбогдох байгууллагад санал хүргүүлэх 1083 2013-12-25
10. ГХБХБГ, “ХББЗА”ОНӨҮГ-аас баталгаажуулсан гүйцэтгэл, холбогдох баримт, гэрээг үндэслэн санхүүжилтийн эрхийг нээн ажиллах 1127 2013-12-25
11. Тухайн жилд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын төлөвлөгөө, жагсаалтыг гарган ХБХэлтэс болон холбогдох яамдад хүргүүлэх 1103 2013-12-25
1 Нийт тоо: 11